Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

9. LT-oppgaver med følgeskriv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "9. LT-oppgaver med følgeskriv"— Utskrift av presentasjonen:

1 9. LT-oppgaver med følgeskriv

2 Følg med – nye blanketter vil bli utlagt
Blankettene vil bli lagt ut på Skatteetatens nettsider ( Aktuelle blanketter: RF-1025B eller RF-1025N RF-1022B eller RF-1022N RF-1015B eller RF-1015N (SKD legger ut nye for hvert år – bør lagres elektronisk i tilfelle endrings-oppgaver senere år) Følg med – nye blanketter vil bli utlagt

3 Jfr. forklaringen på blankett RF-1025B (N)
BB = Firma som innbetaler AGA NB! For firma med Svalbardskatt

4 Innleveringsfristen - fra teksten RF-1025B:
”Arbeidsgivere som har levert Lønns- og trekkoppgavene maskinelt, skal sende oppgaven straks de har mottatt ”Kvittering for mottatte data”, vanligvis innen 10. februar” ”Dersom kvittering ikke er mottatt innen 15. februar, bør Skattedirektoratet kontaktes” Søk om utsettelse hvis innleveringen blir vesentlig senere enn disse datoene

5 Blankettene underskrives før de sendes kemner
Av virksomhetsleder (eller annen leder) Ta kopi av ferdig underskrevne blanketter før de sendes inn Riksrevisjonen ber om kopi av disse og vil se datering/underskrift

6 Jfr. Sjekklisten som finnes i Brukerdok. i SAP

7 Kvittering for mottatte data - 1
Pkt 4.1 RF1025B Pkt 4.1 RF-1025B (N)

8 Kvittering for mottatte data - 2
Avgiftspliktige ytelser skal kun fylles ut bfor firma som innbetaler AGA til kemner

9 RF-1025B/RF-1025N: Hoved-skjemaet gjelder kun kvitteringen mottatt fra Skattedirektoratet
EE – innrapporterer AGA til statsregnskapet Beløp fra SAP: YHR_OPPGPL Utelatte koder

10 RF-1022B(N) Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp
Formålet med denne oppstillingen er å vise at innberettede beløp stemmer med det som er regnskapsført som oppgavepliktige ytelser Regnskapsførte oppgavepliktige beløp = A og O i Dim 7 i Agresso hos DFØ – evt. tilsvarende i eksternt regnskap Firma som innbetaler AGA til kemner (nettobudsjetterte) må også oppgi regnskapsførte avgiftspliktige beløp = A i Dim 7 i Agresso (dette kommer vi tilbake til senere)

11 Oppgavepliktige beløp – hentet fra Agresso:
Browserspørring i Agresso kan også brukes

12 Tips for de som har Agresso hos DFØ:
Slik spør du på både A og O samtidig i Dim 7: [AO]* Ctr + alt + ( Ctr + alt + )

13 Resultatet – som kan klippes over i excel
Ber Riksrevisjonen om dokumentasjon fra regnskapet, bør spørringen skrives ut på papir, slik at det i tillegg til resultatet også vises hvilke parametere som har vært spørrekriterier

14 Overfør gjerne resultatet til Excel og lag vedlegg til RF-1022B (N):

15 YHR_OPPGPL i SAP Rapportens forskjellige varianter gir deg oftest alt du trenger fra SAP vedr. utfyllingen av skjemaene Det skal være lagt bl.a. ”rådata” av YHR_OPPGPL på Opalcon År 10xx Rapporter 09 Årsoppgjør Lønns- og trekkoppgaver Blir lagt ut samtidig med innrapporteringen til SKD Disse er til hjelp dersom det er gjort endringer i SAP i ettertid - ikke hensiktsmessig å bruke ved selve utfyllingen

16 Sjekkliste følgeskriv til lønns- og trekkoppgavene – utdrag

17 DFØs brukerdokumentasjon
For to av filene vil ikke beskrivelse være nødvendig. De andre to av filene vil kunne mangle for en del kunder. Se nedenfor: XXXX_Info_Alle koder og lønnarter XXXX_Utelatte koder_beløp under 1000 kr Ikke for alle kunder – har nå sluttsum slik at den kan brukes! XXXX_Koder med feil Helst ikke for noen kunder XXXX_Balanseregnskap

18 Anbefaling Kjør YHR_OPPGPL i forgrunn uten å velge variant
Deretter kan du velge alle nødvendige oppsett, evt. filtrere, lage nedsummering av utelatte beløp etc. Rapportene bør lagres som dokumentasjon Det kan bli gjort endringer i YHR_OPPGPL i ettertid, slik at du ikke får gjenskapt rapportene nøyaktig slik de var på innberetnings-/avstemmingstidspunktet Riksrevisjonen er svært interessert i avstemming av LTO Kan komme med spørsmål Ønsker å se/få dokumentasjon Men – for å ha full kontroll på spørrekriteriene bør Riksrevisjonen kunne ta ut rapportene selv

19 Terminvis kontroll av oppgaveplikt og AGA-grunnlag
DFØ har gjort dette for sine regnskapskunder terminvis gjennom året C1 og C5/C6 i DFØs nye Avstemmingsmappe Uansett er det lurt (ikke obligatorisk) å ta en samlet totalkontroll for hele kalenderåret nå - før du går videre i utfyllingen Alle avvik som evt. avdekkes må inn som forklaring på ”Kontrolloppstillingen” RF-1022B (N)

20 Forskuddstrekk – sjekkes mot avstemming D4, samt innrapportert beløp YHR_OPPGPL
Forskuddstrekk finnes ved å sette filter på kode 950: Ørebeløp kan ha blitt registrert manuelt ved en feil – i så tilfelle blir de avkortet ved innrapportering til SKD, men må gjøres rede for på avstemming F4 i den nye avstemmingsmappa til DFØ

21 Sjekk oppgavepliktig regnskapsført beløp mot YHR_OPPGPL , oppsett /CUSOPAL01

22 Pensjonstrekk: YHR_OPPGPL , oppsett /CUSOPAL03
Pensjonstrekket går over til regnskapet med A i Dim 7 for de fleste bruttobudsjetterte virksomheter – derfor må dette legges til Unntak – bruttobudsjetterte som innbetaler pensjonstrekk til SPK

23 Kontrollutregning - YHR_OPPGPL, oppsett /CUSOPAL03: - 3.593.637,40 *)
Sum ,38 Stemmer summen med det som er regnskapsført med A og O i Dim 7, har vi ikke noe ekstraordinært avvik å gjøre rede for Vi må ofte ta hensyn til føringer på oppgavepliktige og evt. avgiftspliktige akkumulatorlønnarter Jfr. lønnartrapporten PC00_M99_CWTR: Cus&Opal49 – Avgiftspliktige akkumulatorer Cus&Opal50 – Oppgavepliktige akkumulatorer. Akkumulatorlønnarter kommer vi tilbake til senere! *) pensjonstrekk hensyntas for de fleste bruttobudsjetterte

24 Feil som bør rettes før regnskapet avsluttes
Konti som ved feil i regnskapets konteringsregel ikke innhenter verdier i Dim 7 bør rettes: Konteringsregel endres/byttes og aktuelt beløp omposteres i regnskapet Evt. feilførte verdier i Dim 7 på hovedboksposteringer direkte i regnskapet Omposteres Glemt å ta hensyn til Dim 7 ved regnskapsposteringer For eks. dersom feilkonto rettes ved ompostering NB! Alle slike feilsituasjoner, som ikke er korrigert før regnskapet avsluttes, må gjøres rede for på Kontrolloppstillingen - RF-1022B (N)

25 Nå kan du fylle ut blankett RF-1022B (N)
Ekstern regnskapsfører i de tilfellene DFØ lever utfylte skjema til kunde

26 Kontrolloppstilling bruttobudsjettert virksomhet
Utregning av børeavkortinger må vi ffforeta selv!

27 YHR_OPPGPL: Utelatte koder
Utbetalt under grensen for oppgaveplikt: pkt. 4.6 på RF-1025B (N) Vi har kun ført opp kronebeløpet (3.152) på blanketten og bruker derfor dette videre i utregningen

28 YHR_OPPGPL , oppsett /CUSOPAL04:
Akkumulert beløp skal normalt stemme med kvitteringslisten fra SKD

29 YHR_OPPGPL , oppsett /CUSOPAL04:
Akkumulert beløp skal normalt stemme med kvitteringslisten fra SKD

30 Normal beregning av øredifferansen:
Oppsett /CUSOPAL04 Avk.beløp: ,78 sum ”Utelatte koder” ,00 Restbeløpet er øreavrunding: ,78 Fordi all innrapportering til SKD skjer i hele kroner, skal denne øreavrundingen tilsvare avkortede ørebeløp pr. oppgavepliktige SD-kode for hver enkelt person, i tillegg til ørebeløpet på «Utelatte koder»! Bruk gjerne kun kronebeløpet slik at det blir færre linjer med øreavrundinger

31 Til orientering – data fra Balanseregnskapet:
Disse tallene stemmer med kvitteringslisten fra SKD, dersom ingen innrapporteringer er avvist!

32 Avstemmingsmappen Skjema F2
/CUSOPAL01 Utelatte koder nkronebeløp Utregnet føreavkorting Utelatte koder nkronebeløp ?? Da vil sluttbeløpet sstemme med skjema RRF-1025B (følgeskrivet)

33 Avstemmingsmappen Skjema F3
Her føres den samme oppstillingen som på RF-1022B/RF1022N – (Nå med minustegn foran øreavkortingen)

34 Avstemmingsmappen Skjema F4
YHR_OPPGPL SD-kode 950 Avstemmingsskjema C3, eller sspørring regnskapet bilagsart sBE-BR


Laste ned ppt "9. LT-oppgaver med følgeskriv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google