Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen! Til informasjonsmøte Mandag 02.september

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen! Til informasjonsmøte Mandag 02.september"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen! Til informasjonsmøte Mandag 02.september
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Velkommen! Til informasjonsmøte Mandag 02.september

2 Foreldre engasjement Visjon:
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement Visjon: Teateret Mitt skal fremme kreativitet, selvfølelse og samhold blant barn og unge i bydelen. 6

3 Litt historikk 6 Informasjonsmøte mai 2004
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Litt historikk Informasjonsmøte mai 2004 Vi håpet på ca 25 fremmøtte – det kom 125 Tydelig at det var behov for ett slikt kulturelt tilbud i bydelen 6

4 Litt historikk 6 Totalt 6000 publikumere !
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Litt historikk 2004 Juleshow - mer enn 300 publikumer 2005 Mystiske Loft - mer enn 350 publikumer 2006 Detektivhistorie - mer enn ca 400 på festival 2007 Vilde Westen.. - mer enn 450? 2008 Virusjakten – mer enn 450? publikumer + ca 400 på festival 2009 Sirkus Fabuloso – mer enn 450? 2010 Detektivhistorie – mer enn 450? + ca 400? På festival 2011 Ner´i det blå – mer enn 450? 2012 Forheksede kjeller – mer enn 450? 2013 Piratene i Kvernavigå – mer enn 500? + ca 200 på festival Totalt 6000 publikumere ! I tillegg har vi hatt innlegg i flere år på Kulturhuset i Stavanger. Vi har vært i Madlaleiren, Sola bibliotek, Sunde kirke og Kvernevikdagen 6

5 Foreldre engasjement !!! Er hele ”clue” for å få dette til
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement !!! Er hele ”clue” for å få dette til Gjett om vi er stolte

6 Det forventes at foreldre bidrar for å få til dette.
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement Det forventes at foreldre bidrar for å få til dette. Fra i år må alle foreldre tilhøre en eller flere ”dugnadsgrupper” 6

7 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldregrupper: Kafe/kveldsmat v/Janne: Hege Johannessen, Anne Karin Riisa, Gunn og Leif Fadnes, Anne Beth og Kenneth Knudsen Støttefunksjon kafe/annet v/Inger Kulisse/scene v/Svein, Heidi og Ellen: Anne Tove– mikrofoner Kostyme v/Kari Elisabeth og Heidi: Linn Regi/kunstnerisk v/Ellen og Sandra Sponsor/markedsføring v/Svein, Heidi og Ellen Jubileumskor v/Ann Helen og Ellen Jubileums komitee v/Ellen, Heidi, Eline, Kari Elisabeth og Sandra: Janne Svendsen, Anne Karin Riisa   Mulitmedia v/Kurt 6

8 Pr i dag er det venteliste på ca 15 barn og unge.
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Nye medlemmer Pr i dag er det venteliste på ca 15 barn og unge. Vi er pr i dag 35 medlemmer 6

9 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Nye medlemmer Dersom alle ”gamle” medlemmer blir med videre, kan vi i utgangspunktet ikke ta inn nye medlemmer…. MEN….. 6

10 Nye medlemmer Kulturhus i nov/des 6
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Nye medlemmer Vi ønsker å starte ett jubileumskor. Kulturhus i nov/des Jubileumsball i jan/feb Kulturhus i mars/evt.ett par sanger under forestillingene Barne- og ungdomsfestival i Pinsen 6

11 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Nye medlemmer Nye medlemmer får i utgangspunktet kun plass det første året, men får fortrinnsrett ifht alder ved neste inntak. 6

12 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Nye medlemmer Nye medlemmer blir tilbudt plass i jubileums koret, men enkelte kan få tilbud om å være med i teatergruppen. Dette gjelder spesielt gutter og ungdommer, da vi har minst medlemmer i disse kategoriene 6

13 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Nye og ”gamle” medlemmer Alle medlemmer kan få tilbud om å være med i jubileums koret, men får da i utgangspunktet ikke tid til både kor- og teatergruppe…. MEN……

14 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Nye og ”gamle” medlemmer Det kan allikevel forekomme at vi ber enkelte være med i begge deler, etter hva vi har behov for ifht både teater forestillingen og de enkelte kor sangene

15 Vil dere fortsatt være med?
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Nye og ”gamle” foreldre og medlemmer Vil dere fortsatt være med?

16 Foreldre engasjement 6 Vedtekter: § 1: Teaterets formål og oppgaver
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement Vedtekter: § 1: Teaterets formål og oppgaver § 2: Teaterets styre og dets gjøremål § 3: Ledergruppen § 4: Valg § 5: Teaterets medlemmer § 6: Kontingent § 7: Årsmøtet § 8: Teaterets økonomi § 9: Vedtektsendringer 6

17 Foreldre engasjement 6 Utdrag av § 1. Teaterets formål og oppgaver
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted § 1. Teaterets formål og oppgaver Utdrag av § 1. Teaterets formål og oppgaver Teateret Mitt skal fremme kreativiteten blant barn og unge, og samtidig hjelpe til med å styrke deres tro på seg selv, og jobbe for et godt samhold og vennskap blant aktørene. Ved å organisere barn og unge på denne måten vil bydelen bli et ”bedre sted å være”. Gjennom vår måte å organisere Teateret Mitt, vil også foreldre og foresatte bli en del av miljøet rundt og i teateret, som gir positive ringvirkninger i bydelen. Foreldre engasjement 6

18 Foreldre engasjement 6 Gjennom teatervirksomheten ønsker vi å:
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement Utdrag av § 1 fortsetter: Teaterets formål og oppgaver Gjennom teatervirksomheten ønsker vi å: Utvikle de kreative og sosiale evnene hos barn og ungdom Gi barn og ungdom i og utenfor teateret et kulturelt tilbud i nærmiljøet Få voksne og barn til å ha det kjekt sammen og jobbe mot et felles mål 6

19 Foreldre engasjement 6 § 5. Teaterets medlemmer
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement § 5. Teaterets medlemmer Teatret skal rekruttere barn og ungdom fra bydelen. Påmelding kan skje ved fylte 6 år. Teateret søker å ha en medlemsmasse på ca. 25 – 30 medlemmer. Foreldre til teatrets medlemmer forventes å delta i en av teatrets arbeidsgrupper. 6

20 Foreldre engasjement 6 Historie og Fakta
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement Historie og Fakta Teaterverkstedet ble startet våren 2004, og vi har gjennomført 10 selvskrevne oppsetninger. Våren 2014 feirer vi 10-års jubileum. Pr i dag har vi 35 medlemmer mellom 5 og 18 år. Alle som ”jobber” i Teaterverkstedet gjør dette som dugnad, det er pr i dag ingen som får betalt – vi trenger derfor et stort foreldre engasjement 6

21 Foreldre engasjement 6 Historie
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement Historie De fleste foreldre er flinke til å stille på dugnad, men noen foreldre ser nok ikke hvor mye arbeid som forventes, spesielt under forestillingene 6

22 Foreldre engasjement 6 Fakta
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement Fakta For eksempel ble det i år brukt 43 timer x 5 personer i "Bak Scene Hjelp" dette betyr 215t dugnad. Så trenger vi jo personer til Sminke, Mikrofoner, rigging, rydding, matlaging og kafe osv. i tillegg. På bakgrunn av dette, forventes det at foreldre kan stille minimum 40 valgfrie dugnads timer i løpet av teateråret….. 6

23 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement Det er helt klart lov å være med i flere foreldregrupper Vi forventer ca 40 dugnadstimer pr medlem, men det er lov å bli med mer Pr i dag bidrar de fleste foreldre med flere barn, minst 40 timer hver Dette kan bli veldig gøy og givende! Velg den/de gruppene som passer best for deg 6

24 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement 6

25 Foreldre engasjement 6 Fakta
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement Fakta Det er viktig å nevne at det ikke er mye nytte i at man kommer rett før forestilling begynner og skal gjøre sine timer og så gå igjen, her må hjelpere også sette av tid til å øve på, og tilrettelegge oppgaven(e) sin(e). 6

26 Foreldre engasjement 6 Fakta
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement Fakta Vi er heldig og har mange engasjerte foreldre og medhjelpere, men det er ofte de samme som bidrar Under kveldsmat Under øvinger og samlinger Ved ekstra som opptreden kulturhus, utdeling av flyers, sosiale samlinger for enten medlemmer eller foreldre, og div annet som overnattinger Vasking og rydding kostymer Under forestillinger 6

27 Foreldre engasjement 6 Vi setter umåtelig stor pris
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement Fakta Vi setter umåtelig stor pris på innsatsen dere gjør, uten dere hadde det ikke blitt noe Teaterverksted. Men vi registrerer at dette gjelder flest mødre….. Og selvsagt noen ”faste” fedre….. 6

28 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement Fakta Vi setter også stor pris på innsatsen til rigge- og rydde-gjengen – som for det meste består av fedrene. Uten dere hadde vi ikke hatt noe scene! Men vårt ønske er at dere involverer dere enda mer - vi trenger dere! 6

29 Foreldre engasjement 6 Fakta : Vi trenger fedrene også! 
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement Fakta : Vi trenger fedrene også!  Forslag til dugnad: Hjemmesiden, og annen reklame Filming under forestillingene Bilde taking og utlegging på hjemmeside Hjelp bak scenen Redigering av forestillingsfilm Medlem i styret Og mye annet……… 6

30 Foreldre engasjement 6 Historie og Fakta
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement Historie og Fakta Teaterverkstedet har siden oppstarten 2004 hatt et stort foreldre engasjement. Men jo ”proffere” vi blir - jo flere foreldre og hjelpere trenger vi… Vi har deltatt på 4 barne- og ungdoms festivaler. Dessverre var det flere foreldre som valgte bort å delta på den siste festivalen nå i mai. Det betydde mer arbeid og ansvar på de foreldre og medhjelpere som deltok på festivalen. Det blir ny festival i Pinsen, Heidi sier noe om dette etterpå. 6

31 Foreldre engasjement 6 Historie og Fakta
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement Historie og Fakta Som nevnt er det mange foreldre som er drivkraften bak Teaterverkstedet. Men vi har også gode hjelpere som vi ikke kan være foruten. Dette er foreldre som ikke lenger har barn i Teaterverkstedet. Det er også medlemmer som er blitt for store, eller har det for travelt til å øve hver uke. De syntes bare det er så kjekt å være med å se hvordan medlemmene blomstrer når de mestrer på scenen! 6

32 Foreldre engasjement 6 En stor takk til:
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement Historie og Fakta – Vi har gode hjelpere i tillegg til foreldrene! En stor takk til: Heidi, Marit, Ann Helen, Tone, Agnar, Birgit, Eline og Siri – samt Jan Helge og Ole Andre! Håper dere aldri vil slutte 6

33 Foreldre engasjement 6 En stor takk til: Alle foreldre og hjelpere som
Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Foreldre engasjement En stor takk til: Alle foreldre og hjelpere som er med og gjør Teaterverkstedet til det det er i dag! Og velkommen til nye foreldre som vil bidra! 6

34 6 Jubileum kor Jubileum ball Forestilling Teaterfestival
Jubileumsåret 2014 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Jubileum kor Jubileum ball Forestilling Teaterfestival 6


Laste ned ppt "Velkommen! Til informasjonsmøte Mandag 02.september"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google