Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor lar vi oss lure? Nils Kr. Rossing Vitensenteret/Skolelaboratoriet ved NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor lar vi oss lure? Nils Kr. Rossing Vitensenteret/Skolelaboratoriet ved NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor lar vi oss lure? Nils Kr. Rossing Vitensenteret/Skolelaboratoriet ved NTNU

2 Den mystiske vannkranen Rennende vann

3 Vi lar oss fascinere av at det umulige ser ut til å være mulig Om det vi ser er sant, så åpner det for uante muligheter Noen ganger blir vi skuffet når vi innser hvor enkel forklaringen er

4 Den mystiske vannkranen Glassrør inne i vannstrålen

5 To typer problemer •Innsiktsproblemer Løsningen kommer plutselig ved at vi får ny innsikt •Ikke innsiktsproblemer Vi nærmer oss løsning gradvis ved å arbeide med problemstillingen

6 Innsiktsproblemer

7 Jo enklere jo bedre Ofte trenger vi kunnskap for å se løsningen. Noen ganger kan gammel kunnskap være et hinder

8 Mulldyr pusselet - et innsiktsproblem

9 Mulldyr problemet krever at vi tenker nytt Vi trenger å få ny innsikt. Sjelden problemstilling

10 Get off the Earth – Puzzle

11

12

13 Janet Metcalfe Tampen-brenner metoden

14 ”Tampen-brenner” - metoden Janet Metcalfe Professor i adferdspsykologi og nevrobiologi ved Colombia universitet i USA

15 La oss prøve oss på en naturvitenskapelig ”tryllekunst”

16 Brytningsindeksen for: • Pleksiglass n = 1,488 • Glyserol n = 1,473 • Rapsoljen = 1,467 • Pyrexn = 1,474 Brytningsindeks

17 Hvorfor lar vi oss lure?  Dere ser mynten  Dere ser at jeg putter mynten under tørkleet  Jeg lar en av dere holde ”mynten”  Dere hører den falle  Dere ser ikke mynten i glasset når tørkleet fjernes

18 Om å reformulere et problem

19 Kortene med tall og bokstaver E K 4 7 Alle kort har en bokstav på den ene siden og et tall på den andre. Regel: Kort med vokaler har tall delelige med 2 på den andre siden. Hvilke kort må vi snu for å være sikre på at regelen er oppfylt?

20 DANIELCECILIE BEATEARNE Festen ? ID ØL Drikke ID ? 17 Drikke ? ID COLA Drikke ID Drikke 20 ? Ungdom under 18 år har ikke lov til å nyte alkohol

21 Reformulering av problemet  Disse to problemene er i prinsippet identiske  Vi lar oss lure til å tro at den første oppgaven er vanskelig fordi den er abstrakt  Gjør vi problemet konkret og setter det inn i en kjent sammenheng, blir det ofte lett å se løsningen Det handler om å identifisere og reformulere problemet

22 Et enkelt regnestykke Hva sier intuisjonen? En tennisrackert og en ball koster 110 kroner Rackerten koster 100 kroner mer enn ballen. Hvor mye koster ballen.

23 De to prosessene Daniel Kahneman er psykolog som i mange år har studert våre beslutningsmekanismer. I 2002 fikk han Nobel-prisen i økonomi.

24 Er det egentlig så enkelt? 10 kr. + 110 kr. = 120 kr. 5 kr. + 105 kr. = 110 kr.

25 To prosesser  Prosess 1 … er intuitiv og kjapp og har stor tro på sine egne beslutninger. Den egner seg best til å ta raske rutinemessige avgjørelser. Prosess 1  Prosess 2 … er langsom og analytisk, og temmelig ”lat”. Den skal overvåke prosess 1 og gripe inn ved feilvurderinger. Men ofte tar den avgjørelsene til prosess1 for god fisk.

26 Test av studenter Mange tusen studenter ble testet i ”Rackerten og ballproblemet” og resultatet var meget tydelig:  Mer enn 50 % av studentene ved Harvard, Princeton og MIT ga intuitive, men gale svar på spørsmålet  Ved andre universiteter var andelen feil svar på over 80 % De spurte unnlater å tenke etter og tar det intuitive svaret for god fisk.

27 Linsemysteriet Når vi blir lurt til å lete etter løsningen på feil sted?

28 Det handler om symmetri CHECKED OK Har horisontal symmetriakse Har ingen symmetri

29  Det er ikke uvanlig innen forskning at en har blikket rettet i feil retning når en skal forsøke å løse et problem.  Hvordan kommer en ut av en slik situasjon?  En må redefinere problemet. … om å se i feil retning

30 Om å bli lurt av sin forkunnskaper

31 Sammenføyningen

32

33 Når kunnskap blir et hinder Å være kreativ handler om å vite når man skal gi slipp på tradisjonell kunnskap og tenke nytt.

34 Når vi overvurderer oss selv Tampen-brenner-undersøkelsene ved løsning av innsiktsproblemer viste at: De som ikke klarte å løse innsiktsproblemene var de som hadde høyest skår på tampen-brenner-vurderingene under veis. Mens de som klarte oppgaven, lå svært lavt før de plutselig fikk høy skår når de fant løsningen. Oppgaven løst Gir opp å løse oppgaven Overvurderer sine muligheter

35 Metcalfes forklaring HøyreVenstre Den verbale og bevisste hjernehalvdel Spesialist på logisk-analytiske oppgaver Den ikkeverbal ubevisste hjernehalvdel Spesialist på løsning av innsiktsproblemer

36 Noen topologiske problemer Sam Loyd (1841 – 1911)

37 Om å verbalisere et innsiktsproblem  Metcalfe fant også ut at når problemløserne ble tvunget til å formulere et innsiktsproblem ble sjansene for å løse problemet redusert. Høyre Innsikts problem Venstre

38 Genseren (forenkling av problemstillingen)

39 Vrenge genser

40 Oppsummering  Innsikts- og ikke innsiktsproblemer Krever ulike løsningsmetoder  Tampen-brenner metoden Måling av hvor nært en føler at en er løsningen  Om å overvurdere sine muligheter Venstre hjernehalvdel overvurderer gjerne sine muligheter til å løse innsiktsproblemer  Reformulering av problemet Fruktbart å se på problemet på en ny måte, se inn i et nytt løsningsrom  Verbalisering av et innsiktsproblem Uheldig å flytte problemet over i venstre hjernehalvdel ved å beskrive det

41 Oppsummering  Konkretiser et abstrakt problem Konkretisering av et abstrakt problem gjør at vi gjenkjenner problemstillingen  Kunnskap er bra til et visst punkt Kunnskap er viktig i noen sammenhenger. Kreativitet er å vite når det er på tide å frigjøre tanken fra det kjente og tenke nytt.  Reformulering av problemet Fruktbart å se på problemet på en ny måte, se inn i et nytt løsningsrom Hvilke forutsetninger bygger mitt resonnement på, finnes det andre forutsetninger  Forenkle problemstillingen mest mulig Skrell bort det uvesentlige rendyrk selve problemet  Unngå verbalisering av et innsiktsproblem Uheldig å flytte problemet over i venstre hjernehalvdel ved å beskrive det

42 Hvorfor lar vi oss lure? Når vi ønsker å forstå, men ikke får det til:  Fordi vi ofte befinner oss i feil ”løsningsrom” eller ser i ”gal retning”  Fordi vi ikke er villig til å gi slipp på det trygge og kjente Vi leter der vi er kjent og ikke der løsningen er. Når vi ønsker å begeistres:  Fordi vi blir fascinert av at det umulige synes mulig. Det åpner for nye muligheter.  Fordi det er som å gå på oppdagelsesferd i ukjent terreng Hva skjuler seg bak neste sving? Alt kan skje. Spenning.


Laste ned ppt "Hvorfor lar vi oss lure? Nils Kr. Rossing Vitensenteret/Skolelaboratoriet ved NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google