Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Forbund for Praktisk Skyting

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Forbund for Praktisk Skyting"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Forbund for Praktisk Skyting
Introduksjon Til Praktisk Skyting Når du viser dette bildet, presenterer du deg selv og kurset. Deretter ber du alle deltakerene på kurset om å presentere seg. Nå deltakere er ferdig med sin presentasjon, legger du frem en grov plan for kurset som følger: Presentasjon av instruktører. Kurset vil inneholde en innføring i Skytesporten Praktisk Skyting Det vil bli lagt vekt på sikkerhet i forbindelse med håndtering av våpen og ammunisjon Kurset vil videre inneholde en teoridel som vi nå skal starte på, og en praktisk del som gjennomføres på banen I løpet av kurset vil det bli delt ut en teoriprøve, som skal besvares som hjemme oppgave med åpen bok Teoridelen vil vare ca. 2,5 – 3 timer Praksis delen inkl. Gjennomgang av prøve og praktisk prøve, vil ta ca timer fordelt på 2 dager Av forkunnskaper, kreves det erfaring som skytter med Pistol / Revolver fra annet forbund, eller gjennomgått kurs for nybegynner etter oppsett av NFPS Husk Hørsel vern, Briller og mye ammunisjon. Det forutsettes at alle har annet nødvendig utstyr. Alle skal ha fått utlevert følgende dokumenter: Constitution, Generelt om praktisk skyting, Regler for sivilpistol, Vedtekter for NFPS og Ed14 – Pistol

2 Hva er Praktisk Skyting?
Dynamisk skytesport med stor variasjon Ingen faste øvelser Ingen faste programmer Øvelsene løses av utøver i fri stil Kortest mulig tid Mest mulig presist Med mest mulig kraft I forbindelse med dette bildet kan man trekke frem andre former for skyting med håndvåpen, og vise til forskjellen mellom den statiske skyteformen, med bruk av stillestående skyting på standplass og vår mer atletiske og krevende form for skyting

3 Forkortelser og uttrykk
DVC – Diligentia - Vis - Celeritas Presisjon - Kraft - Hurtighet Range – Bane Stage – Øvelse PT – Penalty Target – Straffeskive Popper (Classic/Pepper) – Fallfigur av stål Plate – Fallende stålplate Metric Target – Skive med toppboks Classic Target - Skive Her går man igjennom noen av forkortelsene som benyttes i det utleverte materiell Referanse er vedtekter for IPSC, NFPS og Ed14 Revidert pr. september 2002

4 Forkortelser og uttrykk
Range Master (RM) – Sjef for sikkerhet bane og øvelser Match Director (MD) – Administrativ leder Chief Range Officer (CRO) – Områdeleder - øvelser Range Officer (RO) – Skyteleder for en øvelse Regional Director (RD) – IPSC representant i regionen og regionens representant i IPSC Her går man igjennom noen av forkortelsene som benyttes i det utleverte materiell Referanse er vedtekter for IPSC, NFPS og Ed14 revidert september 2002

5 IPSC International Practical Shooting Confederation
Dannet 24. Mai 1976 i USA Det internasjonale forbundet for praktisk skyting Organisasjonens vedtekter kalles ”Constitution ” Alle regelendringer må godkjennes av IPSC World Assambly – IPSCs generalforsamling, avholdes en gang pr. år Regelendringer gjennomføres som regel bare i VM år Referanse for informasjon om IPSC er, Constitution og

6 IROA International Range Offisers Association
Organisasjon for internasjonale skyteledere (RO) Er underlagt IPSC Bistår med gjennomføringen av store internasjonale stevner Er et høringsorgan for regelverk og tolkning av dette Har ansvaret for utdanning av internasjonale skyteledere Referanse for informasjon om IROA er

7 NFPS / NPSA Norges Forbund for Praktisk Skyting Norwegian Practical Shooting Assosiation IPSC Norway
Vår Region (IPSC Norway) Har det lokale administrative ansvaret i regionen Organisering av medlemsklubber i regionen Ansvaret for kontakt med myndigheter Har ansvaret for aktiviteten i regionen Har ansvaret for internasjonale stevner i regionen Henvisninger til dette bildet er Constitution, Vedtekter for NFPS og

8 NROI National Range Offisers Institute
Den nasjonale skyteleder organisasjonen I Norge, Norwegian Range Officers Institute Underlagt NFPS Forestår utdanning av nasjonale skyteledere (RO) Bistår ved avholdelse av nasjonale og internasjonale stevner Tolkning og oversettelse av regelverk Referanse for mer info i denne sammenhengen er

9 KLUBBEN Klubben er medlem i NFPS
Enkeltpersoner er medlem av NFPS gjennom sin klubb Klubben har ansvaret for sine medlemmer Klubben driver selvstendig Klubben foretar nødvendig opplæring av skytterene Klubben har ansvaret for at medlemmene holder et nødvendig sikkerhetsnivå Klubben har ansvaret for at sikkerhetsansvarlig har tilstrekkelige kunnskaper Det må her legges vekt på at klubben er medlem av forbundet og at klubbens medlemmer er medlem av forbundet kun gjennom sitt medlemskap i klubben og ikke direkte. Referanser i denne sammenhengen er Vedtekter til NFPS Husk å påpeke klubbens forpliktelser ovenfor NFPS

10 Prinsipper for praktisk skyting
Konkurranser er åpne for alle medlemmer av IPSC som har nødvendig sikkerhetsopplæring Presisjon, kraft og hurtighet er likeverdige elementer Alle konkurrerer på lik fot Konkurransen er en prøve på dyktighet i bruk av våpen og utstyr Øvelsene skal være dynamiske og varierte Øvelser skal ikke gjentas i den grad at disse blir en målestokk Referanse i denne sammenhengen er Constitution, Ed14, generelt om praktisk skyting og samt

11 Prinsipper for praktisk skyting
Praktisk skyting er fri stil Deltakeren løser øvelsen på den måten han / hun ønsker det innenfor de gitte rammer Begrensninger kan forekomme av sikkerhetsmessige eller praktiske årsaker Øvelsen skal bygges på en praktisk måte, med mulighet for flere løsninger og uten muligheter for å treffe flere mål på et skudd Utstyr og våpen skal være i samsvar med regelverket for den divisjon skytteren deltar i Referanse i denne sammenhengen er Constitution, Ed14 revidert september 2002, generelt om praktisk skyting og samt Ed14 Appendix E revidert september 2002

12 For å delta trenger du ! Pistol eller revolver
Minimumskaliber 9X19/9mm (0.354 tommer) Et solid stivt belte Hylster som dekker avtrekkerbøylen Holdere for reserveammunisjon Magasiner eller hurtigladere for minimum 32 skudd Briller Hørselvern Referanser i denne sammenhengen er Ed14-pistol revidert september 2002, Ed12-rifle, generelt om praktisk skyting og sivilpistol reglement Ed14 Section 5 og Appendix E revidert september 2002

13 Minor VS Major Kraft måles som en faktor
Faktor = (Hastighet x kulevekt) / 1000 Kulevekten måles i grains Hastigheten måles i fot pr sekund Ved fastsettelse av faktor veies kulen, og hastigheten måles ved at det skytes over en kronograf Disse verdiene brukes for å beregne faktoren etter formelen over Referanse Ed14, Section 5 revidert september 2002

14 Minor VS Major Poengberegning
Minor Major A – 5 A – 5 B – 3 B – 4 C – 3 C – 4 D – 1 D – 2 Her ser vi hvilket utslag som gjør seg gjeldende når vi sammenligner lav og høy kraft, basert på de forskjellige poengsoner i skiven. Ed14 Section 4, 5, 6, 9 og appendix C, D, E og H alle revidert september 2002

15 Minor VS Major Fordeling og krav
Våpentype Minor Major Rifle Pistol Åpen Pistol Standard Pistol Modifisert Pistol Produksjon nei 125 Revolver Referanser Ed12-rifle, Ed14-pistol revidert september 2002, generelt om praktisk skyting og sivilpistol reglement Ed14 Section 5 Appendix E revidert september 2002

16 Ikke rør! Våpen skal bæres i hylster eller bag/koffert
Håndtering av våpen og ammunisjon samtidig, kun på kommando av skyteleder Ikke rør andres våpen uten tillatelse Tøm og kontroller alltid våpenet etter skyting - FØR du anviser eller forlater standplass Referanser Ed14 Section 5 og 10 revidert september 2002

17 Sikkerhetssoner Sikkerhetssoner skal finnes på alle baner hvor det drives praktisk skyting Sikkerhetssoner settes opp av ansvarlig arrangør Instruks for bruk av sikkerhetssoner skal følges Håndtering av våpen på egen hånd, kun i sikkerhetssoner Ammunisjon kan ikke håndteres i sikkerhetssoner. Dette gjelder også klikkpatroner, tomhylser og andre ammunisjonserstatninger. Våpen og tomme magasiner kan håndteres i sikkerhetssoner Referanser Ed14 Section 5 og 10 revidert september 2002

18 Håndtering av våpen, magasiner og ammunisjon
Håndtering av våpen kan kun skje i sikkerhetssoner eller på standplass under direkte kommando av skyteleder (RO) Magasiner kan håndteres tomme hvor som helst Magasiner med ammunisjon kan ikke håndteres i sikkerhetssoner Ammunisjon kan håndteres hvor som helst men ikke i sikkerhetssoner Referanser Ed14 Section 5 og 10 revidert september 2002

19 Hjemmelading Har du ikke erfaring med ladepressen, ta kontakt med en som har, og få hjelp til å sette den opp Søk altid etter råd og vink om bruk Har du ikke erfaring med de komponentene du skal bruke, søk råd og erfaringer og få hjelp Stol ikke blindt på ladetabeller Vær forsiktig, og kontroller hele tiden hva du gjør Dette er et punkt som alle bør ta på alvor. Også i betraktning av at egen lading som oftest skjer hjemme bør dette være et område hvor alle må være ydmyke og forsiktige

20 Hva er forbudt? Å være påvirket av alkohol eller medikamenter
Håndtering av våpen utenfor angitte steder og situasjoner Håndtering av ammunisjon i sikkerhetssoner Bære flere en ett våpen på kroppen Husk pekevinkler på øvelser og i sikkerhetssoner Ved gjennomføring av en øvelse, husk å ha pekefinger ute av avtrekker når du ikke peker på en skive og ikke har til hensikt å avfyre et skudd Referanser Ed14 Section 5 og 10 revidert september 2002

21 Alle våpen er ladd! Pek aldri på noen Ikke rør avtrekker
Kjenn målet ditt Hva er målet ? Hva er foran målet ? Hva er bak målet ? Referanser Ed14 Section 5 og 10 revidert september 2002

22 OPEN Divisjonen Alt er tillatt Major faktor = 160
Minimum kulevekt for major = 120 grain Minimum kaliber 9X19/9mm (.354”) Max lengde magasiner = 170mm Referanse i Ed14 appendix E revidert september 2002

23 Standard Divisjonen Mindre modifiseringer er tillatt
Major faktor = 170 Minimum kaliber 9X19/9mm (.354”) Minimum kaliber for major er 10mm (.40”) Må passe i boks Kompensator er ikke tillatt Referanse i Ed14 appendix E revidert september 2002

24 Modified Divisjonen Modifiseringer som for open divisjonen
Major faktor = 170 Minimum kaliber 9X19/9mm (.354”) Minimum kaliber for major er .40 Må passe i boks Referanse i Ed14 appendix E revidert september 2002

25 Produksjon Divisjonen
Begrensede modifiseringer Faktor = 125 Minimum kaliber 9X19/9mm (.354”) Rett fra fabrikk ut av boks Bare godkjente våpen (Egen liste på Internett) Referanse i Ed14 appendix E revidert september 2002

26 Revolver Divisjonen Begrensede modifiseringer Major faktor = 170
Minimum kaliber 9X19/9mm (.354”) Max 6 skudd i tønne Referanse i Ed14 appendix E revidert september 2002

27 Rifle Open Divisjonen Alt er tillatt Minor kravet er 150
Major kravet er 340 Ed12-rifle

28 Rifle Standard Divisjonen
Manuelt repeterende Minor kravet er 160 Major kravet er 340 Som levert fra fabrikk uten optiske siktemidler Ed12-rifle

29 Klasse inndeling Junior - Til og med det året man fyller 21
Senior - Fra og med det året man fyller 51 Damer / Herrer Referanse til Ed14 Appendix G revidert september 2002

30 På standplass På standplass er det RO som bestemmer
Lytt til alt RO har å si, det er skytterens plikt å få med seg alt han sier Har du handikap må du si ifra om dette når du melder deg på stevnet, og så fort som mulig til hver RO når du kommer på standplass Gå aldri ut i øvelsen før du har fått tillatelse til dette Diskuter aldri med RO Forstyrr ikke andre skyttere Husk pekevinkler og finger ute av avtrekker bøylen Referanser til dette punktet finner du i Ed14 section 3. 9 og 10 revidert september 2002

31 Tøm banen Denne kommando signalisere at skytter snart gjør seg klar
Alle forlater øvelsen Skytter går frem til startposisjon Skytter kan nå stille spørsmål om øvelsen til RO Referanser til dette punktet finner du i Ed14 section 3. 8, 9 og 10 revidert september 2002

32 Lad opp og gjør klar Skytteren sjekker at hørselvern og briller er på plass Skytteren tar rolig frem magasiner med ammunisjon Skytteren lader rolig sitt våpen Våpen plasseres i ferdigposisjon Skytteren forbereder seg og inntar ferdigstilling Husk pekevinkler og finger ute av avtrekker bøylen Referanser til dette punktet finner du i Ed14 section 3. 8, 9 og 10 revidert september 2002

33 Er skytteren klar? Når skytter har inntatt ferdigstilling, antar RO at skytteren er klar Denne kommandoen kommer først når RO mener at skytteren har inntatt ferdigstillingen som beskrevet i øvelsesbeskrivelsen Hvis det tar tid før kommandoen kommer må skytter korrigere sin ferdigstilling i henhold til øvelsesbeskrivelsen Skytteren forholder seg hele tiden rolig Referanser til dette punktet finner du i Ed14 section 3. 8, 9 og 10 revidert september 2002

34 Klar! På denne kommando aktiveres tidsenheten og et startsignal vil lyde i løpet av sekunder Skytteren forholder seg rolig i korrekt ferdigstilling Når signalet kommer starter skytteren sin gjennomføring Husk pekevinkler og fingeren ute av avtrekker bøylen under forflytting, når du ikke sikter på en skive og har til hensikt å avfyre et skudd Referanser til dette punktet finner du i Ed14 section 3. 8, 9 og 10 revidert september 2002

35 Stopp! Denne kommandoen kan komme fra RO
Skytter slutter å skyte og stopper opp Husk pekevinkler og finger ute av avtrekker bøylen Skytter avventer rolig videre kommandoer fra RO En forklaring fra RO vil komme senere Referanser til dette punktet finner du i Ed14 section 3. 8, 9 og 10 revidert september 2002

36 Hvis skytteren er ferdig, tøm våpen og vis klar
Når skytteren er ferdig med øvelsen, viser han dette ved å forholde seg helt i ro. RO vil avvente noen sekunder. RO vil da gi denne kommandoen Skytter tar ut magasin og patron i kammer og viser tom brønn og tomt kammer til RO Skytter avventer videre ordre Husk pekevinkler og finger ute av avtrekker bøylen Referanser til dette punktet finner du i Ed14 section 3. 8, 9 og 10 revidert september 2002

37 Våpen tomt, spenn ned På denne kommandoen foretar skytteren et avtrekk på tomt kammer i sikker retning Skytter avventer videre ordre Husk pekevinkler og finger ute av avtrekker bøylen Referanser til dette punktet finner du i Ed14 section 3. 8, 9 og 10 revidert september 2002

38 Hylstre Først på denne kommandoen plasserer skytter våpenet i hylsteret Husk pekevinkler og finger ute av avtrekker bøylen Når dette er utført, tar skytteren opp eventuelle magasiner og eventuell skarp ammunisjon opp fra bakken Referanser til dette punktet finner du i Ed14 section 3. 8, 9 og 10 revidert september 2002

39 Banen klar På denne kommandoen kan de som har tillatelse til det, gå inn i øvelsen Vanligvis er dette RO, skytter, skriver, standplasspersonell og neste skytter Dømming av skiver starter og skytter følger med Når dømmingen er ferdig, signerer RO og skytter resultatet RO beholder original mens skytter beholder kopi Skytter er ansvarlig for at dømming og resultater er riktige Referanser til dette punktet finner du i Ed14 section 3. 8, 9 og 10 revidert september 2002

40 Engelske kommandoer Range is hot (ikke nødvendig men benyttes av mange) Load and make ready Are you ready Standby Stop – Kan forekomme If you are finished, unload and show clear Gun clear, hammer down, holster Range is clear Referanser til dette punktet finner du i Ed14 section 3. 8, 9 og 10 revidert september 2002

41 Trekket i fase1 Trekket i fase1 handler om ha en stabil og stødig holdning og foreta rasjonelle bevegelser

42 Trekket i fase2 Trekket i fase2 er grunnleggende for et godt grep og godt rekyl opptak. Pass på pekefinger og vinkler.

43 Trekket i fase3 Trekket i fase3 er våpenet kommet opp i ansiktshøyde og skytteren er klar til å skyte på skivene. Også her er det viktig å ha en avslappet og riktig stilling med lett bøy i armene og knær med rak rygg. Legg også merke til skytterens 2 hånds grep. Det er viktig å her presisere at FINGEREN ikke skal være på avtrekker før skytteren før skiven i sikte.

44 Trekket i fase3 Her ser vi skytterens grep etter at fase3 er utført og legg merke til skytterens 2 hånds grep og plassering av tommlene.

45 Våpenføring under bevegelse
Under bevegelse er det viktig å ha kontroll på hvor du peker med våpenet, slik at våpenet er rettet mot en sikker retning til enhver tid. UANSETT HVA SOM SKJER. Husk at også pekefingeren skal være ute av avtrekker bøylen.

46 Våpenføring under bevegelse
Her har vi et eksempel på en skytter i bevegelse med noe som kan se ut som en tvilsom pekefinger rundt avtrekker på våpenet. HUSK Å VÆRE TYDELIG MED Å VISE AT FINGER IKKE ER PÅ AVTREKKER NÅR DU IKKE SIKTER PÅ EN SKIVE.

47 Bruk av bly Blykuler er en del billigere enn belagte kuler
Bly vil avgi en giftig gass når patronen avfyres På grunn av dette har mange innført forbud mot bruk av blykuler under stevner innendørs Man bør også vurdere å begrense bruk av bly under trening hvis mange skyter på samme dag eller samtidig Det anbefales å bruke heldekte kuler der bly ikke er synlig, såkalte CMJs (Complete Metal Jacket) Noen alvorsord om bruk av Bly

48 Skyting og helsefare Blygass er giftig og de stoffer som trenger inn i kroppen har en halveringstid på 25 år Bly kan meget lett trenge inn i kroppen. Ved å ta på bly direkte, gjennom partikler i blygass og gjennom støv ved opprydding. For eksempel kosting av gulv. Bly i kroppen angriper nervesystemet og kan gi nedsatt fruktbarhet og hukommelse. Riktig utrivelig kan det videre bli hvis mengdene blir så store at immunforsvaret blir angrepet. Noen punkter om hva som er farlige side effekter ved det å svære skytter

49 Hva kan gjøres ? Pass på at det innendørs er god ventilasjon
Bruk hansker og maske beregnet på støv og partikler ved opprydding Gjør ren hud som er blitt utsatt for direkte kontakt med støv og bly Ta en dusj når du kommer hjem Hold banen ren og pen Lever avfall der det hører hjemme Legg vekt på disse punktene ved gjennomgang av dette bildet

50 Nå er vi igang !!!!! Etter at klubben er i gang bør medlemmene
Snakke sammen og samarbeide for å sette riktige målsetninger for den enkelte Trene sammen og hjelpe hverandre til å nå sine mål over tid med målbevisst og variert trening Søk nye måter å jobbe på hele tiden og vær åpen for kommentarer og forslag til forbedringer og prøv ut nye måter å gjøre ting på før du gir avkall på disse Lykke til !!! Bruk også tid på å gi råd om hvordan en klubb bør fungere til daglig. Litt sosialt samvær og hjelp til hverandre skader ikke


Laste ned ppt "Norges Forbund for Praktisk Skyting"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google