Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DREYER KOMPETANSE AS Tromsø, 12.10.2007 Når helsa skaper begrensninger- Hvordan være medskaper og tilrettelegger for meningsfullt livsinnhold, livskvalitet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DREYER KOMPETANSE AS Tromsø, 12.10.2007 Når helsa skaper begrensninger- Hvordan være medskaper og tilrettelegger for meningsfullt livsinnhold, livskvalitet,"— Utskrift av presentasjonen:

1 DREYER KOMPETANSE AS Tromsø, 12.10.2007 Når helsa skaper begrensninger- Hvordan være medskaper og tilrettelegger for meningsfullt livsinnhold, livskvalitet, gode opplevelser og gode følelser?? Kåre Dreyer 77 71 45 75

2 DREYER KOMPETANSE AS HELSE  HELSE er villighet til å delta i det som skjer i våre liv  Forholde seg til det som er  Du har innvirkning på det som skjer – du har valgmuligheter  Din kropp – din visdom  Hva du kan – og ikke kan kontrollere  Vi er ”programmert” til å være bevisst på faktorene utenfor oss selv – bedre uttelling å være bevisst på dem i oss selv  Hvordan vi forholder oss til problemet er problemet - eller  Hvordan du forholder deg til deg selv mens du gjennomgår utfordringen er utfordringen!

3 DREYER KOMPETANSE AS  kroppen bærer din historie  din myndighet - ditt ansvar – din personlige makt nødvendig for god helse  din aktive deltakelse er avgjørende for helse og funksjonsnivå MEDVIRKNING TIL EGEN HELSE

4 DREYER KOMPETANSE AS HOLISTISK MODELL FOR Å FORSTÅ MENNESKET + - FYSISK MENTALT EMOSJONELT SPIRITUELT (SELVET) •MOTIVASJON NÅR INDIVIDET FÅR DELTA PÅ ALLE NIVÅ •GJENNOM DELTAKELSE PÅ ALLE NIVÅ VOKSER VI •ENDRINGER FORDRER INNSATS PÅ ALLE NIVÅ

5 DREYER KOMPETANSE AS MENNESKET – ET ENERGISYSTEM  Mennesket er et uhyre komplisert, sammensatt, utsøkt koordinert og unikt energisystem  I tillegg har hver celle, hvert organ, hvert system sin unike energi  Disse har hvert sitt språk – og et fellesspråk  Den totale energien forandrer seg hele tiden  Bare individet vet hva som må til for god energiforvaltning – trivsel – frigjøring av eget potensial  Personlig ansvar, myndighet og bevisst ”egenforvaltning” av individ og fellesskap nødvendig

6 DREYER KOMPETANSE AS DEN MENNESKELIGE ENERGIEN  EMOSJONER FØLGER BILDER (TANKER)  EMOSJONER KAN BETRAKTES SOM ELEKTRISK-MAGNETISKE ENERGIFELT:  Frykt – grafisk uttrykt som lange, langsomme bølger – påvirker kroppen negativt  Kjærlighet – grafisk uttrykt som korte, hurtige bølger – påvirker kroppen positivt  KONSEKVENSER FOR VITALITET OG IMMUNSYSTEM

7 DREYER KOMPETANSE AS DEN MENNESKELIGE ENERGIEN  ENERGIEN ÅPNER FOR OG SLIPPER TIL DET MENNESKELIGE POTENSIAL  Gir liv til kroppen – gir helse og helbredelse  Avgjør utholdenhet, innsats, produktivitet  Gir overskudd og rask restituering  Åpner for intellektuell kapasitet, kreativitet  Øker mestring av utfordringer, relasjoner  Kommuniserer internt  Kommuniserer i alle menneskemøter  Har individuelt, kollektivt, lokalt og ikke lokalt perspektiv og konsekvenser

8 DREYER KOMPETANSE AS ENERGILEKKASJER  Giftige følelser  Stress  Negative hendelser i personlig historie  Giftige forhold, relasjoner  Negativt selvsnakk  Konflikter  Negativ kritikk  Dømming

9 DREYER KOMPETANSE AS GIFTIGE FØLELSER  Giftige følelser er noe av det mest skadelige vi utsetter oss for  Giftige følelser påvirker negativt: immunforsvar, helse, tilfriskning, aldring, tankekraft, klarsyn, kreativitet, potensial, glede  Giftige følelser reduserer kvaliteten i øyeblikket – misfarger og tilslører her og nå  Reduserer dermed vår energi

10 DREYER KOMPETANSE AS GIFTIGE FØLELSER..  avsky  fiendtlighet  hat  sinne  anger  misunnelse  fortvilelse  offer, syndebukk  bitterhet  sorg  angst

11 DREYER KOMPETANSE AS BEVISST SKIFTE TIL SUNNE FØLELSER  SUNNE FØLELSER  KJÆRLIGHET – noen gang vært forelsket??  EMPATI – ta den andre sitt ståsted  GLEDE – når er du glad?  TAKKNEMLIGHET – hva er du takknemlig for?  TILGIVELSE – hvem har du tilgitt?  ANERKJENNELSE – når ga du anerkjennelse?  BEGEISTRING – hva gjør deg begeistret?  FRED – når opplever du ”fred i sjela”?  FØLELSENE FØLGER BILDENE I HODET VÅRT!!

12 DREYER KOMPETANSE AS TA FØLELSENE PÅ ALVOR  tapsfølelsene  de redde følelsene  de sinte følelsene  ta dem på alvor – vær sammen med dem – kommuniser med dem – takk dem for besøket og si farvel til så lenge. er alle våre venner….!!

13 DREYER KOMPETANSE AS ANSVAR  Personlig ansvar vil si at jeg bevisst velger ”mitt tilsvar” eller min respons på enhver situasjon  Jeg vurderer (evaluerer) situasjonen og gjør bevisste og konstruktive valg som ivaretar meg selv og andre  Jeg tar konsekvensene av egen atferd  Når jeg tar på meg forpliktelser til andre, til verden etterlever jeg eller reforhandler dersom noe uforutsett skjer  Vi er alle medskapere og skaper løpende vår tilværelse  Hver tanke, følelse og handling forteller verden hvordan vi ønsker å bli behandlet og hvordan vi ønsker at våre liv skal bli

14 DREYER KOMPETANSE AS ANSVARLIGGJØRING AV EGNE VALG  Vi velger hele tiden – bevisst og ubevisst  Vårt livssituasjon her og nå er også et resultat av tusenvis av bevisste og ubevisste valg over tid  Iblant er det viktig å utforske konsekvensene av våre valg – trenger ofte andre i denne prosessen  Ser du noen valg du gjør som bidrar til å opprettholde situasjoner du ikke setter pris på?  Ser du andre mulige valg du kanskje kunne gjøre og som ville skape endring?  Flere bevisste valg fører til at vi merdskaper i større grad!

15 DREYER KOMPETANSE AS PRINSIPPENE innad 1. Være offensiv – om vårt indre ståsted – om å ta eget potensial på alvor for å være medskaper i eget liv - i egen situasjon – i egen helse 2. Begynne med slutten – om å skrive manuset en vil leve etter – om den første skapelsen og endringsverktøyene 3. Prioritere det viktige – om å leve i samsvar med manuset – om å være myndiggjort - praktisere personlig ledelse

16 DREYER KOMPETANSE AS PRINSIPPENE utad 4. VINN-VINN strategien – om hvordan vi forholder oss til andre og ”verden” - alternativ til å vinne eller tape 5. Søk først å forstå – om bevisst kommunikasjon – ”verktøykassen” i menneskemøtene – også i møtene med seg selv 6. Synergieffekten – om samhandlingskvalitet, flerpartsløsningene og fellesskap 7. Lade batteriet – om å ivareta seg selv og praktisere egenomsorg – egenforvaltning for bedre helse og bedre å kunne ivareta andre

17 DREYER KOMPETANSE AS LEGENDE BEVISSTHET  Medfølelse – bry seg på en dyp og ekte måte  Akseptering – forholde seg til det som er  Autentisitet – være oppriktig  Kjærlighet – fra et nøytralt indre ståsted

18 DREYER KOMPETANSE AS SELVBILDET - hva det er og hva det gjør  Selvbildet – et internt, emosjonelt rykte a) om kompetanse i mestring i eget liv b) om å være verdig til å gi og motta kjærlighet  Selvbildet påvirker hvordan vi lever våre liv, våre handlinger og vår helse

19 DREYER KOMPETANSE AS EGENFORVALTNING og SELVBILDET 1. Leve bevisst a) Forholde seg oppriktig til det som er – fakta i den indre og ytre verden b) Skille mellom fakta, fortolkninger og følelser c) Være ”i løypa” til egen hensikt – viktige mål i livet - livsfilosofi d) Sortere på det som kan/ikke kan endres e) Ta ansvar: Akseptere det som ikke kan endres og gjøre reflekterte valg på det en kan påvirke

20 DREYER KOMPETANSE AS EGENFORVALTNING.. 2. Være nøktern i bruk av egen energi a) Avstå fra dømming (bebreidelser, anklager) av deg selv og andre b) Praktisere raushet i tilgivelse c) Akseptere fortida – det som har hendt har hendt d) Holde fast på gode minner – fokus på det positive e) Være godvenn med deg selv – gi deg selv gode opplevelser f) Uttrykke anerkjennelse, takknemlighet og tilfredshet til deg selv og andre

21 DREYER KOMPETANSE AS EGENFORVALTNING… 3. Praktisere integritet a) Klargjøre og etterleve dine personlige verdier b) Være autentisk (oppriktig, ekte) i forhold til deg selv c) Være autentisk i forhold til andre


Laste ned ppt "DREYER KOMPETANSE AS Tromsø, 12.10.2007 Når helsa skaper begrensninger- Hvordan være medskaper og tilrettelegger for meningsfullt livsinnhold, livskvalitet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google