Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-eBe- Oppdrag og faktura - for mindre bedrifter og selvstendig næringsdrivende - for mindre bedrifter og selvstendig næringsdrivende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-eBe- Oppdrag og faktura - for mindre bedrifter og selvstendig næringsdrivende - for mindre bedrifter og selvstendig næringsdrivende."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 -eBe- Oppdrag og faktura - for mindre bedrifter og selvstendig næringsdrivende - for mindre bedrifter og selvstendig næringsdrivende

3 2 -eBe- Oppdrag og faktura Registrerer oppdrag..Genererer kunde- og aktivitetshistorikk. Gode hjelpefunksjoner som letter arbeidet med å registrere riktig Skriver ut faktura på grunnlag av delepris, medgått arbeidstid eller fastpris. Kunderegisteret kan kobles til -eBe- Adressebok og danne grunnlaget for en fullverdig adressebok for firmaet. Oversiktlige menyer som er lette å finne frem i.

4 3 Det er lett å finne frem i menysystemet Gode menyer Menyvalg – til registeringsskjema Menyvalg – til andre menyer Programknapper

5 4 Kundens navn og adresse, telefonnummer m.m. registeres i et eget skjema. Registrere kundedata Adressetype Adressetype må fylles ut for at programmet skal forstå hvordan dataene skal behandles. Navn. Vær oppmerksom på at navnefeltene har ulik bruk avhengig av om kunden er en person eller et firma/en organisasjon! Tittel/stilling Tittelfeltet brukes kun hvis kunden er et firma/en organisasjon! AdressePostadresseFødselsdatoOrg.nr. Feltene fødselsdato og org.nr. brukes for henholdsvis person- og firma- /organisasjonskunder når der er behov for å registrere slike opplysninger, f. eks. ved abonnementsbestillinninger Tlf., faks, e-post Vær oppmerksom på at noen av feltene har ulik bruk avhengig av om kunden er en person eller et firma/en organisasjon! HjemmesideGirokontoMerknaderKategori For å kunne behandle et kundeforhold, må kunden være kategorisert som kunde. Dersom du ønsker det, kan du også gi kunden andre kategorier, men det har praktisk betydning for behandlingen av dataene kun hvis du også har -eBe- Adressebok.

6 5 Kundeforholdet opprettes på grunnlag av de data som er registrert i kundedataskjemaet. Registrere kundeforhold KundenavnKundenummerKundens produkterOppdragsdetaljerAdministrasjons- knapper UtskriftsknapperProgramknapper Kundenummeret fylles ut automatisk og kan ikke endres av bruker.

7 6 Skjemaet for oppdragsregistrering åpnes fra skjemaet for kundeforhold. Registrere oppdrag BestillingsdatoLeveringsfristOppdragsmottakerOppdragstype Oppdrags- og kundenummer fylles ut automatisk og kan ikke endres av bruker.

8 7 Spesifiser tids- og materialforbruk Beskrivelse av oppdraget Når arbeidet påbegynnes Når arbeidet avsluttes Når oppdraget leveres til kunde Avvik fra standardvilkår Dato for fakturautsendelse Det er viktig å registere dato for fakturautsendelse for å være istand til å sende ut eventuelle purringer og inkassokrav Konsulent/teknikerMedgått arbeidstidTimeprisVis materialkostnadOppfølging av abonnement e.l. Spesifisering av reiser og fremmedkostnader For materialer vises materialtype, antall enheter og enhetspris. ”Vis”-knappen skifter tilbake til visning av arbeid Helt eller delvis fast (avtalt) pris Eventuell rabatt i prosent Eventuelle forhånds- og/eller delinnbetalinger Beløp som gjenstår å betale (fakturabeløp) Avslutt og gå tilbake til kundeforholdsskjemaet Fremmedkostnader er kostnader påløpt oppdraget enten ved at det må hentes inn fagfolk fra andre firma, eller ved at det må anskaffes materiell som ikke inngår i eget firmas sortiment, og som derfor ikke fremkommer i skjemaet ”Arbeidsordre – deler”.

9 8 Spesifiser reisekostnader Alle reisekostnader som påløper oppdraget, spesifiseres i et detaljert skjema. Både inn- og utgående mva beregnes, og sluttsummen overføres til oppdraget. Hvis samme oppdrag har flere reiser, åpnes nytt, blankt skjema for hver reise. Kunden får reisespesifikasjon sammen med fakturaen.

10 9 Spesifiser fremmedkostnader Fremmedkostnader (også kalt 3.- partskostnader) spesifiseres i et detaljert skjema. Både inn- og utgående mva beregnes, og sluttsummen overføres til oppdraget. Hvis samme oppdrag har flere slike kostnader, åpnes nytt, blankt skjema for hver. Kunden får spesifikasjon sammen med fakturaen.

11 10 Fakturaen er både oversiktlig og detaljrik Faktura FakturadetaljerOppsummeringGirodel Lag fakturaarkiv: For senere dokumentasjon er det viktig å kunne vise hvordan en faktura faktisk så ut på det tidspunkt den ble utskrevet. -eBe- Oppdrag og Faktura er et Access-basert program og har derfor innebygd funksjon for å arkivere fakturaen. Du lagrer fakturaen ved å eksportere den som en snapshot-fil (eksempel: Faktura154.snp). Gjør det samme med spesifiseringene for reiser og fremmedkostnader, og du har et fullstendig og regnskapsmessig godkjent fakturaarkiv.

12 11 Purring i samme format Purring Purringen inneholder den samme info som fakturaen. I tillegg har det kommet inn en tekst som presiserer konsekvensene av manglende betaling

13 12 Kontantfaktura i samme format Kontantfaktura Kontantfakturaen inneholder den samme info som girofakturaen, men girodelen er erstattet av en kvittering

14 13 Kundehistorikk Detaljert kundehistorikk gir full oversikt over den enkelte kundens engasjement.

15 14 -eBe- Data -eBe- Oppdrag og faktura får du hos -eBe- Data • Håkons gt. 86b, 3258 LARVIK. • Telefon: 91 17 65 37 • E-post: ebe@ebe-data.comebe@ebe-data.com Pris pr. 04.11.2005: kr. 3000,- inkl. et halvt års eller inntil 5 timers telefonsupport. Et tillegg på kr. 1500,- gir deg også -eBe- Adressebok, et fullverdig adresseregister.-eBe- Adressebok Vi tilbyr også supportavtale for kr. 500,- pr. år. Supportavtalen inkluderer versjonsoppgradering inntil to ganger årlig. (NB! Omfatter ikke brukerbestilte programendringer.) NB! Den oppgitte prisen for -eBe- Adressebok gjelder kun ved kombinert kjøp. Ved kjøp senere er prisen kr. 3000.-


Laste ned ppt "-eBe- Oppdrag og faktura - for mindre bedrifter og selvstendig næringsdrivende - for mindre bedrifter og selvstendig næringsdrivende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google