Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om den nye rådgjevingsprosessen i ICES Vårens møter i ACOM - kvoteråd Sigurd Tjelmeland, Havforskingsinstituttet Reguleringsmøtet 16 juni 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om den nye rådgjevingsprosessen i ICES Vårens møter i ACOM - kvoteråd Sigurd Tjelmeland, Havforskingsinstituttet Reguleringsmøtet 16 juni 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om den nye rådgjevingsprosessen i ICES Vårens møter i ACOM - kvoteråd Sigurd Tjelmeland, Havforskingsinstituttet Reguleringsmøtet 16 juni 2008

2 Den nye rådgjevingsprosessen i ICES •Ein rådgjevingskomite – ACOM Tidlegare: ACFM, ACME og ACE –ACOM representant –ACOM vararepresentant •Integrerte råd

3 Den nye rådgjevingeprosessen i ICES •Ekspertgrupper – retning av meir ”trykk på knappen” assessment •Dei fleste råda om våren •Reviewgrupper •Grupper for utforming av råd – ADG •ACOM web konferanse •Mogleg problem: Benchmark grupper?

4 Drivers of Change: In Process and Structure •Timing of fisheries advice •Calls for transparency •Linkage to science program of ICES •Workload •Quality assurance •Flexibility (beyond fast track advice) •Integration for ecosystem approach •A single voice for ICES advice

5 ICES Advisory Services: Key Criteria or Guiding Principles •Objectivity and integrity •Openness and transparency •Quality assurance and peer review •Integrated advice – based on an ecosystem approach •Efficiency and flexibility •National consensus

6 Five elements of ICES Advisory Services •Advisory Committee (ACOM): empowered to give advice on behalf of ICES, to think and act strategically, and to design processes. •Advice Drafting Groups: the major source of the advice text. Also intended to enhance integration. •Reviews: of the analytical and science input to the advice formulation. •Expert groups: to prepare scientific evidence in response to terms of reference designed to fulfil advice user’s needs. •Data compilation workshops: Where stakeholders can contribute data, including non-traditional types. May be combined with benchmark assessment workshops. Both are investments in future advice. Let’s not forget the Secretariat- more than a dozen professionals that make Advisory Services possible.

7 Transparency: Observers welcome •Advisory Committee •Advice Drafting Groups •Review Processes •Data workshops Kommentar: Ikkje i ekspertgrupper

8 ACOM Membership •20 members: each ICES member country appoint 1 member •Chair and Vice-Chair(s) of ACOM. •Chair of the Consultative Committee ex officio •Greenland and Faroe Islands as Observers •Partner Commissions have observers per MOUs

9 Role of the Advisory Committee Empowered by the Council to: •To think strategically about current and future advice needs •Recognize opportunities for integration and to make them happen •Design processes that are necessary to prepare and deliver advice, taking account the finite nature of human and monetary resources •Be the single voice of ICES when it comes to advice •Ultimately be responsible for the content and presentation of advice The Chair and Vice Chair(s) of ACOM are responsible for the work of ACOM. Accountable to ACOM and the Council.

10 Use of Modern Communication Technology •Sharepoint- provides participants in Advisory Services access to documents •Most Technical Reviews conducted by Correspondence •ACOM will adopt advice on a continuous basis (when it is ready) via video web conferences

11 Key Challenges •Workload- no matter how well we plan, it is likely that demands exceed the capacity of human resources. Is there the will to invest more in scientific capacity? •Costs- ICES is investing a substantial amount of money in a three year transition of advisory services. Beyond three years, costs have to be brought in line with a long term sustainable budget. •Communications- from Q&A to a dialog that helps managers ask the right questions, and helps scientists to focus on aspects of the answer that matter to managers.

12 ACOM webmøter våren 2007 •6 mars. OSPAR eutrophication •9,13 mai. Real-time monitoring tobis •21 april. Forvaltingsplanar makrell (EC) og sei i Nordsjøen (EC/Noreg) •22 april. EC request torskeoppdrett •6 mai. Laks •7,16 mai.Deep Sea •8 mai. NordsjøenOSPAR request sjøfugl ECOQO, EC request sjøfugl bifangst •19 mai. Bestandar i Austersjøen •22 mai. OSPAR request kjemi •23 mai. Råd til OSPAR om sjøpattedyr EcoQO i Nordsjøen, EC bifangst •27 mai. OSPAR request monitoring ?? •28 mai. OSPAR råd om påverknad frå fiskeria •6 juni. OSPAR råd om klimaendringar •2 juni. Arctic og Northwestern •9 juni. Forvaltingsplan for laks i Austersjøen •17 juni.Bestandar i Nordsjøen •18 juni.Sørlege bestandar •19 juni. Ansjos i Biskaya •23 juni.Irskesjøen •23 juni. Northern Shelf demersals, nephrops

13 Grunnleggjande omgrep •B lim : Når gytbestanden er mindre enn B lim, reknar ein med at ein minka gytebestand kan føre til minka rekruttering •B pa : Det er uvisse i bestandsvurderingane, og dersom ein tek sikte på ein kvote som gjer at gytebestanden er B pa, kan ein med stort sannsyn rekne med at den er større enn B lim •F lim : Den fiskedødeligheten som på sikt vil føre til ein gytebestand lik B lim •F pa : Dersom kvoten fører til ein fiskedødelighet som er F pa,kan ein med stort sannsyn rekne med at den realiserte fiskedødeligheten er mindre enn F lim

14 SpeciesState of the stockICES considerations in relation to single-stock exploitation boundaries ICES Advice. Tonnes or effort in 2009 SSB in relation to precautionar y limits F in relation to precautionar y limits F in relation to high long- term yield F in relation to high long- term target In relation to agreed management plan In relation to precautionary limits In relation to target reference points / high long term yield Northeast Arctic cod Full reproductive capacity Harvested sustainably Appropriate 473 000 tadvice according to management plan F is at Fpa473 000 t Norwegian Coastal cod Unknown Zero catch. Develop recovery plan Zero catch and develop recovery plan Northeast Arctic haddock Full reproductive capacity Harvested sustainably Appropriate 194 000 tadvice according to management plan F is within the range of F 0.1 and Fpa 194 000 t Northeast Arctic saithe Full reproductive capacity Harvested sustainably AppropriateBelow target225 000 tadvice according to management plan F is lower than Fpa 225 000 t Greenland halibut No new assessmentSame advice as last year< 13 000 t Sebastes mentella No new assessmentSame advice as last yearProtect juveniles, no directed trawl fisheries and low bycatch limits Sebastes marinus No new assessmentSame advice as last yearNo directed fisheries and low bycatch limits ShrimpAvailable in November CapAvailable in October

15 Nordaust arktisk forvaltingsplanar Spinoff: Langtidsutbytte torsk hyse sei BasisTeste mot Blim ved langtidssimulering BlimKnekkpunkt i rekrutteringa FFpa = 0.40 når SSB > Bpa Reduksjon av FTil null når SSB < Bpa Tidsperiode3 år, middel av fangst etter regel Stabilitet10% når SSB > Bpa Torsk BasisTeste mot Blim ved langtidssimulering BlimVurdering frå gytebestand-rekrutterings plott FFpa = 0.35 når SSB > Bpa Reduksjon av FTil null når SSB < Bpa Tidsperiode1 år Stabilitet25% når SSB > Bpa Hyse Sei BasisTeste mot Blim ved langtidssimulering BlimKnekkpunkt i rekrutteringa FFpa = 0.35 når SSB > Bpa Reduksjon av FTil null når SSB < Bpa Tidsperiode3 år, middel av fangst etter regel Stabilitet15% når SSB > Bpa

16 Nordaust arktisk torsk •Haustingsregelen, 473 000 tonn •10%-regelen set inn, dersom ikkje: 551 000 tonn •Basert på norske IUU tal (SPALY) –Norske utrekningar IUU 2007: 41087 –Russiske utrekningar IUU 2007: 8757 –Russiske utrekningar gav ein lågare bestand, men også då avgrensa av 10%-regelen •Økosystem element –Kannibalisme –Framskriving av rekruttering

17 Nordaust arktisk torsk

18

19

20 Nordaust arktisk hyse •1-års forvaltingsplan no vurdert å vere føre-var, sjølv med implementeringsfeil (meir vekt på B lim (= 50 000 tonn)i høve til F lim ) •Assessmentet godkjent •Bestandsdata reviderte i 2006, referansepunkt ikkje endra •Haustingsregelen, 194 000 tonn •25%-regelen set inn, dersom ikkje: 305 000 tonn •Basert på norske IUU tal –Norske utrekningar IUU 2007: 14600 tonn –Russiske utrekningar IUU 2007: 3100 tonn –Liten skilnad i estimatet •Økosystem element –Beiting frå torsk

21 Nordaust arktisk hyse

22

23

24 Nordaust arktisk sei •Forvaltingsplanen testa i 2007 og funne å vere føre-var •Assessmentet godkjent •Haustingsregelen, 225 000 tonn

25 Nordaust arktisk sei

26

27

28 Kysttorsk •Inga vesentleg bestandsendring •Det er ikkje definert forvaltingsmål •Det er ikkje definert referansepunkt •Ingen fangst i 2009 •Ein gjenoppbyggingsplan bør utviklast og implementerast •Fangsten underestimert på grunn av fritidsfiske

29 Kysttorsk Auke i biomasse på grunn av auke i individuell vekt

30 Blåkveite i område I og II •Nye data endrar ikkje oppfatninga av bestanden •Same råd som for 2007 og 2008, fangst mindre enn 13 000 tonn

31 Vanleg uer •Inga endring i sitasjonen •Ikkje direkte fiske

32 Snabeluer •Inga endring i sitasjonen •Ikkje direkte fiske

33 Brosme •CPUE-indeksen ikkje opparbeidd for 2007 •5000 tonn, som i fjor

34 Lange •CPUE-indeksen ikkje opparbeidd for 2007 •6000 tonn, som i fjor

35 Vassild •Låg produktivitet, låg beskatningsrate •Fisket bør ikkje aukast før det kan visast at det er berekraftig

36 Lodde ved Island / Jan Mayen •Ingen førebels kvote


Laste ned ppt "Om den nye rådgjevingsprosessen i ICES Vårens møter i ACOM - kvoteråd Sigurd Tjelmeland, Havforskingsinstituttet Reguleringsmøtet 16 juni 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google