Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Georg Høyer Universitetet i Tromsø, Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Georg Høyer Universitetet i Tromsø, Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Georg Høyer Universitetet i Tromsø, Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

2 Tvangsdebatten er på rett spor ANSGAR GABRIELSEN styreleder, SUNNIVA ØRSTAVIK generalsekretær Rådet for psykisk helse ”Psykiatridebatten. Debatten om tvang i psykisk helsevern er for viktig til å dreie seg om personer, posisjoner og organisasjoner. La oss derfor holde debatten om tvang på rett spor. Norge ligger på tvangstoppen”. Aftenposten

3 Omfang av tvungent psykisk helsevern: Tvangsinnleggelser, døgnopphold Måter å måle omfanget av tphv med døgn: Antall tvangsinnleggelser Antall personer tvangsinnlagt Antall døgn innlagt med tvang per år Antall personer tvangsinnlagt en bestemt dag Antall behandlingsepisoder med tvang

4 Omfang av tvungent psykisk helsevern: Tvangsinnleggelser, døgnopphold Fire kilder: •Sintef Helse/Samdata psykisk helsevern •SSB •Kontrollkommisjonenes årsrapporter •Spesifikke studier

5 Tvungent psykisk helsevern: Tvangsinnleggelser, døgnopphold Utenfor institusjon I Institusjon Tvungen undersøkelse Henvist (med tvang) enten til tvungen observasjon eller tphv Vedtak om enten Tvungen observasjon Eller tphv Vedtak om endringer, utskrivninger med mer Etterkontroll uten klage (KK) HUSK SKILLET MELLOM HENDELSER OG PERSONER

6 OMFANG, ANDELER 2007 TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN OMFANG, ANDELER 2007 Tvangsinnleggelser: Oppgis oftest i andeler (% av alle innleggelser) Eller rater (antall innleggelser/befolkning/år) Andeler 2007: Henv. Vedtak Andeler av alle innleggelser, alle institusjoner: Andeler av alle innleggelser, sykehus: Andeler av alle innleggelser, DPS/Sykehjem: 8 7 Kilde: SINTEF Helse Andeler stort sett et dårlig mål. Sier lite.

7 Omfang av tvungent psykisk helsevern: Tvangsinnleggelser, døgnopphold : SINTEF Helse Tvang ved henvisning (66% av virksomheten) Tvang ved vedtak (54-78% av virksomheten) (66% av virksomheten) Estimat vedtak alle institusjoner Rater 18 år

8 TOTALT ANTALL INNL DERAV MED TVANG ANDEL TVANG (%) PER ALLE 18 ÅR ANTALL TVANGSINNLEGGELSER TVUNGEN OBSERVASJON OG TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN SLÅTT SAMMEN (Kilde: SSB)

9

10 Kontrollkommisjonenes etterkontroller av tvangsinnleggelser (Dokumentkontroll) Antall ktr Ant. Komm (44)54 Kilde: KK årsberetninger, Helsedir.

11 TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN OMFANG TVANG M.DØGN Tvangsrate Hendelser: henvisning vedtak Personer: henvisning186 Behandlingsepisode209 Den norske delen av den Nordiske Paternalisme/Autonomi studien. Omfatter i alt 2043 innleggelser fra fire sykehus (18 år+), Opptaksområdene dekker 14 % av befolkningen 18 år+. Svarer til 9300 henvisninger, 8300 vedtak og 6670 personer på landsbasis

12 Antall tvangsinnleggelser: Sammenligninger ulike kilder SSB KK SINTEF Helse Kilde: KK årsberetninger, Helsedir.

13 Antall tvangsinnleggelser (rater) 1 Sammenligninger ulike kilder SSB SINTEF Helse Kilde: SSB, SINTEF Helse 1 Vedtak per innbygger 18 år+

14 Omfang av tvungent psykisk helsevern: Tvangsdøgn, personer under tphv Antall tvangsdøgn 2007: 27 % ( av totalt ) (Sintef helse, avd. psykisk helevern)

15 Omfang av tvungent psykisk helsevern Tphv uten døgn (TUD) Estimat, alle utskrivninger til TUD fra institusjoner godkjent for tvang Kilde: SINTEF Helse, 2008

16 TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN OMFANG TVANGSTILBAKEHOLDELSE Tvangstilbakeholdte pasienter, antall og prosent av alle innlagte i utvalgte år. voksenpsykiatrien (Kilde Samdata, psykiatri og SSB) Ant. Tv.innl. Tv.innlagte % av alle innl Alle innlagte Antall senger Belegg (%)

17 Omfang av tvungent psykisk helsevern : Variasjoner Nasjonale: •Tphv med døgnopphold 2007: Variasjonsfaktor 4.5 (SINTEFHelse 2008) •TUD 2007: Andelen TUDvarier fra 2% til 13%av alle utskrivninger Internasjonale •Variasjonsfaktor 36.3 (Salize,Dressing og Peitz 2002)

18 TVANGSINNLEGGELSESRATER Per innbygger Danmark (2000) 34 England og Wales (1999) 48 Finland (2000) 218 Frankrike (1999) 11 Nederland (1999) 44 Portugal (2000) 6 Sverige (1998)114 Tyskland (2000)175 Salize, Dressing & Peitz, 2002 Norge (2002) 209

19 Begrunnelser for tvang. Legale kriterier %, BehandlingFareBegge(Overlast) Tverrsnitts us (N= 806) Tverrsnitts us (N=999) (5+16) Variasjoner (0-68) Innleggelse Innleggelse Kilder: Sintef Helse, Samdata psykisk helsevern,

20 KONKLUSJONER I •Fortsatt usikkerhet om antall tvangsinnleggelser per år i Norge. Ulike estimater varier fra ca for vedtak og for henvisninger •Antall personer varierer tilsvarende fra ca for vedtak, og for henvisninger

21 KONKLUSJONER II Tphv med døgn: Antall innleggelser ligger historisk høyt, tendens til reduksjon Sannsynlig nedgang i antall tvangsdøgn Tphv uten døgn: Øker Dårlige data. Estimat 2007: 2600 Personer under tphv med døgn en gitt dag Jevn reduksjon ca 1000 pasienter i 2007


Laste ned ppt "Georg Høyer Universitetet i Tromsø, Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google