Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim
Kristiansand, Matz Seifried

2 Hasjavvenning i vår regi
Juni 2010 Individuelt tilbud Forberedelser 2007 3 gruppekurs Omorgani-sering

3 Individuelt tilbud 2010 Rammer:
10 møter fordelt på 10 uker & 3 oppfølgingssamtaler ila. 3 mnd. Innhold basert på HAP (Lundqvist & Ericsson) Bruk av Motiverende Intervju [MI] (Miller & Rollnick)

4 Konklusjon HAPT Kunnskap om cannabis Grunnstruktur for hasjavvenning
MI Kunnskap om cannabis Grunnstruktur for hasjavvenning Ferdigheter og teknikker som fremmer endring Et holdningssett som legger til rette for forandring

5 Motiverende intervju (et utdrag)

6 ”Hvis du vil bygge et skip, så ikke trom sammen menn for å skaffe treverket og fordele arbeidet, men gi dem i stedet lengsel etter det vide, uendelige havet.” Antoine de Saint Exupéry

7 Holdningssett / MI = dans
Bryting Terapeutstyrt og pasientsentrert Endringsrettet Med tydelig melodi Terapeuten sitter på hendene, holder seg et ’hestehode’ bak pasienten - Ikke fylle-sving, men Argentinsk tango = styring gjennom innbydelser og tilpasninger

8 Refleksjoner – mikroferdigheter 2
Eksempel: ”Ingen legger merke til at jeg har sluttet å røyke!” For å styre samtalen Forsterke noe Nyansere Teste ut Skape driv i endringsprosessen Nivåer: Gjentakelse (papagøye) Omformuleringer Refl. av underliggende mening Refl. av underliggende følelser Reflekterende hjelpere oppleves som mer empatiske. De beste refleksjonene er korte. Tonefall: Senk stemmen på slutten av refleksjoner. Melodi i samtalen: Åpne spørsmål –> refleksjon –> åpne spørsmål –> refleksjon -> oppsummering

9 Ambivalens Ambivalens - motivasjonskonflikt - handlingslammet
= motstridende følelser eller holdninger Ambivalens - motivasjonskonflikt - handlingslammet Ambivalensutforskning skaper oversikt og anerkjenner begge sider av konflikten pasienten befinner seg i. OBS: Kontraindikasjoner – se appendiks. Ambivalensvekt Gode ting med hasj Mindre gode ting med hasj Kan filosofere Sover bedre Koster mye Illegal Oppsummering 1 3 4 2 5 Stor Oppsummering ”På den ene siden … SAMTIDIG …. på den andre siden.”

10 Selvmotiverende ytringer (DARN-C)
Desire: Utsagn som inneholder ønske om forandring Ability: Utsagn at en kan forandre Reasons: Utsagn om gode grunner til å forandre Need: Utsagn om at en behøver å forandre Commitment: Forpliktende beslutningsuttalelser Eks: Hva er det som gjør at du har valgt å stille deg her (tall)? Hvorfor her og ikke på (et lavere tall) Hva skal til for at du skal bevege deg fra (det valgte tallet) til (høyere nr)? Hva blir ditt neste steg? Og når skal du iverksette neste steg?

11 Selvmotiverende ytringer II
Når du hører selvmotiverende ytringer/ endringssnakk: Hent ut/utdyp Forsterk Bekreft Reflekter Oppsummer

12 Reflekter – anerkjenn at motstand er der ved å speile tilbake
Å rulle med Motstand Reflekter – anerkjenn at motstand er der ved å speile tilbake Forsterket refleksjon – overdriv/underdriv en smule Understrek pasientens valg, kontroll og autonomi Reformuler – tilby ny mening eller forståelse/perspektiv Enighet med en vri – refleksjon etterfulgt av reformulering Skift fokus

13 Endringshjulet Forover-veielse Over-veielse Forbe-redelse Hand-ling
Vedlike-hold Tilbake-fall (Prochaska og DiClementi)

14 HAP HAP holdningssett Endringshjulet (-faser) Mikroferdigheter
Åpne spørsmål Refleksjoner Oppsummeringer (-utforskning) Ambivalens rulling med Motstand, Selvmotiverende (change talk) ytringer Endringshjulet (-faser) HAP HAP

15 Hvis du vil bygge et skip…
Takk for meg.

16 Mulige kontaktpersoner for MI kurs
KoRus Sør Rikke Raknes, Petter Nesset KoRus Vest Stavanger Bente Høgmo, Bente Sikveland, Silje Lill Ramstad KoRus Vest Bergen Solveig Storbækken, Nina Andresen, Cecilie Andreassen KoRus Oslo Lena Müller, Jens Erland Hoel, Runa Frydenlund KoRus Øst Anne Moberg, Kari Källvik, Tone Skjellet KoRus Midt-Norge Lars Ranheim, Håvard Engen KoRus Nord Silje Wangberg, Liv Salen Matz Seifried Mobil:

17 Åpne Spørsmål – mikroferdigheter 1
Hente ut, utforske klientens verden Klargjøre grunner til å gjøre forandringer Hjelpe klienten til å uttrykke ambivalens Eks: Hva tenker du om…? Hvordan ville du…?

18 Oppsummeringer – mikroferdigheter 3
Hensikt/funksjon: Sjekk – om har man forstått riktig Gir klienten mulighet til korrektur og ytterlige opplysninger For å ta vare på/forsterke tendenser til endring Styring av samtaler Enkle oppsummeringer Et kort resumé av det klienten har sagt Drivende oppsummeringer Samling av selvmotiverende ytringer for å forsterke disse

19 Ambivalensutforskning - kontraindikasjoner -
Person i alvorlig krise Person i ”dårlig fase” ved kronisk lidelse Hos svært resignerte / som ikke har håp igjen Pasienter som er blitt alvorlig syke av sitt atferdsproblem (hjertelidelse, leversvikt, KOLS) Stabilisering gjennom trøst, oppmuntring og praktisk hjelp her et bedre alternativ.

20 MI-Literatur Barth, T., Børtveit, T. og Prescott, P Endringsfokusert rådgivning. Oslo. Gyldendal Akademisk Miller, W.R. og Rollnick Motivational Interviewing. Preparing People for Change. New York. Guildford Press


Laste ned ppt "Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google