Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formannsskapssamling 12. april 2013 Atle Roll-Matthiesen CEO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formannsskapssamling 12. april 2013 Atle Roll-Matthiesen CEO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Formannsskapssamling 12. april 2013 Atle Roll-Matthiesen CEO

2 Agenda • Fakta – informasjon - mål • Tanker – ideer - visjoner • Spørsmål Behov for gode ambassadører! Behov for lokale initiativ! Flytte vinterferien i 2016 – mulig ?

3 Youth Olympic Games – IOCs nye storsatsing •Bringe OL tilbake til røttene •Aktualisere OL for en ny generasjon •Sport, kultur og utdanning på OL-programmet

4 # Lillehammer2016 • 12.000 akkrediterte • 1100 deltakere: 15 – 18 år • 10 dager i deltakerlandsbyen

5 Vi skal lage nye minner for en ny generasjon Lillehammer 1994 De gode minnene…. Lillehammer 2016 … sitt eget DNA

6 Noe helt annet – men likevel likt Lillehammer 1994 Budsjett Lillehammer 2016 + 7,3 mrd (1994)~0,5 mrd (2010) ~1700~1100Deltagere 77 Grener 61~65 Øvelser Enorm folkefest120.000 (Innsbruck) Tilskuere Direkte i alle kanaler12 timer direkte (Innsbruck) TV-tid Arenaer, vei, bane +++Deltagerlandsby Ny infrastruktur

7 Side 7 • Sentrale føringer • For – av – med unge • Før – under – etter • Idrett – kultur – læring • «Egne» føringer • UOL – et mål i seg selv • UOL – en del av noe mye «større» – utvikling av norsk idrett • Vår «arv»: Kompetanse og erfaring – samt… • «Ikke hoppe over gjerdet der det er lavest ….» • Et «samfunnsoppdrag» • Tilby et «mulighetsrom»

8 Vi er fortsatt i starten av planleggingsfasen Foundation planning Operational planning Operational readiness Operations Legacy IOCs RAMMEVERK

9 Så langt har organisasjonskomiteen jobbet langs tre akser … Skape visjoner … Skape en organisasjon … Skape relasjoner …. og litt planlegging …

10 Visjon Verdier Løfter Arrangementside Konsepter/ delstrategier Gjennomføringsplaner Operasjonalisering av strategisk retning Konsepter/ delstrategier Målbilde

11 Sport: Olympiske idretter med noe nytt SKISKYTINGBOB / KJELKECURLINGISHOCKEYSNOWBOARDSKØYTERSKI • Langrennscross i 2016? • Ferdighetskonkurranser i ishockey • Curling med gutter og jenter på samme lag • Stafett i aking • Stafett med både langrenn og skiskyting • Fellesstart skøyter • Kortbaneløp med lag fra ulike nasjoner

12 I kjente omgivelser

13 Kultur og læring på OL-programmet OLYMPISMENSOSIALT ANSVAR PERSONLIG UTVIKLING HELSE OG LIVSSTIL KOMMUNIKASJON • Kultur og utdanning (læring) er en integrert del av YOG- konseptet • Målgrupper: • Utøvere, trenere,foreldre, frivillige, skoleelever, besøkende +++ • Skal være en“Once in a liftetime” –opplevelse med fokus på læring og utveksling • Skal leve før, under og etter lekene - mye digitalt • Fokus på aktiviteter – IKKE klasseromsundervisning…

14 En OL-dag i 2016… SPORTLÆRING KULTUR

15 Av – for - med unge Idrett Kultur Læring Før Under Etter

16 Av – for - med unge i praksis Rådgivergruppe fra NTG Lillehammer Masterstudenter fra NTNU Elever fra medielinja ved Gausdal vgs Studenter fra Høgskolen i Gjøvik Design Filmer Miljø Idrett Marked, sosmedia, frivillighet: HiL, HiG, NiH Marked, sosmedia, frivillighet: HiL, HiG, NiH Innsikt

17 STRATEGISK PLATTFORM FOR LILLEHAMMER 2016

18 LØFTER

19

20

21

22

23 VERDIER

24 RÅ & YDMYK LEKEN & MÅLRETTET

25 VISJON: Spreng grenser. Skap morgendagen.

26 Spreng grenser. Skap morgendagen.

27 Side 27 En levende Olympisk arv

28 Side 28 YOG skal bidra til • Ungdomsløftet i idretten: • Redusere frafall, og få unge til være fysisk aktiv lengre • Øke fokus på fysisk aktivitet blant barn og unge • Økt fysisk aktivitet

29 Side 29 YOG skal bidra til •Morgendagens olympiere •Unge trenere •Unge ledere •Unge arrangører •Unge frivillige

30 Side 30 YOG skal bidra til • Lillehammer-regionen: • Utvikle og styrke regionen som vintersportsdestinasjon • Samle idrettsrelatert kompetanse i et senter for Olympic Legacy • Økt samarbeid mellom institusjoner og organiasjoner i regionen • Styrke og øke etterbruken av OL-anleggene • Muligheter for spesialisering innen idrett og utdanning

31 Idrett, kultur og læring omfavner Lillehammer 2016 – før, under og etter (ikke uttømmende) OL-sertifiserte skoler - Folkehelse og fysisk aktivitet Fakkelstaffet Rekruttere frivillige «Oppstart CEP-aktiviteter» Bidra til å oppfylle idrettens behov/ ambisjoner, jfr ledere, trenere, frivillige …? Skoler besøker Lillehammer Sport & arrangement læringsaktiviteter Kultur- og læringsprogram (CEP) Seremonier Ungdomsfestival Frivillige – erfaring og motivasjon Før UnderEtter Olympic legacy senter, videreføring av «CEP-moduler» 2014-Februar 201626. feb – 6. mars 2016?Mars 2016 + IDESKISSE Nye frivillige

32 « OL-sertifiserte skoler» vil ha krav til fysisk aktivitet og undervisningsinnhold IDESKISSE • Gi skolene en mulighet til å bli «Ungdoms-OL sertifisert» • Motta diplom utarbeidet av LYOGOC • Deles ut av ordfører e.l. • En invitasjon av noen/alle elever/lærere til Lillehammer lekene i 2016. Billige/gratis billetter til utvalgte øvelser, ta del i læringsprogrammet, oppleve «verdens kuuleste ungdomsfestival» • Et «fadderbarn» - en utøver i lekene i 2016 – knyttes opp mot internasjonal skole - kanskje.. 1.DAGLIG FYSISK AKTIVITET Innføring av 40min/1 time fysisk aktivitet om dagen for alle – to alternativer: a) Tilsvarende Søndre land u-skole: Dvs min 40 min fysisk aktivtet hver dag – for alle – «enkelt og uklomplisert» b) Koples opp mot prosjektet «Unge aktive mot UOL» (dr. Grundt) – del av «forskningsprosjekt med bredt sammensatt styringsgruppe. 60 min fysisk aktivitet daglig – noe mer oppfølging. 2.LÆRING Gjennomføre et undervisningsopplegg/prosjektarbeid knyttet til de olympiske idealer • Utvikles av «ledende lærekrefter» pva LYOGOC – nettbasert • Tilpasset dagens «skolerute» (eksisterende fag, for eksempel i 7 trinn, 9. trinn og 12. trinn) • Godkjennes av Kunnskapsdepartementet/høyere nivå 3.ARRANGEMENT – FOR, AV og MED UNGE Planlegge og gjennomføre «Skolens OL-dag» e.l. • Fokus på lavterskel og mestring – deltakelse – begeistring – alle vinnere.. • Elever i «alle roller» Hva gir en sertifisering Hva kreves? Konsept

33 Miljø – hvordan bygge legacy? IDESKISSE PLANKEN - Et olympisk arrangement som er miljøvennlig i alle aspekt Miljøstrategi utvikles sammen med studenter ved NTNU For å skape en olympisk arv på miljøsiden ala 1994, så må vi tenke lenger enn «planken»

34 Norge er unikt posisjonert til å bygge et arrangement langs tre akser IDESKISSE Idrett Fred Miljø •Lillehammer har unike anlegg og en arv fra 94 lekene •Norge har en sterkhistorie som vintersportsland •«Den norske idrettsmodellen» med fokus på allsidighet og bredde vekker stor begeistring i IOC •Norge har en internasjonal stilling som fredsnasjon •Nobelprisen setter Norge årlig på verdenskartet med fredsfokus •Nansen fredssenter med sterkt lokal befestning og en interessant kobling særlig mot ex Jugoslavia •Lillehammer OL satte nye standarder for miljø og bærekraft •Førte til at miljø og ble innlemmet som den tredje pilar i det olympiske charter •Norge internasjonalt kjent som en forkjemper i klimaspørsmålet Et olympisk arrangement med ungdom fra 70 land samlet rundt disse tre elementene vil kunne påberope seg å være viktig – og Norge er unikt posisjonert til å klare det

35 Idrett – fred og miljø – CEP og festival IDESKISSE • Internasjonal deltagelse • Banebrytende kultur- og læringsprogram • Ungdomsfestival Målbilde Hvordan kombinerer vi disse tre dimensjonene inn i et arrangement? Kan vi tenke større enn at miljø og fred «kun» er bærende tema i et kultur og læringsprogram for deltagerne?

36 Ideskisse: Egne konferanser innen fred og miljø under lekene (1/2) IDESKISSE Ideskisse - Egen fredskonferanse • Samle 100-talls ungdom fra 15-20 år til en konferanse med «fred- og dialog» som hovedtema • Søke sterk internasjonal deltagelse, enten fra samme land som deltar i OL, eller bredere • Sterkt faglig innhold med fokus på fred og forsoning • Mulige ideskisser for innhold inkluderer: • Benytte kobling til Sarajevo-OL og la en delegasjon derfra fortelle om veien til fred, og hvordan man i dag studerer sammen med personer hvis foreldre skjøt på hverandre – diskutere hvordan dette kan overføres med ungdom fra dagens konfliktområder • En utdeling av «Ungdommens fredpris» • En dag av lekene har status som «Peace day», da dette er overordnet tema, og idrettsutøverne, freds- og miljøungdommene samles i fredsrelaterte aktiviteter

37 Ideskisse: Egne konferanser innen fred og miljø under lekene (2/2) IDESKISSE Ideskisse - Egen miljøkonferanse • Samle 100-talls ungdom fra 15-20 år til en konferanse med «miljø/bærekraft/klimaendring » som hovedtema • Søke sterk internasjonal deltagelse, enten fra samme land som deltar i OL, eller bredere • Sterkt faglig innhold med fokus på miljørelaterte spørsmål – trolig klimaendring som det mest relevante • Mulige ideskisser for innhold inkluderer: • Forsøke å skape enighet om en «Ungdommens Kyoto- protokoll», der ungdom blir enige om ambisiøse utslippsmål • Utdeling av «Ungdommens miljøpris» • Foredragsholdere av internasjonal klasse for å være med å fjerne tvil om realiteten i klimaendringene og aktualisere temaet ytterligere • En dag av lekene har status som «Climate change day», da dette er overordnet tema, og idrettsutøverne, freds- og miljøungdommene samles i aktiviteter for å øke forståelsen og bevisstheten for miljø/klimarelaterte spørsmål • Kan avholdes på Strand Hotel Gjøvik • Sammen med Gjøvikhallen på Gjøvik gård rett over gaten et svært velegnet konferansesenter

38 Passer svært godt inn for å lage arrangementet til et samlende regionalt/nasjonalt prosjekt IDESKISSE «Idrettsbyen» «Fredsbyen»«Klimabyen» - Verdens ledende ungdom innen idrett – kultur og miljø samlet rundt Mjøsa -CEP -Ungdomsfestival • Idrettskonkurranser skjer i alle byer • Deltagere på fred- og miljøkonferansene har mulighet til å oppleve idrettskonkurranser med sine jevnaldrende på topp internasjonalt nivå • Mjøsområdet blir en smeltedigel for ledende ungdom innen disse tre pilarene – der alle har muligheten til å delta i en spennende ungdomsfestival på kveldstid «Innlandet/Mjøsregionen» under lekene Dette er utenfor «bestillingen», men mulig hvis «noen» vil!

39 Hva skal til for at dette kan realiseres? IDESKISSE • LYOGOC tilbyr en arena og en «en gang i livet» mulighet til å realisere dette • Kan imidlertid ikke ta rollen som arrangør for de to konferansene • Må identifisere eksterne tredjeparter som er interessert i å realisere dette målbildet • Eksterne arrangører må ha betydelig kredibilitet og internasjonal gjennomslagskraft • I tillegg bør eksterne tredjeparter forsøke å få konferansene anerkjent av andre, eksempelvis FN • LYOGOC og IOC kan bidra til å åpne viktige dører • LYOGOC har begrenset med finansiering til å løfte dette – men her kan det være mulig å skaffe ekstern finansiering dersom opplegget er godt

40 Lillehammer2016.no


Laste ned ppt "Formannsskapssamling 12. april 2013 Atle Roll-Matthiesen CEO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google