Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Keep your eyes on the price» Gisle Solstad Administrasjonssjef BI, 13.mai 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Keep your eyes on the price» Gisle Solstad Administrasjonssjef BI, 13.mai 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 «Keep your eyes on the price» Gisle Solstad Administrasjonssjef BI, 13.mai 2014

3 Samfunnsoppdraget •Samfunnsoppdraget til VKM er å gjøre risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. •Vurderingene er grunnlag når Mattilsynet gir råd og utvikler regelverk. •Mattilsynet og Miljødirektoratet bruker vurderingene når de gir innspill til departementene og råd til befolkningen.

4 Hele produksjonskjeden fra jord og fjord til bord

5 Kontaktpunkt til EFSA (European Food Safety Authority)

6 Slik løser vi samfunnsoppdraget •Åpne, uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. •Nytte- risikovurderinger og forskningsoppsummeringer •Ta opp saker på eget initiativ •Avdekke forskningsbehov •Kommuniserer sakene våre bredt

7 Hvem gjør jobben?

8 Medlemmene •95 uavhengige, vitenskapelige eksperter •Inndelt i 9 faggrupper •Og en hovedkomité •Ledet av professor Jan Alexander, FHI

9 Sekretariatet •18 ansatte - 12 prosjektledere med vitenskapelig bakgrunn •Hver faggruppe har sin prosjektleder – 1 faggruppe har 3 •Sekretariatet forvalter hele VKM, tilrettelegger og koordinerer arbeidet •Ledes av Dr. med. Lars E. Hanssen

10 Eksempler på våre siste leveranser

11 Eksempler på vurderinger •Risikovurdering av aluminium i næringsmidler og kosmetiske produkter i den norske befolkningen – Publ. 5. april 2013 •Risikovurdering av soppgifter i korn – Publ. 9. april 2013 •Vurdering av risiko for svekket dyrevelferd ved merking av ville dyr – Publ. 17. juni 2013

12 Eksempler på vurderinger •Risikovurdering av konsum av hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon – Publ. 18. juni 2013 •Risikovurdering av lokaltoksiske virkninger/irritasjon av vitamin A i kosmetikk – Publ. 28. nov. 2013 •Nytte- og risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge – Publ. 12. des. 2013

13 Eksempler på vurderinger •Risikovurdering av intense søtstoffer – Publ. 20. des 2013 og 1. april 2014. •Nytte- og risikovurdering ved å bruke kaliumklorid som salterstatter i produksjon av matvarer – Publ. 24. april 2014 •Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon – Publ. 30. april 2013

14 Eksempler på vurderinger under arbeid •Nytte- og risikovurdering av probiotika i barnegrøt – Publ. xx.xx.2014 •Oppdatering av helhetssyn på fisk i norsk kosthold – Publ. xx.okt. 2014 •Risikovurdering av oppdrett av ferskvannsfisk - Publ. xx.xx. 2014.

15 Hvordan arbeider VKM med risikovurderinger? Hva er utfordringene og hvordan organiserer vi oss for å nå målene?

16 Hva skjer i «kvernen», som i tillegg er påvirket av virksomhetsmål fra overordnet departement, faglighet, idealisme, data, vedtekter, forvaltningskrav, formkrav, resultatkrav, kompetansekrav, krav om åpenhet, revisjoner, kontroller,……..

17 Hva er utfordringen i arbeidet?

18

19 Prosjektorganisering – Målrettet prosjektstyring •Vi organiserer prosjektene ved å fokusere på hovedleveranse (hovedmål) og de delmålene som skal til for å nå dette. •Prosjektleder fra sekretariatet, faglig leder fra komiteen. •Felles prosjektrutiner (prosjekthåndbok) – Felles maler. •Vi legger vekt på tidlig planlegging av sene faser for å redusere risiko for uklart mandat og uklare mål.

20 Prosjektorganisering – Målrettet prosjektstyring Vi ønsker å oppnå felles målforståelse så tidlig som mulig i prosjektet Vi ønsker omforente resultat- og effektmål

21 Prosjektorganisering – Idé og planlegging •Når starter prosjektet? – Når opprettes prosjektdirektivet? – Vekt på idé- og planleggingsfasene! •Prosjektleder utpekes med én gang for å konkretisere idéen, klargjøre beslutning om den skal realiseres. •Prosjektleder planlegger milepæler og legger grunnlag for beslutninger ved koordinere det faglige og det forvaltningsmessige. Prosjektrisiko!

22 Prosjektorganisering – Arbeid i fasene •Bestillingsfasen (idé) – Konkretisering og realisering av idéer – Prosjektdirektivet påbegynnes. •Planleggingsfasen – Hvordan gjennomfører prosjektleder prosjektet? Hvilke ressursbehov skal legges til grunn – Prosjektdirektivet «Ferdigstilles» - Disposisjon for vurderinger settes opp - Styring av milepæler •Gjennomføringsfasen - Styring av milepæler – Endinger!

23 Prosjektorganisering – Arbeid i fasene •Ferdigstillingsfasen – Det formelle - Milepæler •Avslutnings- og evalueringsfasen – Levering- og evaluering - Milepæler

24 Prosjektorganisering - Verktøyene •Målrettet prosjektstyring er filosofien som konkretiseres gjennom: •En aktiv prosjektorganisasjon – Prosjektstyringsgruppe, prosjekteier er eier av porteføljen. •Andre prosjektresurser: KOMMUNIKASJON + ADMINISTRASJON •En prosjektinstruks/håndbok – Metoden må benyttes av alle.

25 Prosjektorganisering - Verktøyene •En fast mal for hovedleveransen (risikovurderingsmal) •En fast mal for prosjektplan og endringslogg •Kompetansebygging i prosjektorganisasjonen •Porteføljeledelse

26 Milepælene…. •og hvem som er ansvarlige for å nå delmålene planlegges.. •er ofte punkter hvor det faglige krysser det forvaltningsmessige: Høringsrunder, faglige godkjenninger, resultater.. •er ofte sentrale beslutningspunkter.. •er kontrollerbare iht. prosjektregelverk og/eller maler..

27 Prosjektledelse med klare, omforente delmål - Milepæler

28 Målrettet: •Klare målformuleringer •Omforente planer •Samhandling til rikig tid og på riktig nivå •God prosjektkultur •Redusert prosjektrisiko •Holder fokus oppe! Hva oppnår vi?

29 Vi når altså samfunnsoppdraget gjennom å levere vurderinger vi har organisert som prosjekter.

30 •Bygger opp under målrettet styring generelt – Forvaltning av samfunnsoppdrag og tildelingsbrev •Bedre ressursfordeling – Effektiv porteføljestrying – Effektiv drift •Bedre internkontroll - I tråd med statens prioriteringer •Strømlinjeformet metode, gjenkjennbar Hva oppnår vi? Oppfølging av prosjekter

31 Gråsonen i skjæringspunktet er redusert

32 Spørsmål nå eller senere til Gisle Solstad, gisle.solstad@vkm.no


Laste ned ppt "«Keep your eyes on the price» Gisle Solstad Administrasjonssjef BI, 13.mai 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google