Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Biblioteket Merkevare og vår tids møtested Felles identitetsgrunnlag og mål Møte 26. oktober 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Biblioteket Merkevare og vår tids møtested Felles identitetsgrunnlag og mål Møte 26. oktober 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Biblioteket Merkevare og vår tids møtested Felles identitetsgrunnlag og mål Møte 26. oktober 2009

2 Agenda for møtet ▪En liten innledning ▪Oppsummering av innsiktsfasen Analyse, workshop og gruppeoppgaver ▪Visjon og misjon Presentasjon av forslag - grunnlag for diskusjon ▪Merkekjerne og omdømme Presentasjon av forslag - grunnlag for diskusjon ▪Gruppeoppgave Presentasjon og diskusjon ▪Avklaring mht hvordan alle de ansatte skal involveres ▪Oppsummering og avslutning

3 En merkevare er enhver persons ”magefølelse” for et produkt, en tjeneste, eller en organisasjon

4 Merkevarens eksistens ▪Merkevaren defineres ikke av de ansatte, ledelsen, virksomheten, markedet eller grupper av mennesker ▪Merkevaren defineres av enkeltpersoner - individuelt fra menneske til menneske ▪Mennesker er emosjonelle og intuitive ▪Mennesker påvirkes av opplevelser – direkte eller indirekte ▪Derfor kan man si at enhver merkevare eksisterer ut fra enhver persons magefølelse – likt eller ulikt for forskjellige merkevarer

5 VI ER PROGRAMMERT TIL Å LEGGE MERKE TIL DET SOM ER ANNERLEDES

6 Hva skal VI være tydelige på? Hva er det viktigste målgruppen skal FORSTÅ av konseptet vårt? SLIK ER DET FÅ SOM ØNSKER Å BLI OPPFATTET

7 7 Verdigrunnlaget skal etablere basisen for hvordan •virksomheten skal drives og utvikles •ansatte til enhver tid skal ”levere” merkevaren •all ekstern kommunikasjon skal dra i samme retning De ansatte står sammen om å utvikle bibliotekene mot definerte mål – de ansatte skal møte publikum hver dag – de ansatte må leve ut og levere det biblioteket skal stå for. Dette krever endring og nye holdninger! Hensikten med verdigrunnlaget

8 8 Visjon •Hvordan ønsker vi at fremtiden for biblioteket skal se ut? •Hvilken rolle og posisjon skal vi ha i samfunnet? Misjon •Hvorfor finnes biblioteket? •Hva er bibliotekets hensikt? •Hva skal vi skape av verdi? Merkekjerne •Hva handler merkevaren om? Omdømme •Hvordan ønsker vi at biblioteket skal oppfattes?

9 Oppsummering fra innsiktsfasen, workshop og oppgaver Viktige innspill for identitetsgrunnlaget

10 10 Biblioteket er møtesteder og arenaer som kan medvirke til å nå regjeringens overordnede mål for kultur og kunnskapspolitikken Fra Stortingsmelding nr. 23 (2008-2009)

11 Bibliotekets rolle i lokalsamfunnet Resultater fra markedsanalysen ▪Bibliotekets viktigste rolle blir av både kunder og samfunnet for øvrig definert til følgende: ­Sikre kunnskap og informasjon til alle ­Medvirke til leselyst og lesekunnskap ▪Biblioteket blir i minst grad vektet som viktig som møtested og sosial arena, og som et sted hvor man får tilgang til teknologi. ▪Befolkningen generelt har en positiv oppfatning av bibliotekenes dyktighet til å leve opp til de forventninger som befolkningen har, med unntak av bibliotekets rolle som sosial arena. Derfor ble vi sist enige om følgende hovedmål som dere skal fokusere på: Bibliotekene skal brukes og oppfattes som et møtested og en viktig sosial arena i lokalsamfunnet.

12 Hovedelementer fra markedsanalysen med tolkning/vurdering fra Oktan PoP ▪Bibliotekene i Indre Østfold preges i dag av ▫Generelt høy bruksfrekvens ▫Et større potensial for høyere bruk blant menn ▫Høy grad av lojalitet ▫Sterk tilknytning til sitt lokale bibliotek ▫Stor forskjell på hva som lånes og hvordan biblioteket brukes i de ulike segmentene ▪Brukerne opplever at ▫Åpningstider og tilgjengelighet er dårlig ▫Forventningene til den tradisjonelle biblioteksopplevelsen blir innfridd ▫Bibliotekene innfrir ikke mht tilbud ut fra hva brukerne er mest opptatt av (totalt sett ut fra ulike segmenter og alle litterære/kulturelle genre) ▪Bibliotekets viktigste rolle er ▫Å sikre kunnskap, informasjon og leselyst ▫Personalets funksjon som informasjonsbærer og rådgiver ▫Å være et møtested og en sosial arena i lokalsamfunnet ▫Tilgangen til teknologi

13 Hovedelementer fra markedsanalysen med tolkning/vurdering fra Oktan PoP Brukerne legger vekt på… ▪Tilgjengelighet lokalt / åpningstid ▪Tilgjengelighet / gratis ▪Bredere, bedre og oppdatert tilbud mht alle media ▪Informasjon/kommunikasjon om tilbudet og hva som skjer på biblioteket ▪Høyere aktivitetsnivå – og jeg burde vite hva som skjer…. ▪At biblioteket må trigge til / inspirere til besøk ▪At bibliotekene blir flinkere til å eksponere kunnskapen og tilbudene sine ▪Bibliotekene burde eksponere de ulike genrene gjennom ulike aktiviteter ▪Bredere tilbud på alle områder ▪”Snakke til meg” ▪Være en aktiv kulturdebattant - tørre å ha noen tøffe meninger mht kultur på bred front ▪Et miljø det er hyggelig å frekventere (estetisk og oversiktelig lokale) ▪Tilgjengelighet til biblioteket utenfor biblioteket ▪Oftere direkte kommunikasjon (sms/e-post) ▪God service og kunnskapsrike medarbeidere

14 ▪ Tilbudet ▪ Tilgjengelighet ▪ Informasjon og kommunikasjon ▪ Opplevelsen av interiør og innredning Oppsummering

15 SWOT ut fra følgende målsetting: Bibliotekene skal brukes og oppfattes som møtested og viktig sosial arena i lokalsamfunnet Styrker (internt) ▪Personalet (kunnskapsrike og engasjerte) ▪Lokaler ▪Mange fornøyde brukere ▪Et godt etablert og anerkjent konsept ▪Flermedialt kulturtilbud ▪Ingen forpliktelser Svakheter (internt) ▪Økonomi ▪Tilgjengelighet (åpningstider, lokaler og beliggenhet) ▪Personale (ressurser og holdninger) ▪Aktivitetsfrekvens ▪Teknologi ▪Spisesteder/skjenkebevilling ▪Informasjon/kommunikasjon Muligheter (eksternt) ▪Folk går mer ut ▪Andre steder koster penger ▪Nye brukergrupper ▪Behov for kvalitetssikret informasjon ▪Ny teknologi ▪Samarbeid med ulike aktører ▪Mangel på gunstige møtelokaler Trusler (eksternt) ▪Støvete image ▪Manglende kunnskap om tilbudet ▪Folks prioritering av tiden sin ▪Folks gode økonomi ▪Alle andre tilbud i samfunnet ▪Internett og elektroniske tilbud/produkter ▪Kommunale prioriteringer

16 SWOT’en skal analyseres videre mht: ▪Styrker Hvordan kan vi utnytte hver enkelt av disse? ▪Svakheter Hvordan kan vi forbedre hvert enkelt element? ▪Muligheter Hvordan kan vi utnytte dette? ▪Trusler Hvordan kan vi nøytralisere/minske hvert enkelt element? ▪Styrker og muligheter Hvordan oppnå konkurransefordeler ved å kombinere dem? ▪Svakheter og trusler Hvordan forvandle dette til styrker/muligheter? Dette er oppgaver for prosjektgruppen til neste møte. Husk at det hele tiden handler om å se dette i forhold til målsettingen om å bli et ”møtested og sosial arena”! På de neste sidene har vi noen innspill til dere….

17

18 Noen innspill til Hvordan kan vi forbedre svakhetene? Økonomi ▪Samordne aktiviteter og kommunikasjon ▪På linje med veldedige organisasjoner kan bibliotekene ”tigge” gratis mediaplass og trykk. Gevinsten for media er at de blir profilert som noen som støtter biblioteket. Tilgjengelighet (åpningstider, lokaler og beliggenhet) ▪Re-allokering av ressurser, informasjon og transport, er det mulig å bruke gratisressurser? (pensjonister, ungdom, NAV osv.) Personale (ressurser og holdninger) ▪Kurs og trening, rollespill Informasjon/kommunikasjon ▪Gi oppdraget til Oktan PoP  Aktivitetsfrekvens ▪”Just do it”, tydelighet og synlighet, planlegging, faste aktiviteter, lage en aktivitetskalender Spisesteder/skjenkebevilling ▪Samarbeid med bransjeaktører, felles ambulerende skjenkebevilling Teknologi ▪Skaffe sponsorer

19 Noen innspill til Hvordan kan vi minske truslene? Manglende kunnskap om tilbudene og støvete image ▪Oktan PoPs kommunikasjonsløsninger  ▪Bruk av media redaksjonelt via en entusiastisk talsperson Folks prioritering av tiden sin ▪Åpningstider, informasjon og kunnskap om hva biblioteket leverer, levering av bok/filmer i nærbutikken, barteravtaler Folks gode økonomi ▪Motarbeide materialisme, begynne å selge varer og tjenester? Alle andre tilbud i samfunnet ▪Samarbeid, bibliotek-avdelinger hos samarbeidspartnere, informasjon om spesiallitteratur/spesielle temaer på ulike arenaer Internett og elektroniske tilbud/produkter ▪Forbedre bibliotekets tilbud innen teknologi Kommunale prioriteringer ▪Lobbying

20 Noen innspill til Styrker+muligheter=konkurransefordeler Styrker (internt) ▪Personalet (kunnskapsrike og engasjerte) ▪Lokaler ▪Mange fornøyde brukere ▪Et godt etablert og anerkjent konsept ▪Flermedialt kulturtilbud ▪Ingen forpliktelser Muligheter (eksternt) ▪Folk går mer ut ▪Andre steder koster penger ▪Nye brukergrupper ▪Behov for kvalitetssikret informasjon ▪Ny teknologi ▪Samarbeid med ulike aktører ▪Mangel på gunstige møtelokaler ▪Personalet kan snakke med sitt nettverk om mulighetene til å benytte biblioteket som lokaler for ulike arrangement. ▪På samme måte kan alle brukerne få informasjon om denne muligheten. ▪De to foregående punktene kan knytte til seg nye brukergrupper? ▪Både personalets og brukernes nettverk kan også ”utnyttes” for å etablere kontakt med mulige samarbeidspartnere. ▪Kan personalet benyttes som ressurser for potensielle samarbeidspartnere mht bytte av tjenester?? (ref behov for kvalitetssikret info) ▪De fornøyde brukerne skal oppfordres til å fortelle sine historier om hvorfor og hvordan de bruker bibliotekene. Dette skal igjen brukes til å knytte til seg nye brukergrupper/flere brukere. ▪Bibliotekene som utstillingsvindu og lanseringssted for ny teknologi/spill ol ▪Mini-”Gathering” – en natt på biblioteket - nye brukergrupper og teknologiaktører ▪….. Hvordan kan vi oppnå konkurransefordeler ved å kombinere styrker og muligheter

21 Noen innspill til Forvandling av svakheter og trusler Svakheter (internt) ▪Økonomi ▪Tilgjengelighet (åpningstider, lokaler og beliggenhet) ▪Personale (ressurser og holdninger) ▪Aktivitetsfrekvens ▪Teknologi ▪Spisesteder/skjenkebevilling ▪Informasjon/kommunikasjon Trusler (eksternt) ▪Støvete image ▪Manglende kunnskap om tilbudet ▪Folks prioritering av tiden sin ▪Folks gode økonomi ▪Alle andre tilbud i samfunnet ▪Internett og elektroniske tilbud/produkter ▪Kommunale prioriteringer ▪I forhold til ”støvete image” kan man fokusere på at biblioteket tar vare på tradisjoner og ikke kaster seg på kortvarige trender ▪Biblioteket er et alkoholfritt alternativ! ▪Her trenger du ikke ”leg” for å komme inn Hvordan forvandle svakheter og trusler til styrker/muligheter?

22 Visjonsgrunnlag fra dere Hva drømmer dere om? ▪At biblioteket skal være et kulturelt omdreiningspunkt for det som skjer i kommunen. ▪Å være en viktig og naturlig del av hverdagen til menneskene som bor i kommunen ▪Biblioteket er et ”asset” for kommunen ▪Biblioteket betyr mer for flere! ▪Forutsigbar økonomi generelt ▪Forutsigbarhet for at planer kan gjennomføres ▪Kunne gjennomføre det vi planlegger ▪At biblioteket skal bli mer synlig ▪Kafé i tilknytning til biblioteket ▪Biblioteket er et satsningsområde for kommunen ▪Økonomi og personalressurser til å gjennomføre arrangementer og kunne fokusere på nye tilbud

23 Visjonsgrunnlag fra dere forts. Hva drømmer dere om – i relasjon til å bli et møtested og sosial arena ▪At biblioteket skal være et kulturelt omdreiningspunkt for det som skjer i kommunen. ▪Å være en viktig og naturlig del av hverdagen til menneskene som bor i kommunen ▪Biblioteket er et ”asset” for kommunen ▪Biblioteket betyr mer for flere! ▪Forutsigbar økonomi generelt ▪Forutsigbarhet for at planer kan gjennomføres ▪Kunne gjennomføre det vi planlegger ▪At biblioteket skal bli mer synlig ▪Kafé i tilknytning til biblioteket ▪Biblioteket er et satsningsområde for kommunen ▪Økonomi og personalressurser til å gjennomføre arrangementer og kunne fokusere på nye tilbud

24 Omdømmegrunnlag fra dere Hvordan ønsker vi at biblioteket skal oppfattes i fremtiden? ▪Et levende/pulserende og viktig sted med mye aktivitet ▪Biblioteket må beholdes som kjerne - med fokus på lesing og lesekunnskap (uansett medium) ▪Senteret - et naturlig møtested i kommunen ▪Et moderne sted som følger med i tiden ▪At biblioteket blir trukket frem som noe verdifullt ved å bo i kommunen og at politikerne er stolt over biblioteket som samlingssted og ressurssenter ▪Et sted for opplysning, kunnskap, leselyst, rekreasjon og ettertanke ▪Et lyst og trivelig sted med koselige plasser der man kan slå seg ned ▪En sosial og kulturell møteplass ▪Åpningstider tilpasset folks fritid ▪Noe man er stolt over å ha i kommunen ▪Et levende sted som har betydning for kultur og informasjon

25 Omdømmegrunnlag fra dere forts. Hvordan ønsker vi at biblioteket skal oppfattes i fremtiden? – i relasjon til å bli et møtested og sosial arena ▪Et levende/pulserende og viktig sted med mye aktivitet ▪Biblioteket må beholdes som kjerne - med fokus på lesing og lesekunnskap (uansett medium) ▪Senteret - et naturlig møtested i kommunen ▪Et moderne sted som følger med i tiden ▪At biblioteket blir trukket frem som noe verdifullt ved å bo i kommunen og at politikerne er stolt over biblioteket som samlingssted og ressurssenter ▪Et sted for opplysning, kunnskap, leselyst, rekreasjon og ettertanke ▪Et lyst og trivelig sted med koselige plasser der man kan slå seg ned ▪En sosial og kulturell møteplass ▪Åpningstider tilpasset folks fritid ▪Noe man er stolt over å ha i kommunen ▪Et levende sted som har betydning for kultur og informasjon

26 Gruppeoppgave i prosjektgruppen Hva er vår misjon? ▪Vi gir gratis opplevelser ▪Vi gjør det enklere for folk å vite ▪Vi skaffer det meste for de fleste ▪Vi skal gi opplevelse, kunnskap og glede på en måte som begeistrer ▪Vi skal være en møteplass for alle ▪Vi skal gi folk de gode historiene Hva er vår visjon? ▪Vi skal formidle opplevelser, kunnskap, informasjon til alle ▪Vi skal gjøre folk gladere og mer kunnskapsrike ▪Vi vil gi folk noe de ikke visste de ville ha ▪Biblioteket, lokalt møtested – global arena

27 27 Hva kommer nå…?! Våre forslag til hvordan verdigrunnlaget skal uttrykkes

28 Forslag til visjon Biblioteket skal være selve omdreiningspunktet for kulturlivet i kommunen. Biblioteket skal være den viktigste kulturarenaen i lokalmiljøet.

29 Forslag til misjon Vi gir gratis opplevelser og kunnskap til alle mennesker, unge og gamle, i lokalsamfunnet. Biblioteket leverer opplevelser og kunnskap som er viktig for alle menneskers identitet, vekst og trivsel i lokalsamfunnet.

30 Forslag til merkekjerne Biblioteket = lokalsamfunnets kulturelle omdreiningspunkt Biblioteket = kommunens sosiale og kulturelle møteplass Biblioteket = kommunens knutepunkt for kultur

31 Forslag til omdømme Biblioteket sørger for at vi har et mangfoldig og vitalt kulturliv i lokalsamfunnet og at viktig kunnskap og gode opplevelser er lett tilgjengelig for alle.

32 Evalueringskriterier Viktige kontrollspørsmål for å vurdere verdigrunnlaget ▪I hvilken grad er det tydeliggjørende og inspirerende? ▪I hvilken grad setter det en tydelig retning for virksomheten? ▪I hvilken grad evner det å ”pushe” virksomheten fremover? ▪Klarer det å ▫Motivere ▫Samle ▫Forenkle ▪Klarer det å påvirke/styre ledelsen og de som har et overordnet ansvar for bibliotekenes utvikling

33 33 En liten gruppeoppgave

34 Svar på tidligere gruppeoppgave Hvorfor går vi på jobb idag? ▪Morsomt ▪Givende oppgaver ▪Får mye igjen av hva vi opplever på jobben ▪Det er motivasjon i seg selv – i det å gå på jobb ▪Det er spennende ▪Utfordrende oppgaver ▪Vi får brukt kunnskapen vår ▪Det er behov for kunnskapene våre ▪Det er motiverende å gjøre en forskjell ved å være ”der” (på jobb) ▪Lærer noe nytt hver dag ▪Vi lærer noe nytt selv også ▪Godt og hyggelig arbeidsmiljø

35 Gruppeoppgave: egenskaper og kultur ▪Hvilke egenskaper må vi først og fremst ha fokus på og dyrke internt for å kunne leve opp til visjon og misjon? - og hvorfor? ▪Hvilke trekk ved kulturen vår er det først og fremst viktig å endre på for å leve opp til visjon og misjon? - og hvorfor? ▪Hva særpreger oss om 5 år mht ▫Holdninger ▫Normer ▫Verdier ▪Hvis dere skulle starte en konkurrent til bibliotekene i dag, hvilke verdier skulle den virksomheten bygges på?

36 36 Oppsummering og avslutning

37 Tanker om implementering ▪Prosjektgruppen = ambassadører for beslutningene ▪Prosjektgruppen er ansvarlig for ▫å avklare beslutninger med styringsgruppen ▫informasjon og implementering internt / lokalt ▫Felles og lokale kick off’s ▫å forsterke gruppefølelsen hos alle bibliotekene/ansatte ▪Oktan PoP ▫Utvikler informasjonsmateriell ▫Leverer ”verktøy” / ”kit” til bruk for prosjektgruppen ▫Forslag til tidsplan for gjennomføring ▪Skal ALLE de ansatte få en av oppgavene dere hadde i dag?

38 Oppsummering ▪Prosjektgruppen vurderer og gir tilbakemeldinger mht hva som besluttes ut fra det som er presentert. ▪På bakgrunn av tilbakemeldingene gjennomfører Oktan PoP evt. korrigeringer og kompletterer verdigrunnlaget mht egenskaper, kulturverdier og merkeløfter. ▪Skal styringsgruppen være med i neste møte? ▪Forslag til neste møte; i løpet av uke 46 eller 47 - forutsatt tilbakemelding fra prosjektgruppen i løpet av uke 44 ▪Etter endelig beslutning mht verdigrunnlaget, starter arbeidet med logo, profilmanual og kommunikasjonsstrategi.

39 Takk for i dag! Vi gleder oss til neste gang!


Laste ned ppt "1 Biblioteket Merkevare og vår tids møtested Felles identitetsgrunnlag og mål Møte 26. oktober 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google