Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen! Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Til informasjonsmøte Mandag 02.september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen! Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Til informasjonsmøte Mandag 02.september."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen! Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Til informasjonsmøte Mandag 02.september

2 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Visjon: Teateret Mitt skal fremme kreativitet, selvfølelse og samhold blant barn og unge i bydelen.

3 Litt historikk 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Informasjonsmøte mai 2004 Vi håpet på ca 25 fremmøtte – det kom 125 Tydelig at det var behov for ett slikt kulturelt tilbud i bydelen

4 Litt historikk 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted 2004 Juleshow - mer enn 300 publikumer 2005 Mystiske Loft - mer enn 350 publikumer 2006 Detektivhistorie - mer enn 450 + ca 400 på festival 2007 Vilde Westen.. - mer enn 450? 2008 Virusjakten – mer enn 450? publikumer + ca 400 på festival 2009 Sirkus Fabuloso – mer enn 450? 2010 Detektivhistorie – mer enn 450? + ca 400? På festival 2011 Ner´i det blå – mer enn 450? 2012 Forheksede kjeller – mer enn 450? 2013 Piratene i Kvernavigå – mer enn 500? + ca 200 på festival Totalt 6000 publikumere ! I tillegg har vi hatt innlegg i flere år på Kulturhuset i Stavanger. Vi har vært i Madlaleiren, Sola bibliotek, Sunde kirke og Kvernevikdagen

5 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted •Er hele ”clue” for å få dette til •Gjett om vi er stolte Foreldre engasjement !!!

6 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Det forventes at foreldre bidrar for å få til dette. Fra i år må alle foreldre tilhøre en eller flere ”dugnadsgrupper”

7 Foreldregrupper: 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted •Kafe/kveldsmat v/Janne: Hege Johannessen, Anne Karin Riisa, Gunn og Leif Fadnes, Anne Beth og Kenneth Knudsen •Støttefunksjon kafe/annet v/Inger •Kulisse/scene v/Svein, Heidi og Ellen: Anne Tove– mikrofoner •Kostyme v/Kari Elisabeth og Heidi: Linn •Regi/kunstnerisk v/Ellen og Sandra •Sponsor/markedsføring v/Svein, Heidi og Ellen •Jubileumskor v/Ann Helen og Ellen •Jubileums komitee v/Ellen, Heidi, Eline, Kari Elisabeth og Sandra: Janne Svendsen, Anne Karin Riisa •Mulitmedia v/Kurt

8 Nye medlemmer 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Pr i dag er det venteliste på ca 15 barn og unge. Vi er pr i dag 35 medlemmer

9 Nye medlemmer 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Dersom alle ”gamle” medlemmer blir med videre, kan vi i utgangspunktet ikke ta inn nye medlemmer…. MEN…..

10 Nye medlemmer 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Vi ønsker å starte ett jubileumskor. • Kulturhus i nov/des •Jubileumsball i jan/feb •Kulturhus i mars/evt.ett par sanger under forestillingene •Barne- og ungdomsfestival i Pinsen

11 Nye medlemmer 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Nye medlemmer får i utgangspunktet kun plass det første året, men får fortrinnsrett ifht alder ved neste inntak.

12 Nye medlemmer 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Nye medlemmer blir tilbudt plass i jubileums koret, men enkelte kan få tilbud om å være med i teatergruppen. Dette gjelder spesielt gutter og ungdommer, da vi har minst medlemmer i disse kategoriene

13 Nye og ”gamle” medlemmer Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Alle medlemmer kan få tilbud om å være med i jubileums koret, men får da i utgangspunktet ikke tid til både kor- og teatergruppe…. MEN……

14 Nye og ”gamle” medlemmer Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Det kan allikevel forekomme at vi ber enkelte være med i begge deler, etter hva vi har behov for ifht både teater forestillingen og de enkelte kor sangene

15 Nye og ”gamle” foreldre og medlemmer Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Vil dere fortsatt være med?

16 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Vedtekter: § 1: Teaterets formål og oppgaver § 2: Teaterets styre og dets gjøremål § 3: Ledergruppen § 4:Valg § 5: Teaterets medlemmer § 6: Kontingent § 7: Årsmøtet § 8: Teaterets økonomi § 9: Vedtektsendringer

17 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted § 1. Teaterets formål og oppgaver Utdrag av § 1. Teaterets formål og oppgaver Teateret Mitt skal fremme kreativiteten blant barn og unge, og samtidig hjelpe til med å styrke deres tro på seg selv, og jobbe for et godt samhold og vennskap blant aktørene. Ved å organisere barn og unge på denne måten vil bydelen bli et ”bedre sted å være”. Gjennom vår måte å organisere Teateret Mitt, vil også foreldre og foresatte bli en del av miljøet rundt og i teateret, som gir positive ringvirkninger i bydelen.

18 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Utdrag av § 1 fortsetter: Teaterets formål og oppgaver Gjennom teatervirksomheten ønsker vi å: Utvikle de kreative og sosiale evnene hos barn og ungdom Gi barn og ungdom i og utenfor teateret et kulturelt tilbud i nærmiljøet Få voksne og barn til å ha det kjekt sammen og jobbe mot et felles mål

19 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted § 5. Teaterets medlemmer Teatret skal rekruttere barn og ungdom fra bydelen. Påmelding kan skje ved fylte 6 år. Teateret søker å ha en medlemsmasse på ca. 25 – 30 medlemmer. Foreldre til teatrets medlemmer forventes å delta i en av teatrets arbeidsgrupper.

20 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Historie og Fakta Teaterverkstedet ble startet våren 2004, og vi har gjennomført 10 selvskrevne oppsetninger. Våren 2014 feirer vi 10-års jubileum. Pr i dag har vi 35 medlemmer mellom 5 og 18 år. Alle som ”jobber” i Teaterverkstedet gjør dette som dugnad, det er pr i dag ingen som får betalt – vi trenger derfor et stort foreldre engasjement

21 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Historie De fleste foreldre er flinke til å stille på dugnad, men noen foreldre ser nok ikke hvor mye arbeid som forventes, spesielt under forestillingene

22 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Fakta For eksempel ble det i år brukt 43 timer x 5 personer i "Bak Scene Hjelp" dette betyr 215t dugnad. Så trenger vi jo personer til Sminke, Mikrofoner, rigging, rydding, matlaging og kafe osv. i tillegg. På bakgrunn av dette, forventes det at foreldre kan stille minimum 40 valgfrie dugnads timer i løpet av teateråret…..

23 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Det er helt klart lov å være med i flere foreldregrupper  •Vi forventer ca 40 dugnadstimer pr medlem, men det er lov å bli med mer  •Pr i dag bidrar de fleste foreldre med flere barn, minst 40 timer hver  •Dette kan bli veldig gøy og givende! •Velg den/de gruppene som passer best for deg

24 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted

25 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Fakta Det er viktig å nevne at det ikke er mye nytte i at man kommer rett før forestilling begynner og skal gjøre sine timer og så gå igjen, her må hjelpere også sette av tid til å øve på, og tilrettelegge oppgaven(e) sin(e).

26 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Fakta Vi er heldig og har mange engasjerte foreldre og medhjelpere, men det er ofte de samme som bidrar •Under kveldsmat •Under øvinger og samlinger •Ved ekstra som opptreden kulturhus, utdeling av flyers, sosiale samlinger for enten medlemmer eller foreldre, og div annet som overnattinger •Vasking og rydding kostymer •Under forestillinger

27 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Fakta Vi setter umåtelig stor pris på innsatsen dere gjør, uten dere hadde det ikke blitt noe Teaterverksted. Men vi registrerer at dette gjelder flest mødre….. Og selvsagt noen ”faste” fedre…..

28 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Fakta Vi setter også stor pris på innsatsen til rigge- og rydde-gjengen – som for det meste består av fedrene.  Uten dere hadde vi ikke hatt noe scene! Men vårt ønske er at dere involverer dere enda mer  - vi trenger dere!

29 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Fakta : Vi trenger fedrene også!  Forslag til dugnad: •Hjemmesiden, og annen reklame •Filming under forestillingene •Bilde taking og utlegging på hjemmeside •Hjelp bak scenen •Redigering av forestillingsfilm •Medlem i styret •Og mye annet………

30 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Historie og Fakta Teaterverkstedet har siden oppstarten 2004 hatt et stort foreldre engasjement. Men jo ”proffere” vi blir - jo flere foreldre og hjelpere trenger vi… Vi har deltatt på 4 barne- og ungdoms festivaler. Dessverre var det flere foreldre som valgte bort å delta på den siste festivalen nå i mai. Det betydde mer arbeid og ansvar på de foreldre og medhjelpere som deltok på festivalen. Det blir ny festival i Pinsen, Heidi sier noe om dette etterpå.

31 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Historie og Fakta Som nevnt er det mange foreldre som er drivkraften bak Teaterverkstedet. Men vi har også gode hjelpere som vi ikke kan være foruten. Dette er foreldre som ikke lenger har barn i Teaterverkstedet. Det er også medlemmer som er blitt for store, eller har det for travelt til å øve hver uke. De syntes bare det er så kjekt å være med å se hvordan medlemmene blomstrer når de mestrer på scenen!

32 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Historie og Fakta – Vi har gode hjelpere i tillegg til foreldrene! En stor takk til: Heidi, Marit, Ann Helen, Tone, Agnar, Birgit, Eline og Siri – samt Jan Helge og Ole Andre! Håper dere aldri vil slutte 

33 Foreldre engasjement 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted En stor takk til: Alle foreldre og hjelpere som er med og gjør Teaterverkstedet til det det er i dag! Og velkommen til nye foreldre som vil bidra!

34 Jubileumsåret 2014 6 Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Jubileum kor Jubileum ball Forestilling Teaterfestival


Laste ned ppt "Velkommen! Teateret Mitt Sunde/Kvernevik Teaterverksted Til informasjonsmøte Mandag 02.september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google