Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Troppsgymnastikk i Norge - er skader et problem? Mastergradsoppgave i idrettsfysioterapi, Siri Sjetne Lund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Troppsgymnastikk i Norge - er skader et problem? Mastergradsoppgave i idrettsfysioterapi, Siri Sjetne Lund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Troppsgymnastikk i Norge - er skader et problem? Mastergradsoppgave i idrettsfysioterapi, Siri Sjetne Lund

2 Kort om meg selv:  Tidligere apparat- og troppsgymnast  Har vært aktiv som trener i mange år  Internasjonal dommer for turn kvinner  Idrettsfysioterapeut

3 Disposisjon  Presentasjon av studien:  Bakgrunn og problemstillinger  Resultater  Konklusjon  Utfordringer  Anbefalinger  Diskusjon?!

4 Bakgrunn  Troppsgymnastikk er en relativt ny turngren  Manglende kunnskap om skadeomfang og skademekanismer  Resultater fra svensk og dansk troppsgymnastikk (Harringe, 2007 og Bak et al., 1994)

5 Problemstillinger  Hvor stort er skadeomfanget i norsk troppsgymnastikk?  Når inntreffer skader i troppsgymnastikk?  Hvilke skademekanismer er involvert og hvilke utløsende hendelser leder til skade i troppsgymnastikk?

6 Skadedefinisjon  ”Sensitiv”  Ikke krav til fravær eller behov for medisinsk tilsyn  Sammenlikningsgrunnlag med andre idretter

7 Metode - studiedesign  Del 1: Prospektiv kohortestudie  Skaderegistrering i nasjonale troppsgymnastikk konkurranser sesongen 2008  For en undergruppe: registrering av skadeomfang og skademekanismer på treninger i løpet av konkurransesesongen 2008  Del 2: Tverrsnittsstudie  Registrering av skadeprevalens under norgesmesterskapene i troppsgymnastikk 2008

8 Metode - utvalg  Del 1: samtlige deltakere i nasjonale troppsgymnastikk- konkurranser sesongen 2008  Undergruppe del 1: tre tropper fra Oslo Turnforening  Del 2: samtlige aktive deltakere under norgesmesterskapene i TeamGym og nasjonale klasser 2008

9 Metode - dataregistrering  Spørreskjema  Skaderegistreringsskjema  Observasjon

10 Resultater

11 Del 1 - skadeomfang i konkurranser

12 Totalt (n=8418) Nasjonale klasser (n=5617) TeamGym (n= 2769) Rekrutt (n=1297) Junior (n=5435) Senior (n=1686) Eksponeringstid i timer Totalt1134716418168721246 Konkurranse416 (37 %)281 (39 %)135 (32 %)65 (39 %)267 (37 %)84 (34 %) Apparatoppvarming719 (63 %)435 (61 %)284 (68 %)103 (61 %)454 (63 %) 161 (66 %) Skadeomfang Totalt115575876444 Konkurranse73 (63 %)37 (65 %)36 (62 %)4 (57 %)41 (64 %)28 (64 %) Apparatoppvarming før konkurranse 42 (37 %)20 (35 %)22 (38 %)3 (43 %)23 (36 %)16 (36 %)

13 Kjønns-, alders- og klasseforskjeller  Ingen store kjønnsmessige forskjeller!  Flere skader i TeamGym enn nasjonale kl.  Skadeomfanget øker i takt med alder

14 Totalt (n=8418) Nasjonale klasser (n=5617) TeamGym (n= 2769) Rekrutt (n=1297) Junior (n=5435) Senior (n=1686) Alvorlighetsgrad Lettere skade27 (24 %)11 (20 %)16 (28 %)2 (30 %)15 (23 %)10 (23 %) Moderat skade45 (39 %)24 (42 %)21 (36 %)2 (30 %)26 (41 %)17 (38 %) Alvorlig skade43 (37 %)22 (39 %)21 (36 %)3 (40 %)22 (34 %)18 (40 %)

15 Totalt (n=8418) Nasjonale klasser (n=5617) TeamGym (n= 2769) Rekrutt (n=1297) Junior (n=5435) Senior (n=1686) Akutte skader49 (43 %)27 (47 %)22 (38 %)5 (71 %)22 (34 %)22 (50 %) Reskader8 (7 %)4 (1 %) 6 (9 %)2 (5 %) Forverring av skade 58 (50 %)26 (46 %)32 (55 %)2 (29 %)36 (56 %)20 (45 %)

16 Totalt (n=8418) Nasjonale klasser (n=5617) TeamGym (n= 2769) Rekrutt (n=1297) Junior (n=5435) Senior (n=1686) Kroppsdel Nakke7 (6 %)3 (5 %)4 (7 %)3 (5 %)4 (9 %) Overekstremiteter8 (7 %)7 (12 %)1 (2 %)2 (29 %)3 (5 %)3 (7 %) Rygg12 (10 %)4 (7 %)8 (14 %)6 (9 %)6 (14 %) Lyske/ sete / lår3 (1 %)1 (2 %)2 (3 %)1 (2 %)2 (3 %) Kne21 (18 %)17 (30 %)4 (7 %)4 (57 %)12 (19 %)5 (11 %) Legg6 (5 %)3 (5 %) 4 (6 %)2 (3 %) Ankel55 (48 %)21(37 %)34 (59 %)1 (14 %)31 (48 %)23 (52 %) Fot3 (1 %)1 (2 %)2 (3 %)3 (5 %)

17 Insidens pr 1000t (95 % CI) Insidens pr 1000 utøver- eksponeringer (95 % CI) Totalt50,3 (37,2-63,3)6,8 (5-8,6) Rekrutt29,8 (3,7-55,8)3,9 (0,5-7,2) Junior38,8 (24,5-53,2)5,2 (3,3-7,1) Senior97,6 (58,5-136)14,2 (8,5-19,9)

18 Skadelokalisasjon i henhold til skademekanisme og skadetype

19 Skadetype Kontusjon / kompresjon27 (25 %)8 (16 %)4 (50 %)15 (26 %) Strekk ligament/ kapsel/ muskel 59 (51 %)36 (73 %)4 (50 %)19 (33 %) Fraktur4 (4 %)4 (8 %) Dislokasjon1 (1 %)1 (2 %) Belastningsskade24 (21 %)24 (41 %) KategoriTotalt (n=115) Akutte skader (n= 49) Reskader (n= 8) Forverring av skade (n=58)

20 KategoriTotalt (n=115) Akutte skader (n= 49) Reskader (n= 8) Forverring av skade (n=58) Skademekanisme Leddkompresjon29 (25 %)9 (18 %)4 (50 %)16 (28 %) Distorsjon45 (39 %)27 (55 %)3 (38 %)15 (26 %) Hyperekstensjon11 (10 %)7 (14 %)4 (7 %) Hyperfleksjon8 (7 %)5 (10 %)1 (13 %)2 (3 %) Overbelastning22 (19 %)1 (2 %)21 (36 %)

21 Skadetidspunkt  Det inntraff klart flere skader under konkurransene enn under apparatoppvarmingene (p = 0,005)  44 % av skadene inntraff mot slutten av konkurransene  89 % av skadene forekom i tumbling og trampett  Av de akutte skadene skjedde 84 % i turnelementenes landingsfase

22 I hvilke elementer skjer skadene?  Elementer med dreining om LA  53 % av distorsjonsskadene  35 % av kompresjonsskadene  Akrobatiske elementer uten dreining om LA  65 % av kompresjonsskadene

23 Utløsende hendelse – teknisk feil  underrotasjon av salto og/ dreining om lengdeakse  uhensiktsmessig landingsteknikk

24 Tekniske feil  Underrotasjon – forbundet med feil i satsen  Kroppsposisjon  ”Timing”  Kraft – høyde og tid  Feil i landingsteknikk  Blokkerte strake knær med eller uten svai i korsrygg  Manglende oppbremsning av rotasjon om tverrakse

25 Landingsunderlag og apparater  Svært mykt landingsunderlag ble registrert ved 10 skader  Uvant tumbling ble registrert for 9 skader  Teknisk feil → retningsavvik og landing på kant av overmatte, i sprekk mellom landingsmatter

26 Gymnastens fortrolighet med turnelementet samt opplevelse av konkurransesituasjonen  86 % anså seg som sikre eller meget sikre på elementet de utførte når skaden inntraff  I 76 % av tilfellene skjedde skaden når gymnastene utførte elementer de hadde lang erfaring med  I 50 % av skadetilfellene rapporterte gymnasten om å ha vært i en “negativ tilstand”

27 Resultater for kohortens undergruppe  Skadeomfang og insidens på trening og i konkonkurranse

28 KategoriTotalt (n=28) Junior ♀ (n=9) Senior ♀ (n=9) Senior ♂ (n=10) Eksponeringstid i timer Totalt448481314532218 Trening4426 (99 %)799 (98 %)1430 (99 %)2196 (99 %) Konkurranse 58 (1 %)15 (2 %)15 (1 %)28 (1 %) Skadeomfang Totalt4181518 Trening33 (80 %)71115 Konkurranse8 (20 %)14 3 Nye skader26 (63 %)31013 Reskader3 (7 %)111 Forverring av pågående skade12 (30 %)444

29 KategoriTotalt (n=28) Junior ♀ (n=9) Senior ♀ (n=9) Senior ♂ (n=10) Alvorlighetsgrad Lettere skade (1-7 dager)23 (55 %)6116 Moderat skade (8-28 dager)12 (30 %)228 Alvorlig skade (> 28 dager)6 (15 %)24

30 Del 2 - tverrsnittsundersøkelse  Skadeprevalens under norgesmesterskapene i TeamGym og nasjonale klasser 2008  samlet svarprosent 90 %

31 PrevalensTotalt N=487 Kvinner N=307 Menn N=180 Skadeomfang Antall gymnaster med skade299 (61 %)165 (54 %)134 (74 %) Skadetype Akutt170 (39 %)100 (41 %)70 (37 %) Reskade72 (17 %)42 (17 %)30 (16 %) Belastningsskade191 (44 %)104 (42 %)87 (47 %)

32 PrevalensTotalt N=487 Kvinner N=307 Menn N=180 Skadelokalisasjon Håndledd41 (10 %)27 (11 %)14 (7 %) Rygg52 (12 %)36 (15 %)16 (8 %) Kne84 (19 %)50 (20 %)34 (18 %) Legg35 (8 %)20 (8 %)15 (8 %) Ankel126 (29 %)67 (27 %)59 (32 %)

33 Kort oppsummert  115 skader oppsto i løpet av konkurransesesongen 2008  Total skadeinsidens: 50,3/1000t  48 % av skadene var lokalisert til ankelleddet  43 (37 %) av skadene medførte fravær = definert som alvorlige skader  Over 60 % av gymnastene som deltok i norgesmesterskapene i troppsgymnastikk 2008 rapporterte om plager fra en eller flere skader Positivt – ingen alvorlige nakke/ hode eller ryggskader!!

34 Konklusjon Skadeomfang i norsk troppsgymnastikk vekker bekymring - dette gjelder i sær ankelskadene Konsekvenser  For den enkelte gymnast  For norsk troppsgymnastikk

35 Utfordringer!

36 Store utfordringer!  Akutte skader – ankel og kneskader  Hvordan forebygge den første skaden?  Hvordan unngå at skaden slås opp igjen/ blir kronisk?  Belastningsskader – korsrygg og håndleddsmerter  Hvordan forebygge overbelastning?

37 Hva skal til for å unngå skader?  Bedre basisferdigheter inkludert styrke, stabilitet og bevegelighet hos gymnastene  Rett progresjon; vanskegrad, mengde/ belastning  Økt fokus på nytteverdi av god teknisk turn  Økt respekt for idrettsskader og deres konsekvens!!

38 Anbefalte tiltak  Komprimere konkurransesesongen  Øke kunnskapen hos trenere, ledere og gymnaster ifh forebygging og rehabilitering av skader  Helsepersonell i tilknytning til klubbene  Endring av reglement

39 Akutte ankel- og kneskader  Teknisk feil forelå i alle skadetilfeller….MEN det skjer mange dårlige landinger uten at skader inntreffer!!  Dvs. dårlig landing er ikke tilstrekkelig for å utløse en skade – det foreligger andre faktorer som til nå ikke er avdekket  Erfaring fra andre idretter har vist at det er mulig å forebygge ankel- og kneskader

40

41 Ankel og kneskader  Tren landingsteknikk – saltoer fra stor høyde på fast landingsunderlag  Fokus på fleksjon i hofte, kne ankel  Knær over tær  Obs tendens til ”kissing knees”  Tren stabilitet ankel og kne – balanseøvelser på balansebrett/ puter/ BOSU etc.

42

43 Enkle øvelser for å styrke ankel- og knestabilitet Øvelser med strakt kneledd = ankeløvelser Øvelser med fleksjon i kneet = trener kne og hoftestabilitet Ref.; www.skadefri.no

44 Hvordan forebygge korsryggssmerter?  God bevegelighet  Skuldre/ øvre del av rygg  Hofteledd  God teknikk – la muskulaturen i beina ta i mot landingstrykket + oppbremsning  God styrke- og stabilitet: godt samspill mellom lokale og globale muskler omkring korsryggen  Bevisstgjøringsøvelser  Stabilitetstrening/ nevromuskulær kontroll  Dynamisk styrketrening av mage og rygg

45 Hvordan forebygge håndleddssmerter?  God bevegelighet i hofte og skulder/ øvre rygg  God oppvarming og bevegelighetstrening for håndledd/ fingre  Stå/ gå på hendene – funksjonell styrketrening  Avlast med alternativ trening evt. håndleddstøtter/ teip ved langvarige smerter

46 Nyttige linker!  www.klokavskade.no www.klokavskade.no  Senter for idrettsskades populærvitenskaplige informasjonskanal  www.skadefri www.skadefri  Senter for idrettsskades nettside med råd i forhold til de vanligste idrettsskadene – både forebygging og rehabilitering  www.olympiatoppen.no/fagavdelinger www.olympiatoppen.no/fagavdelinger  Her finner dere stor øvelsesbank – video og forklaring!!

47 Takk for oppmerksomheten!

48 Tid for spørsmål og diskusjon!

49 Sikringsmottak

50 Dårlig tumbling

51 Bra tumbling

52 Bra trampett


Laste ned ppt "Troppsgymnastikk i Norge - er skader et problem? Mastergradsoppgave i idrettsfysioterapi, Siri Sjetne Lund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google