Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATUS UTBREDELSE E-RESEPT UTFORDRINGER VIDERE FREMOVER Meldingsutbredelse, 5. desember 2012 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATUS UTBREDELSE E-RESEPT UTFORDRINGER VIDERE FREMOVER Meldingsutbredelse, 5. desember 2012 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATUS UTBREDELSE E-RESEPT UTFORDRINGER VIDERE FREMOVER Meldingsutbredelse, 5. desember 2012 1

2 Agenda • Status for nasjonal innføring av e-resept • Relevante utfordringer og tiltak i forbindelse med nasjonal innføring av e-resept • Videreutvikling av e-reseptløsningen • Potensielle utfordringer fremover 2

3 Nasjonal innføring | 3 2012 2013 Gjenstår 2013: •Buskerud •Restkommuner Vestfold/Telemark •Østfold •Oppland •Hedmark •Sogn og Fjordane Befolkning 100% 0 Planlagt ferdig 05.02.2013 (fremskyndet!) Samhandling om Legemiddelbruk – Trygt og enkelt

4 Nasjonal innføring – status 03. desember 2012 Aktør Antall med e-resept Dekningsgrad innførte områder Totalt antall kommuner 309 72% av alle kommuner Totalt antall apotek 571100% Totalt antall bandasjister 5489% Totalt antall rekvirentkontor* 108679% Totalt antall fastlegekontor* 82982% Antall resepter pr. dag 50 600 Totalt antall el. resepter Ca. 5,8 millioner * Av rekvirentkontorer som er teknisk tilrettelagte Hordaland Vestfold * Telemark * Rogaland 1 Rogaland 2 Aust Agder Vest Agder Finnmark Troms Nordland Sør Trøndelag Nord Trøndelag Svalbard Møre og Romsdal Oslo Akershus Hordaland Vestfold * Telemark * Rogaland 1 Rogaland 2 Aust Agder Vest Agder Finnmark Troms Nordland Sør Trøndelag Nord Trøndelag Svalbard Møre og Romsdal Oslo Akershus Høst 2011 Vår 2012 *restkommuner innføres med Buskerud Buskerud Østfold Oppland Hedemark Sogn og Fjordane Buskerud Østfold Oppland Hedemark Sogn og Fjordane Vår 2013 Under innføring Høst 2012 INNFØRT

5 e-reseptpilot i Helse Vest - vellykket pilot Pilotperiode og erfaringer: • Forskrivingsmodul via verktøyintegrasjon i DIPS • Opprinnelig plan: pilotperiode på 4 uker • Gode tilbakemeldinger fra brukerne – fortsetter! • Ingen større tekniske problemer • Mangel i meldingstjeneren i Helse Vest som medfører at RF/HELFO ikke klarer å tolke applikasjonskvitteringene på asynkrone meldinger Videre prosess • Jobbes nå med å etableres en utrullingsplan – beslutning i januar 5 Vi klinikere i Helse Vest er fornøyde med e-resept – et viktig bidrag til økt pasientsikkerhet!

6 Relevante utfordringer / Læringspunkter 6 UtfordringerTiltak Løsninger som ikke gir verdi for bruker blir ikke brukt •Sentralt finansiert program med forpliktende deltagelse fra alle aktører •Fokus på gevinster gjennom hele perioden •Brukervennlighet og hjelpefunksjoner •Totaltest av all e-reseptfunksjonalitet Leger og apotek må ta i bruk e- resept samtidig •Sentral planlegging og styring av innføring •Forankring og relasjoner med samarbeidsaktører Lite teknisk kompetanse tilgjengelig på legekontor Lite kommunikasjon mellom de ansatte på legekontor •Forenkling av installasjonsforberedelser •Mulighet for å kjøpe installasjonstjenester av EPJ leverandør eller driftsleverandør •Tett oppfølgning på telefon før, under og etter innføring Liten betalingsvilje for funksjonalitet i EPJ •Ingen økte lisenskostnader (delt finansiering Hdir og EPJ-leverandør) •Kan velge å installere selv Stadig nye utfordringer underveis •Bygge kultur og feire seiere underveis Mange aktører gir kommunikasjonsutfordringer •Forankret felles budskap •Felles opplæringsseanser •Strategi for håndtering av media

7 Videreutvikling av e-reseptløsningen - Multidose • Multidose er en del av e-reseptløsningen som Hdir, apotek og EPJ-leverandørene har forpliktet seg til å levere • Status MD i e-resept: • I utvikling nå • Jobber for å få gjennomført pilot i Q4, 2013 • Utbredelse 2014 • Nye meldinger; • M25 Varer i bruk • M27 Registrering av multidoseansvarlige • M28 Endring multidoseansvarlig lege • M9.11/M9.12 Forespørsel/svar om varer i bruk 7

8 Reseptformidleren EPJFarmaPro M25.1M25.2M25.3 Lagrer siste innsendte pr pasient M25.1 M25.2 M25.3 M9.11-M9.12 M25.2 M25.3 M25.1M25.2M25.3 M9.12 MD-info Multidose – forenklet

9 Reseptformidleren EPJFarmaPro M25.1M25.2M25.3 Lagrer siste innsendte pr pasient Web Service SMTP M25.1 M25.2 M25.3 M9.11-M9.12 M25.2 M25.3 M25.1M25.2M25.3 M9.12 M9.12 inneholder 1 eller flere varianter av M25 for en pasient samt info om Gjeldende MD-lege Gjeldende MD-Apotek M9.1-M9.2 M9.2 inneholder info om pasient har MD ved behov ift apoteks arbeidprosess M27.1 M27.2 M27.1 M27.2 Pasi- ent apotekDato Pasi- ent LegeDato RF sender til innmeldt MD lege Inn/Utmelding av lege som MD ansvarlig for pasient. Svar inneholder evt tildlgere ansvarlig Neg apprec dersom den ikke kommer fra innmeldt lege, med opplysning om gjeldende lege MD-info M28 Melding til tidligere ansvarlig om ny Innmelding av lege Inn/Utmelding av apotek som MD ansvarlig for pasient. Multidose - detaljert

10 | Multidose – planskisse 2012 1.4 2013 Utprøving 1.3 1.7 1.2 JulAugSepOktDesNov 1.51.61.81.91.101.111.12 Utvikling EPJ MD JunMai Utvikling FP Pilot Test Utvikling EPJ ASD i M1 Utvikling Helfo Utvikling SLV –søknad og FEST 15.12.2013 Pilot for MD gjennomført Utvikling RF Utvikling FM

11 Videreutvikling av e-reseptløsningen - Pleie og omsorgssektoren • PLO har til nå ikke vært omfattet av løsningen for e-resept • Stor etterspørsel fra sektoren • pasientsikkerhetskampanjen • bredding av PLO/dialogmeldinger • Utredning startet for å beskrive • dagens utfordringer og behov • alternative løsninger for å understøtte behovene • konsekvenser og utviklingsbehov ved alternativene • kartlegge tilgrensende initiativ/tiltak i sektoren og beskrive avgrensninger mot andre prosjekter (koordinert med kartleggingsinitiativ i e- helseavdelingen) 11

12 Utbredelse av e-resept etter at prosjekt for nasjonal innføring er avsluttet. (1 kvartal 2013) • EPJ-systemer med e-reseptfunksjonalitet. Gjenstående legekontor (under 15 %) • Sykehus • RHFene styrer innføring i egen region • Forventes full utrulling innen utgangen av 2015 • EPJ-systemer uten e-reseptfunksjonalitet i dag • Fastlegekontor (omkring 10%) • Flere mindre EPJ-leverandører (spesialister) • Nye rekvirentgrupper, for eksempel tannleger 12

13 Utbredelse knyttet til videreutvikling • Multidose • Funksjonalitet kommer med nye releaser av EPJ systemer og Farmapro • Ingen nye kommunikasjonsparter • Oppstart avtales mellom multidoseapotek som har avtaler med kommuner og legene med pasienter i kommunen • Pleie- og omsorgssektoren • Avhenger av hvilke løsninger som blir valgt 13

14 Utfordringer som har vært og som ikke har funnet sin endelige løsning • Behov for enda mer omfattende testing? • Totaltest av e-reseptfunksjonalitet gjennomført, men ikke inkludert øvrige meldinger • Feil i oppsett på legekontor ved innføring av e- resept har i enkelttilfeller gitt følgefeil for andre meldinger • Spesielt har det vært utfordringer ift bruk av HER-id • Gitt feilsituasjoner i forhold til eksempelvis henvisninger • Ikke oppdaget på flere uker 14

15 Utfordringer som har vært og som ikke har funnet sin endelige løsning • Håndtering av virksomhetssertifikat • Bytte av RFs virksomhetssertifikat 2 kvartal 2013 • Løpende bytte av legekontorers bytte av virksomhetssertifikater • Manglende implementering av CPP/CPA løsning 15

16 Spørsmål 16


Laste ned ppt "STATUS UTBREDELSE E-RESEPT UTFORDRINGER VIDERE FREMOVER Meldingsutbredelse, 5. desember 2012 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google