Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Industribedriftene i Håndverkerforeningen besluttet å danne egen forening, og danner Haugesund Industriforening den 6. februar 1920.  Den nye Industriforeningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Industribedriftene i Håndverkerforeningen besluttet å danne egen forening, og danner Haugesund Industriforening den 6. februar 1920.  Den nye Industriforeningen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Industribedriftene i Håndverkerforeningen besluttet å danne egen forening, og danner Haugesund Industriforening den 6. februar 1920.  Den nye Industriforeningen og Håndverkerforeningen fortsatte sammen i Haugesund Håndverker- og Industriforening.  Begge betalte til denne felles organisasjonen.

3  Første styre i foreningen:  Verkseier Otto Pedersen, formann  Oscar Osmundsen, styremedlem  Sigvald Pedersen, styremedlem  Foreningens første generalforsamling 24. januar 1921, der styret ble gjenvalgt.  Foreningen teller 25 bedrifter.  Årlig kontingent kr. 25

4  Interessen de første par årene var heller liten.  Aktivitetene var:  Turer, besøk til bedriftene, øke interessen, få byens befolkning til å handle innenbys produserte varer.  Håndverkerforeningen foreslår at foreningene igjen blir en forening. Det avslås, og Industriforeningen beslutter å trekke seg ut av den felles organisasjonen. (1927)  1929 ber man Håndverkerforeningen om å stille seg i spissen for opprettelse av et råd for alle næringsorganisasjoner i byen.  Etter dette går foreningen i dvale frem til 1933.

5 Aktivitetene skyter fart – foreningen opplever en blomstringstid.  Vurderer varemesse i Haugesund (Rabinowitz)  Drar med seg de andre foreningene  Vurderer opprettelse av et Handelskammer  Permanent utstillingslokale på Flotmyr sammen med et parkanlegg.  Vurderer muligheter for å få ny industri til byen  Felles markedsføring for industribedriftene  Hydreringsanlegg for sildolje  Medlemsturer – som igjen blir en suksess.  Krigen setter en stopper for virksomheten. Foreningen markerer seg

6 Chr. Buch fortsetter etter krigen som leder, og foreningen fortsetter sin blomstring. o Etablering av Handelsgymnasium o Reguleringsplanen for Haugesund o Havnelinjen – for industri og trafikk o Industriareale r til den kommende jernbane øst/vest o Ny sentralholdeplass – Flotmyr ble nevnt som aktuell. o Permanent utstillingsplass (Industriens hus) o Salhusbroen o Et Næringslivets sekretariat o Chr. Buch går av som formann i 1948 o I 1952 blir tidligere styreleder Chr. Buch minnet av styreleder Sven Sandved: o ”En gang – når Haugesund Industriforening er blitt større, og mer betydningsfull enn i dag – vil hans bilde pryde vår vegg – som den første formann i ordets videste forstand og som industriens forkjemper i Haugesund”

7  Deltagelse i planlegging av byens jubileum 1954. Man var opptatt av å få til en varemesse/utstilling.  Ønsker å etablere en ”Industriens dag”  Foreningen vurderer skifte av navn til Haugesund og Omegns Industriforening. (1954)  Transportforhold for byens næringsliv.  Haukelibanen.  Næringslivets sekretariat, en gjenganger.  Bedriftsbesøk av skoleelever.  Foreningen vokser og teller nå 84 medlemmer inkl. personlige medlemmer. 1955.

8 Viktige saker:  Flere overnattingssteder  Energiforsyningen – (også en Vestlandssak)  Reguleringsplanene for byen.  Foreningen er aktiv med mange møter med bl.a. faglig innhold  Bygging av Alnor (Hydro) gir presset lønnsnivå som bekymrer.  Medlemstallet nå 97 totalt. 1958

9 • PR-mann for industrien ønskes ansatt. • Drive aktiv medlemsverving. • Uttalelse til reguleringsplanen for byen. • Engasjere seg i etablering av Cuxhavnferjen. • Arbeide for at hydrofoilen skal gå til Haugesund hele året. • Øke budskapet om behov for flyplass. • Ønsker om en ”Industriens dag ev. uke”. • Haugesund Industriens Informasjonstjeneste etableres. Senere hetende IKS. Industriens Konsulenttjeneste. 10 medlemsbedrifter inngår med kapital. (1969) • Foreningen feirer sin 50 års dag 6. februar 1970. Medlemstallet er 100 totalt Geir Worum Leder 1980-1984

10  Slitne Vardspillere haler ut tiden.  Denne spilleren virker kjent – er det ikke Egil ”Hårfagre” Severeide???? Vår nåværende adm.dir. Må alle fremtidige ledere ha spilt cupfinale?  Styrevedtak: Bredriftene sto fritt.

11 * Utarbeider sitt syn på Fagerheimsområdet (til industri). * Holder kontakt med Haugesund kommune i planarbeidet og i næringspolitiske spørsmål. * Arbeider for å få INKO-kontoret til Haugesund * Ny organisasjonsform diskuteres. * Nytt navn vedtas under leder Sigurd A. Børgesen: Haugaland Industriforening * Vervekampanje igangsettes – foreningen ser seg som en regionbygger med slagordet: ”Fra lokal konkurranse til regional styrke” * Foreningen overtar totalansvar for Haugalands-konferansen * Mange spennende næringspolitiske saker tas opp. * Kjøp av aksjer i Rogaland Næringstjeneste. Rolf Thuestad Leder 1990-1992 Lorentz B. Nilssen. Leder 1992-1994 Sigurd A. Børgesen Leder 1984 -1986

12  Haugaland Næringsutvikling (HNU) overtar flere viktige næringspolitiske spørsmål.  Foreningen feirer sin 75 og sin 80 års dag.  Styrestall Haugaland etableres i perioden sammen med NHO-Rogaland.  Det arbeides med etablering av Haugaland Investorforum.  Styret setter fokus på hvilken rolle foreningen skal ha i forhold til andre organisasjoner.  Forslag fra kulturetaten i Haugesund om at Haugalandskonferansen skal inngå i en kultur- og næringsfestival avslås.  Foreningens første trykte medlemsblad utkommer: HIN-INFO.  Foreningen inngår samarbeidsavtaler som gir gode inntekter.  Næringscafe etableres som faste medlemsmøter.  Forankring av EnergiRiket tar mye tid.  Foreningen utgir egen brosjyre om Haukelivegen.  Haugalandskonferansen samler fulle hus og medlems- tallet øker til 141 bedrifter og 34 personlige medlemmer John Midtbø. Leder 1994-2001 Stein Alendal Foreningens første daglige leder. Jan. 1999. Først 50% så 80% stilling

13  HNU går inn i Haugaland Industriforening og danner grunnlag for organisasjoner som medlemmer. Foreningen har i 2001 162 bedrifter og 8 organisasjoner som medlemmer.  Det nedsettes div. utvalg bl.a. Næringspolitisk utvalg, Arbeidsgiver forum m.fl.  Endringer i den kommunale vannavgiften vedtas i Haugesund etter innspill fra HI.  Foreningen aksepterer bompenger for å få bedre veier. Samferdsel engasjerer.  Sekretariatet flyttes fra Ressurssenteret til ”Meieriet” i Haugesund  Vi deltar med midler i prosjektet ”Northern Maritime Corridor” som går over 3 år.  Foreningen endrer navn til Haugaland Industri- og Næringsforening (2001). Endrer navn til HaugesundRegionens Næringsforening (2007).  Det lages brosjyrer og film om ”Haugalandet – Vestlandets viktigste knutepunkt” og ”Vestlandsbyen”  Ønsker å påvirke til sterkere samarbeid mellom Haugesund og Karmøy i Norheimområdet. Rolf L. Sjursen. Leder 2001 -

14  Det arbeides mye med strategiske planer med økt aktivitetsnivå. Pen trykksak utgis.  Til støtte for Saudautbyggingen får vi med NHO og LO på Vestlandet.  Leverandørprosjektet ”Marut” gjennomføres sammen med Maritimt Forum.  Geir Kvam engasjeres som redaktør til Næringsmagasinet.  Historisk møte mellom Næringsforeningene i Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen avholdes i Haugesund. Kamp sak nr. 1 er veier. Fører til møte med Stortingsbenkene for Rogaland og Hordaland om Kyststamvegen og Haukelivegen.  Årets Bedrift innstiftes som pris som deles ut under Haugalandskonferansen  Økning i kommunale avgifter tas opp med kommunene på Haugalandet. Høgskolen kjører et prosjekt på avgiftene.  Bedriftscup i golf arrangeres  Deltar i ”Skole-Næringsliv” sammen med Haugaland Vekst.  Salg av aksjer i Rogaland Næringstjeneste  Salg av aksjer i flyplassutvidelsen

15  Sammen med Høgskolen utarbeides Verdiskapningsrapport og Eierskap og bedriftserverv i industrien på Haugalandet.  Sammen med konfliktrådet utarbeides egen brosjyre for SMB.  Ny konferanse ”ByggArena Vest” arrangeres sammen med Byggforum (2006).  Prosjektet Prosessklyngen i vår region gjennomføres sammen med flere. Bl.a. Haugalandrådet.  Medlemstallet øker til 220 medlemsbedrifter og 18 organisasjoner.  Haugalandskonferansen går i disse årene med fulle hus og ventelister. Feirer 20 år jubileum (2008)  I juni 2008 ansettes adm.dir. Egil Severeide.  Tiden etter Egil er ikke med i oversikten. Rolf L. Sjursen. Leder 2001 -

16  Selv om mange saker går igjen og tar tid gir det vekst til foreningen.  Etter nitti år har planten vokst og vil fortsette å vokse.

17 Med to handlingens menn ved roret og et engasjert styre ser fremtiden lys ut.

18 Formenn:  1920-1922 Oscar Osmundsen  1922-1923 Andr. Wathne  1923-1924 Oscar Osmundsen  1924-1933 Sven Sandven  1933-1948 Chr. Buch  1948-1952 Sven Sandven  1952-1955 Hans Høines jr.  1955-1960 Egil Oftedal  1960-1962 Nik Erlandsen  1962-1963 Johs. Østensjø  1963-1964 Per Hammer Lund  1964-1965 Hans Aanensen  1965-1967 Axel Sausjord  1967-1971 Halvor Urrang ????? Mangler klar avgrensning. Mangler en????  1971-1973 Olav Baur-Nilsen  1973- 1976 Thorbjørn Haukås  1976-1977 Gunnar Birkeland  1977-1980 Oscar Aanensen  1980-1984 Geir Worum  1984-1986 Sigurd Andreas Børgesen  1986-1987 Hans-Henrik Hollum  1987- Bengt R. Jacobsen. 1988-1989-1990 Mangler oversikt  1991 Atle Andreaswen  1991-1992 Rolf Thuestad  1992-1994 Lorentz B. Nilssen  1994-2001 John Midtbø  2001- Rolf L. Sjursen Hederspris -Tåkeluren : • Kjell Kvinnesland • Kjell Netland • Finn M. Vallersnes • Johs. Østensjø Hederstegn – Plakett • Lorentz B. Nilssen • Ludvig Stangeland • Eva Husby Trchova • Tinny Odland • Kåre Steinsvik • John Midtbø


Laste ned ppt " Industribedriftene i Håndverkerforeningen besluttet å danne egen forening, og danner Haugesund Industriforening den 6. februar 1920.  Den nye Industriforeningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google