Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Georg Høyer Universitetet i Tromsø, Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Georg Høyer Universitetet i Tromsø, Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Georg Høyer Universitetet i Tromsø, Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

2 Tvangsdebatten er på rett spor ANSGAR GABRIELSEN styreleder, SUNNIVA ØRSTAVIK generalsekretær Rådet for psykisk helse ”Psykiatridebatten. Debatten om tvang i psykisk helsevern er for viktig til å dreie seg om personer, posisjoner og organisasjoner. La oss derfor holde debatten om tvang på rett spor. Norge ligger på tvangstoppen”. Aftenposten 2008 05.04.2008

3 Omfang av tvungent psykisk helsevern: Tvangsinnleggelser, døgnopphold Måter å måle omfanget av tphv med døgn: Antall tvangsinnleggelser Antall personer tvangsinnlagt Antall døgn innlagt med tvang per år Antall personer tvangsinnlagt en bestemt dag Antall behandlingsepisoder med tvang

4 Omfang av tvungent psykisk helsevern: Tvangsinnleggelser, døgnopphold Fire kilder: •Sintef Helse/Samdata psykisk helsevern •SSB •Kontrollkommisjonenes årsrapporter •Spesifikke studier

5 Tvungent psykisk helsevern: Tvangsinnleggelser, døgnopphold Utenfor institusjon I Institusjon Tvungen undersøkelse Henvist (med tvang) enten til tvungen observasjon eller tphv Vedtak om enten Tvungen observasjon Eller tphv Vedtak om endringer, utskrivninger med mer Etterkontroll uten klage (KK) HUSK SKILLET MELLOM HENDELSER OG PERSONER

6 OMFANG, ANDELER 2007 TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN OMFANG, ANDELER 2007 Tvangsinnleggelser: Oppgis oftest i andeler (% av alle innleggelser) Eller rater (antall innleggelser/befolkning/år) Andeler 2007: Henv. Vedtak Andeler av alle innleggelser, alle institusjoner: 33 24 Andeler av alle innleggelser, sykehus: 39 28 Andeler av alle innleggelser, DPS/Sykehjem: 8 7 Kilde: SINTEF Helse Andeler stort sett et dårlig mål. Sier lite.

7 Omfang av tvungent psykisk helsevern: Tvangsinnleggelser, døgnopphold : SINTEF Helse 2008 2001 2006 Tvang ved henvisning 4278 6499 (66% av virksomheten) Tvang ved vedtak 3214 5239 (54-78% av virksomheten) 3714 4716 (66% av virksomheten) Estimat vedtak alle institusjoner 4188-6958 6179-7345 Rater 18 år + 122-202 174-207

8 2001200220032004200520062007 TOTALT ANTALL INNL. 25 121 38 46442 19743 77447 17249 82948 857 DERAV MED TVANG 8 701 8 9399 4398 91710 2849 5499 311 ANDEL TVANG (%) 34.6 23.222.420.421.819.219.1 PER 100 000 ALLE 18 ÅR+ 192 253 198 259 209 273 195 255 224 292 205 269 198 260 ANTALL TVANGSINNLEGGELSER 2001-2007 TVUNGEN OBSERVASJON OG TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN SLÅTT SAMMEN (Kilde: SSB)

9

10 Kontrollkommisjonenes etterkontroller av tvangsinnleggelser 2005-2007 (Dokumentkontroll) 200520062007 Antall ktr. 9324114049199 Ant. Komm. 5456 (44)54 Kilde: KK årsberetninger, Helsedir.

11 TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN OMFANG TVANG M.DØGN Tvangsrate Hendelser: henvisning vedtak 259 185 Personer: henvisning186 Behandlingsepisode209 Den norske delen av den Nordiske Paternalisme/Autonomi studien. Omfatter i alt 2043 innleggelser fra fire sykehus (18 år+), 1997-98. Opptaksområdene dekker 14 % av befolkningen 18 år+. Svarer til 9300 henvisninger, 8300 vedtak og 6670 personer på landsbasis

12 Antall tvangsinnleggelser: Sammenligninger ulike kilder 200520062007 SSB 10 28495499311 KK 9324114049199 SINTEF Helse 729069416764 Kilde: KK årsberetninger, Helsedir.

13 Antall tvangsinnleggelser (rater) 1 Sammenligninger ulike kilder 200520062007 SSB 292269260 SINTEF Helse 206194186 Kilde: SSB, SINTEF Helse 1 Vedtak per 100 000 innbygger 18 år+

14 Omfang av tvungent psykisk helsevern: Tvangsdøgn, personer under tphv Antall tvangsdøgn 2007: 27 % (400 500 av totalt 1 482 824) (Sintef helse, avd. psykisk helevern)

15 Omfang av tvungent psykisk helsevern Tphv uten døgn (TUD) 20022007 Estimat, alle utskrivninger til TUD fra institusjoner godkjent for tvang 17002600 Kilde: SINTEF Helse, 2008

16 TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN OMFANG TVANGSTILBAKEHOLDELSE Tvangstilbakeholdte pasienter, antall og prosent av alle innlagte i utvalgte år. voksenpsykiatrien (Kilde Samdata, psykiatri og SSB) 19891994199920032007 Ant. Tv.innl. Tv.innlagte % av alle innl 2638 39 1952 35 1698 31 1136 22 1033 21 Alle innlagte Antall senger Belegg (%) 6884 8425 82 5621 6537 86 5084 5840 87 4200 5296 79 3485 4769 73

17 Omfang av tvungent psykisk helsevern : Variasjoner Nasjonale: •Tphv med døgnopphold 2007: Variasjonsfaktor 4.5 (SINTEFHelse 2008) •TUD 2007: Andelen TUDvarier fra 2% til 13%av alle utskrivninger Internasjonale •Variasjonsfaktor 36.3 (Salize,Dressing og Peitz 2002)

18 TVANGSINNLEGGELSESRATER Per 100 000 innbygger Danmark (2000) 34 England og Wales (1999) 48 Finland (2000) 218 Frankrike (1999) 11 Nederland (1999) 44 Portugal (2000) 6 Sverige (1998)114 Tyskland (2000)175 Salize, Dressing & Peitz, 2002 Norge (2002) 209

19 Begrunnelser for tvang. Legale kriterier %, BehandlingFareBegge(Overlast) Tverrsnitts us. 2007 (N= 806) 441442- Tverrsnitts us. 2003 (N=999) 391327(5+16) Variasjoner 1989-2007 14 - 4410 - 147 - 42(0-68) Innleggelse 2007 78319- Innleggelse 2006 68725- Kilder: Sintef Helse, Samdata psykisk helsevern,

20 KONKLUSJONER I •Fortsatt usikkerhet om antall tvangsinnleggelser per år i Norge. Ulike estimater varier fra ca 6200-9500 for vedtak og 9000-11000 for henvisninger •Antall personer varierer tilsvarende fra ca 4100-6400 for vedtak, og 5200-7900 for henvisninger

21 KONKLUSJONER II Tphv med døgn: Antall innleggelser ligger historisk høyt, tendens til reduksjon 2005-2007 Sannsynlig nedgang i antall tvangsdøgn Tphv uten døgn: Øker 2002-2007 Dårlige data. Estimat 2007: 2600 Personer under tphv med døgn en gitt dag Jevn reduksjon 1989-2007 ca 1000 pasienter i 2007


Laste ned ppt "Georg Høyer Universitetet i Tromsø, Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google