Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjetil Retterstøl FH medlemsdag 16/3-13. Vanlige spørsmål  Når bør man begynne med medisiner?  Hvor mye betyr det å begynne tidlig  Hvor trygt er det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjetil Retterstøl FH medlemsdag 16/3-13. Vanlige spørsmål  Når bør man begynne med medisiner?  Hvor mye betyr det å begynne tidlig  Hvor trygt er det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjetil Retterstøl FH medlemsdag 16/3-13

2 Vanlige spørsmål  Når bør man begynne med medisiner?  Hvor mye betyr det å begynne tidlig  Hvor trygt er det?

3 Atherosklerose •Angår de fleste •Begynner tidlig •Langsom •Kan bremses - tidlige stadier kan reverseres •Billig og enkelt å finne særlig utsatte personer Gresk, ”athēr” = ”snerp eller grøt”, ”ōma” = ”masse ” ”sklēros” = ”hard”. Med årenes løp avleires kolesterol og annet fett seg i endothelet.

4 Koronar aterosklerose hos 300 soldater (18-48 år) drept i fronten i kamp/ulykke • “The coronary arteries were carefully dissected in all cases”. • 35%: "Fibrous" thickening or streaking causing insignificant luminal narrowing” • 3% : “Plaques causing complete occlusion of one or more vessels.” Coronary disease among United States soldiers killed in action in Korea; preliminary report. ENOS WF, HOLMES RH, BEYER J. J Am Med Assoc. 1953 Jul 18;152(12):1090-3

5 Aterosklerose  Enkelt å forebygge  Vanskelig å behandle

6 Aterosklerose - en helt normal aldringsprosess

7 Behandling av barn  Balansere fordeler versus ulemper

8 Oftest enkelt å komme oppnå behandlingsmålene for lipider  Vektøyet er:  Kost og livsstil  Medikamenter  Statiner  Ezetimib,  Resiner,  Omega-3  Spennede nyheter!

9 220 pasienter med FH De hadde brukt statiner i gjennomsnittlig 14 år.

10 Behandling av barn  Kostråd kan også gi ”bivirkninger”

11 Jeg føler ikke at jeg er flink nok til å følge de kostrådene jeg har fått? HELT ENIG DELVIS ENIG VERKEN ENIG ELLER UENIG DELVIS UENIG HELT UENIG 9 %42 %13 %23 %13 % FH kan gi dårlig samvittighet

12 Jeg føler at FH forringer min matglede HELT ENIG DELVIS ENIG VERKEN ENIG ELLER UENIG DELVIS UENIG HELT UENIG 4 %16 %11 %24 %45 % 20% føler at matgleden forringes av FH

13 Jeg synes det er vanskelig å finne kolesterolvennlig mat på offentlige spisesteder slik som kantine, kafe og restauranter HELT ENIG DELVIS ENIG VERKEN ENIG ELLER UENIG DELVIS UENIG HELT UENIG 20 %33 %18 %21 %8 % 53% har problemer med offentlige spisesteder

14 Jeg synes det kan skape vanskelige situasjoner når jeg blir servert mat jeg vet ikke er bra HELT ENIG DELVIS ENIG VERKEN ENIG ELLER UENIG DELVIS UENIG HELT UENIG 7 %19 %14 %29 %30 % Kolesterolvennlig kost kan skape problematiske situasjoner (26%)

15 Statinstudier på barn • Åtte publiserte randomiserte, placebokontrollerte studier studier med: • Lovastatin, Simvastatin, Pravastatin, Atorvastatin, Rosuvastatin • Drøyt 1.200 barn • Varighet 12 uker – 2 år • Kolesterolabsorpsjonshemmeren Ezetimibe • 244 barn • Resin (cholestagel hemmer opptak av gallesyrer) • Drøyt 200 deltakere • Resin (pulver) • Pravastatin prøvd ned til 8 år alder og i 4 år (ikke-randomisert 2.-4. år) • Øvrige statiner prøvd fra 10 års alder • De fleste barna har begynt etter pubertetsutviklingen har startet (Tanner 2) Lipidklinikken A systematic review and meta-analysis of statin therapy in children with FH Avis HJ et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2007 Aug;27(8):1803-10.

16 Statinstudierpå barn • LDL-reduksjon som hos voksne - ca 20-50% • Ingen klinisk betydningsfull effekt på: • Vekst • Seksuell utvikling • Hormonnivå • Biokjemiske eller hematologiske parametre Lipidklinikken

17 Statinstudier på barn • Sparsomme data: • Alder < 10 år • Tanner stadium 1 • Høydosebehandling • Langtidsbehandling Lipidklinikken

18 Ultralydmåling av intima-media-tykkelse (IMT) i halsarterie

19 Lipidklinikken Wiegman et al JAMA 2004;292: 331 Carotid intima-media thickness (IMT) changes from baseline for the different carotid arterial wall segments in the pravastatin and placebo groups of children with FH

20 StudieIntervensjonDeltakere/varighetAlderLDL Tonstad et al. 1996 Kolestyramin96 diett i 1 år 72 random til 1 år medisin 6-11-18% Tonstad et.al1996Kolestipol66 random - 42 fullført 1 år10-16-18% Amundsen, Ose et al. 2002/2004 Plantesterol- margarin 38 random 37 oppfølging i 1 år 7-12-10% -11% De Jong, Ose et al. 2002 Simvastatin173 totalt. 48 uker Lipidklinikken: 32 10-17-41% McCrindle, Ose et al. 2003 Atorvastatin187 totalt. 26+26 uker Lipidklinikken: 32 10-17-40% Ezi-ungdom 2005 Ezetimibe/ simvastatin Ca 200 totalt. 1 år LK: 8 random, 7 fullført 10-17-50% CHIPS 2006 Colesevelam180 totalt. 32 uker LK: 9 random, 7 fullført 10-17-14% PLUTO 2006 RosuvastatinCa 200 totalt. 12+40 uker LK: 23 random, 21 fullført 10-17-39- 50% FH-Barnestudier ved Lipidklinikken

21 Statiner og barn? • Skal man starte tidlig og forsiktig? • Eller vente til de blir 18 • Når skal behandlingen starte? • Hva er behandlingsmålet? • Hvilke medikamenter og hvilke doser skal brukes? Lipidklinikken Stein EA. Circulation. 2007 Aug 7;116(6):594-5

22 Behandling av barn med FH Anbefalinger • Vurder medikamentell behandling fra 10 års alderen dersom: • LDL er over 4.90 mmol/L  LDL er over 4.10 mmol/L ved tidlig hjerte-karsykdom i slekten • Behandlingsmål:  LDL under 3.35 mmol/L  Helst LDL under 2.85 mmol/L Lipidklinikken McCrindle et al.: Circulation. 2007 Apr 10;115(14):1948-67. Epub 2007 Mar 21

23 Lipidklinikken Behandling av barn med FH Anbefalinger

24 Vurdering av risiko hos barn • Gutt • Sterk familiehistorie • Lav HDL • Høy triglyserid • Overvekt • Diabetes eller annen sykdom som gir økt risiko • Hypertensjon • Høy lp(a) Lipidklinikken

25 Aterosklerose gir en slags betennelse i karveggen  Mange barn på Lipidklinikken har gitt blodprøver som det er forsket på.  Data tyder på at enkelte betennelsesfaktorer er litt økt hos barn med FH

26

27

28

29 Barn på statiner i Norge

30

31 Graviditet og FH - det er gjort få studier  Derfor har vi gjennomført flere studier selv.  Vi fulgte 22 kvinner med FH fra svangerskapsuke 17-20 og frem til 3 måneder etter fødsel.  Graviditet og fødsel foregikk slik som i en normalbefolkning.  Kolesterolet økte med ca. 30 % og blodfettet (triglyseridene) økte med 114 %.  Det medførte ingen sykdom eller komplikasjon verken hos kvinnene eller barna.

32 Lipidprofilen hos FH gravide

33 Man må slutte med statin…. Hvordan går det?

34 Kobling av data mot Medisinsk fødselsregister • Vi koblet vi data fra pasientregisteret på familiær hyperkolesterolemi med Medisinsk fødselsregister. • 1.871 kvinner med FH som hadde fått 2.319 barn i løpet av en 40 års periode. • Vi grupperte pasientene tidsmessig. • Gamle data ble derfor sammenlignet med data fra nyere tid (der de fleste kvinner hadde brukt statin før graviditet). • Vi fant ingen forskjeller i forhold til bakgrunnsbefolkningen (alle svangerskap og fødsler i Norge i den tilsvarende tidsperioden).

35 Bruk av kolesterolsenkende medikament under graviditet ?  Noen oppdager at de er gravide – uten at de har sluttet med statin

36 Jeg er gravid og har fått målt rekordhøyt kolesterol!

37 Jeg tør ikke få flere barn for da må jeg slutte med kolesterolmedisin

38 Many physicians are faced with the dilemma of giving advice to FH woman about pregnancy, because the risk for the woman and potential adverse birth outcome has not been known. The present study shows that severely increased levels of total and LDL cholesterol caused by a monogenetic disorder was apparently not associated with increased risk for mother or infant during pregnancy or delivery.

39 Konklusjon  FH kvinner sammenlignet med kvinner fra generell populasjon  Har ikke høyere risiko for uheldig svangerskapsutfall  Føder like mange barn  Alder for første fødsel er ikke annerledes  Behov for videre studier  Risiko for kardiovaskulære utfall under og etter FH svangerskap  Effekt av intrauterint miljø under FH svangerskap for barnets helse senere i livet 39

40 Videre studier - registerkobling  Når i livet bør statinbehandling startes?  Effekten av 20-30 års statinbehandling?  Svangerskap


Laste ned ppt "Kjetil Retterstøl FH medlemsdag 16/3-13. Vanlige spørsmål  Når bør man begynne med medisiner?  Hvor mye betyr det å begynne tidlig  Hvor trygt er det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google