Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

F ORORD Denne analysen er utarbeidet som en del av utredningsprogrammet som er fastlagt av myndighetene for utarbeidelse av en konsesjonssøknad om et vindkraftverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "F ORORD Denne analysen er utarbeidet som en del av utredningsprogrammet som er fastlagt av myndighetene for utarbeidelse av en konsesjonssøknad om et vindkraftverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 F ORORD Denne analysen er utarbeidet som en del av utredningsprogrammet som er fastlagt av myndighetene for utarbeidelse av en konsesjonssøknad om et vindkraftverk lokalisert i fjellområdet Kvitvola / Gråhøgda i Engerdal kommune. Oppdragsgiver er konsesjonssøker Austri Vind DA. Østlandsforskning takker for bidrag fra fritidsboligeiere, næringsliv, kommuner og kolleger til analysen. Østlandsforskning er alene ansvarlig for bruk av informasjon, for vurderinger og konklusjoner. Lillehammer, 11. juni 2012

2 Informasjonsinnhenting. • Fra Austri Vind DA er innhentet opplysninger om hvilke varer og tjenester som kan bli etterspurt. • Fra Ravninfo er hentet oversikt over alle regnskapspliktige bedrifter • Intervjuer og samtaler med et bredt utvalg aktører i næringslivet knyttet til deres eget synspunkt på de kommersielle mulighetene som et slikt prosjekt tilbyr. • Spørreundersøkelse blant et tilfeldig utvalg på 275 hytteeiere i undersøkelsesområdet. • Spørreundersøkelse blant tilreisende til Engerdal kommune – resultater vil foreligge som tilleggsnotat august 2012. • Informasjon om fritidsboliger er hentet fra Matrikkelen og Norsk Offentlig Statistikk Informasjonsinnhenting. • Fra Austri Vind DA er innhentet opplysninger om hvilke varer og tjenester som kan bli etterspurt. • Fra Ravninfo er hentet oversikt over alle regnskapspliktige bedrifter • Intervjuer og samtaler med et bredt utvalg aktører i næringslivet knyttet til deres eget synspunkt på de kommersielle mulighetene som et slikt prosjekt tilbyr. • Spørreundersøkelse blant et tilfeldig utvalg på 275 hytteeiere i undersøkelsesområdet. • Spørreundersøkelse blant tilreisende til Engerdal kommune – resultater vil foreligge som tilleggsnotat august 2012. • Informasjon om fritidsboliger er hentet fra Matrikkelen og Norsk Offentlig Statistikk

3 Rapporten analyserer følger for: • lokalt og regionalt næringsliv • fritidseiendommer ved et eventuelt vindkraftverk på Kvitvola i Engerdal kommune. • Med lokal / lokalt menes 0434 Engerdal • Med region / regionalt menes følgende seks kommuner: • 0427 Elverum • 0428 Trysil • 0429 Åmot • 0430 Stor-Elvdal • 0432 Rendalen • 0434 Engerdal • Bedrifters tilhørighet er gitt ved forretningsadresse i henhold til Brønnøysundregisteret. • Fritidsboliger i undersøkelsesområdet for utbygging av vindkraftverk er definert som alle fritidsboliger innenfor en radius av 20 kilometer i luftlinje fra vindkraftverket. Rapporten analyserer følger for: • lokalt og regionalt næringsliv • fritidseiendommer ved et eventuelt vindkraftverk på Kvitvola i Engerdal kommune. • Med lokal / lokalt menes 0434 Engerdal • Med region / regionalt menes følgende seks kommuner: • 0427 Elverum • 0428 Trysil • 0429 Åmot • 0430 Stor-Elvdal • 0432 Rendalen • 0434 Engerdal • Bedrifters tilhørighet er gitt ved forretningsadresse i henhold til Brønnøysundregisteret. • Fritidsboliger i undersøkelsesområdet for utbygging av vindkraftverk er definert som alle fritidsboliger innenfor en radius av 20 kilometer i luftlinje fra vindkraftverket.

4

5 BeliggenhetAntallProsent I alt1548100 Engerdal99064 Rendalen45629 Trysil1027 Kvitvola: Antall fritidsboliger i undersøkelsesområdet etter kommune. 2011 Kilde: Matrikkelen

6 Fritidsboliger i kommunepolitikken

7 Kommuneplanens samfunnsdel (s. 2): ”Ved å sette opp mål og satsingsområder forteller vi hva som er det viktigste å arbeide med i årene framover slik at resultatet blir mest mulig i tråd med de forestillinger besluttende organer har om hva som kan oppnås med kommunens innsats. Dette gjelder for kommunens egen virksomhet, men også for samarbeid med andre i og utenfor kommunen. Kommuneplanen skal gi innbyggerne anledning til å påvirke sin egen livssituasjon og gi bedre grunnlag for deltakelse i styringen av kommunen.” Kommuneplanens samfunnsdel (s. 2): ”Ved å sette opp mål og satsingsområder forteller vi hva som er det viktigste å arbeide med i årene framover slik at resultatet blir mest mulig i tråd med de forestillinger besluttende organer har om hva som kan oppnås med kommunens innsats. Dette gjelder for kommunens egen virksomhet, men også for samarbeid med andre i og utenfor kommunen. Kommuneplanen skal gi innbyggerne anledning til å påvirke sin egen livssituasjon og gi bedre grunnlag for deltakelse i styringen av kommunen.” Kommuneplanens samfunnsdel (s. 11): ”Størst utviklingsmuligheter antas å ligge i tilknytning til natur- og kulturbasert reiseliv. Innenfor denne næringen forventes den hyttebaserte turismen å ha det største utviklingspotensialet med tilhørende ringvirkninger for handel og privat service. Med bakgrunn i arealplanen har kommunen tilstrekkelig med byggeklare hyttetomter og delvis også industri/næringstomter.” Kommuneplanens samfunnsdel (s. 11): ”Størst utviklingsmuligheter antas å ligge i tilknytning til natur- og kulturbasert reiseliv. Innenfor denne næringen forventes den hyttebaserte turismen å ha det største utviklingspotensialet med tilhørende ringvirkninger for handel og privat service. Med bakgrunn i arealplanen har kommunen tilstrekkelig med byggeklare hyttetomter og delvis også industri/næringstomter.”

8 Kommuneplanens samfunnsdel (s. 33) ”Arealplanens omfattende tilrettelegging og satsingen på hytteturisme i større målestokk kan innebære følgende utfordringer: • økonomisk grunnlag for tilrettelegging • opparbeiding og salg konkurranse om investorer, tomtekjøpere og hyttebyggere • forholdet til verdifulle natur og kulturområder • vann, avløp og renovasjon • kvalitet i hytteområdene og sikring av ringvirkninger for lokalt næringsliv og lokalsamfunnet Selv om utfordringene er store innenfor dette plantemaet, er det svært sannsynlig at Engerdal med sitt naturgrunnlag kan ha et betydelig konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende kommuner og hytteområder, og at man evner å ivareta en helhetlig arealpolitikk i tilretteleggingen av og salg av hytteområder og –tomter i kommunen. ” Kommuneplanens samfunnsdel (s. 33) ”Arealplanens omfattende tilrettelegging og satsingen på hytteturisme i større målestokk kan innebære følgende utfordringer: • økonomisk grunnlag for tilrettelegging • opparbeiding og salg konkurranse om investorer, tomtekjøpere og hyttebyggere • forholdet til verdifulle natur og kulturområder • vann, avløp og renovasjon • kvalitet i hytteområdene og sikring av ringvirkninger for lokalt næringsliv og lokalsamfunnet Selv om utfordringene er store innenfor dette plantemaet, er det svært sannsynlig at Engerdal med sitt naturgrunnlag kan ha et betydelig konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende kommuner og hytteområder, og at man evner å ivareta en helhetlig arealpolitikk i tilretteleggingen av og salg av hytteområder og –tomter i kommunen. ”

9 Kommuneplanens samfunnsdel (s. 26) ”Det skal legges stor vekt på samarbeid og integrering mellom hytteområder og berørte lokalsamfunn. ” Kommuneplanens samfunnsdel (s. 26) ”Det skal legges stor vekt på samarbeid og integrering mellom hytteområder og berørte lokalsamfunn. ”

10 Kommuneplanens samfunnsdel (s. 26) ”Utbygging av hovedtyngden av nye hytteområder må ta sikte på høy tomtestandard, og organiseres på en måte som gir fortrinnsrett for lokale produsenter så lenge disse er konkurransedyktige i pris og kvalitet. Hytteutbyggingen skal gi åpning for ytterligere sysselsetting og utvikling av nye arbeidsplasser gjennom leveranser av andre varer og tjenester til hyttefolket. Det kan være et potensial for bygging av inntil 50 hytter pr. år i de forskjellige hytteområdene og det antas at de lokaløkonomiske virkningene av hyttebyggingen vil være store, både i utbyggings- og driftsfasen.” Kommuneplanens samfunnsdel (s. 26) ”Utbygging av hovedtyngden av nye hytteområder må ta sikte på høy tomtestandard, og organiseres på en måte som gir fortrinnsrett for lokale produsenter så lenge disse er konkurransedyktige i pris og kvalitet. Hytteutbyggingen skal gi åpning for ytterligere sysselsetting og utvikling av nye arbeidsplasser gjennom leveranser av andre varer og tjenester til hyttefolket. Det kan være et potensial for bygging av inntil 50 hytter pr. år i de forskjellige hytteområdene og det antas at de lokaløkonomiske virkningene av hyttebyggingen vil være store, både i utbyggings- og driftsfasen.” igangsatte fritidsbygninger Antall20012002200320042005200620072008200920102011 Trysil, i alt8877496322826420391396651 Rendalen, i alt2934532638463431292617 Engerdal, i alt273032011113656330 Hedmark380427356314452529531477678577519 Hele landet46575060453155245914640265406836666173496373 Kvitvola: Igangsatte fritidsbygg etter kommune og år. Antall og indeks. Trysil, Rendalen og Engerdal 2001-2011. Kilde: NOS Byggearealstatistikk

11 Fritidsboliger i kommunen og undersøkelsesområdet Fritidsboliger i kommunen og undersøkelsesområdet

12

13 Antall fritidsboliger etter beliggenhet og år. Område200120022003200420052006200720082009201020112012 Trysil, i alt496049965060509651325320556057885 792589959645988 Rendalen, i alt216021852215226922992358239024332 458249525252539 Engerdal, i alt103910781102113111321137121112541 288135914201437 Undersøkelses- omr - Kvitvola 11731256126412871311133914391476149315171548 Hedmark293392965729990302343049930937314293191832226325523301733413 Antall fritidsboliger etter beliggenhet og år. Indeks: 2001=100 Trysil100101102103 107112117 119120121 Rendalen100101103105106109111113114116117118 Engerdal100104106109 117121124131137138 Undersøkelses- omr - Kvitvola 100107108110112114123126127129132 Hedmark100101102103104105107109110111113114 Hele landet100101103104106107108110111113115116

14 Engerdal østfjell  2009 331 BBT / 80 UBT  2020 805 NUBT (440 TUR / 365 NIRT) Volbrenna  2009 63 BBT / 5 UBT  2020 78 NUBT Ulvåberget  2009 75 BBT / 0 UBT  2020 154 NUBT Femundsenden  2009 55 BBT / 18 UBT Husfloen / Snerta  2009 17 BBT / 29 UBT  2020 70 NUBT Hyllsjøen Lisetra Gammelsetra  2009 70 BBT / 96 UBT  2020 68 NUBT Sorken  2009 57 BBT / 0 UBT BBT: Bebygde tomter UBT: Ubebygde tomter NUBT: Nye ubebygde tomter TUR: (Nye) Tomter under regulering NIRT: Nye tomter – ennå ikke i reguleringsprosess

15 Gjennomsnitt kjøpesum per omsetning (i det frie markedet) 1000 kroner20012002200320042005200620072008200920102011 Trysil, i alt10441216123919311454142418112219264618191719 Rendalen, i alt243350522369710578720612707494818 Engerdal, i alt346314342272173567307971809832997 Hedmark460527529802710841968127213999731067 Hele landet57564364580782997912271309135913411388 Omsetningen av fritidsboliger i Engerdal har fra å være svært beskjeden fram til midten av 2000-tallet økt til rundt 20 salg pr år etter den tid. Dette har trolig sammenheng med omfanget på tilbudet, og at det er lagt ut en del nye områder og bygget nye fritidsboliger i Engerdal i perioden.

16 Om kommunen - struktur og noen utviklingsparametere Om kommunen - struktur og noen utviklingsparametere

17 Indeksert befolkningsutvikling 19801990200020102012 Antall 2012 0427 Elverum10010511012012220152 0428 Trysil100979389 6752 0429 Åmot100929088894337 0430 Stor- Elvdal 100908172 2678 0432 Rendalen100898071701959 0434 Engerdal100968880771390 (MMMM- framskriving) 2012202020302040 Antall 2040 0434 Engerdal777268631155 Befolkningsutvikling

18 20002010 2010/2000 *100 Andel offentlige arbeidsplasser. 2010. Prosent 0427 Elverum86611006811640 0428 Trysil2846292810332 0429 Åmot1700179710652 0430 Stor-Elvdal117010759247 0432 Rendalen7657589937 0434 Engerdal6405799041 Sysselsatte etter arbeidssted (=antall arbeidsplasser) 2000 og 2010 for kommunene i regionen.

19 Lokaliseringskvotienter 2010, basert på sysselsatte etter arbeidssted for fylket og for kommunene i regionen.

20 Sysselsatte etter bosted og arbeidssted (= antall arbeidsplasser) i BA- relaterte næringer 2010.

21 Firmanavn Forretnings poststed Regnskapså r Sum inntekter Antall ansatte MARTIN M BAKKEN ASELVERUM2010436,2113 FAGFLIS ELVERUM AS BYGGMESTER IVAR BAKKE ELVERUM201031,523 HUS OG HYTTE BYGG ASNYBERGSUND201031,321 BYGGMESTER TOM BJARNE ULVMOEN ASKOPPANG201015,317 STEEN EIENDOM ENTREPRENØR ASELVERUM201021,415 ARNE TØRÅSEN ASTRYSIL20101,615 ØSTERDALEN BYGGESERVICE ASKOPPANG201012,215 BYGG-TEAM ASELVERUM201115,213 ENGERDAL ØSTFJELL ASENGERDAL20105,213 NYMOEN JOTEN BYGG ASDREVSJØ20107,312 RENDALEN BYGG ASRENDALEN201019,412 ELVERUM HUS ASELVERUM201010,311 HARVIKEN BYGG ASELVERUM20108,610 LIKVERN BYGG LTDSØRSKOGBYGDA9 VIKINGBYGG ASELVERUM201110,98 AF-BYGG ASNYBERGSUND8 ERNSTSEN BYGG OG EIENDOM ASRENA20102,37 BYGG 3 SERVICE ASELVERUM20113,56 PLASSEN BYGGSERVICE ASTRYSIL20105,26 FEMUND HYTTER ASENGERDAL201017,06 RENA HUS OG HYTTEBYGG ASRENA20106,55 T-BYGG ASELVERUM20103,84 WL-BYGG ASELVERUM20102,24 SKOGLUND OG SILKOSET BYGG ASHERNES20105,04 ÅMOT HANDLAFT OG RESTAURERINGRENA4

22 FirmanavnForretnings poststed Regnskaps år Sum inntekter Mill kr. Antall ansatte JOHN GALTEN ASRENA201078,632 AUDEN SENDERUD GRAVEMASKINDRIFT AS ELVERUM201019,916 PER HAGEN ASRENDALEN201012,716 PER JOAR KVILTENDREVSJØ8 DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT ASHERADSBYGD20119,57 OLA BERNTSENHERADSBYGD6 JØJ FJELLTEKNIKK ASDREVSJØ201010,16 MYHRE ANLEGG ASRENA20107,96 RENA MASKINDRIFT ASRENA20103,15 BRØDRENE SVINGEN ANLEGG ASSLETTÅS20114,64 Næringsgruppe 43.129 Grunnarbeid

23 Fritidsboliger og BA-relaterte næringer

24

25 Igangsatte fritidsbygg etter kommune og år. Antall og indeks. Trysil, Rendalen og Engerdal 2001-2011. Kilde: NOS Byggearealstatistikk D ET BLE PÅ S AMRÅDSMØTE I E NGERDAL 26. JUNI 2012 KONKLUDERT MED AT NOS B YGGEAREALSTATISTIKK IKKE ER KORREKT FOR E NGERDALS TILFELLE – D ET HAR VÆRT PÅBEGYNTE BYGG I PERIODEN 2005 OG 2006 SÅ ANTAKELIG FØRST ER REGISTRERT SOM PÅBEGYNT PÅ ET SENERE TIDSPUNKT (2008 OG 2009)

26 Sårbarhetsanalyse Vi har oversikt over ledige fritidsboligtomter i undersøkelsesområdet. Det er tomter som ligger slik til at et vindkraftverk kan bevirke en redusert etterspørsel etter hytter/hyttetomter. Det er allikevel betydelig usikkerhet knyttet til om, når og i hvilket omfang en slik påvirkning eventuelt vil materialisere seg. Vindkraftverkets virkning på sysselsettingen knyttet til kan illustreres ved regneeksempler Det er ikke å oppfatte som en påstand om at utviklingen vil bli slik, kun at den kan bli slik.

27 • Grovt anslag: en høystandard fritidsbolig krever 1,3 årsverk. • Foretak som plassbygger i egen kommune/region har stort sett lokale / regionale underleverandører. • Anslag: oppføring av 1 fritidsbolig gir grunnlag for. • 1,0 årsverk i den kommunen hvor fritidsboligen bygges, eksempelvis Engerdal. • 1,2 årsverk i regionen (fritidsboligkommunen inkludert). • Dvs. 0,2 årsverk «lekker ut» av kommunen, men blir i regionen. • 0,1 årsverk lekker ut av regionen. Gitt disse tallene vil et årlig nybyggtall på 50 fritidsboliger gi: • 65 årsverk – hvorav 50 i vertskommunen og 15 i regionen for øvrig, og 5 utenfor regionen En reduksjon i fritidsboligbyggingen med 10 plassbygde enheter per år, bety: • redusert etterspørsel etter arbeidskraft på 13 årsverk per år, • hvorav 12 kommer i regionen, og • derav 10 i den kommunen som får redusert fritidsboligbygging.

28 Mest utsatt ved redusert utbygging: • foretak som har gjort investeringer i tilrettelegging av fritidsboligfelt. • Det er ett foretak som kan bli rammet og som investert vel 13 mill. kroner i et fritidsboligfelt med 165 tomter. 58 av tomtene er solgt. • Selv om foretaket kan utvide virksomheten til andre markeder, vil grunnlagsinvesteringene ligge der og kan bare tas inn gjennom salg av tilrettelagte tomter. Samtaler med flere foretak i regionen som har hele eller deler av sin virksomhet basert på bygging av fritidsboliger viser: • de forventer i liten grad å bli påvirket av et eventuelt vindkraftverk. Mulige årsaker: • opererer i områder der de ikke har merket noen endring i etterspørselen som kan knyttes til vindkraftplanene, herunder: • heller ikke merket noen økt etterspørsel, slik en kanskje kunne vente dersom etterspørselen hadde dreid seg fra Engerdal til nabokommunene. • har markedsområde som er større enn de seks kommunene • Etterspørsel i regionen falt før planene om vindkraftverk ble kjent, og foretakene har kommet seg inn på andre markeder

29 LOKAL- OG REGIONALØKONOMISKE EFFEKTER I FRITIDSBOLIGENES ”DRIFTSFASE”. • Hvordan bruk av dagens fritidsboliger vil bli påvirket av et eventuelt vindkraftverk, er vanskelig å forutsi. • Fritidsboligbrukerne etterspør: • noen varer og tjenester som avhenger av bruksfrekvens og -tid • noen varer som er avhengige av bruk om sådan, men ikke nødvendigvis frekvens • Har innhentet opplysninger fra fritidsboligeierne om hvordan de mener en eventuell etablering av et vindkraftverk vil påvirke bruksverdien av fritidsboligen • Cirka 2/3- parten mener det vil være fra litt negativt (13 %) til svært negativt (32 %). • Vurdering av bruksverdi er et troverdig uttrykk for situasjonen på svartidspunktet. • Derimot usikkert hvordan dette vil påvirke bruksfrekvensen. • Uansett nå en hypotetisk problemstilling

30 Fritidsboliger i driftsfasen

31 LOKAL- OG REGIONALØKONOMISKE EFFEKTER I FRITIDSBOLIGENES ”DRIFTSFASE”. • I Kvitvolas undersøkelsesområde er det 1548 fritidsboliger. • 11 000 kroner per fritidsbolig per år gir en totalsum på 17 mill. kroner per år. • Anslår en omsetning på 850 000 kroner per årsverk. • En omsetning på 17 mill. kroner vil da anslagsvis gi 20 årsverk per år i vedlikehold, oppgradering og påbygg. • De 20 årsverkene kommer trolig i all hovedsak fra lokale/regionale foretak.

32 LOKAL- OG REGIONALØKONOMISKE EFFEKTER I FRITIDSBOLIGENES ”DRIFTSFASE”. • Erfaringstall og samtaler med foretak som driver hytteservice: • det trengs ett årsverk for å betjene 500 fritidsboliger med brøyting, vakthold, ved osv • gitt dette vil hytteservice gi grunnlag for rundt 3 lokale årsverk per år.

33 Fritidsboligeiere og vindkraftverket

34 216 enheter 173 enheter 388 enheter 390 enheter

35 Kvitvola: Fritidsboligeiernes motiver for å eie fritidsbolig i området. Prosent.

36 Kvitvola: Gjennomsnittlig antall bruks- og persondøgn pr. fritidsbolig og måned. April 2011 til mars 2012. Døgn.

37 KvitvolaHjemmeUndervegsEtter ankomstAntall (n) Varer49 %31 %53 %(114) Tjenester16 %4 %68 %(114) Kvitvola: Innkjøpsmønster for varer og tjenester. Andel av fritidsboligeiere som har oppgitt respektive innkjøpssted. KvitvolaSumGjennomsnittMedian Persondøgn220000 Forbruk pr. pers.dgn, kr.89,-67,- Samlet forbruk, eks mva, 1000 kr.15 66411 792 Total detaljhandelsomsetning, eks mva, 1000 kr.: Engerdal (2010)48 100 Rendalen (2010)67 600 Kvitvola: Samlet forbruk i detaljhandelen 2011 (2010). Fritidsboliger i undersøkelsesområdet Det utgjør 10 – 14 % av samlet omsetning i detaljhandelen i de to kommunene Engerdal og Rendalen.

38 • Engerdal har i dag fem dagligvarebutikker. • For en av disse, Coop Marked Engerdal, utgjør fritidsboligeierne i Engerdal Østfjell en stor og viktig kundegruppe. • Coop er også nærmeste butikk for fritidsboligeiere i Ulvåberget. • I butikkens "markedsområde" er det om lag 150 fastboende husstander. • Mange av husstandene består av 1-2 personer, og mange av beboerne er eldre folk med lavt forbruk. • Coop har i dag en omsetning på rundt 12 mill. kroner per år, og fem ansatte (3,5 årsverk). • Coop har satset på fritidsboligeierne, blant med fredagsåpent til kl. 20. • For butikker i områder med begrenset fast kundegrunnlag vil all tilleggsomsetning være av betydning for å opprettholde tilbudet. • Fritidsboligkunder er et viktig supplement til lokale faste kunder.

39 KvitvolaSvært negativt Ganske negativt Litt negativt Neppe påvirkes Litt positivt Ganske positivt Svært positivt Umulig å si Basis (n) Påvirke bruk32 %15 %13 %32 %1 %0 %2 %4 %96 Påvirke verdi42 %16 %8 %25 %1 % 0 %6 %96 Kvitvola: Fritidsboligeiernes vurdering av en eventuell etablering av et vindkraftverk vil bety for bruken av og verdien på fritidsboligen. Prosent.

40 Mener du at et framtidig vindkraftverk på Kvitvola / Gråhøgda – den dagen vindkraftverket står ferdig – vil påvirke din bruk av fritidsboligen? (antall respondenter - N) Vil påvirke: svært negativt ganske negativt litt negativt neppe påvirkes litt positivt ganske positivt svært positivt umulig å si N= Gruppe 114635000129 Gruppe 234310000222 51 Et vindkraftverk er i utgangspunktet ikke et pre for ”villmarkspreget”. Det er derfor for så vidt ikke uventet at berørte som er nærmere oppfatter seg som mer berørt enn de som er fjerne fra verket – selv innenfor undersøkelsesområdet.

41 • Forventninger om framtidig verdifall er en forventning og ikke et verdifall. • Som vi har sett (se kapittel 9, side 45) er det lite erfaring å bygge på her. • Det er ikke registrert en tilsvarende forventning blant eiendomsmeglere vi har vært i kontakt med. Mener du at et framtidig vindkraftverk på Kvitvola / Gråhøgda – den dagen vindkraftverket står ferdig – vil påvirke verdien av fritidsboligen? (antall respondenter - N) svært negativt ganske negativt litt negativt neppe påvirkes litt positivt ganske positivt svært positivt umulig å si N= Gruppe 120513000130 Gruppe 24437000422 52

42 Anlegget og næringslivet

43 LEVERANSER AV VARER OG TJENESTER TIL VINDKRAFTVERKENE, MULIGHETER FOR LOKALT NÆRINGSLIV I ANLEGGSFASE OG DRIFTSFASE. • Kostnadene ved det aktuelle vindkraftverket er grovt regnet til 1,5 milliarder kroner. • Grovt regnet vil bortimot 75 prosent av kostnadene være knyttet til selve turbinene, dvs. kjøp, transport og montering. • Byggingen skal gå over to sesonger, muligens med en tredje sesong for opprydding med mer. • I Engerdal finnes det ingen foretak som kan ta ansvar for entrepriser av den størrelse det her er snakk om. • Lokale foretakene kan likevel komme inn som underleverandører på ulike, avgrensede oppgaver. • Vi forventer at den lokale andelen for Engerdal ligger på nivå med den som ble oppnådd ved utbyggingen av Smøla I, dvs. ned mot 2 prosent av investert beløp. • Med en omsetning på 750 000 – 1 mill. per årsverk vil 30 mill. kroner omsatt skape 30-40 årsverk. • Årsverkene vil i hovedsak komme i foretak i BA-relaterte næringer, og noe i servering. • Om vi forutsetter at 15 prosent av leveransene kan komme fra regionen (Engerdal inkludert), vil en investering på 1,5 mrd. kroner skape en etterspørsel på 225 millioner kroner i regionen, dvs. 250-300 årsverk, grovt regnet.

44 • Driften av selve vindmøllene tas hånd om av egne ansatte • I den grad Engerdal ikke har et tilfredsstillende tilbud på varehandel, overnatting og servering, kan denne etterspørselen lekke ut til andre kommuner i regionen, men neppe ut av regionen. • Likevel kan en ikke, samlet sett, vente at driften av vindmøllene gir økonomiske ringvirkninger av særlig betydning i regionen, dvs. utenfor vertskommunen. • I vertskommunen Engerdal kan vindkraftverket gi grunnlag for noen årsverk, særlig for maskin- og byggentreprenører, i tillegg til de 5-6 som ansettes for å drifte selve vindkraftverket.


Laste ned ppt "F ORORD Denne analysen er utarbeidet som en del av utredningsprogrammet som er fastlagt av myndighetene for utarbeidelse av en konsesjonssøknad om et vindkraftverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google