Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ØKONOMISTYRINGSPRINSIPPER •Budsjett – et styringsverktøy •Alle bilag attesteres av budsjettansvarlig og anvises av kasserer / styreleder – ekstern regnskapsfører.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ØKONOMISTYRINGSPRINSIPPER •Budsjett – et styringsverktøy •Alle bilag attesteres av budsjettansvarlig og anvises av kasserer / styreleder – ekstern regnskapsfører."— Utskrift av presentasjonen:

1 ØKONOMISTYRINGSPRINSIPPER •Budsjett – et styringsverktøy •Alle bilag attesteres av budsjettansvarlig og anvises av kasserer / styreleder – ekstern regnskapsfører betaler til forfall •Ubudsjetterte utgifter skal styrebehandles •Klubben skal ha tilstrekkelig med penger i banken før større investeringsprosjekter igangsettes. Med tilstrekkelig menes en solid reserve for uforutsette utgifter og for drift uten inntekter i en viss periode.

2 BALANSE Eiendeler Varige driftsmidler Kundefordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Annen egenkapital inkl årets resultat Båtfond Nøkkeldepositum (langsiktig gjeld) Kortsiktig gjeld (leverandørgjeld + skatt/aga) Ragnar Mørks fond Sum egenkapital og gjeld

3 EKSTRAORDINÆRE POSTER 2012 • Opprydding av «gamle anleggsmidler» – Regnskapsbestemmelser for organisasjoner tilsluttet Norges idrettsforbund: Anleggsmidler skal kun vises i balansen tilsvarende lånefinansieringen. • Båtfond er avsluttet – Har stått ubrukt i en del år, da alle investeringer er tatt fra driften • Gave fra Ragnar Mørks enke ( ref årsberetning)

4 ÅRETS RESULTAT 2012 TekstFaktiskBudsjettAvvikAvvik i % Kontingenter % Andre driftsinntekter % SUM INNTEKTER % Direktekostnader % Kontorkostnader % Kostnader lokaler % Andre kostnader % SUM DRIFTSKOSTNADER % Finansinntekter % DRIFTSRESULTAT % Ekstraordinære poster ÅRETS RESULTAT

5 ANDRE DRIFTSINNTEKTER Merinntekter ( i forhold til budsjettert) TekstFaktiskBudsjettAvvikAvvik i % Andre driftsinntekter % • Årets benyttelse av Mørks fond 244 • Spillemidler – finansiering av ombygging herregarderobe 300 • Momskompensasjon 96 •Andre off tilskudd 210 • Sponsormidler 25 • Egenandeler kurs, NC 2, inntekter fra medlemmer

6 KOSTNADER LOKALER TekstFaktiskBudsjettAvvikAvvik i % Kostnader lokaler % Ikke budsjetterte kostnader Ferdigstilt ombygging herregarderobe 174 Påbegynt ombygging av sommergarderobe til vintergarderobe 438 Besparelser i forhold til budsjett Renhold klubbhus – endret til lønn (kontorkostnader) -52 Vedlikehold av bygg og anlegg -175 Besparelser drift av lokale (vakthold,strøm..)

7 FINANSIELLE POSTER TekstFaktiskBudsjettAvvikAvvik i % Finansinntekter % Renteinntekter i bank budsjetteres forsiktig ( budsjett-buffer)

8

9 BUDSJETTPROSESS • Alle oppmenn leverer sine ønsker og behov • Grovbudsjettet gjennomgås av styret • Kutt og mangler foreslås og gjennomgås inntil ønsket / akseptabelt resultat

10 BUDSJETTFORSLAG 2013 TekstRegnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012 Kontingenter % Andre driftsinntekter % INNTEKTER Direkte kostnader, lønn, kurs, stevner % Kontorkostnader % Kostnader lokaler % Andre kostnader (kjøp av materiell) % KOSTNADER Finansinntekter % RESULTAT

11 TekstRegnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012 Andre driftsinntekter % ANDRE DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2012Budsjett 2013 Benyttelse av Mørkfondet Spillemidler Garderobeavgift 26 Sponsormidler50100 Andre tilskudd Inntekter fra medlemmer

12 DIREKTE KOSTNADER TekstRegnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012 Direkte kostnader, lønn, kurs, stevner % Regnskap 2012Budsjett 2013 Introkurs, Kajakkskole (egen kontingent) Internasjonal satsing (sponsormidler) Kurs samlinger med egenandeler Trenere, samlinger, sosiale aktiviteter (finansiert av kontingenten)

13 KONTORKOSTNADER TekstRegnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012 Kontorkostnader % Renhold utføres nå av egne ansatte

14 KOSTNADER LOKALER TekstRegnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012 Kostnader lokaler % Regnskap 2012Budsjett 2013 Renhold klubbhus Drift klubbhus Vedlikehold av bygg og anlegg Ombyggingsprosjekter

15 ANDRE KOSTNADER TekstRegnskap 2012 Budsjett 2013 Endring fra 2012 Andre kostnader (kjøp av materiell) % Regnskap 2012Budsjett 2013 Nye kajakker racer / tur Nye kajakker hav4650 Ny følgebåt950 Kajakkutstyr25228 Treningsmateriell og stevneutstyr5756 Reparasjoner av båter og utstyr


Laste ned ppt "ØKONOMISTYRINGSPRINSIPPER •Budsjett – et styringsverktøy •Alle bilag attesteres av budsjettansvarlig og anvises av kasserer / styreleder – ekstern regnskapsfører."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google