Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv 1

2 2 Akan Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk AKAN KOMPETANSESENTER - Råd og veiledning til bedrifter - Veiledningstelefon 22 40 28 00 - Bedriftsinterne kurs og opplæring - Kurs og konferanser www.akan.no NORSK ARBEIDSLIV STATEN STYRET NHO - LO - SIRUS NHOLO

3 3 Hva er Akan? Akan kompetansesenter Modell for rusmiddelforebygging i arbeidslivet Akan i bedriften

4 4 Rusmiddelbruk og arbeidsliv •Alkoholbrukens kostnader for arbeidslivet anslått til 11,5 mrd pr år (Gjelsvik 2004). Ansatte med et moderat forbruk står samlet for en klart større andel av de økonomiske utgiftene, enn ansatte som har et rusmiddelproblem, (Forebyggingsparadokset, Nesvåg). •Omtrent 30 % av korttidsfraværet og 15 % av langtidsfraværet skyldes alkoholbruk, (Nesvåg 2005). •6% har vært borte fra jobb en eller flere ganger siste året, (FHI og SIRUS 2009). •24% hadde vært sløve på jobb pga bakrus, (FHI og SIRUS 2009). •5,1% brukte sløvende legemidler og 1,7% narkotika, (FHI og SIRUS 2009). •10 – 15 % av ansatte i norske bedrifter har et risikofylt alkoholforbruk, (Buvik, Iversen 2009).

5 5 ALKOHOL GRENSEVERDIER WHO forbruk pr. uke Menn Over 21 AE 13 – 21 AE Under 13 AE Kvinner Over 14 AE 9 -14 AE Under 9 AE 1 Alkoholenhet= 1fl. Øl / 1 gl. Vin / 1 ”drink”

6 Ikke alle er klar over at kroppens evne til å håndtere alkohol endres med alderen

7 Drikkehyppighet øker

8 65+ har høyest forbruk av legemidler Hver femte 70 åring bruker mer enn 10 reseptbelagte legemidler Beroligende, angstdempende og sovemedisin Eldre kvinner med legemiddelbruk, risiko i trafikken Folkehelseinstituttet 2010, TEST 2008

9 Utfordringer «Jeg var ansatt og nå er jeg bare en pensjonist» 9

10 Hva betyr arbeid for deg? Meningsfylt, identitet, være en del av fellesskapet, høre hjemme, bidra med noe samfunnsnyttig, forutsigbarhet, tilhørighet, gir glede, betyr noe for noen. 10

11 Fordeler med å bli pensjonist Tid til å gjøre hva man vil, reise, tenke nytt, drive med frivillig arbeid, styre tiden, endelig tid til hobbyen, 11

12 Arbeidsmiljø har stor betydning Relasjon mellom leder og ansatt viktig. Det i liten grad å bli sett, ikke tatt vare på eller manglende oppmuntring av nærmeste leder, fører i større grad til at ansatte velger å ta AFP, det gjelder begge kjønn, og uavhengig av yrke. Midtsundstad 2005 (Fafo-rapport 482/2005: ”Ikke nødvendigvis sliten... En analyse av tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten”)

13 13 Helsefremmende eller forebyggende arbeid? Helsefremmende arbeid: –Strategier for å forsterke mestringsevne, ønskede normer, forventninger og vaner –Styrke faktorer som kan bygge opp helsen Forebyggende arbeid: –Strategier for å redusere risiko for at skader, sykdom og ulykker oppstår –Fjerne faktorer som kan true helsen (STAMI 2009)

14 Helseundersøkelsen i Nord -Trønderlag •Doblet alkoholforbruk hos middelaldrende kvinner og menn 60+ •Økt vinforbruk hos begge kjønn •Færre eldre er totalavholdende • Antall menn med problematisk alkoholforbruk økt fra 7-10% • Konsum og hyppighet øker med utdanningsnivå og inntekt • Lav andel over 60+ har vært beruset eller drukket > 5 AE pr drikketilfelle HUNT jan. 2012

15 Alkohol påvirker mer enn 60 helsemessige tilstander Mer fett og mindre kroppsvæske = lavere toleransegrense for alkohol = saktere nedbrytning av alkoholen = høyere promille Bidrar til skader, fall og andre ulykker forårsaket av dårlig balanse Forsterker søvnforstyrrelser Økt risiko for kreft bl.a. i spiserør og bryst Endret reaksjonsevne Indre organer skades lettere Hjerte- og karsykdommer, leverskader m.m.

16 Menn  Eldre menn drikker mer enn eldre kvinner  Større vinforbruk i høyere alder enn kvinner  Risikokonsumenter med høyt alkoholbruk blant ensomme, single menn  Manglende sosialt nettverk  Menn med høyere utdanning drikker mer med alderen, dette øker ved 80+  Menn risikerer ikke sin maskulinitet ved å drikke NOVA, 2012, HUNT 2012, ABRAHAMSON 2012

17 Kvinner  Kvinner i 50-70 år drikker mer enn 30-40 års alderen  Drikker mer enn sine mødre  Flere totalavholdende enn blant menn  Økt skam og skyldfølelse  Større økonomisk problemer enn menn  4 ganger så høyt blandingsbruk av legemidler enn menn  Alkohol som sorgdempende middel, klar risiko for økt bruk av alkohol og legemiddelbruk blant enker

18 Eldres legemiddelbruk 2010 sove- og beroligende midler Folkehelseinstituttet 2010 40-60 år 60-75 år 21% 36% 12% 19%

19 Benzodiazepiner - korttidsvirkninger Redusert konsentrasjonsevne, hukommelse og innlæringsevne Angstdempende Nerveberoligende Muskelavslappende Krampestillende Søvndyssende Rusvirkninger kan inntre Svekket oppmerksomhet Reaksjonsevne og bevegelseskontroll kan nedsettes Økt aggressivitet ved provokasjon

20 Psykofarmaka Legemidler som virker på sentralnervesystemet, og som blir brukt i den hensikt å bedre sinnstilstanden hos pasienter som på en eller annen måte har en forstyrrelse i sin psykiske tilstand, eller en psykisk lidelse. Anxiolytika er beroligende og dempende medikamenter som brukes ved angst- og urotilstander. Hypnotika/sedativa er sovemidler. Antidepressiva er legemidler som motvirker depresjon og nedtrykthet, men også har en del andre anvendelsesområder, spesielt angstlidelser. Antipsykotika/nevroleptika er medikamenter mot alvorligere psykiatriske sykdomstilstander som schizofreni og andre psykoser.

21 Samtidig bruk – påvirker annerledes Alkoholbruk kan utsette eldre for risiko ved samtidig bruk av enkelte legemidler  Kan påvirke hverandres effekt  Øker faren for svikt i kognitive funksjoner  Pustevansker, svimmelhet, dårlig balanse  Blødninger i mage/tarmsystemet  Økt risiko for ulykker og skader

22 AVHENGIGHET Fysisk avhengighet Dersom man slutter, eller trapper ned inntaket av et stoff reagerer kroppen med fysiske forstyrrelser (abstinens) som er karakteristiske for det aktuelle stoffet. Toleranseutvikling Selv om man inntar samme dose av et stoff vil effekten reduseres. Dvs man trenger høyere og høyere dose for å få den ønskede effekt ! Psykisk avhengighet En psykologisk betinget tendens til å ty til kjemisk hjelp for å mestre problemer. For å forsøke å komme i en bedre tilstand (uten angst, uten smerter, uten alle andre plager) Rekyleffekt Ved nedtrapping av et stoff vil de opprinnelige problemene / plagene komme tilbake med renter !

23 Myter om eldre og rusmidler  Det kan være det samme, der er uansett så gamle…..  Det er synd på dem, la dem bare drikke……  Det nytter allikevel ikke å endre gamle vaner…….

24 24 Akan implementert i HMS •Helse Bidra til en sunn livsstil Forebygge gjennom informasjon og holdningsarbeid Bidra til større åpenhet om alkoholvaner og medikamentbruk Tilby ansatte støtte og hjelp ved problemer •Miljø Bidra til en konstruktiv alkoholkultur Unngå drikkepress i ”gråsonen” Hvordan ønsker vi og ha det hos oss? Bedriftskulturen og arbeidsmiljøet påvirker den ansatte Inkluderende arbeidsmiljø •Sikkerhet 0-toleranse til ruspåvirkning og bakrus på jobb Pengespill – spillegjeld kan utgjøre en sikkerhetsrisiko All befatning med narkotika anses som et sikkerhetsproblem Kartlegge eventuelle risikosituasjoner og risikogrupper Omdømme •Helse Bidra til en sunn livsstil Forebygge gjennom informasjon og holdningsarbeid Bidra til større åpenhet om alkoholvaner og medikamentbruk Tilby ansatte støtte og hjelp ved problemer •Miljø Bidra til en konstruktiv alkoholkultur Unngå drikkepress i ”gråsonen” Hvordan ønsker vi og ha det hos oss? Bedriftskulturen og arbeidsmiljøet påvirker den ansatte Inkluderende arbeidsmiljø •Sikkerhet 0-toleranse til ruspåvirkning og bakrus på jobb Pengespill – spillegjeld kan utgjøre en sikkerhetsrisiko All befatning med narkotika anses som et sikkerhetsproblem Kartlegge eventuelle risikosituasjoner og risikogrupper Omdømme

25 ALKOHOLBRUK

26 På arbeidsplassen •Personalpolitikken inkluderer seniorperspektivet •Dialog mellom leder og den ansatte i forhold til å bruke sin kompetanse, meningsfulle arbeidsoppgaver…. •Rusmiddelforebygging i form av kunnskap om alkohol og legemidler og deres virkning •Pensjonistskolen •Invitere sine pensjonister til arrangementer 26

27 Metode for kunnskapsoppsummeringen Eldre, alkohol og legemiddelbruk Nordiske land, 2000-2011 Alder 65+ Biblioteket på SIRUS og Helsedirektoratet

28 Følg oss på facebook: www.facebook.no/akankompetansesenter Veiledningstelefon: 22 40 28 00 Nettsider: www.akan.no E-post: akan@akan.no 28

29 Hjernens belønningssystem – nødvendig for å overleve I hjernen skapes det en belønningsreaksjon når man opplever noe godt – på engelsk: ”liking”. Enkelte slike opplevelser kan tillegges en særskilt betydning, og det oppstår et ønske om å gjenta handlingen - på engelsk ”wanting”. Man ønsker seg mer av det man nettopp har fått. Denne mekanismen regnes for å være sentral både for menneskers overlevelsesevne og for utvikling av avhengighet.


Laste ned ppt "«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google