Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

22.06.2014 Jesus – død for oss Svein Olaf Thorbjørnsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "22.06.2014 Jesus – død for oss Svein Olaf Thorbjørnsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 22.06.2014 Jesus – død for oss Svein Olaf Thorbjørnsen

2 Jesus – død for oss Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred og ved hans sår har vi fått legedom (Jes 53:5) 22.06.2014

3 Jesus – død for oss •Det er fullbrakt! Joh 19:30 •Ham har Gud stilt synlig frem for at han ved sitt blod skulle være et sonofffer – for dem som tror (Rom 3:24) •Så tok han et brød, takket, brøt det, gav dem og sa: «Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter måltidet og sa: «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere.» 22.06.2014

4 Jesus – tok på seg – for oss •Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet (2 Kor 5:21) •For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over syndene i vår natur. Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss…. (Rom 8:3-4) •Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. (Gal 3:13) 22.06.2014

5 Et ord, en mann, et speil, en gåte forundret ser jeg speilet gråte så lite tro jeg har jeg overhører svar jeg trodde det var meg som skulle redde deg skamfull ser jeg ned det var du som led (Bjørn Eidsvåg: En tåre renner fra ikonet) 22.06.2014

6 •Disposisjon: 1.Hvem var han og hva gjorde han? 2.Jesu verk: profet, prest og konge 3.Jesu død som martyrdød, medlidelse og forsoning 4.Jesu død som forsoning 5.For at vi skulle bli rettferdige (Rom 4:25) 22.06.2014

7 1. Hvem var han og hva gjorde han? •Sann Gud og sant menneske i personens enhet •Nøye sammenheng mellom hvem han var og hva han gjorde •Hvis Jesus ikke var menneske? –Kunne han ta straffen for oss, være vår stedfortreder? •Hvis Jesus ikke var Gud? –Bare en martyr som døde på korset? –Kan mennesket frelse seg selv? •Kan Jesus være menneske hvis han ikke syndet? 22.06.2014

8 2. Jesu verk som profet, prest og konge a)Jesu verk som profet –Rabbi med disipler –Forkynner med autoritet og utstråling –Bruker ord, symbolhandlinger og under i sin forkynnelse –Endte som martyr: forseglet sitt budskap med sin død (Åp 1:5; jf. 1 Tim 6:13) 22.06.2014

9 b) Jesu verk som konge –Jesus er konge nå –Hans herrevelde åpenbar gjennom oppstandelsen –Kristus er Herre – Kyrios Kristos –Kristus nærværende i kirken og lever i de troende 22.06.2014

10 c) Jesu verk som prest –Tjener, mellommann og stedfortreder –Ypperstepresten i det gamle tempel – for folkets skyld –Jesus som frelser – den som skal frelse folket fra deres synder –Jesu lidelse og død •Mk : en lidelseshistorie med en lang innledning •Disiplene skjønte det ikke – en fallitt •Menneskesønnen og Herrens tjener (Matt 20:17; 26:24, 28) •Jesus som løsepenge (Matt 20:28) •Jesus bringer soning gjennom sitt offer (1 Joh 2:2; Rom 3:24) •Lider stedfortredende (2 Kor 5:21) •Gjør noe med fiendskapet mellom Gud og mennesket (Ef 2:14, 16) og skaper forlik (2 Kor 5:18f; Koll 1:20-22) 22.06.2014

11 3. Tre perspektiver på Jesu død a)Jesu død som martyrium –Lide døden for sin tros og bekjennelses skyld –Jesus beseglet sitt budskap med sitt blod –Troverdig vitne/martyr (Åp 1:5; jf. 1 Tim 6:13 Jesus for Pilatus) –Martyren fremfor alle: Lydig til døden, ja korsets død (Fil 2:8) b)Jesu død som kjærlighetens medlidelse –Medlidenhet med oss i vår svakhet (Hebr 4:15) –Gjennomlidt vår angst og smerte (Getsemane og Golgata) –Jesus har kjent gudsforlatthet og er hos oss i våre mørke netter –Jesus kjenner vår lidelse og lider med oss –Gud i Auschwitz? –Selve evangeliet? c)Jesu død til forsoning mellom Gud og oss 22.06.2014

12 4. Jesu død som forsoning a)Fiendskap og tilgivelse –Kløft og fiendskap –Fjerne synden? –Dekke den til? –«Se der Guds lam som bærer verdens synd» (Joh 1:29) –Et oppgjør med synden en forutsetning for tilgivelse –Stein Mehren: Påske. Langfredag. Det ensomste av alle trær er korsets tre Det blomstrer først i himmelen 22.06.2014

13 b)De ulike forsoningslærer –Den subjektive forsoningslære •Gud er kjærlighet, men mennesket har misforstått •På korset demonstrerer Gud at han er kjærlighet, ved Jesu uskyldige lidelse •Denne kjærlighet forplanter seg til menneskets sinn og skaper forandringen fra mistillit til tillit –Den klassiske forsoningslære •Mennesket i trelldom under synd, død og djevel •På korset overvinner og avvepner Gud de mennesker som holder mennesket i trelldom •Dette gir mennesket utsyn til Guds nåde og tar bort en hindring for troen 22.06.2014

14 –Den objektive forsoningslære •Før oss og utenfor oss (objektiv) •Anselm: Cur Deus homo?/Hvorfor ble Gud menneske? –Krenking av Guds ære måtte medføre straff –Død eller godtgjørelse –En uendelig godtgjørelse kreves –«Ingen skal det uten mennesket, ingen kan det uten Gud. Derfor ble Gud menneske.» •Soningen knyttet til Jesu død. Ved å dø kunne han skaffe til veie «betaling» for andre 22.06.2014

15 c) Hva skiller dem? –I synet på mennesket: Menneskets synd og skyld på alvor –I synet på Gud: Bare kjærlig eller også hellig? –I synet på Kristus: Martyr, seierherre eller sonoffer? –I synet på soning: Indre forandring, forløsning eller soning? –Skjer forsoningen i eller utenfor mennesket? d) Koll 2:15 e) Luther i Lille katekisme: «..som har gjenløst, kjøpt og vunnet meg fortapte og fordømte menneske fra alle synder, fra dødens og djevelens makt, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige og dyre blod og med sin uskyldige lidelse og død, for at..» 22.06.2014

16 f) To innvendinger mot den objektive forsoningslære –Kan Jesu død være stedfortredende hvis den er en godtgjørelse? –Gudsbildet er preget av en ukjærlig og vred Gud 22.06.2014

17 5. Forsoning – hva det dreier seg om? a)Fred mellom fiender b)Forsoningen er nødvendig c)Forsoningens subjekt er den kjærlige og hellige Gud d)Forsoningens objekt er den kjærlige og hellige Gud e)Forsoningens middel er Jesu stedfortredende strafflidelse f)Forsoningens sted er Kristus på Golgata g)Forsoningens virkning er nytt gudsfellesskap og seier over de makter som står Gud imot. 22.06.2014

18 6. For at vi skulle bli rettferdige •Rom 4:25 : Kristus ble «overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud». •I og med oppstandelsen viser Gud at Jesu offer var et fullkomment og tilstrekkelig offer for menneskenes synder. 22.06.2014

19 7. Det salige bytte «Er det ikke en vakker og herlig byttehandel: Kristus, som er uskyldig og hellig, tar min synd og skyld på seg. Ja, ikke nok med det. Jeg, som kun er synd, klær han og smykker han også med sin uskyld og renhet. Gjennom dette salige bytte, hvor den kjære frelser bytter med oss, og ellers ingen andre steder, blir vi fri fra synden og døden og får hans egen rettferdighet og liv. Dette kan hjertet bare gripe i tro.» (Martin Luther, preken fra 1540) 22.06.2014

20 Jesus – død for oss En mager mann som stille lider evig Gud til alle tider i himmel og på jord min frelser og min bror jeg ser hva du har gjort og legger kronen bort straffen lå på deg nåden bærer meg (Bjørn Eidsvåg: En tåre fra ikonet) 22.06.2014


Laste ned ppt "22.06.2014 Jesus – død for oss Svein Olaf Thorbjørnsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google