Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

WAI-ARIA – hva, hvorfor og hvordan Torbjørn Helland Solhaug

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "WAI-ARIA – hva, hvorfor og hvordan Torbjørn Helland Solhaug"— Utskrift av presentasjonen:

1 WAI-ARIA – hva, hvorfor og hvordan Torbjørn Helland Solhaug torbjorn@funkanu.setorbjorn@funkanu.se @solhell@solhell

2 Navnet • WAI Web Accessibility Initiative • Gruppe i W3C • W3C står for alt av standarder på nett • ARIA Accessible Rich Internet Applications • Primært relatert til script • Også støtte til ren HTML

3 Hva? Egenskaper for økt tilgjengelighet for brukere med hjelpemidler Nettopp etablert som standard Kan gi valideringsfeil

4 Skjermleser • Hjelpemiddel for sterkt svaksynte • Opplesing av tekst • Fortløpende punktskrift

5 Skjermleser vs bare tastatur • Med skjermleser er piltaster ofte primærmetoden • Med tastatur alene er Tab normalt den eneste metoden

6 WAI-ARIA vs pre-HTML5 Pre- HTML5 WAI- ARIA

7 WAI-ARIA vs HTML5 HTML5 WAI- ARIA

8 Roller command composite input landmark range roletype section sectionhead select structure widget window combobox grid listbox menu menubar radiogroup tablist separator toolbar alert alertdialog button checkbox dialog gridcell link log marquee menuitem menuitemcheckbox menuitemradio option progressbar radio scrollbar tree treegrid article columnheader definition directory document group heading img list listitem math note presentation region row rowgroup rowheader slider spinbutton status tab tabpanel textbox timer tooltip treeitem application banner complementary contentinfo form main navigation search

9 Egenskaper aria-activedescendant aria-atomic aria-autocomplete aria-busy (state) aria-checked (state) aria-controls aria-describedby aria-disabled (state) aria-dropeffect aria-expanded (state) aria-flowto aria-pressed (state) aria-readonly aria-relevant aria-required aria-selected (state) aria-setsize aria-sort aria-valuemax aria-valuemin aria-valuenow aria-valuetext aria-grabbed (state) aria-haspopup aria-hidden (state) aria-invalid (state) aria-label aria-labelledby aria-level aria-live aria-multiline aria-multiselectable aria-orientation aria-owns aria-posinset

10 For mye til å gå i dybden

11 Hvordan bruke WAI-ARIA? • Når det gir merverdi for brukeren • Som backup for HTML5 • Som supplement til HTML • Når HTML ikke er dekkende

12 Hvordan ikke bruke WAI-ARIA? • Ikke erstatning for god HTML-kode • Ikke lurt å være triggerhappy!

13 Merverdi for brukeren - eksempler fra ULOBA

14 Utvid og kollaps EKSEMPLER FRA ULOBA KODE aria-expanded="false" aria-expanded="true" • Lenker som ikke åpner ny side • Forskjellen må formidles

15 Obligatoriske felt EKSEMPLER FRA ULOBA KODE • Krevende å håndtere feil og mangler • Gir større sjanse for korrekt på første forsøk

16 Replisere visuell info EKSEMPLER FRA ULOBA Helligdag - med HTML og CSS • Tor 17.04.14 helligdag KODE Tor 17.04.14 helligdag

17 Visuell info over flere celler EKSEMPLER FRA ULOBA Med WAI-ARIA, HTML og CSS KODE Assistentb Amundsen 06.00 - 10.00, torsdag 06.00 – 10.00 (Torsdag)

18 Skjult og synlig informasjon • Skjule visuelt, presentere for hjelpemiddel: CSS: position: absolute; left: -20000px; • Presentere visuelt, skjule for hjelpemiddel: WAI-ARIA: aria-hidden=“true“ • Skjule for alle: CSS: display: none;

19 Modalboks Bakgrunn: tabindex="-1" aria-hidden="true" Modalboks: role="alertdialog" fokusplassering

20 Avansert funksjonalitet • WAI-ARIA har kapasitet til at flere kan benytte • Flik-funksjonalitet • Automatisk oppdatering av områder • Drag and drop

21 Men… • Kompleks implementering • Varierende støtte • Mangler ofte veiledning KODE role=tablist role=tab role=tabpanel role=presentation tabindex=0/-1 aria-selected=true/false aria-controls=id aria-expanded=true/false aria-hidden=true/false aria-labelledby=id

22 Avanserte grensesnitt

23 Backup for HTML5

24 Hva når HTML5 er dekkende? Ikke alle hjelpemidler er oppdatert, så dobbelt opp er ofte en god idé •

25 Ikke splitt opp • Resultat: navigation navigation • Resultat: article article

26 Søk All in – søkefunksjon RESULTAT Tre steg: 1.Søk landemerke 2.Søk tekstfelt 3.Søk knapp

27 Supplement til HTML5

28 Supplering av datalist • Søkeforslag innenfor et definert datasett • Funksjonaliteten formidles ikke av HTML KODE aria-autocomplete="list" aria-haspopup="true"

29 • Nytt i HTML5 • Ikke alle gjenkjenner • Aria-attributter gjør at flere komboer formidler informasjonen Supplering av progressbar KODE

30 Støtte i programvare

31 Skjermlesere • VoiceOver på iOS og OSX • JAWS og Window-Eyes er de største i Windows • NVDA er åpen programvare • Supernova og Cobra mindre utbredt

32 Mye etterslep • Nettlesere takler HTML5 forskjellig • Nettlesere takler WAI-ARIA forskjellig • Skjermlesere på samme måte

33 Mange versjoner • IE 8 9 10 11 • Firefox (vanligvis siste) • Safari (vanligvis siste) • JAWS 12 13 14 15 • Window-Eyes 8.0 8.3 8.4 • Supernova • NVDA 2013:1 2013:2 • VoiceOver innebygd

34 Regresjon og kombinasjoner • Ikke uvanlig at siste versjon har nye feil • Skjermleser A + nettleser X = fungerer • Skjermleser A + nettleser Y = fungerer ikke • Skjermleser B + nettleser X = fungerer ikke

35 Ofte lite forutsigbart Aria-live

36 Støtte i ulike nettlesere • Firefox litt bedre enn Internet Explorer • Safari støttes bare av VoiceOver • Chrome støttes ikke av globale skjermlesere

37 Støtte i skjermlesere 2013

38 Støtte i skjermlesere 2014

39 Noen sikre kort • Role=navigation • Role=checkbox • Aria-checked • Aria-labeledby • Role=button

40 Kontinuerlig utvikling • Nye versjoner av nettlesere • Nye versjoner av skjermlesere • Ergo: Test! (Men ikke vent til alle er klare)

41 Noen tips til slutt

42 Hvorfor gjøre det vanskelig? Lenketekst vs Lenketekst

43 Begrens kompleksitet • Det enkle er ofte det beste • Flere nivåer med utvid/kollaps blir veldig krevende • role=“application“ vil sperre ute brukere

44 Oppsummering • Når HTML5 ikke er dekkende • Backup for HTML5 • Supplement til HTML5 • For å forbedre brukeropplevelsen • Viktigst: Test!

45 Alt vi anbefaler er testet i virkeligheten


Laste ned ppt "WAI-ARIA – hva, hvorfor og hvordan Torbjørn Helland Solhaug"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google