Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”HVA SPARER ÉN ERGOTERAPEUT PÅ ÉT ÅR?”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”HVA SPARER ÉN ERGOTERAPEUT PÅ ÉT ÅR?”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”HVA SPARER ÉN ERGOTERAPEUT PÅ ÉT ÅR?”
- En utfordring fra rådmannen i Elverum kommune.

2 HVEM ER JEG: Elisabeth Bysveen, 38 år, dansk. Ergoterapeut.
Ergo- og fysioterapeutskolen i Odense 1999. Kommuneergoterapeut i Elverum siden 2001. Brenner for samfunnsdeltagelse, likeverd og bra psykisk arbeidsmiljø. På fritiden: Gammeldans, fiske, natur, kunsthåndverk, målrettet selvutvikling.

3 Min status på Facebook 01.03.11:
Har i dag fått tildelt "Ergo-prisen 2011" fra Norsk Ergoterapeutforbund for som det står: "Å utvise stort engasjement, fremstå som inspirator, utøve fagutvikling, synliggjøre og øke den generelle kunnskapen om ergoterapifaget". Dette for rapporten "Hva sparer en ergoterapeut". Har i dag fått høre at arbeidet mitt nå brukes i mange kommuner over hele Norge. Stolt og kry :-)

4 Rapporten førte til en økning i antall ergoterapeutstillinger i Elverum fra 3 til 5 årsverk.

5 OM ELVERUM KOMMUNE: Mellomstor kommune i Hedmark. 20.000 innbyggere.
Fikk bystatus for 10 år siden. Utdanningsby. Befolkningstilvekst. Elverum kaller seg ”Folkehelsebyen” og har som mål å ha satsningsområder innen folkehelse og forebygging.

6 ERGOTERAPITJENESTENS HISTORIKK
- Et kort resymé av hendelser fra 2001 til i dag.

7 Fram til 2008: 2 ergoterapeutstillinger i Pleie og Omsorg.
1 ergoterapeutstilling som leder på psykiatrisk dagsenter. Venteliste på 12 – 15 måneder.

8 2008: Rehabben flyttes og utvides fra 4 – 8 plasser.
1 ny ergoterapeut ansettes på rehabben. Ergoterapeuten på psykiatrisk dagsenter flyttes over i somatikken for å bistå de to andre med hjemmebesøk. For første gang er vi 4 ergoterapeuter til våre innbyggere. 3 ute og en på rehabben.

9 2008, Omorganisering De 3 ergoterapeutene ”ute” flyttes fra Pleie, Rehabilitering og Omsorg over i avdeling for Familie og Helse. Ny virksomhet for familier med hjelpebehov opprettes. Den ene ergoterapeuten får virksomhetslederstillingen. Ny ergoterapeut ansettes i ergoterapitjenesten. (Vi er fortsatt 4 ergoterapeuter.)

10 2009, Vi har store planer… Nå bare 5 måneders venteliste!
Vi drømmer om: ”MC-treff” for rullestolbrukere. Håndtreningsgrupper for barn med hemiplegi. Gruppebehandling inspirert av ”Lifestyle Redisign”. Etc…

11 Høst 2009, -En permisjonssøknad.
Min kollega søker 3 måneders permisjon uten lønn for å delta i bistandsarbeid i Namibia, men får avslag. Hun velger å si opp sin stilling. Helsesjefen må spare inn 4 mill. og velger å fjerne den nå ledige ergoterapeutstillingen. Heftig debatt i kommunestyret, som etter hvert fører til både flere ergoterapeutstillinger, og en endring av permisjonsreglementet.

12 2010, Bare 3 igjen… Ventelista vokser…
Vi får stort sett bare tatt unna: Alvorlig syke. Utskrivelser fra sykehus. De over 90. Barn under 18. -Resten må bare vente uten utsikt til når de kan få hjelp.

13 Vinter 2010, En bruker melder ifra til politikerne
Vinter 2010, En bruker melder ifra til politikerne. –Endelig skjer det noe! Jeg blir kontaktet av bygdepartiet ”Team Elverum”, som ønsker å høre hva ergoterapeuter har å bidra med til lokalsamfunnet. Jeg gir dem skriftlig materiale om hvordan ergoterapeuter bistår så folk kan: Fortsette å bo hjemme. Fortsette å komme seg ut i lokalsamfunnet. Fortsette å være mest mulig selvhjulpen. Jeg bringer frem en påstand om at jeg mistenker at jeg i visse enkeltsaker sparer kommunen opp mot ½ mill. i innsparte pleietjenester.

14 Rune Stenseth, ”Team Elverum”, bringer frem min påstand på kommunestyrets spørretime:
”- Ergoterapeuter besparer kommunen opp til kr pr bruker. Innsparingen av ergoterapeutstillingen blir derfor dyrt for PRO. - Er det ikke bedre totaløkonomi å tilsette FLERE ergoterapeuter i stedet? Jeg ber ordføreren om at dette tas opp i de aktuelle fagavdelingene.” - Og han fortsetter… ”Innsparingen ved ergoterapeutenes arbeid er så stort, at de sparer inn seg selv ganske fort. Det lønner seg å ansette flere ergoterapeuter!” (direkte sitert.)

15 Vår 2010. Rådmannen blir nysgjerrig.
- Jeg får en e-post fra rådmannen hvor hun spør om jeg er klar til å ta imot en utfordring. Å utforme en rapport som viser: ”- Hvor mye penger én ergoterapeut kan spare på ét år.”

16 Det er jo såre enkelt… En trappeheis forhindrer behov for omsorgsbolig. En elektrisk scooter forhindrer behov for hjelp til handling. Riktig sittestilling i rullestol forhindrer sår, smerter, kontrakturer etc. Riktig løftestol forhindrer utrykninger på trygghetsalarm. Pleiehjelpemidler forhindrer behov for sykehjemsplass. - Men hvordan skal jeg bevise det?...

17 Vanskelig å begrense seg…
Jeg ser at jobben jeg gjør som ergoterapeut minsker behovet for: Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Faste institusjonsplasser Rulleringsplasser Omsorgsboliger Utrykninger til trygghetsalarm Sår-materiale Smertestillende og beroligende medisiner. Belastninger og lidelser hos pasient og pårørende.

18 Jeg får hjelp til å begrense oppgaven:
I løpet av en 3-måneders periode skal jeg se på, hvor mange søknader på: Omsorgsboliger Sykehjemsplasser jeg har klart å forhindre.

19 Kostnader for kommunen etter evt
Kostnader for kommunen etter evt. egenandel er betalt: (Tall fra Omsorgsplan 2015 og KOSTRA-tall fra økonomiavdelingen.) Institusjonsplass: kr pr år. Omsorgsbolig: kr pr år. Hjemmesykepleie, hjemmehjelp og BPA: 335,20 kr i timen. Omsorgslønn og støttekontakt: 150 kr i timen.

20 Case nr 1 fra kartleggingsskjemaet:
Livssituasjon/ Diagnose: Tiltak gjort av Ergoterapeut: Hva har ergotp. Forhindret? (Tj.nivå uten ergotp’s kompetanse og tiltak) Tjenestenivå Etter ergoterapeut har gjort sitt: Besparelse pr. år: Hjerneslag. Kognitive og fysiske utfall. I starten klarte bruker ikke holde hodet. Hj.m. måtte nøye tilpasses etter funksjonsnivå. Klarer pga kognitive utfall pr i dag ikke bo hjemme alene, men det går fint nå, så lenge ektefelle hjelper mye til. Tilpassing av adkomst i sokkelhus fra ’70-tallet. Mange nøye tilpassete hjelpemidler som hj.spl ikke har kompetanse til hverken å søke eller tilpasse. Råd i forhold til trening og ADL. Råd til ektefelle om å skjønne de ”usynlige” kognitive utfallene. (i tillegg flere rehab-opphold i starten). Ektefelle sier at uten hjelp og veiledning fra ergo, kunne bruker ikke pleies i hjemmet men hadde måtte på institusjon. Hj.spl søker enkle hj.m. men ikke f.eks rampe for adkomst, og driver ikke med spesialtilpassing av rullestol ift sitteproblematikk. Rullerende avlastning: 4 uker hjemme.2 uker på institusjon. Ingen hj.spl. Ektefelle har fått så mye kunnskap og støtte via ergo og rehab, at ektefelle ønsker å pleie bruker selv. Bruker er blitt fysisk sterk og aktiv bl.a fordi ergo hele tiden har hatt aktivisering som baktanke. Hadde mye hjemmesykepleie, og fast institusjonsplass var i tankene og hadde vært en nødvendighet uten tiltak av ergo Institusjon koster i året. 2/3 av = kr pr år. I tillegg bevart livskvalitet hos bruker og ektefelle.

21 Case nr 4 fra kartleggingsskjemaet:
Livssituasjon/ Diagnose: Tiltak gjort av Ergoterapeut: Hva har ergotp. Forhindret? (Tj.nivå uten ergotp’s kompetanse og tiltak) Tjenestenivå Etter ergoterapeut har gjort sitt: Besparelse pr. år: Slitasje og proteser i hofter. Dårlig blodsirkulasjon i ben. Sitteproblematikk i løfte-hvilestol. Helt avhengig av oppreisningsstol for å klare å reise seg. Sår på hæler og tær. Generell tilrettelegging i hele huset. Bl.a med katapult og bidé på toalett. Var hos bruker i dag for henvisning til hj.m.sent. for spesialtilpassing av løfte-hvilestol, pga sitteproblematikk. Har i flere omganger vært på sykehjem. Bruker sier selv at takket være riktig tilrettelegging hjemme, har bruker hver gang klart å komme hjem igjen. Har dessverre fått sår på føttene pga feil løfte-stol, men vi håper dette retter seg, når bruker får riktig stol. Hj.spl: 30:50 timer i uka. Sårskift og bistand til vask og påkledning. Klarer nå selv å gå på do etter bruker fikk bidé og katapult og sparer mye bruk av trygghetsalarm her. Etter hva lege og fotpleier sier, vil sårene leges, når bruker får riktig tilpasset løfte-stol. Trygghetsalarm. Matombringing. Unngått institusjonsplass. kr trukket fra kostnad for hj.spl: Spart pr år. Hatt noen korttidsopphold ifbm fall også. Ergotp har nå gjort fallforebygging men kan ikke garantere det ikke blir nye fall.

22 Case nr 18 fra kartleggingsskjemaet:
Livssituasjon/ Diagnose: Tiltak gjort av Ergoterapeut: Hva har ergotp. Forhindret? (Tj.nivå uten ergotp’s kompetanse og tiltak) Tjenestenivå Etter ergoterapeut har gjort sitt: Besparelse pr. år: MS. Kognitiv svikt. Trenger veil. av ektefelle til det meste. Ektefelle gjør all husarbeid. I tillegg dårlig balanse, nedsatt gange. Bruker må oppmuntres til alt i løpet av dagen pga nedsatt initiativ. Tilpassing av el rullestol m ledsagerstyring. Bistått til å søke handikapbil. Tilpassing av inngangsparti i samarbeid m boligekspert på hj.m.sent. Tilpassing av bad. Saksbehandler på tjenestekontoret bad meg komme fort, for ellers ville ektefelle gi opp og søke omsorgsbolig og rullerende institusjonsplass. Ektefelle hadde utrolig stort ansvar for bruker allerede, og begge var nå var isolert i eget hjem pga brukers dårlige gangfunksjon. Omsorgslønn: 11 timer i uka. Trygghetsalarm. Etter vi nå er godt i gang med å løse de praktiske problemene i hverdagen, har ekteparet fått nytt håp og de ønsker å vente med å tenke på å sende bruker på sykehjem. Dessuten er de glade for å kunne bli boende i huset som de bygde da de giftet seg. Det var nyss før de søkte omsorgsbolig og rullerende avlastning (2 uker på institusjon og 4 uker hjemme). Dette fikk vi stoppet! Utregnet slik: Fast plass på institusjon minus 2/3 + omsorgsbolig, minus omsorgslønn = kr pr år.

23 Case nr 29 fra kartleggingsskjemaet:
Livssituasjon/ Diagnose: Tiltak gjort av Ergoterapeut: Hva har ergotp. Forhindret? (Tj.nivå uten ergotp’s kompetanse og tiltak) Tjenestenivå Etter ergoterapeut har gjort sitt: Besparelse pr. år: 82 år. Senskader Polio. Gangvansker pga lammelser. Ektefelle er også gammel og sliten og trengte avlastning med husarbeid. Søkte først el scooter for å få mulighet for selv å ferdes ute. Siden har bruker også fått el rullestol med ståfunksjon til inne, slik at bruker nå selv lager middag, vasker opp og rydder på kjøkkenet stående. Bruker er nå selvhjulpen inne og ute og avlaster ektefelle mye på kjøkkenet, slik at de fortsatt er totalt selvhjulpne og nå ikke mottar noen tjenester fra kommunen. Ingen! Bruker har spart ektefelle for mye hus-arbeid i og med bruker fortsatt er sjef på kjøkkenet med sin stå-rullestol. Men hva har jeg spart kommunen for?

24 Regnestykket for hver enkelt av de 50 brukerne så slik ut:
Case: Regnestykket: Spart i året: 1 De så fast institusjonsplass som eneste utvei uten tilretteleggingen jeg gav. Nå klarte de seg med rullering, 2 uker på institusjon og 4 uker hjemme. Sykehjemsplass – 2/3 kr x 66% kr pr år. 4 Bruker har vært på institusjon i lange perioder og hadde måtte flytte dit fast hvis jeg ikke hadde tilrettelagt nøye. Bruker har fortsatt 30,5 timer hj.spl i uka. Sykehjemsplass – 30,5 timer hj.spl x 52 uker kr – 30,5 timer x 335,20 kr x 52 uker pr år. 18 De hadde overveid 1/3 rullerende institusjonsplass og omsorgsbolig og stod klare til å søke da jeg kom på hjemmebesøk. Sykehjemsplass – 2/3 + omsorgsbolig – 11 timer omsorgslønn x 52 uker kr – 66% kr – 11 timer x 150 kr x 52 uker kr pr år. 29 Denne brukeren sparer sikkert mye for samfunnet og ektefelle ved å kunne stå og lage middag i stå-rullestolen sin, men er en av de mange i undersøkelsen som ikke fyller kriteriene for å kunne gjøre en utregning på. -Jeg synes det er moro å vise casen frem her likevel. O kr pr år.

25 Det endelige resultatet:
Beløpet spart sammenlagt på de 50 brukerne var kr. Dvs at jeg ved mine hjemmebesøk gjennomsnittlig sparte kr. Pr bruker. Dermed ble regnestykket slik: kr / 50 brukere = kr pr. bruker x 161 brukere som jeg hadde rukket på ett år = kr. Siden trakk jeg min årslønn; ergoterapeut minstelønn med 10 års ansiennitet (inkl sosiale omkostninger): kr. Dermed ble netto innsparingen på dette svimlende beløpet: Kr - Spart i sykehjemsplasser, korttidsplasser og omsorgsboliger av én ergoterapeut på ét år!

26 Antall ergoterapeuter i nabokommunene: (Tallene er innhentet fra kommunene i februar 2010)
Innbyggertall: Antall årsverk ergoterapeut: Innbyggere pr ergoterapeut: Venteliste: Elverum 20.000 3 6.666 15 mdr Stange 18.600 6,6 2.818 5 mdr for 3.pri. 4 uker for 2.pri. Storelvdal 2.700 1 ? Hamar 27.000 7,7 3.500 2 mdr for 3.pri. Løten 7.200 2 3.600 4 uker. Elverum etter 5 4.000 Pr fortsatt 8-12 måneder

27 Hvor mange ergoterapeuter bør det være i en kommune?
Jevnt over hadde kommunene 1 ergoterapeut pr ca 3000 innbyggere. Her er et utdrag fra avslutningen på rapporten: ”Til slutt minner vi om at Elverum kommune har halvparten så mange ergoterapeuter som våre nabokommuner. Kanskje ikke rart at pleie og omsorg blir dyrt i Elverum, når vi ikke har tid til å forebygge ved å tilrettelegge det fysiske miljø i tide.” ”For å oppnå en forsvarlig tjeneste med innhold og ventetid på linje med disse kommunene er det behov for 4 ergoterapeut- stillinger i tillegg til de tre vi har i Elverum kommune.”

28 Sommer 2010 Rapporten tas alvorlig tross det store tallet, og det blir en del medieomtale. Karl-Erik Tande Bjerkaas fra NETF kontaktet meg og ville ha rapporten. Der etter fulgte en reportasje i ”Ergoterapeuten”.

29 Høst 2010 Omorganisering tilbake til PRO. Ergoterapien flytter.
Rådmannen anbefaler å gjenopprette en ergoterapeutstilling. Først prat om denne skal være på tjenestekontoret som saksbehandler, men vi anbefaler å få tilbake stillingen der den var. Men så får vi signaler om at ”Team Elverum” har gått sammen med flere politiske partier om å anbefale TO stillinger. Én på tjenestekontoret og én i ergoterapitjenesten. Kommunestyret skal legge budsjett i slutten av desember, og vi er spente...

30 Desember 2010. Budsjettet legges:
Kommunestyret vedtar 2 nye ergoterapeutstillinger! Én på tjenestekontoret og én i ergoterapitjenesten. Men på den betingelsen at de skal tjene inn sin egen lønn + ½ mill i året. Pengene skal tas fra budsjettet til min nærmeste sjef med øyeblikkelig virkning, for å få kommunebudsjettet til å gå opp.

31 En utfordring til dere i salen:
Hvordan ville du ha gjort det? Gjør deg noen tanker om hvilken kartleggings- og utregningsmetode du mener vil gi det mest presise resultatet i kr og ører. Hvilke kriterier mener du man bør velge? Skriv ned hva du velger. Så skriver vi alle ideer opp til slutt. Vi i Elverum trenger din idé til videre arbeid, og dere i salen har kanskje planer om liknende undersøkelser. d

32 Forslag til utregningsmetoder:
Antall timer hjemmesykepleie før og etter ergoterapitjeneste utført. Tenkt tjenestenivå uten ergoterapitjeneste minus faktisk tjenestenivå etter ergoterapi er gitt. IPLOS-registrering før, under, umiddelbart etter og kanskje 3 måneder etter endt ergoterapitjeneste.

33 Ergoterapi som et middel til en sunn kommuneøkonomi og glade brukere:
- Vi mener at vedtak på hjemmesykepleie, hjemmehjelp og omsorgsbolig ikke bør gis uten at ergoterapeut kartlegger bruker og bolig, og at nytt vedtak må fattes etter ergoterapitjeneste er gitt.

34 En undersøkelsesmetode velges alltid etter hvilken intensjon man har med undersøkelsen.
Min var å overtale politikere, hvilket jeg klarte!

35 Men i all denne snakk om penger, må vi huske det er folk vi driver med.
Hvordan kan vi da i det hele tatt godta lange ventelister? Noen kaller ergoterapi for ”forebyggende arbeid” og at det derfor ikke er livsnødvendig. Jeg kaller det jeg gjør for ”nødvendige tiltak for et fritt liv”. Og mangel på det jeg gjør fører til frihetsberøvelse og diskriminering.

36 Hvem ville ha funnet seg i 15 måneders venteliste hos mekanikeren?!

37 ”En fejl mange af os gør er at fortsætte at gøre det samme om og om igen, gå i den samme hverdag, dag ud og dag ind, -og så alligevel forvente et andet resultat.” (sitat tatt fra en Gajol-pakke) Skal vi fortsette slik? Har vi ikke allerede mottatt nok signaler på, at det er på tide å prøve noe nytt? Hvis vi ikke snart satser på det som gjør folk friske og selvhjulpne kommer vi aldri ut av ”disse sparetider”.

38 ”Framtiden starter nå!”

39 ”Hindringer er utfordringer for å vise hva du er god for.”

40 Forslag til tiltak nå: Ingen skal få innvilget hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller omsorgslønn uten vurdering og tiltak av ergoterapeut. Alle må ha nytt vedtak på tjenestenivå etter ergoterapitjeneste er gitt. Det må spilles med åpne kort overfor bruker, at målet er at han skal bli mest mulig selvhjulpen. Systematisk IPLOS-registrering før, under etter og 3 måneder etter ergoterapitjeneste er gitt.

41 Forslag til videre tiltak:
ADL-kartlegging og ADL-trening sammen med hj.spl. Satsing på undervisning av hj.spl. ift ADL-trening, hjerneslag og kognitive utfordringer. Distrikts-turnéer med ergoterapeut og hjelpemiddelansvarlig i hj.spl. Fallforebyggende tiltak. Gruppebehandling. Tilbud om hj.bes. av ergoterapeut hos alle over 75 år hvert 2. år. ”MC-treff” for oppfølging av brukere med el rullestol og scootere. Etablering av demensteam m/ergoterapeut. Tilbud om hjemmerehabilitering. Har dere flere forslag? Skriv dem ned.

42 ”En hver reise starter med ét skritt”

43 Tålmodighet Nøkternhet Mot

44 10 gode verktøy i målarbeid og kommunikasjon:
Sett mål. Skriv det ned. Loggfør alt. Skriv opp alle ideer. Vær positiv utad. Husk at alle gjør så godt de kan –ut fra sine forutsetninger og overbevisninger. Benytt flyten - i stedet for å kjempe mot strømmen. Vær åpen for endringer. Vær ærlig. Vær tålmodig. Bli kjent med dine egne reaksjonsmønster. Bevar gleden i hverdagen.

45 ”Når en dør stenges, åpnes det ofte nye
”Når en dør stenges, åpnes det ofte nye. Men alt for ofte blir vi stående og hamrer på den stengte døra og ser ikke de nye mulighetene som åpner seg.” Deborah Borgen.

46 ”Skal man hjælpe en anden, må man først finde ud af hvor han er, og møde ham der. Dette er det første bud i al sand hjælpekunst.” Søren Kierkegaard.

47 Dette har vært mitt livsprosjekt i 10 år.
Nå har jeg nådd min visjon: 2 nye ergoterapeutstillinger til Elverum kommune.

48 VÅG Å VÆRE Våg å være ærlig våg å være fri våg å føle det du gjør si det du vil si. Kanskje de som holder munn er reddere enn deg? Der hvor alt er gått i lås må noen åpne vei. Våg å være sårbar ingen er av stein. Våg å vise hvor du står, stå på egne bein. Sterk er den som ser seg om og velger veien selv. Kanskje de som gjør deg vondt er svakest likevel? Våg å være nykter Våg å leve nå. Syng, om det er det du vil - gråt litt om du må. Tiden er for kort til flukt, bruk den mens du kan. Noen trenger alt du er og at du er sann! ~Hans Olav Mørk~

49 Og… ”hvor mye penger én ergoterapeut sparer på ét år”.
Nå er det tid til at dere kommer med deres ideer til hvordan man best viser eksakt: ”hvor mye penger én ergoterapeut sparer på ét år”. Takk for meg. Elisabeth Bysveen.

50 Vi trenger dine ideer: Har ideer poppet opp i hodet ditt? Del dem gjerne med oss: Driver du med en master- eller en doktorgrad og trenger en god problemstilling? Kontakt oss gjerne. Vi trenger deg. Vi trenger et standardisert verktøy til å vise ”hvor mye penger en ergoterapeut sparer”.


Laste ned ppt "”HVA SPARER ÉN ERGOTERAPEUT PÅ ÉT ÅR?”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google