Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knut Linrud Nordic Sales Manager, Special Hazards mobil +47 99 11 90 50.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knut Linrud Nordic Sales Manager, Special Hazards mobil +47 99 11 90 50."— Utskrift av presentasjonen:

1 Knut Linrud Nordic Sales Manager, Special Hazards klinrud@tyco-bspd.com, mobil +47 99 11 90 50

2 NOVEC™ 1230 • Kjemisk slokkevæske som består av fluor, oksygen og karbon • C6-Fluorisert keton - CF 3 CF 2 C(O)CF(CF 3 ) 2 – ny kategori slokkegass • Personsikker og effektiv brannslokking uten miljømessige ulemper - en kombinasjon av egenskaper som gjør den til en unik kjemisk slokkegass Fluor Oksygen Karbon 2

3 NOEN FAKTA FOR NOVEC™ 1230 • Oppbevares i væskeform • Lagringstid 30 år • Kokepunkt 49 ºC • Frysepunkt -108 ºC • Ubetydelig fordampnings trykk: 0,40 bar @ 25 ºC • Tetthet væske 1,60 g/ml @ 25 ºC • Tetthet gass 0,0136 g/ml @ 25 ºC / 1 bar (11 ganger tyngre enn luft) • Fargeløs og luktfri • Ikke elektrisk ledende • Ikke korrosiv • Ingen miljøavgift • Ingen restriksjoner på transport av Novec TM 1230 på trykkløs beholder 3

4 HVA KAN BESKYTTES? Faste organiskeBrennbare væskerGasser materialer og elektriske installasjoner ABC 4

5 SLOKKEPRINSIPPER - CLEAN AGENTS Inert gasser Kjemiske gasser Reduserer oksygen nivået til under 15% •Hovedsaklig absorbering av varme •Mindre: Innblanding i den kjemiske kjedereaksjonen i flammen Argon Nitrogen 5

6 HVORDAN SLOKKER NOVEC 1230? Brann pyramiden Kjedereaksjon Drivstoff Oksygen Varme Novec™ 1230 slokker ved å absorbere varme, virker kjølende 6 3M: "Novec™1230 fluid creates a gaseous mixture with air. This agent/air mixture has a heat capacity much greater than that of air alone. A higher heat capacity means, that this gas mixture will absorb more energy (heat) for each degree of temperature change it experiences.“

7 Halon 1301FM-200 ® Novec™ 1230 ODP1200 GWP690035001 ALT65 år33 år3-5 dager 49,2% reduksjon99,9% reduksjon 49,2% reduksjon99,9% reduksjon MILJØPÅVIRKNING ODP = Ozone depletion potential (CFC 11 = 1) (Montreal protokollen 1987) GWP = Global Warming Potensial (CO 2 = 1) (Kyoto protokollen 2005) ATL = Atmospheric lifetime GWP faktor 1 tilsvarer drivhuseffekten i 1kg CO 2 gass over 100 år 7

8  NOAEL = No Observed Adverse Effect Level The highest tested dose of a substance that has been reported to have no harmful (adverse) health effects on people or animals.  LOAEL = Lowest Observed Adverse Effect Level The lowest tested dose of a substance that has been reported to cause harmful (adverse) health effects on people or animals.  Adverse Health Effect = A change in body function or cell structure that might lead to disease or health problems. 8 PERSONSIKKERHET - DEFINISJONER

9 Design konsentrasjon*NOAELLOAELRangering Novec™ 12304,2% - 5,8%10%>10%████ FM-200 ® 6,4% - 8,4%9%10,5%████ Inergen ® 34,2% - 41,2%43%52%████ IG-5540,3% - 47,5%43%52%████ CO 2 35% - 65%5%n.a.████ ██ Ranking +- * Class A surface fire 9 PERSONSIKKERHET

10 Begrensende? Farlig? Fakta: 1.Alle kjemiske stoffer spaltes ved høyere temperaturer (omkring 500°C) 2.Novec 1230 danner halogen syrer / flussyre / hydrogenfluorid (HF) 3.HF vil lett oppdages som en skarp, stikkende lukt før maks faregrense nås 10 TERMISK DEKOMPONERING

11 A constraint? Dangerous? Løsning: 1.Hurtig brannslokking med et riktig designet deteksjons- og slokkesystem 2.6-10 sekunders utløsetid hindrer store varmevolumer 3.Spaltningsprodukter fra brannen i seg selv (f.eks. karbon monoxid, røyk) medfører en større fare 11 TERMISK DEKOMPONERING Begrensende? Farlig?

12 12 ROMFYLLING Uansett mengde så fylles rommet på under 10 sekunder KUN ROMBESKYTTELSE IKKE PUNKTBESKYTTELSE I ÅPNE ROM

13 System med europeiske beholdere approved System med amerikanske beholdere European Technical Standard ISO14520 / EN 15004 American Technical Standard NFPA 2001 13 SYSTEM GODKJENNELSER

14 14 SYSTEM PRINSIPPER Frittstående beholdereManifold

15 Novec™ 1230 Nitrogen 24.8 bar SAPPHIRE™ FLASKEN • Trykksatt til 25 bar eller 42 bar med N 2 • Stigerør som er festet til ventilen • Pneumatisk utløsning mellom sylinderne 15

16 FLASKESTØRRELSER (TPED og DOT) Volum i literDiameterTotal høydeMaks totalvekt 1) Deknings volum i m 3 minmaks 825438927512 16254588391024 32254920662047 524067261103277 106406115120565157 147406148427391218 1804061763330111267 343 2) 6101616625210476 1)Beregnet ut fra DNV regler: design temp 20 ºC og min/maks fylling 0,5/1,2 kg pr. liter 2)Kun i DOT utførelse 16

17 VENTILEN Standard utløser port Flammesikker solenoid port Pilot trykk port Utløp med sikkerhets kappe Lavtrykks bryter (opsjon) Sikkerhetsventi l (ca. 50 bar) 17

18 UTLØSERE 18 • Elektrisk • Pneumatisk • Wire trekk To kan kombineres

19 DYSER  Kalibreres for hver installasjon  Maks dekningsareal 167,2 m 2  Sprede mønster  180º - 7 ports  360º - 16 ports  Materiale  Aluminium, messing eller rustfritt 15,01 meter 9,145 meter 19

20 FM-200 ® ███ Sapphire™███ IG55█████ Inergen ® █████ CO 2 █████ 20 AREAL BEHOV / INSTALLASJONSTID

21 Inert gases Chemical agents Tid Trykk TRYKK VENTILASJON Tett rom med kontrollert trykkavlastning Spjeld som håndterer både over og undertrykk 21

22 REFYLLING Refylling kan utføres på stedet av trenet personell 22

23 ET TYPISK GASS SLOKKEANLEGG 1. Detektorer 2. Kontrollpanel 3. Manuell utløser 4. Lyd/lysalarm 5. Flaskebank 6. Rørnett 7. Dyser 8. Trykkavlastning 9. Stengning av ventilasjon 23

24 STANDARDER Typiske standarder for såkalte ″clean agent systems″ er … •NFPA 2001 (Clean Agents) •ISO 14520 (series of standards for Clean Agents) •VdS 2380 / CEA 4008 (non-liquifiable inert gases) •VdS 2381 / CEA 4045 (Halocarbon gases) •EN15004 Part 1 to Part 10 24 Part 1 – General Requirements Part 2 – FK 5-1-12 (Novec 1230)

25 • Arkiv • Museer • Bibliotek • Gallerier • Telekomstasjoner • Kontrol kabinetter • Transformator rom • Turbiner • Lokomotiver • Laboratorier • Maskinrom på båter Land, marine and offshore 25 TYPISKE BRUKSOMRÅDER

26 TYCO OG 3M MILJØ GARANTI •Tyco og 3M gir en garanti mot at Novec™ 1230 vil forbys eller få restriksjoner på bruk til brannsikring som en følge av:  (a) ozonskadende egenskaper (ODP)  (b) drivhus effekt (GWP) •Gjelder for 20 år, men må fornyes hvert 5. år •Krever registrering av godkjent installert system •Dekker innkjøpsprisen av Novec™ 1230 •For detaljer se Tyco’s ”Terms & Conditions for the Environmental Warranty” 26

27 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "Knut Linrud Nordic Sales Manager, Special Hazards mobil +47 99 11 90 50."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google