Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ØKONOMISTYRINGSPRINSIPPER •Budsjett – et styringsverktøy •Alle bilag attesteres av budsjettansvarlig og anvises av kasserer / styreleder – ekstern regnskapsfører.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ØKONOMISTYRINGSPRINSIPPER •Budsjett – et styringsverktøy •Alle bilag attesteres av budsjettansvarlig og anvises av kasserer / styreleder – ekstern regnskapsfører."— Utskrift av presentasjonen:

1 ØKONOMISTYRINGSPRINSIPPER •Budsjett – et styringsverktøy •Alle bilag attesteres av budsjettansvarlig og anvises av kasserer / styreleder – ekstern regnskapsfører betaler til forfall •Ubudsjetterte utgifter skal styrebehandles •Klubben skal ha tilstrekkelig med penger i banken før større investeringsprosjekter igangsettes. Med tilstrekkelig menes en solid reserve for uforutsette utgifter og for drift uten inntekter i en viss periode.

2 BALANSE 2012 20112012 Eiendeler Varige driftsmidler2 181 1760 Kundefordringer57 9047 904 Bankinnskudd3 526 5375 327 797 Sum eiendeler5 765 6185 335 701 Egenkapital og gjeld Annen egenkapital inkl årets resultat4 161 1123 696 645 Båtfond67 5600 Nøkkeldepositum (langsiktig gjeld)1 008 5881 028 888 Kortsiktig gjeld (leverandørgjeld + skatt/aga)528 358343 772 Ragnar Mørks fond0266 396 Sum egenkapital og gjeld5 765 6185 335 701

3 EKSTRAORDINÆRE POSTER 2012 • Opprydding av «gamle anleggsmidler» – Regnskapsbestemmelser for organisasjoner tilsluttet Norges idrettsforbund: Anleggsmidler skal kun vises i balansen tilsvarende lånefinansieringen. • Båtfond er avsluttet – Har stått ubrukt i en del år, da alle investeringer er tatt fra driften • Gave fra Ragnar Mørks enke ( ref årsberetning)

4 ÅRETS RESULTAT 2012 TekstFaktiskBudsjettAvvikAvvik i % Kontingenter3 697 5993 454 5000243 049+ 1% Andre driftsinntekter1 422 435384 2501 038 185+ 270% SUM INNTEKTER5 120 0343 838 8001 281 234+33% Direktekostnader1 061 1151 136 100-57 664-5% Kontorkostnader639 028617 20021 828+4% Kostnader lokaler1 362 9071 031 300331 607+32% Andre kostnader530 205564 800-34 595-6% SUM DRIFTSKOSTNADER3 593 2543 349 400261 175+8% Finansinntekter122 37060 00062 370+104% DRIFTSRESULTAT1 649 150549 4001 082 429+197% Ekstraordinære poster-2 113 6170 - ÅRETS RESULTAT-464 467549 400-1 031 188-

5 ANDRE DRIFTSINNTEKTER Merinntekter ( i forhold til budsjettert) TekstFaktiskBudsjettAvvikAvvik i % Andre driftsinntekter1 422 435384 2501 038 185+ 270% • Årets benyttelse av Mørks fond 244 • Spillemidler – finansiering av ombygging herregarderobe 300 • Momskompensasjon 96 •Andre off tilskudd 210 • Sponsormidler 25 • Egenandeler kurs, NC 2, inntekter fra medlemmer 160 1035

6 KOSTNADER LOKALER TekstFaktiskBudsjettAvvikAvvik i % Kostnader lokaler1 362 9071 031 300331 607+32% Ikke budsjetterte kostnader Ferdigstilt ombygging herregarderobe 174 Påbegynt ombygging av sommergarderobe til vintergarderobe 438 Besparelser i forhold til budsjett Renhold klubbhus – endret til lønn (kontorkostnader) -52 Vedlikehold av bygg og anlegg -175 Besparelser drift av lokale (vakthold,strøm..) -54 331

7 FINANSIELLE POSTER TekstFaktiskBudsjettAvvikAvvik i % Finansinntekter122 37060 00062 370+104% Renteinntekter i bank budsjetteres forsiktig ( budsjett-buffer)

8

9 BUDSJETTPROSESS • Alle oppmenn leverer sine ønsker og behov • Grovbudsjettet gjennomgås av styret • Kutt og mangler foreslås og gjennomgås inntil ønsket / akseptabelt resultat

10 BUDSJETTFORSLAG 2013 TekstRegnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012 Kontingenter3697 36950% Andre driftsinntekter1422 1000-30% INNTEKTER5120 4695 Direkte kostnader, lønn, kurs, stevner1061 1229+16% Kontorkostnader639 787+23% Kostnader lokaler1363 1909+40% Andre kostnader (kjøp av materiell)530 684+29% KOSTNADER3593 4609 Finansinntekter122 20-84% RESULTAT1649 106

11 TekstRegnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012 Andre driftsinntekter1422 1000-30% ANDRE DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2012Budsjett 2013 Benyttelse av Mørkfondet 244120 Spillemidler300420 Garderobeavgift 26 Sponsormidler50100 Andre tilskudd478100 Inntekter fra medlemmer350234 14221000

12 DIREKTE KOSTNADER TekstRegnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012 Direkte kostnader, lønn, kurs, stevner1061 1229+16% Regnskap 2012Budsjett 2013 Introkurs, Kajakkskole (egen kontingent) 99113 Internasjonal satsing (sponsormidler)166278 Kurs samlinger med egenandeler385471 Trenere, samlinger, sosiale aktiviteter (finansiert av kontingenten) 411417 10611229

13 KONTORKOSTNADER TekstRegnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012 Kontorkostnader639 787+23% Renhold utføres nå av egne ansatte

14 KOSTNADER LOKALER TekstRegnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012 Kostnader lokaler1363 1909+40% Regnskap 2012Budsjett 2013 Renhold klubbhus 15520 Drift klubbhus271291 Vedlikehold av bygg og anlegg326765 Ombyggingsprosjekter611833 13631909

15 ANDRE KOSTNADER TekstRegnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012 Andre kostnader (kjøp av materiell)530 684+29% Regnskap 2012Budsjett 2013 Nye kajakker racer / tur 207240 Nye kajakker hav4650 Ny følgebåt950 Kajakkutstyr25228 Treningsmateriell og stevneutstyr5756 Reparasjoner av båter og utstyr100110 530684


Laste ned ppt "ØKONOMISTYRINGSPRINSIPPER •Budsjett – et styringsverktøy •Alle bilag attesteres av budsjettansvarlig og anvises av kasserer / styreleder – ekstern regnskapsfører."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google