Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

2 En helt alminnelig dag i juli….. Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger • Ferietid – (Jeg var i Trøndelag 600km fra Hole – skulle starte ferie 25juli). • Vikarer og minimumsbemanning • Mange nøkkelpersoner bortreist • E-16 – stengt pga ras omkjøring via Neslandet

3 Så skjer det! Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger • Ca kl 1530 :Fikk melding via eldstesønn om å gå inn på Nrk1- Tv: Bombeeksplosjon i Regjeringskvartalet. • Ca 1730 – Rød tekststripe med opplysning om skyting på Utøya. • Litt senere – fortsatt skyting- --- : Tar fram min bærbare pc - går inn på Hole kommune – beredskap. • Ca 1800 – Oppringt av beredskapsansvarlig ved Ringerike Sykehus (vestre viken Hf). : Dette er en stor katastrofe- Sundvolden hotel tilbyr seg å være samlingsplass. • Helseberedskap med kriseteam allerede i arbeid.

4 Katastrofen var et faktum – utviklingen fra akuttfasen til stabil modus. Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger • Full helseberedskap med kriseteam på plass fra første stund- (kommunelege, krisepsykiater, prest, sykepleiere )(erfarne folk - alltid beredt – har drillede rutiner, - godt samarbeid med politi, legevakt, lokalt sykehus). • Helseberedskapsplan for Hole kommune ble revidert/oppdatert 2009/10 i forb med ny ROS-analyse og pandemiplan.

5 Katastrofen var et faktum - omfanget ukjent de første timene Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger Helseberedskap • Kontakt fra legevaktsjef til kommunelege Bernt Ivar Gaarder. • Prehospitale tjenester i arbeid. • Holes helseberedskapsteam ble etablert. • Sundvollen hotel avklart og klargjort for mottak av overlevende- varme klær,mat og akutt psykiatrisk hjelp. • 2 kirurgiske team etablert utenfor. • Frivillige med og uten uniform på plass. • Registrering av overlevende. • Opprettelse av pårørendetelefon. • Opprettelse av krisetelefon

6 Organisering Fra kaos til struktur Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger • Overveldende ønske om å hjelpe • Over 250 mennesker med helsefaglig bakgrunn meldte seg som hjelpere • Stadig tilsig av frivillige • Kommandosentral – politi og operativ leder helse • Team – tverrfaglig sammensatte - turnus • Individuelle samtaler og grupper • Først kaos - så stillhet

7 Fra kommunal til nasjonal til kommunal krise……. Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger • Hole kommunes beredskapsteam etablerte seg på Sundvollen (varaordfører Sjur Tandberg møtte i mitt sted første 20 t) • Avklaring av roller og oppgaver. • Merking av ansvarlig personell. • Informasjon og forberedelse av den kommunale hverdagen startet i løpet av de første timene

8 Utfordringer i tidlig fase • Media – enormt «trøkk» • Terrorberedskap – adkomst og informasjon • Besøk fra kongefamilie, regjering, biskop m.fl • Mange ønsket å hjelpe – stor pågang av henvendelser og «sjeldne» spørsmål • De-briefing av ulike grupper - i gang 24/7 • Sikring av kommunens alminnelige drift – planmøter • Tilpasset informasjon internt og eksternt Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

9 Utfordringer forts. • Ivaretagelse av ulike grupper - etablering av kriseteam for berørte og frivillige. Hvordan nå alle? • Flyktninger – spesielt opplegg • Etablering av de-brief for alle – hjelperne inkludert • Private initiativ – igangsetting av ulike former for minneseremonier. Behov for helseberedskap og deltagelse • Mediapresset fortsatte Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

10 Utfordringer forts. Organisasjonen og vi-kultur Alle var og er berørt av krisen Alle var ikke der når det skjedde Alle fikk ikke mulighet til å bidra Bevisst strategi for å unngå utvikling av et A-lag og et B-lag Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

11 Utfordringer forts. • Planlegging av besøk på Utøya for etterlatte og overlevende – samhandling med ulike direktorater og Fylkeslege/Fylkesmann • Tiltagende etterslep av «vanlige» kommunale oppgaver • En sliten organisasjonen • Evaluering- og læringsperspektivet på kartet Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

12 Grunnleggende tenkning i tiltaksplanleggingen Normalisering - ikke sykeliggjøring Kunnskap og tiltak for å sikre hjelp til selvhjelp Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

13 Over til mer langsiktig planlegging I første omgang et 6-måneders perspektiv • Pårørende i Hole - eget opplegg • Etablering av tiltak framover for berørte og utsatte målgrupper (frivillige uten uniform, flyktninger, mennesker med psykiske lidelser) • Styrket skolehelsetjeneste • Fokus i barnehager/skoler/hos fastleger/Nav/Publikumstjenesten m.m. • Oppsøkende virksomhet for fortsatt pro-aktiv innsats MÅL: Alle som har behov, skal sikres hjelp. Lav terskel! Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

14 Erfaring og læring • Startfasen var uoversiktlig • En fantastisk vilje til å bidra! • Sterk opplevelse av mestring og samhold • Ingen terskler for samarbeid på tvers av kommunale, frivillige og faglige grenser – løsningsorientering • Mange parter var involvert og alle «eier» krisen • Stort behov for å se bli sett og anerkjent Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

15 Læring forts. • Gode (oversiktlige, enkle) beredskapsplaner «slår gjennom» i en krisesituasjon • Nettverk og lokalkunnskap er viktige ressurser • Sted og rammer er avgjørende – Sundvollen hotell var meget godt egnet som base • Etterarbeid, oppfølging og erfaringsdeling tar mye plass • Viktig å holde fokus på sikring av ordinær drift • Medarbeiderne trenger tett oppfølging over tid • Evalueringsprosessen – en god prosess sikrer både bearbeiding, læring og korrigering Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

16 Uansett hva som skjer hjelper det å være forberedt. Innarbeidede rutiner for rullering og oppdatering av beredskapsplaner og «ROS- analyser» er svært viktig. Takk til alle som bidro- i eller uten uniform,- og som arbeidet fra hjertet mens det sto på som verst. Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger

17


Laste ned ppt "Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole Norsk Rådmannsforums konferanse 10 jan 2013 v/ordfører Per R Berger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google