Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En rettssak Viktige ord og begreper Utarbeidet av Rune K. Nikolaisen, Sigdal ungdomsskole 17.04.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En rettssak Viktige ord og begreper Utarbeidet av Rune K. Nikolaisen, Sigdal ungdomsskole 17.04.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 En rettssak Viktige ord og begreper Utarbeidet av Rune K. Nikolaisen, Sigdal ungdomsskole 17.04.2012

2 Tiltalte • Dette er den personen som staten mener har begått en straffbar handling som bør pådømmes av domstolene. • Et viktig prinsipp i rettsstaten er at enhver skal ansees som uskyldig inntil det er avsagt dom i saken.

3 Fornærmede • Den eller de som har vært utsatt for en straffbar handling. • Fornærmede har status som vitne hvis man skal forklare seg under saken.

4 Etterlatte • Dette er ektefelle eller samboer, barn og foreldre til den som er død som følge av en straffbar handling. • Etterlatte som skal forklare seg under en rettssak, har status som vitne i saken.

5 Vitne • Man kan bare dømme en person på bakgrunn av det som kommer fram i retten. • Vitner må forklare seg for retten for å fortelle hva de har sett eller hørt. • Vitner har plikt til å snakke sant, og falsk forklaring for retten kan straffes med fengsel.

6 Bistandsadvokaten • En advokat som skal passe på fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskningen og domstolens behandling. • Under rettssaken kan bistandsadvokaten stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige.

7 Påtalemyndighet • Dette er statens advokat (derfor navnet statsadvokat) og kalles i retten for aktor. • Denne personen jobber for å bevise at den tiltalte har gjort det som hevdes i tiltalen. • Jobber for å få frem sannheten.

8 Tiltale • Et dokument som aktor (påtalemyndigheten) skriver for å bevise at en person har utført en ulovlig handling. • Handlingen som tiltalte skal ha gjort beskrives i detalj.

9 Forsvarer • skal forsvare den tiltalte og passe på at ingen blir uskyldig dømt. • få frem alt det som taler til den tiltaltes fordel, for eksempel for å minske straffen eller få den tiltalte frikjent.

10 Dommer • I retten jobber fagdommer og lekdommere sammen for å finne sannheten. • Fagdommer er utdannet advokat og kan alt som har med lover å gjøre. • Lekdommere er vanlige folk som ikke har noen spesiell utdanning for å dømme. Tiltalte skal "dømmes av sine likemenn".

11 Sakkyndig • En sakkyndig har særlig kunnskap på et fagfelt som retten har behov for å få nærmere klarlagt. • De kan for eksempel si hva de mener om den tiltalte er ved «sine fulle fem» eller ikke. Det er likevel dommerne som avgjør hva som til syvende og sist er sannhet.

12 Kilder til bildene • http://www.fvn.no/migration_catalog/article2159475.ece/BINARY/w780/Tiltalte+og+forsvareren http://www.fvn.no/migration_catalog/article2159475.ece/BINARY/w780/Tiltalte+og+forsvareren • http://www.moss-avis.no/polopoly_fs/kristin-berglund-og-mia- 1.6206406!/image/3964262137.JPG_gen/derivatives/derivative_article_980/3964262137.JPG http://www.moss-avis.no/polopoly_fs/kristin-berglund-og-mia- 1.6206406!/image/3964262137.JPG_gen/derivatives/derivative_article_980/3964262137.JPG • http://g.api.no/obscura/pub/978x1200r/04206/1330979761000_20120305- 073_4206168978x1200r.jpg http://g.api.no/obscura/pub/978x1200r/04206/1330979761000_20120305- 073_4206168978x1200r.jpg • http://www.jusstorget.no/admin/FileArchive/readfile.asp?Fid=289 http://www.jusstorget.no/admin/FileArchive/readfile.asp?Fid=289 • http://pub.tv2.no/multimedia/TV2/archive/00950/Siv_Hallgren__Frode_950308i.jpg http://pub.tv2.no/multimedia/TV2/archive/00950/Siv_Hallgren__Frode_950308i.jpg • http://g.api.no/obscura/pub/978x1200r/04262/1334579761000_20120416- 058_4262599978x1200r.jpg http://g.api.no/obscura/pub/978x1200r/04262/1334579761000_20120416- 058_4262599978x1200r.jpg • http://g.api.no/obscura/pub/978x1200r/03625/1303890485000_retten_stor_3625000978x1200r.j pg http://g.api.no/obscura/pub/978x1200r/03625/1303890485000_retten_stor_3625000978x1200r.j pg • http://gfx.dagbladet.no/labrador/175/175118/17511820/jpg/active/978x.jpg http://gfx.dagbladet.no/labrador/175/175118/17511820/jpg/active/978x.jpg • http://sommer17.files.wordpress.com/2009/08/dommer-ingmar-nestor-nilsen.jpg?w=300&h=169 http://sommer17.files.wordpress.com/2009/08/dommer-ingmar-nestor-nilsen.jpg?w=300&h=169 • http://gfx.nrk.no/h4peOd1k3tCB8DDWMn9yCQYjqXZMAqB4PgXix9In0D-w.jpg http://gfx.nrk.no/h4peOd1k3tCB8DDWMn9yCQYjqXZMAqB4PgXix9In0D-w.jpg

13 Andre kilder • http://www.domstol.no/22-7 http://www.domstol.no/22-7 • http://www.domstol.no/no/Nar-jeg-skal-i- retten/Aktorene-i-retten/ http://www.domstol.no/no/Nar-jeg-skal-i- retten/Aktorene-i-retten/ • http://no.wikipedia.org/wiki/Dommer http://no.wikipedia.org/wiki/Dommer • http://no.wikipedia.org/wiki/Forsvarer http://no.wikipedia.org/wiki/Forsvarer • http://no.wikipedia.org/wiki/Tiltale http://no.wikipedia.org/wiki/Tiltale • http://no.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5talemy ndighet http://no.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5talemy ndighet


Laste ned ppt "En rettssak Viktige ord og begreper Utarbeidet av Rune K. Nikolaisen, Sigdal ungdomsskole 17.04.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google