Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

… religion er roten til alt ondt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "… religion er roten til alt ondt."— Utskrift av presentasjonen:

1 … religion er roten til alt ondt.
For opptak:

2 Michael Shermer, President i Skeptics Society
Likevel, for hver og en av disse store tragediene er det ti tusen personlige gode gjerninger og sosiale goder som ikke blir raportert… Religion, som alle sosiale insitusjoner med slik historisk dybde og kulturell innflytelse, kan ikke bli redusert til et klart gode eller onde. However, for every one of these grand tragedies there are ten thousand acts of personal kindness and social good that go unreported … Religion, like all social institutions of such historical depth and cultural ipmact, cannot be reduced to an unambiguous good or evil.

3 Ingrediensene i religion
Religion er ikke det samme som gudstro. Religioner er komplekse fenomener Definerende fortellinger og tekster Delte trospunkter og verdier Regler for oppførsel Ritualer og erfaringer Spesielle steder/ting/tider Lederskap Gruppedynamikk basert på alt dette

4

5 Ingrediensene i religion
Definerende fortellinger og tekster Delte trospunkter og verdier Regler for oppførsel Ritualer og erfaringer Spesielle steder/ting/tider Lederskap Gruppedynamikk basert på alt dette Gjør gudstro disse ingrediensene mer destruktive?

6 Religion «opphøyer» konflikt til en kamp mellom godt og ondt.
Farlig – for hvis målet for «kampen» er det ultimate gode, må motstanderne være onde og man kan rettferdiggjøre alle midler for å bekjempe dem. Men samfunn som har sagt nei til Gud har en tendens til å løfte liknende idealer til en liknende status som rettferdiggjør vold. Alle idealer – guddommelige eller menneskelige kan bli misbrukt. Skrekkveldet under den Franske revolusjon skjedde i frihetens og likhetens navn. Den russiske revolusjon eliminerte overklassen i sosialismens navn slik Nazistenen drepte Jøder i Nasjonal-sosialismens navn. In Kambodsja eliminerte Pol Pot millioner i sosialismens navn. Mao i Kina? Kristenforfølgelse i sosialistiske land.

7 «Ingen selvmordsbombere uten religion»
«Troen på en belønning i det neste livet er drivkraften»

8 Robert Pape Ingen selvmordbombere før 1980. 315 from 1980-2003
Motivasjonen var ikke religøs, men politisk – ønsket om å fremtvinge fiendtlige makters tilbaketrekning fra okkupert land man oppfattet tilhørte et undertrykket folk med svært begrensede militære ressurser til disposisjon.

9 Robert Pape

10 «Religion er årsak til vold»
Er alle religioner årsak til vold? Er det kun religioner som forårsaker vold? Hva er religionens rolle i såkalt «religiøs vold»?

11 «Religion er årsk til vold»
De fleste samfunn reflekterer det sosiologiske behovet for å definere seg selv, og identifisere hvem som er «innenfor» og hvem som er «utenfor. «Oss» og «de andre». I tider med konflikt blir dette behovet mer intenst. Alle mulige ting kan bli markører for «oss» og «de andre» i en konflikt: Religion, etikk, kulturell bakgrunn, språk, kjønn, alder, sosial klasse, seksuell orientering, velstand, stammetilhørighet, etiske verdier eller politisk syn. I mange konflikter ville en annen markør tatt religionens plass om den ikke var en faktor.

12 Religionskritikk Alle religioner er ikke like
Religioner kan bli kritisert utenfra og innefra. Min mening: Religion som ikke forbedrer livet på denne planeten trenger å redigeres. Store deler av Bibelen er religionskritikk. ‘Profetene’ i Det gamle testamente Jesus in det nye. Jesus, for eksempel, forbyr kategorisk all bruk av vold.

13

14 Evolusjonens dynamikk
Teorien om det naturlige utvalg synes å fostre selviskhet på bekostning av felles goder, vold, kald likegyldighet til lidelse… kortsiktig grådighet på bekostning av langsiktig fremsyn. The theory of natural selection itself seems calculated to foster selfishness at the expense of public good, violence, callous indifference to suffering, short term greed at the expense of long term foresight.

15 Supervennligheten til Jesus er udarwinistisk
“Drarvinistene har forklaringer på menneskelig vennlighet.” “Men den type menneskelig supervennlighet jeg snakker om går for langt. Det er et bomskudd. “Menneskelilg supervennlighet er en perversjon av darwinsimen.” Fra et darwinistisk ståsted er supervennlighet bare dumt. Religionen viser oss at tåpelige ideer kan spres. La oss bruke religionen til å spre ideen som supervennlighet. Jesus og Gandhi som rollemodeller.

16 Tolstoy, Gandhi og Jesus
Dere har hørt det er sagt:' Øye for øye og tann for tann. ' 39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. 40 Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. 41 Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. 42 Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg (Matt 5,38-42).

17

18 Tolstoy: Letter to a Hindu
1906 Beskriver hvordan det indiske folk ved å følge Jesu instruksjoner kan seire over britene uten terrorisme, hat eller vold.

19

20 Martin Luther King

21 Kings strategi for å gjøre slutt på urettferdighet gjennom selvoppofrelse.
1. Ikkevoldelige demonstranter går ut i gatene og praktiserer sine lovfestede rettigheter. 2. Rasister motsetter seg dem og utøver vold mot dem. 3. Samvittighetsfulle Amerikanere krever i anstendighetens navn at myndighetene griper inn og at lovene endres. 4. Regjeringen bøyer seg for presset fra massene, griper øyeblikkelig inn og støtter lover som vil løse problemene.

22 South Africa: Nelson Mandela and Desmond Tutu

23 Myanmar/Burma protests 2007

24 Konklusjoner Religion er et komplekst fenomen. Andre faktorer enn tro på det overnaturlige kan være problemet. Religioner er ikke like. De er svært ulike. Religioner kan evaluere etter sitt bidrag til menneskehetens fremgang og velvære. En rasjonell tilnærming til religion innebærer også kritikk av religion. Etterfølgere av Jesus som støtter vold, isolering, segregering, demonisering og diskriminering gjør dette i direkte ulydighet mot sine hellige tekster og instruksjonene til ham de hevder å følge.

25

26


Laste ned ppt "… religion er roten til alt ondt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google