Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMTIDENS GLOBALE REFOMIDEER – OG HVA SKJER NÅR DE SKAL LANDES I KLASSEROMMET OG I BARNEHAGEN? Foredrag, Utdanningsforbundet i Narvik, 9.mars 2011 Kjell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMTIDENS GLOBALE REFOMIDEER – OG HVA SKJER NÅR DE SKAL LANDES I KLASSEROMMET OG I BARNEHAGEN? Foredrag, Utdanningsforbundet i Narvik, 9.mars 2011 Kjell."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMTIDENS GLOBALE REFOMIDEER – OG HVA SKJER NÅR DE SKAL LANDES I KLASSEROMMET OG I BARNEHAGEN? Foredrag, Utdanningsforbundet i Narvik, 9.mars 2011 Kjell Arne Røvik (kjellar@sv.uit.no)kjellar@sv.uit.no Professor i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø Bygger på boken ”Trender og Translasjoner: Ideer som former det 21. århundrets organisasjon”. Røvik (2007) Universitetsforlaget

2 POPULÆRE ORGANISASJONSIDEER •Oppskrifter på god ledelse: –Serviceledelse –Teambasert ledelse –Endringsledelse –Transformativ ledelse –Total kvalitetsledelse –Verdibasert ledelse –Process value management –Knowledge management –Dialogbasert ledelse –Fjernledelse –Selvledelse –Storytelling –Karaokeledelse

3 OPPSKRIFTER PÅ “RIKTIG” ORGANISASJONSSTRUKTUR •Divisjonalisert struktur •Prosjektorganisering •Matrisestruktur •”Flat struktur” (avbyråkratisering) •Resultatenhetsmodell

4 OPPSKRIFTER PÅ ”GOD ORGANISASJONSKULTUR” •Kundeorientert servicekultur •Forandringskultur •Læringskultur •”Kulturmiksing”

5 Oppskrifter for personalhåndtering •- Medarbeidersamtaler •- Kompetanseutviklings-oppskrifter •- Motivasjonsoppskrifter •- Empowerment (myndiggjøring)

6 OPPSKRIFTER FOR PROSEDYRER, RUTINER OG PROSESSER •Målstyring og virksomhetsplanlegging •Lean production •Just-in-time •Kvalitetsstyring •Kvalitetssikring •Evaluering •Business process reengineering •Activity based costing (abc) •Benchmarking •Balansert målstyring •Best practice •Shareholder value

7 ”Skolepakker” av reformideer: -MOLIS -LIS -LEVIS - Kunnskapsløftet

8 SPENNENDE SPØRSMÅL: 1.Hvor oppstår de mest populære oppskrifter for ”riktige” måter å organisere og lede på ? 2.Hva handler disse oppskriftene om ? hva er deres innhold ? 3.Tidsreise: hva kjennetegner de mest populære organisasjonsideer i dag i forhold til de som var populære tidligere (for eksempel for ti, tyve eller tredve år siden)

9 SPENNENDE SPØRSMÅL forts.: 4.”Reiseruter”: hvordan blir populære organisasjonsideer spredt ? hvilke ”reiseruter” følger de vanligvis ? 5.Vinnerne: hvilke felles egenskaper har de mest populære og utbredte oppskrifter ? 6.Fra prat til praksis: hva skjer når tilnærmet globalt utbredte og langveis- farende ideer skal implementeres ?

10

11

12 IDESTRØMMER SOM FORMER SAMTIDENS ORGANISASJONER – OGSÅ SKOLER Datagrunnlaget: Tre undersøkelser 1.VIRKSOMHETSSTUDIEN 2.KONSULENTSTUDIEN (Deloitte & Touch, Accenture, KPMG, CapGemini) 3.PUBLIKASJONSSTUDIEN Bestselgerstudien Harvard Business Review-studien

13 1. AVBYRÅKRATISERING BEGREP OG GREP FOR OMBYGGING OG NYBYGGING AV SAMTIDENS ORGANISASJONER A.FLEKSIBILISERING - Raskere ombygging av formelle strukturer - Økt bruk av temporære organisasjonsformer - Økt bruk av ”temps” B.KONTRAKSJON - Horisontal kontraksjon - Vertikal kontraksjon

14 ”FLAT STRUKTUR”: -Uklart BEGREP! -Uklart GREP! - Uklare BEGRUNNELSER

15 UTFORDRINGER VED ”UTFLATING” AV ORGANISASJONER –Hvor blir det av mellomlederne etter utflatingen ? –Hvor blir det av oppgavene som tidligere ble løst på mellomnivåer etter utflatingen ? –Faren for administrasjonsvekst på på førstelinjenivået

16 2. PERSONALFELTET: FRA LEDELSE TIL STYRING •LEDELSE: Desentralisert, direkte og dialogbasert påvirkning utøvd gjennom relasjonen mellom den enkelte leder og den/de ansatte. •STYRING: Sentralisert og direktivlignende påvirkning utøvd indirekte gjennom formelle strukturer og formaliserte styringssystemer. TREND: FRA RELASJONSBASERT LEDELSE TIL REHIERARKISERING -Færre og endrede ledelsessatsninger -Rehierarkisering -“Cockpitvisjonen” og nye styringssystemer

17 FRA PRAT TIL PRAKSIS: NÅR IDEER SKAL TAS INN OG TAS I BRUK I KLASSEROMMET VIKTIG VANSKJØTTET VANSKELIG

18

19 HVA SKJER NÅR REFORMER SKAL IMPLEMENTERES I KLASSEROMMET? •TRE ETABLERTE SCENARIER : - DET OPTIMISTISKE: Rask og uproblematisk implementering Muliggjort ved: -Fremveksten av det skoleadministrative kontrollbyråkrati -Politiseringen og ideologiseringen av skolen - Rektorrollen: Den lokale, stedlige iverksetter og byråsjef

20 -DET PESSIMISTISKE SCENARIO: Når reformer frastøtes Rektorrollen: Den vanskelige balansegang mellom pågående skoleeier og den myndiggjorte autonome lektor.

21 -Motstand mot endring: legitime argumenter - Motstand mot endring : Illegitime argumenter.

22 DET ARTISTISKE SCENARIO : Når reformideer holder frikoplet fra praksisfeltet.

23 TO ALTERNATIVE SCENARIER: 1. VIRUSTEORIEN: - Når reformideer oppfører seg som virus 2.OVERSETTELSESTEORIEN: - Når reformideer blir oversatt lokalt

24 Virus og effekter av organisasjonsideer i skolen VIRUSTEORIEN SETTER OPP ET DIFFERENSIERT BEGREP OM HVORDAN REFORMIDEER VIRKER I SKOLEN: -Ideer – som virus – kan ha lang inkubasjonstid. -Ideer – som virus – kan forsvinne ut igjen. -Ideer – som virus – kan mutere, inaktiveres og reaktiveres. - Ideer – som virus – kan ha massive effekter.

25 OVERSETTELSE AV REFORMIDEER I SKOLEN: Hvorfor blir reformideer oversatt når de skal tas i bruk? - Rasjonell oversettelse - Konfliktdemping - Ubevisst oversettelse

26 OVERSETTELSES-REGLER Reproduserende modus: Kopiering Modifiserende modus: Legge til, trekke fra Radikalt modus: Omvandling

27 TRANSLATØRKOMPETANSE -En kritisk suksessfaktor for å lykkes med implementering av reformer i skolen (Mislykket implementering skyldes ofte dårlig lokalt oversettelsesarbeid) - I betydelig grad oversett og ikke verdsatt. (jfr. den oversette og uglesette oversetter) - En stadig viktigere kompetanse

28 HVORDAN LYKKES MED Å LAGE GODE LOKALE OVERSETTELSER AV REFORMIDEER ? FIRE DYDER FOR DEN GODE OVERSETTER: 1.KUNNSKAP - Kunnskap om kontekster det oversettes fra - Kunnskap om kontekster det oversettes til 2.MOT - Om å ha mot til å redigere på reformideer - Når den lokale oversetteren må språksette - “Etterdikteren”

29 OVERSETTELSESDYDER (FORTS.) 3.TÅLMODIGHET - Oversetteren som “viruspasser” 4.STYRKE - Den mektige versus den avmektige oversetter.

30 Rektor som translatør – illustrert ved implementering av kvalitetssystemer etter opplæringsloven -Betydningen av kunnskap -Betydningen av mot -Betydningen av tålmodighet - Betydningen av styrke


Laste ned ppt "SAMTIDENS GLOBALE REFOMIDEER – OG HVA SKJER NÅR DE SKAL LANDES I KLASSEROMMET OG I BARNEHAGEN? Foredrag, Utdanningsforbundet i Narvik, 9.mars 2011 Kjell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google