Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

21.06.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 1 Reiser og videokonferanser i norsk næringsliv Jon Martin Denstadli PhD, forsker I Transportøkonomisk institutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "21.06.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 1 Reiser og videokonferanser i norsk næringsliv Jon Martin Denstadli PhD, forsker I Transportøkonomisk institutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 21.06.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 1 Reiser og videokonferanser i norsk næringsliv Jon Martin Denstadli PhD, forsker I Transportøkonomisk institutt jmd@toi.no

2 21.06.2014 Side 2 © Transportøkonomisk institutt Agenda  Norsk næringslivs flyreiser – resultater fra Avinors reisevaneundersøkelse på fly: - konkurranseforhold - hvor reiser vi? - priser og prisutvikling  Næringslivets bruk av videokonferanser – resultater fra en nylig gjennomført studie blant forretningsreisende med fly - hvor stor er utbredelsen og bruken? - til hvilke formål og overfor hvilke kontaktpunkter benyttes videokonferanser? - hvilke holdninger har forretningsreisende til videokonferanser og tjenestereiser?  Hvordan påvirker videokonferanser reiseetterspørselen?

3 Næringslivets flyreiser 21.06.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 3

4 21.06.2014 Side 4 © Transportøkonomisk institutt Utviklingen i flymarkedet – fritidstrafikken overtar Innland Utland  Andelen forretningsreiser betydelig redusert  Gjelder i særlig grad utland – innenlandstrafikken stabilisert seg på drøyt 50% forretning  ”Hamskiftet” kom med Norwegians inntreden i 2002

5 21.06.2014 Side 5 © Transportøkonomisk institutt Forretningstrafikken – konjunkturfølsomt marked  I 2009 foretok nordmenn om lag 2,2 mill forretningsreiser med fly utenlands og 5,4 mill innenlands  Vekst 2003-2009 hhv 34% og 26% - vesentlig lavere enn utland fritid  Forretningsmarkedet er svært følsomt for konjunktursvingninger

6 21.06.2014 Side 6 © Transportøkonomisk institutt Kundegrunnlaget: Færre som fløy i 2009 enn i 2007  Om lag 800 000 nordmenn foretok minst en forretningsreise innenlands med fly i 2009  Drøyt 400 000 gjorde en eller flere reiser til utlandet  Kundegrunnlaget redusert de siste par årene  Olje- og gassindustrien kraftig over- representert blant flypassasjerene  Drøyt 20% av reisene (innenlands) foretas av ansatte innen olje/gass, knapt 20% av ansatte innen offentlig adm./tjenesteyting  Ansatte innen varehandel, hotell, restaurant reiser minst

7 21.06.2014 Side 7 © Transportøkonomisk institutt Reiseformål: Betydelig reiseaktivitet knyttet til kurs/konferanse Innland Utland  Høy andel reiser til/fra arbeid på innland  Hver tredje reiser skjer i forbindelse med kurs/konferanse  Kurs/konferanse vokst mye på utland (300’ flere reiser i -09)  Færre ”konserninterne” reiser (også absolutt) – erstattet av videokonferanser?

8 21.06.2014 Side 8 © Transportøkonomisk institutt De reisende: Menn dominerer, men kvinnene blir flere  Drøyt 40% av flypassasjerene er kvinner  Kvinnene er i flertall på fritidsreiser, mens bare 27% av forretningsreisene foretas av kvinner  Men, økende kvinneandel – i 1986 utgjorde kvinner bare 15% av forretningsreisene med fly

9 21.06.2014 Side 9 © Transportøkonomisk institutt Topp 10 reisemål: Europeiske destinasjoner dominerer  Nordmenns forretningsreiser til utlandet i 2009 spredte seg på ca 140 ulike land  Om lag 300 000 reiser gikk til Storbritannia og et tilsvarende antall til Danmark  USA på ”5.-plass” eneste ikke-europeiske destinasjon  Men, svakt økende andel interkontinental trafikk (15% i -09 vs 13% i -03)  5% av forretningsreisene går til USA og 5% til Asia  Kun 4% av de som skal utenfor Europa når sitt reisemål direkte fra Norge

10 21.06.2014 Side 10 © Transportøkonomisk institutt Konkurransen: Norwegian kaprer markedsandeler Utland Innland  Norwegian kaprer andeler både i forretningsmarkedet innland og utland  Øker trafikken i et fallende marked  Dette skjer på bekostning av SAS (innland), mens både SAS og utenlandske taper andeler på utland  Widerøe holder noenlunde sin andel  Økt tilbøyelighet til å bruke lavkostselskaper  Nesten hver fjerde forretningsreise i 2009 foregikk med et lavkostselskap

11 21.06.2014 Side 11 © Transportøkonomisk institutt Oljetrafikken: SAS dominerer  I alt 1,5 mill reiser hadde tilknytning til olje-/gassvirksomhet i 2009  SAS har en solid hånd om dette markedet  Norwegians andel øker, men fortsatt relativt beskjeden

12 21.06.2014 Side 12 © Transportøkonomisk institutt Prisutviklingen utland: Kraftig reduksjon i billettprisene til Europa  I gjennomsnitt betalte forretningsreisende 30% mindre for en billett til europeiske destinasjoner i 2009 enn i 2003  OSL-CPH: kr 2 300 (-09) / kr 3 100 (-03) OSL-LON: kr 2 900 (-09) / kr 3 900 (-03)  Ingen prisnedgang når man reiser utenfor Europa  Større relativ prisnedgang blant forretningsreisende enn blant fritidsreisende

13 21.06.2014 Side 13 © Transportøkonomisk institutt Prisutviklingen innland: Fortsatt store forskjeller mellom stamrute og kortbane  Billettprisen på de ”tunge” rutene i Sør-Norge (Oslo-Trondheim/ Bergen/Stavanger) ligger på +/- kr 1 700 (ned med knapt 20% mot 2003)  Forretningsreisende mellom Sør- og Nord-Norge betaler ca 35% mindre for billetten enn i 2003  Også rimeligere å reise mellom Oslo og de regionale lufthavnene  Men, fortsatt store prisforskjeller: - Oslo-Helgelandskysten: ca kr 4 000 - Oslo-Bodø: ca kr 2 000

14 Video- konferanser 21.06.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 14

15 Videokonferanser før og nå 21/06/2014 Side 15 © Transportøkonomisk institutt 1969: Første kommersielle bildetelefon lansert av ATT. Kostnad: $16 for en samtale på 4 minutter 2005-> ”Telepresence” systemer mer populære. HP, Cisco og andre går inn i markedet 2000->: Første 3G video mobiltelefon. Mobil video- konferanse mulig når man ikke har tilgang til PC 1990-> PC-baserte VK systemer begynner å bre om seg. Early periodTelematic period Integrated collaborating period 1960 19801990200019702010 2003: Gratis IP video mulig. Skype får 100 million brukere (2006). VK for PC, Mobile &TV! (2010) 1985->: Rollabout - systemer får utbredelse. Tele-selskaper forventer VK å drive etter- spørselen etter ISDN 1964: På verdensmessen I New York demonstreres bildetelefonen.

16 Hvordan påvirker videokonferanser reiseetterspørselen? 21.06.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 16 Substitusjon? Modifisering? Generering? Omfordeling? Supplement?

17 Videokonferanser: Kritisk masse nådd? 21.06.2014 Side 17 © Transportøkonomisk institutt  Historisk stor tro på substitusjonseffekter  Videokonferanser har etter hvert fått stor utbredelse. Det synes som om den kritiske massen er nådd.  Brukevennlige konferansesystemer  Forretningsreiser følsom overfor konjunktursvingninger: I tider med økonomisk tilbakegang vil bruken av video øke på bekostning av flyreiser  Innenlands flytrafikk i perioden 1998-03  37% reduksjon  Bl a forårsaket av kutt i oljesektoren  Videokonferanse erstattet ca 2.5- 3.5% av forretningstrafikken med fly i denne perioden

18 Videokonferanse fungerer ofte som en backup i krisesituasjoner 21.06.2014 Side 18 © Transportøkonomisk institutt  Økt fokus på videokonferanse som backup når det er problematisk å reise:  Terrortrusler  Naturkatastrofer  Politisk ustabilitet  Video gjør det mulig å håndtere midlertidige stans i flytrafikken  Men; økt bruk av videokonferanse “setter” seg ikke

19 21.06.2014 Side 19 © Transportøkonomisk institutt  Sterk motivasjon for å øke bruken av videokonferanser  25% mener at flere reiser burde erstattes med video- eller telefonkonferanser  27% av de som ikke har tilgang savner videokonferanse på arbeidsplassen  23% av ledere som ikke har utstyr har intensjoner om å anskaffe  Reisetretthet er en sterk motivasjons faktor  Flere reiser øker reisetrettheten Reisetretthet kan stimulere til økt bruk av videokonferanser

20 Substitusjonspotensialet likevel forholdsvis begrenset 21.06.2014 Side 20 © Transportøkonomisk institutt  Behovet for å bygge relasjoner, skape tillit og den symbolske verdien i å møtes ansikt- til-ansikt vil fortsatt drive etterspørselen etter forretningsreiser  Globaliseringen og en mer kunnskaps- intensiv økonomi vil sannsynligvis øke kommunikasjonsbehovet => både mer videokonferanser og reising  Nettverksorganisasjoner og transnasjonale produksjonskjeder vil drive etterspørselen etter lange reiser  Videokonferanser vil være et viktig supplement til møter ansikt-til-ansikt “Trust needs touch […] Paradoxically, the more virtual an organization becomes, the more its people need to meet in person“ Charles Handy

21 21.06.2014 Side 21 © Transportøkonomisk institutt Oppsummering  Videokonferanser er utbredt i norsk næringsliv  Konferanserom dominerer, spesielt i større organisasjoner  Mindre bedrifter prøver i større grad ut alternative løsninger  Møter ansikt-til-ansikt (reiser) og videomøter er komplementære  Videokonferanse brukes i intra-organisatorisk kontakt og i etablerte relasjoner  Møter ansikt-til-ansikt er nødvendig for å bygge relasjoner og tillit. Symbolsk betydning i å møtes personlig  Overlapp når: - Bedrifter må kutte kostnader, temporære stans i flytrafikken og reisetretthet blant de ansatte - Effektive transportløsninger, bruk av IKT underveis på reisen kan imidlertid redusere overlappet 21.06.2014 Side 21 © Transportøkonomisk institutt Møter ansikt-til- ansikt Video- konferanse Møter som krever fysisk tilstedeværelse Møter hvor reiser ikke er nødvendig eller tidsmessig ikke mulig Overlapp Møter med geografisk atskilte parter


Laste ned ppt "21.06.2014 © Transportøkonomisk institutt Side 1 Reiser og videokonferanser i norsk næringsliv Jon Martin Denstadli PhD, forsker I Transportøkonomisk institutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google