Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektsamhandling Halvor Jensen NTI Nestor AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektsamhandling Halvor Jensen NTI Nestor AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektsamhandling Halvor Jensen NTI Nestor AS
Telefon:

2 Agenda Utfordringer i forhold til prosjektsamhandling, internt og eksternt Autodesk fokus på prosjektsamhandling fra planlegging, prosjektering, bygging og forvaltning Hvordan kan vi levere verdiskapning i forhold til prosjektsamhandling? Oppsummering og videre fremdrift

3 “Utfordringen” Bristende kommunikasjon mellom organisasjoner i et prosjekt er direkte årsak til mange av de problemer som oppstår i et byggs livssyklus. Det er også den største enkelt faktoren som påvirker kostnader, prosjekteringstid og kvalitet. Year after year, when owners are asked to comment on the most important change they would like to see in the construction industry in the next five years, the answer is the same. They want to see improved communication and collaboration between owner, architect/engineer design team, and construction manager, more team work, and increased use of technology. Source: FMI/CMAA Sixth Annual Survey of Owners 2005

4 Eiendomsbesitterens utfordringer. Hva holder dere våken om natten…
Bristende kommunikasjon i prosjektet Uklarheter i forhold til ansvar og roller Flere datasystem og filformater Ingen eller mangelfull standard for prosjektering og rapportering Vanskeligheter i forhold til informasjonsdeling Lang distribusjonstid på dokumenter For lang tid å finne og rette opp feil For mye papirdokumenter – 4-5% av den totale prosjektkostnaden These are the top owner concerns based on the annual survey. Facilitate a discussion of the top concerns. Which ones resonate with the group? Source: FMI/CMAA Sixth Annual Survey of Owners 2005

5 Kommunikasjon Er det en intern eller ekstern utfordring
Intern kommunikasjon Ledelse Prosjektledere Planleggere Interne ingeniør/arkitekter Jurister og økonomer Ekstern kommunikasjon Bestillere Myndigheter Arkitekter, Ingeniører Konsulenter Byggherrer Entreprenører Jurister Diverse underleverandører Informasjon som skapes og håndteres internt Complexity and data ownership… When you think about where communication and documentation is created and managed in the construction process it is clear that the vast majority happens outside of your organization. Focusing on controlling your internal employees and processes hardly scratches the surface of the root cause of construction risk. Informasjon som skapes og håndteres eksternt

6 Samhandling i en prosjektportal

7 En bedre måte å samarbeide på!
Nåværende situasjon Prosjektportal

8 Projektets informasjonssyklus
Planlegging Prosjektering Bygging Forvaltning Mer Kunnskap More impactful… but harder to measure. Mindre Tidigt Tid Sent

9 Autodesk Buzzsaw Prosjektoversikt og kostnader
Egenskaper Overgripende innsikt og prosjektkontroll Aktivitets logg Automatisk meldingshåndtering Fordeler Klargjør ansvar og pågående aktiviteter Raskere håndtering av kristiske problem Øker muligheten for å påvirke prosjekttid, kvalitet og kostnader Dashboards Let’s consider the features and benefits of Buzzsaw in greater detail. What exactly do we mean when we say that you’ll have better visibility into your projects? Specifically, Buzzsaw allows designers and project managers to check on the status of a project overall, or even individual tasks, any time they want. We call it real-time progress monitoring, and we do this with online dashboards – both executive-level and project-level – activity logs and automatic notifications. By getting everyone on the same page, responsibilities and next steps are clear. When issues arise, it’s much easier to resolve them quickly. With Buzzsaw, you know who on the team has reviewed or commented on any of the designs and documents in the system, resulting in increased team accountability for keeping the job on schedule. The net result: response times are shorter, and projects get delivered on-time and on-budget. “På et prosjekt med 1 ½ års byggetid reduserte vi kopikostnadene med et større beløp enn driftskostnadene på Autodesk Buzzsaw..” Arnliot Worren, Daglig Leder Jønsson og Worren AS

10 Autodesk Buzzsaw Lett å komma igang
Egenskaper Automatisk web-basert installasjon Intuitivt brukergrensesnitt “dra & slipp” Support for alle fil-typer Avanserte søkefunksjoner Fordeler Enkel og rask prosjektstart Digital kommunikasjon i forhold til dokumenter og tegninger Raskt og enkelt å involvere andre og nye aktører i prosjektet. Intuitive User Interface ”Vi sparer utvilsomt tid, møter, utskrifter, forsendelser med mer, og prosjektsamhandlingen er veldig effektivt. Spesielt når det gjelder så store mengder informasjon som skapes i et stort prosjekt. Opplæringstiden var lik 0, Buzzsaw fungerer veldig bra.” Prosjektleder Knut Bjørgum i Snøhetta

11 Prosjektportal

12 Prosjekt oversikt og status

13 Enkel skrittvis prosjektstart

14 Oversiktelig og enkel brukeradministrasjon

15 Enkel og oversiktelig tilgangskontroll

16 Sporbarhet gjennom aktivitetslogg

17 Håndterer aller filtyper og grafikk

18 Versjonshåndtering

19 Innkjøps og anbudshåndtering

20 Prosess og arbeidsflyt

21 Autodesk Buzzsaw Enkel, alltid tilgjengelig og skreddersydd for prosjekter..
Enkelt – Produktiv direkte Enkelt å installere og vedlikeholde Lett å lære Håndterer og deler prosjektinformasjon “on-demand” Alltid tillgjengelig – kobler sammen mennesker, prosesser og informasjon Tillgjengelig med seneste prosjekt informasjon “hvor som helst og når som helt Kontrollerer tilgang med rollebaserte rettigheter Markedsledene World Wide - raskt voksende i Norge Mer enn 900 kunder Mer enn ulike prosjekter Mer enn registrerte brukere Valerie

22 Referanser

23 Norske Buzzsaw referanser
Statens Vegvesen IKEA Jønsson & Worren COWI AS Jernbaneverket FMC Kongsberg Skanska Bærum Kommune Statoil Dr. Ing. Aas-Jakobsen

24 Lønnsomt "papirfritt" byggeprosjekt i Ålesund
Utfordringen: En stor utfordring med byggeprosjekter generelt har med kommunikasjonen mellom byggherre, prosjekterende og entreprenører å gjøre. Tegninger og andre prosjektdokumenter skal utveksles hele tiden.. Fordeler: Fin interaktiv prosess mellom aktørene, hvor både konstruktører, prosjekterende, entreprenører spiller på lag med byggherren. Nærmest papirløst prosjekt Vi har nå brukt Buzzsaw et års tid med svært god erfaring og fikk med oss en rekke fordeler under veis. Blant annet har vi redusert papirmengden enormt. - Arnljot Worren. Resultat: Medført en betydelig kvalitetssikring, 4-5 % redusert Papir kost og reduseret avvik og spart tid. Reduserer både budtjenester og møtevirksomhet Økt omsettning fra 25 til 50 millioner på et år (3,2 ansatte) Company Description: Website: Please include: Industry segment: Company size: Number of seats if known: Partner apps used: Previous system displaced: All current Autodesk products used: Image description:

25 Fordeler: Utfordringen: Resultat:
Buzzsaw har egen e-postserver som blant annet gjør dette svært enkelt, oversiktlig og sikkert. Katalog- og filstrukturen er dessuten veldig lik Windows, slik at man kjenner seg fort igjen. Dra-og-slipp filer og kataloger fungerer begge veier Resultat: Company Description: Website: Please include: Industry segment: Company size: Number of seats if known: Partner apps used: Previous system displaced: All current Autodesk products used: Image description:

26 Lysaker Stasjon Cowi og Jernbaneverket
Utfordring: Dette er et stort prosjekt med mange aktører fra byggherre, til konsulenter, entreprenører, myndigheter osv. Enklere tilgjengelighet på alle nivå og bedre samhandling mellom de ulike aktørene var derfor meget viktig for dette prosjektet Hvorfor Buzzsaw: Enkelt å ta I bruk Enkelt å administrere, fleksibelt Leverer det er prosjekt av denne typen trenger Trygt og stabilt, vi har ikke support og driftsstans Prosjekthotellet sparer oss for masse manuelt papirarbeid i form av kopiering, forsendelse og arkivering. Ikke bare tegninger og dokumenter, men også alle prosjektstyrende dokumenter. All informasjon om godkjennelser, beslutninger og fremdrift er tilgjengelig på Buzzsaw. Alt man i praksis trenger Toralf Celius, ansvarlig for Buzzsaw i Prosjektet Resultat: Spart mye tid Redusert kostnader Bedre kvalitet Bedre og mer effektiv samhandling Company Description: Website: Please include: Industry segment: Company size: Number of seats if known: Partner apps used: Previous system displaced: All current Autodesk products used: Image description:

27 Oppsummering

28 Hvordan kan Autodesk Buzzsaw gi dere verdi
Full kontroll og styring av deres prosjekter Komplett prosjektinformation fra idé, prosjektering, bygging til forvaltning. Gjenbruk av tidligare prosjekt og kunnskap Stor påvirkning på kostnader, tidsplaner og kvalitet i prosjektering og bygging. Stabil og langsiktig leverandør med lokal support Beste prosjektportal for håndtering av konstruksjonsdokumentasjon


Laste ned ppt "Prosjektsamhandling Halvor Jensen NTI Nestor AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google