Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Forbund for Praktisk Skyting Introduksjon Til Praktisk Skyting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Forbund for Praktisk Skyting Introduksjon Til Praktisk Skyting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Forbund for Praktisk Skyting Introduksjon Til Praktisk Skyting

2 Hva er Praktisk Skyting?  Dynamisk skytesport med stor variasjon  Ingen faste øvelser  Ingen faste programmer  Øvelsene løses av utøver i fri stil  Kortest mulig tid  Mest mulig presist  Med mest mulig kraft

3 Forkortelser og uttrykk  DVC – Diligentia - Vis - Celeritas  Presisjon - Kraft - Hurtighet  Range – Bane  Stage – Øvelse  PT – Penalty Target – Straffeskive  Popper (Classic/Pepper) – Fallfigur av stål  Plate – Fallende stålplate  Metric Target – Skive med toppboks  Classic Target - Skive

4 Forkortelser og uttrykk  Range Master (RM) – Sjef for sikkerhet bane og øvelser  Match Director (MD) – Administrativ leder  Chief Range Officer (CRO) – Områdeleder - øvelser  Range Officer (RO) – Skyteleder for en øvelse  Regional Director (RD) – IPSC representant i regionen og regionens representant i IPSC

5 IPSC International Practical Shooting Confederation  Dannet 24. Mai 1976 i USA  Det internasjonale forbundet for praktisk skyting  Organisasjonens vedtekter kalles ”Constitution ”  Alle regelendringer må godkjennes av IPSC  World Assambly – IPSCs generalforsamling, avholdes en gang pr. år  Regelendringer gjennomføres som regel bare i VM år

6 IROA International Range Offisers Association  Organisasjon for internasjonale skyteledere (RO)  Er underlagt IPSC  Bistår med gjennomføringen av store internasjonale stevner  Er et høringsorgan for regelverk og tolkning av dette  Har ansvaret for utdanning av internasjonale skyteledere

7 NFPS / NPSA Norges Forbund for Praktisk Skyting Norwegian Practical Shooting Assosiation IPSC Norway  Vår Region (IPSC Norway)  Har det lokale administrative ansvaret i regionen  Organisering av medlemsklubber i regionen  Ansvaret for kontakt med myndigheter  Har ansvaret for aktiviteten i regionen  Har ansvaret for internasjonale stevner i regionen

8 NROI National Range Offisers Institute  Den nasjonale skyteleder organisasjonen  I Norge, Norwegian Range Officers Institute  Underlagt NFPS  Forestår utdanning av nasjonale skyteledere (RO)  Bistår ved avholdelse av nasjonale og internasjonale stevner  Tolkning og oversettelse av regelverk

9 KLUBBEN  Klubben er medlem i NFPS  Enkeltpersoner er medlem av NFPS gjennom sin klubb  Klubben har ansvaret for sine medlemmer  Klubben driver selvstendig  Klubben foretar nødvendig opplæring av skytterene  Klubben har ansvaret for at medlemmene holder et nødvendig sikkerhetsnivå  Klubben har ansvaret for at sikkerhetsansvarlig har tilstrekkelige kunnskaper

10 Prinsipper for praktisk skyting  Konkurranser er åpne for alle medlemmer av IPSC som har nødvendig sikkerhetsopplæring  Presisjon, kraft og hurtighet er likeverdige elementer  Alle konkurrerer på lik fot  Konkurransen er en prøve på dyktighet i bruk av våpen og utstyr  Øvelsene skal være dynamiske og varierte  Øvelser skal ikke gjentas i den grad at disse blir en målestokk

11 Prinsipper for praktisk skyting  Praktisk skyting er fri stil  Deltakeren løser øvelsen på den måten han / hun ønsker det innenfor de gitte rammer  Begrensninger kan forekomme av sikkerhetsmessige eller praktiske årsaker  Øvelsen skal bygges på en praktisk måte, med mulighet for flere løsninger og uten muligheter for å treffe flere mål på et skudd  Utstyr og våpen skal være i samsvar med regelverket for den divisjon skytteren deltar i

12 For å delta trenger du !  Pistol eller revolver  Minimumskaliber 9X19/9mm (0.354 tommer)  Et solid stivt belte  Hylster som dekker avtrekkerbøylen  Holdere for reserveammunisjon  Magasiner eller hurtigladere for minimum 32 skudd  Briller  Hørselvern

13 Minor VS Major Kraft måles som en faktor  Faktor = (Hastighet x kulevekt) / 1000  Kulevekten måles i grains  Hastigheten måles i fot pr sekund  Ved fastsettelse av faktor veies kulen, og hastigheten måles ved at det skytes over en kronograf  Disse verdiene brukes for å beregne faktoren etter formelen over

14 Minor VS Major Poengberegning  MinorMajor  A – 5A – 5  B – 3B – 4  C – 3C – 4  D – 1D – 2

15 Minor VS Major Fordeling og krav  VåpentypeMinorMajor  Rifle150340  Pistol Åpen125160  Pistol Standard125170  Pistol Modifisert125170  Pistol Produksjonnei125  Revolver125170

16 Ikke rør!  Våpen skal bæres i hylster eller bag/koffert  Håndtering av våpen og ammunisjon samtidig, kun på kommando av skyteleder  Ikke rør andres våpen uten tillatelse  Tøm og kontroller alltid våpenet etter skyting - FØR du anviser eller forlater standplass

17 Sikkerhetssoner  Sikkerhetssoner skal finnes på alle baner hvor det drives praktisk skyting  Sikkerhetssoner settes opp av ansvarlig arrangør  Instruks for bruk av sikkerhetssoner skal følges  Håndtering av våpen på egen hånd, kun i sikkerhetssoner  Ammunisjon kan ikke håndteres i sikkerhetssoner. Dette gjelder også klikkpatroner, tomhylser og andre ammunisjonserstatninger.  Våpen og tomme magasiner kan håndteres i sikkerhetssoner

18 Håndtering av våpen, magasiner og ammunisjon  Håndtering av våpen kan kun skje i sikkerhetssoner eller på standplass under direkte kommando av skyteleder (RO)  Magasiner kan håndteres tomme hvor som helst  Magasiner med ammunisjon kan ikke håndteres i sikkerhetssoner  Ammunisjon kan håndteres hvor som helst men ikke i sikkerhetssoner

19 Hjemmelading  Har du ikke erfaring med ladepressen, ta kontakt med en som har, og få hjelp til å sette den opp  Søk altid etter råd og vink om bruk  Har du ikke erfaring med de komponentene du skal bruke, søk råd og erfaringer og få hjelp  Stol ikke blindt på ladetabeller  Vær forsiktig, og kontroller hele tiden hva du gjør

20 Hva er forbudt?  Å være påvirket av alkohol eller medikamenter  Håndtering av våpen utenfor angitte steder og situasjoner  Håndtering av ammunisjon i sikkerhetssoner  Bære flere en ett våpen på kroppen  Husk pekevinkler på øvelser og i sikkerhetssoner  Ved gjennomføring av en øvelse, husk å ha pekefinger ute av avtrekker når du ikke peker på en skive og ikke har til hensikt å avfyre et skudd

21 Alle våpen er ladd!  Pek aldri på noen  Ikke rør avtrekker  Kjenn målet ditt – Hva er målet ? – Hva er foran målet ? – Hva er bak målet ?

22 OPEN Divisjonen  Alt er tillatt  Major faktor = 160  Minimum kulevekt for major = 120 grain  Minimum kaliber 9X19/9mm (.354”)  Max lengde magasiner = 170mm

23 Standard Divisjonen  Mindre modifiseringer er tillatt  Major faktor = 170  Minimum kaliber 9X19/9mm (.354”)  Minimum kaliber for major er 10mm (.40”)  Må passe i boks  Kompensator er ikke tillatt

24 Modified Divisjonen  Modifiseringer som for open divisjonen  Major faktor = 170  Minimum kaliber 9X19/9mm (.354”)  Minimum kaliber for major er.40  Må passe i boks

25 Produksjon Divisjonen  Begrensede modifiseringer  Faktor = 125  Minimum kaliber 9X19/9mm (.354”)  Rett fra fabrikk ut av boks  Bare godkjente våpen (Egen liste på Internett)

26 Revolver Divisjonen  Begrensede modifiseringer  Major faktor = 170  Minimum kaliber 9X19/9mm (.354”)  Max 6 skudd i tønne

27 Rifle Open Divisjonen  Alt er tillatt  Minor kravet er 150  Major kravet er 340

28 Rifle Standard Divisjonen  Manuelt repeterende  Minor kravet er 160  Major kravet er 340  Som levert fra fabrikk uten optiske siktemidler

29 Klasse inndeling  Junior-Til og med det året man fyller 21  Senior-Fra og med det året man fyller 51  Damer / Herrer

30 På standplass  På standplass er det RO som bestemmer  Lytt til alt RO har å si, det er skytterens plikt å få med seg alt han sier  Har du handikap må du si ifra om dette når du melder deg på stevnet, og så fort som mulig til hver RO når du kommer på standplass  Gå aldri ut i øvelsen før du har fått tillatelse til dette  Diskuter aldri med RO  Forstyrr ikke andre skyttere  Husk pekevinkler og finger ute av avtrekker bøylen

31 Tøm banen  Denne kommando signalisere at skytter snart gjør seg klar  Alle forlater øvelsen  Skytter går frem til startposisjon  Skytter kan nå stille spørsmål om øvelsen til RO

32 Lad opp og gjør klar  Skytteren sjekker at hørselvern og briller er på plass  Skytteren tar rolig frem magasiner med ammunisjon  Skytteren lader rolig sitt våpen  Våpen plasseres i ferdigposisjon  Skytteren forbereder seg og inntar ferdigstilling  Husk pekevinkler og finger ute av avtrekker bøylen

33 Er skytteren klar?  Når skytter har inntatt ferdigstilling, antar RO at skytteren er klar  Denne kommandoen kommer først når RO mener at skytteren har inntatt ferdigstillingen som beskrevet i øvelsesbeskrivelsen  Hvis det tar tid før kommandoen kommer må skytter korrigere sin ferdigstilling i henhold til øvelsesbeskrivelsen  Skytteren forholder seg hele tiden rolig

34 Klar!  På denne kommando aktiveres tidsenheten og et startsignal vil lyde i løpet av 1 - 4 sekunder  Skytteren forholder seg rolig i korrekt ferdigstilling  Når signalet kommer starter skytteren sin gjennomføring  Husk pekevinkler og fingeren ute av avtrekker bøylen under forflytting, når du ikke sikter på en skive og har til hensikt å avfyre et skudd

35 Stopp!  Denne kommandoen kan komme fra RO  Skytter slutter å skyte og stopper opp  Husk pekevinkler og finger ute av avtrekker bøylen  Skytter avventer rolig videre kommandoer fra RO  En forklaring fra RO vil komme senere

36 Hvis skytteren er ferdig, tøm våpen og vis klar  Når skytteren er ferdig med øvelsen, viser han dette ved å forholde seg helt i ro. RO vil avvente noen sekunder.  RO vil da gi denne kommandoen  Skytter tar ut magasin og patron i kammer og viser tom brønn og tomt kammer til RO  Skytter avventer videre ordre  Husk pekevinkler og finger ute av avtrekker bøylen

37 Våpen tomt, spenn ned  På denne kommandoen foretar skytteren et avtrekk på tomt kammer i sikker retning  Skytter avventer videre ordre  Husk pekevinkler og finger ute av avtrekker bøylen

38 Hylstre  Først på denne kommandoen plasserer skytter våpenet i hylsteret  Husk pekevinkler og finger ute av avtrekker bøylen  Når dette er utført, tar skytteren opp eventuelle magasiner og eventuell skarp ammunisjon opp fra bakken

39 Banen klar  På denne kommandoen kan de som har tillatelse til det, gå inn i øvelsen  Vanligvis er dette RO, skytter, skriver, standplasspersonell og neste skytter  Dømming av skiver starter og skytter følger med  Når dømmingen er ferdig, signerer RO og skytter resultatet  RO beholder original mens skytter beholder kopi  Skytter er ansvarlig for at dømming og resultater er riktige

40 Engelske kommandoer  Range is hot (ikke nødvendig men benyttes av mange)  Load and make ready  Are you ready  Standby  Stop – Kan forekomme  If you are finished, unload and show clear  Gun clear, hammer down, holster  Range is clear

41 Trekket i fase1

42 Trekket i fase2

43 Trekket i fase3

44

45 Våpenføring under bevegelse

46

47 Bruk av bly  Blykuler er en del billigere enn belagte kuler  Bly vil avgi en giftig gass når patronen avfyres  På grunn av dette har mange innført forbud mot bruk av blykuler under stevner innendørs  Man bør også vurdere å begrense bruk av bly under trening hvis mange skyter på samme dag eller samtidig  Det anbefales å bruke heldekte kuler der bly ikke er synlig, såkalte CMJs (Complete Metal Jacket)

48 Skyting og helsefare  Blygass er giftig og de stoffer som trenger inn i kroppen har en halveringstid på 25 år  Bly kan meget lett trenge inn i kroppen. Ved å ta på bly direkte, gjennom partikler i blygass og gjennom støv ved opprydding. For eksempel kosting av gulv.  Bly i kroppen angriper nervesystemet og kan gi nedsatt fruktbarhet og hukommelse. Riktig utrivelig kan det videre bli hvis mengdene blir så store at immunforsvaret blir angrepet.

49 Hva kan gjøres ?  Pass på at det innendørs er god ventilasjon  Bruk hansker og maske beregnet på støv og partikler ved opprydding  Gjør ren hud som er blitt utsatt for direkte kontakt med støv og bly  Ta en dusj når du kommer hjem  Hold banen ren og pen  Lever avfall der det hører hjemme

50 Nå er vi igang !!!!!  Etter at klubben er i gang bør medlemmene  Snakke sammen og samarbeide for å sette riktige målsetninger for den enkelte  Trene sammen og hjelpe hverandre til å nå sine mål over tid med målbevisst og variert trening  Søk nye måter å jobbe på hele tiden og vær åpen for kommentarer og forslag til forbedringer og prøv ut nye måter å gjøre ting på før du gir avkall på disse  Lykke til !!!


Laste ned ppt "Norges Forbund for Praktisk Skyting Introduksjon Til Praktisk Skyting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google