Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Søkbar  Inndelt i flere kategorier  Kommunale og offentlige etater  Bedrifter og næringsliv  Private  Frivillige lag og organisasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Søkbar  Inndelt i flere kategorier  Kommunale og offentlige etater  Bedrifter og næringsliv  Private  Frivillige lag og organisasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Søkbar  Inndelt i flere kategorier  Kommunale og offentlige etater  Bedrifter og næringsliv  Private  Frivillige lag og organisasjoner

3  www.helseogrehab.no www.helseogrehab.no - Søknadsfrist 10.mai – hvis du blir godkjent som egen søkerinstans - Søknadsfrist 15.juni hvis du søker igjennom en av de 25 medlemsorganisajonene - Tildeling av midler skjer i november, med utbetailing medio desember.

4  Kreftforeningen  Nasjonalforeningen for folkehelsen  LHL  FFO  Norsk folkehjelp  ADHD foreningen  Redd Barna  Landsforeningen mot Rusmisbruk  Norges Astma og Allergiforbund  Hørselshemmedes Landsforbund  Den Norske Turistforening  Norges Diabetesforbund  Norsk Revmatikerforening  Rådet for Psykisk helse  NHF; Landsforeningen mot krybbedød, blindeforbundet m.fl.

5  Forebygging (58 mill i 2009)  Rehabilitering (58 mill i 2009)  Forskning (633 mill i 2009)  Nettbasert søknadsskjema

6  Skal se på strukturendringer og tilskuddsordninger innen kulturfeltet.  Mer av pengene skal gå til aktivitet  Leder; Lene Løken  Søknadsfrist; 1.juni … skriv Løkenutvalget på søkermotoren.

7  Næringslivet bidrar hvert år med over 3 milliarder kroner i sponsormidler.  Kulturen henter inn 520 millioner – 17%  Idretten henter inn 61 % av disse midlene, over 2 milliarder.  www.kulturognaringsliv.org www.kulturognaringsliv.org

8  www.sparebankstiftelsen.no - DnB Nord www.sparebankstiftelsen.no  www.frifond.no – må være en demokratisk org – almenyttige formål – kulturaktivitet som en del av virksomheten – for barn og unge under 26 år – må arbeide i lokalmiljøet – min. 1/3 av medlemmene må være under 26 år. www.frifond.no  www.Trafo.no – Gir støtte til kreative og kunstneriske prosjekter. Kun enkeltpersoner og ad hoc grupper kan søke. Max søknadssum 10 000,-, Frist 1.juni www.Trafo.no  Unifor.no – nettsted, forvaltningsstiftelsen for fond og legater  www.legatsiden.no www.legatsiden.no  Vær oppmerksomme på at det finnes mange lokale fond som kommunen har oversikt over!

9  Legatsiden.no har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkerfunksjonene for å finne den støtteordningen som passer deg.

10  Volontørordningen i EU (Håndbok i EU prosjekter 2006) www.ung.nowww.ung.no  Innovasjon Norge (bedriftsbasert)  Coca Cola fondet – sponser en rekke tiltak og prosjekter i lokalsamfunnet.  www.kraad.no kriminalforebyggende arbeid – SLT(samordning for lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) www.kraad.no  www.forebygging.no www.forebygging.no

11  Fylkeskommunen (f.eks FYSAK)  Norske Shell  Anders og Bess Jahre  www.statkraftfondet.no, søknadsfrist 1.juni www.statkraftfondet.no  Kavlifondet  Drømmestipendet,100 stipend à kr.10 000,- søkn.frist 1.februar (hvert år)  Benjamins Minnefond  Fordelingsutvalget (nasjonal og internasjonal grunnstøtte)  Humanitære fond – kongelige beskyttere  Nordisk kulturfond – krever samarbeid på tvers av landegrensene. Søknadsfrist 1.september  VOX  NORAD’s kulturutdanningsprogram  Gjensidigefondet – søknadsfrist 15.september  Trygg Vesta Almennyttige Stiftelse  Storebrand – ”Du kan” – for framtidsrettede,samfunnsnyttige og ideelle tiltak i lokalmiljøet. Søknadsfrist 1.juni  www.fokus.no www.fokus.no

12  Telenor fondet – øremerket idrett’  Conoco Phillips  Musikkutstyrsordningen – søknadsfrist 1.september  KOMP www.musikk.no/kompwww.musikk.no/komp  www.ung.no utdanningslegater og stipend www.ung.no  www.coop.no – søk lokale www.coop.no  www.tubfrim.no – trivselsfremmende tiltak for funksjonshemmede barn og unge www.tubfrim.no  Stiftelsen Sophies Minde – tilskudd til bevegelseshemmede til kultur og fritidstiltak. Frist; 5.juni

13  Oikos – økologisk mat  Stiftelsen UNI – har som ideelt formål å fremme almenyttig virksomhet innen skade og miljøvern/bygninger  Finsefondet – vern av norsk fjellnatur (bl.a fjellrev i Holtålen) frister 1.mai og 1.februar  Stiftelsen Miljøansvar  Gjenbruk, resirkulering og miljøvern, særlig retta mot barn og unge  NSB Miljøstipend – tildeles også enkeltpersoner  Skogtiltaksfondet - skogbruk

14  NVF – Norges Velforbund Innlevert til skifteretten… NB! Det lønner seg å følge med, stadig vekk popper det opp nye fond og nye søknadsmuligheter, mens andre blir lagt ned. (eks. Solo fondet, Gilde fondet)

15  Norsk kulturråd, mange ulike muligheter, løpende søknadsfrister  www.kulturminnefondet gir støtte til utstyr, frister 01.02 og 01.09 www.kulturminnefondet  Lokale banker er viktige støttespillere i alle slags kulturell virksomheter lokalt – bruk dem!

16  If Trygghetsfond. Har tildeling hver måned. Gis støtte til konkret utstyr som refleksvester, redningsvester, førstehjelpsutstyr m.m – Til Aktiv ferie for unger, ungdomsarrangement, leir, festivaler, svømmekurs m.m  Enkel søknad

17 Frivilligheten er på frammarsj • 4,6 millioner innbyggere • 10 millioner medlemskap • 115 000 lag og foreninger med gjennomsnittlig 88 medlemmer • Frivillige innsats tilsvarende 113 500 årsverk hvert år • Aldersgruppa 25 – 49 år er mest aktive (68%) • 64% av norske menn og 51% av norske kvinner deltar

18 Kan lastes ned fra nettet på følgende side: www.idrett.no www.idrett.no ”Gullgruve” 32 siders hefte med oversikt over en rekke steder der idretten kan søke penger Vær obs på noe informasjon som ”har gått ut på dato…”

19  Norges Idrettsforbund og Olympiske komitè.  Klubbguiden.no – Idretts Norges Verktøykasse

20  Søk din kulturavdeling i fylkeskommunen  Tilskudd til prosjekt  Tilskudd til kulturverntiltak  Tilskudd til større idrettsarrangement  Tilskudd til konsertarrangør  Tilskudd til flerkulturelle arrangement  Tilskudd til helseforebyggende tiltak  Tilskudd til kulturbygg  Tilskudd til private kirkebygg www. stfk.no

21  Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet

22  Statsskog  www.fjellstyra.no – gir tilskudd til de kommunene som har slikt fjellstyre. www.fjellstyra.no  www.dirnat.no – tiltak i nærmiljøet som er retta mot barn, unge og grupper som er lite aktive. (Naturdirektoratet) www.dirnat.no  Norsk Jeger og Fiskeforbund. – gir tilskudd gjennom LNU (Landsrådet for Barne og Ungdomsorganisasjoner) 30.april – frist ”Opptur jenter” – jenter, jakt & fiske  Skoleskogen – Læremidler på nett  Uteklasserom - Den naturlige skolesekken / Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet

23 * Kraftleverandørene • Kraftselskapene betaler flere hundre millioner til allmennyttige formål • De er ofte eid av kommunen • Trønder Energi – Barnas energiandel, søknadsrist 20.mai * Kommunenes eget Næringsfond

24  Dugnad er den reelle kostnaden en har for å leie arbeidshjelp og/eller entreprenør, minus moms.  Beregn kostnader på administrasjon! – dette er også dugnad(her behøves ikke dokumentasjon)  Gaver, rabatter og dugnad er egenkapital  Legg ved utstyrsliste og liste over nødvendige innkjøp  Legg ved kostnadsoverslag fra leverandører (bygg, elektrisk, rørlegger, inventar m.m.)  Bilder av ferdigstillelsen er som oftest god nok dokumentasjon.  ….og det viktigste av alt –  TAKK!!! Gjerne med bilder av ferdigstilt prosjekt, fra arrangement el.l. Invitèr de viktigste støttespillerne på forestillingen, på kaffe, møte, omvisning eller annet.

25 Men husk; det tar tid…


Laste ned ppt " Søkbar  Inndelt i flere kategorier  Kommunale og offentlige etater  Bedrifter og næringsliv  Private  Frivillige lag og organisasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google