Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASKVOLL Bedriftskartlegging gjennomført av Norstat uke 2-4 2013 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASKVOLL Bedriftskartlegging gjennomført av Norstat uke 2-4 2013 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 ASKVOLL Bedriftskartlegging gjennomført av Norstat uke 2-4 2013 1

2 Innledning Noen bakenforliggende tall i.h.h.t. SSB: Totalt antall bedrifter i Askvoll kommune: 443 • Aktive: 119 • Inaktive: 324 2

3 Mål for undersøkelsen Vi ønsker gjennom undersøkelsen bl. a. å få svar på følgende: 1.Eksisterende og forventet aktivitetsnivå i bedriftene i Askvoll 2.kompetanse/rekrutteringsbehov i næringslivet i Askvoll pr. i dag og i løpet av kommende 3- årsperiode. 3.Forventet markedsutvikling 4.Planlagte og gjennomførte bedriftsutviklingstiltak 5.Ønske / behov for samarbeid og kompetanseløft 3

4 Frafallsrapport TOTALActiveInactive AB BASE494210284 Intervju963759 19 %18 %21 % Nektelse672344 14 %11 %15 % Ikke målgruppen39831 8 %4 %11 % A Fulle kvoter Ikke svar/tlf.svarer1468957 30 %42 %20 % B Opptatt Avtale1224874 25 %23 %26 % Feil nr/ikke i bruk/fax etc24519 5 %2 %7 % A TOTAL101 %100 % 4

5 Spørsmål 1 - 4 Aktivitetsnivå 5

6 Spm. 1 Forventet aktivitetsnivå i 2013 TOTALActiveInactive AB BASE963759 Økt aktivitet31 %38 %27 % Omtrent samme aktivitet som i 201261 %59 %63 % Ingen aktivitet4 %3 %5 % Usikker/vet ikke3 % 5 % TOTAL99 %100 % • Av de 37 bedriftene i undersøkelsen som er registrert aktive i 2012 forventer 14 økt aktivitet i 2013 • Av 59 bedrifter som var registrert inaktive i 2012 forventer 16 aktivitet i året som kommer • Følgelig forventer 30 av bedriftene i undersøkelsen økt aktivitet i 2013 6

7 Spm. 2 (Bedrifter registret aktive i 2012) Hva er årsaken til at virksomheten ikke kommer til å være aktiv i 2013? • Av de 37 bedriftene som var aktive i 2012 forventer 4 ingen aktivitet i 2013 – 3 av disse er enkeltmannsforetak hvor alderspensjoner er hovedårsak – 1 oppgir sykdom som bakgrunn for inaktivitet Spm. 3 (Bedrifter registret aktive i 2012) Er det mulighet for at virksomheten blir aktiv igjen? • Nei Spm. 4 (Bedrifter registret aktive i 2012) Er det noe omstillingsorganisasjonen i Askvoll kan bistå med for at virksomheten skal bli aktiv igjen? • Nei 7

8 Spørsmål 10 - 17 Rekruttering og nyansettelser 8

9 Noen hovedfunn • 13 av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de for tiden er på jakt etter nye medarbeidere – Se spm. 11 for kompetansebehov • 9 av disse opplever det som vanskelig å rekruttere nye folk – Se spm. 13 for ytterligere informasjon • 6 av disse 9 oppgir at de har sagt nei til oppdrag på bakgrunn av personellmangel • 56% av de aktive bedriftene oppgir at de bruker egne nettverk i rekruttering av nye medarbeidere 9

10 Spm. 10 Er virksomheten på jakt etter nye medarbeidere i dag? TOTALActiveInactive BASE893653 Ja15 %19 %11 % Nei85 %81 %89 % Usikker/vet ikke TOTAL100 % 10

11 Spm. 11 Hva slags kompetanse ønsker virksomheten å rekruttere? • dekoratører • fagkompetanse teknisk og adm. • Fagpersonell bil • Gårdsbruk • Høgskoleutdanning økonomi og administrasjon • høyskole/universitet, mariteknisk, marinbiologer og geologer • landbruk(avløser) • lærling • Med fagarbeid • offiserer • salg • Teknisk personell 11

12 Spm. 12 Opplever du det som vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til bedriften? TOTALActiveInactive AB BASE1376 Ja69 %86 %50 % Nei15 %14 %17 % Usikker/vet ikke15 % 33 % TOTAL99 %100 % 12

13 Spm. 13 Hvilken type kompetanse har bedriften størst problemer med å rekruttere? • Fagkompetanse bil • Høgskoleutdannede • Folk med høyere utdannelse i distrikts Norge • Kompetanse innenfor bygge bransjen • fagarbeidere • Sjø offiserer • Folk med salgserfaring og praktisk innsikt 13

14 Spm. 14 Har bedriften sagt nei til oppdrag på grunn av mangel på personell/fagfolk? TOTALActiveInactive AB BASE963 Ja67 %50 %100 % A Nei33 %50 % B Usikker/vet ikke TOTAL100 % 14

15 Spm. 15 Hvordan rekrutterer bedriften vanligvis nye medarbeidere? (Årsak til totalsum over 100% er at enkelte respondenter har oppgitt flere alternativer) 15

16 Spm. 16 Er det utviklingstrekk i virksomheten eller markedet som vil medføre behov for nyansettelser de neste 1-3 årene? TOTALActiveInactive AB BASE893653 Ja29 %42 %21 % Nei63 %47 %74 % Usikker/vet ikke8 %11 %6 % TOTAL100 % 101 % 16 • 15 av de aktive bedriftene forventer behov for nyansettelser i kommende 3- årsperiode • 11 av bedriftene som var inaktive i 2012 forventer aktivitet med påfølgende behov for ansettelser i kommende 3- årsperiode • Følgelig forventer 26 bedrifter behov for nyansettelser i løpet av kommende 3 år

17 Spm. 17 Hvilken type utviklingstrekk? • Vekst i markedet (10) • Større etterspørsel etter produkter vi selger (4) • Utvidelse av virksomhet (4) • Viktig samband / økt handelsområde (2) • Ønske om vekst (2) • Nye produkter som skal på markedet • Nyere teknologi • produktutvikling, innovasjon • teknisk erfaring(hydraulikk og styring(PLS) 17

18 Spørsmål 5 - 9 Bedriftsutviklingstiltak 18

19 Noen hovedfunn • 21 av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de nylig har, eller er i ferd med å gjennomføre, bedriftsutviklingstiltak • I tillegg har 8 bedrifter planer om å gjennomføre slike – 14 av disse 29 bedriftene har fått ekstern bistand. Av disse 14 er det kun 1 som er usikker på om han er fornøyd med bistanden de har mottatt (se for øvrig spm. 7 og 8) 19

20 Spm. 5 Har virksomheten planer om, eller er i ferd med å gjennomføre eller nylig gjennomført bedriftsutviklingstiltak? TOTALActiveInactive AB BASE893653 Ja - planer om8 % Ja - er i ferd med å gjennomføre11 %14 %9 % Ja - nylig gjennomført13 %22 %8 % Nei66 %53 %75 % Usikker/vet ikke1 %3 % TOTAL99 %100 % 20

21 Spm. 6 Har virksomheten fått bistand av eksterne bidragsytere i dette arbeidet? TOTALActiveInactive AB BASE291613 Ja48 %62 %31 % Nei52 %38 %69 % Usikker/vet ikke TOTAL100 % 21

22 Spm. 7 og 8 Spm. 7 - Hvem har dere fått bistand fra? Spm. 8 - Hva fikk dere bistand til? arkitekttegning av påbygg En mentorSe på det økonomiske, kundeundersøkelser innovasjon norgeproduktutvikling Inovasjon NorgeBygging og profilering KommunenForprosjekt Kommunenøkonomisk støtte og planlegging Kommunen SND prosjektet med pengestøtte og bruk av rådgivningsfirma (PWC) forbindelse med prosjektanalyse kurs i regi av fylkeskommunenkurs merkur programmetutvikle og oppstart Norsk Tipping, DFS, Askvoll KommuneBygge ny innendørs skytebane og klubbhus offentlig sektor, innovasjon norge og private bedrifter(leverer annleggsmidler til landbruket)utforme søknader og planlegging offentligemarkedsundersøkelse PwC Slå sammen to selskap, tekniske løsninger rundt fusjonering og skatt og budsjett ved sammenslåing tv3prosessen 22

23 Spm. 9 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med den bistanden dere fikk? TOTALActiveInactive AB BASE14104 Svært misfornøyd Misfornøyd Fornøyd64 %70 %50 % Svært fornøyd29 %30 %25 % Usikker/vet ikke7 % 25 % TOTAL100 % 23

24 Spørsmål 18- 24 Samarbeid, kurs og kompetanse 24

25 Spm. 18 Har bedriften behov for kurs eller sertifisering av dagens ansatte? TOTALActiveInactive AB BASE893653 Ja33 %36 %30 % Nei66 %61 %70 % Usikker/vet ikke1 %3 % TOTAL100 % 25

26 Spm. 19 Hvilke type kurs eller sertifisering har dere behov for? • akkreditere firma • Behandling av tøy • blomsterdekoratørkurs • Data • Fagbrev innen mekanisk, oppdateringer innen teknologi og myndighetskrav kundebehandling og salgsarbeid (2 stk.) • fagfeltet vårt, kraner, kjeler, HMS, mattrygghet, has-up • HMS (3 stk.) • interne kurs på kjedenivå • Faglig oppdatering, kurs innen økonomi • Kurs innen veterinærfaglige tema • Kurs innenfor fargefag • Legemiddel, alkohol (dagligvareforretning • lokal godkjenning • Måling • Regnskap, økonomi • sertifikater • sikkerhetskurs • Sprøyte sertifikat • Sprøytevern miljøvern • Sveising, mekanisk • Sykkel reparasjon, fyrverkerisalg • teknisk • trygg mat, brannvern 26

27 Spm. 20 Har bedriften samarbeid med andre bedrifter i eller utenfor egen bransje? TOTALActiveInactive AB BASE893653 Innenfor egen bransje37 %28 %43 % Utenfor egen bransje4 % 8 % A En kombinasjon33 %44 %25 % Usikker/vet ikke (IKKE LES OPP)26 %28 %25 % TOTAL100 % 101 % 27

28 Spm. 21 Har bedriften behov for mer samarbeid med andre bedrifter? TOTALActiveInactive AB BASE893653 Ja38 %50 %30 % Nei56 %44 %64 % Usikker/vet ikke6 % TOTAL100 % 28

29 Spm. 22 Hvilke type samarbeid? • Andre bedrifter kan komme å få turer hos meg. • Arrangere stevner sammen med fler • Avlasting og anbefaling • Betjener det lokale markedet sammen med andre. • booking av turister og markedsføring • bruke hverandre for å styrke seg • Byggevaresiden • faglig • Form av gjennomføring av arrangement, servering • går litt på leveranser • innkjøp av maskiner • Innkjøpssamarbeid, salg og markedsføring • Innkjøpssamarbeid • Innleie av tilsvarende konsulenter • Kompetanse (2) • kunnskapsdeling • landbruksmaskiner • lettere å selge • leveranse • marked, nettverksbygging • Markedsføring • rehabilitering, regime og metoder • Reklamere og sy sammen pakker til turister • salg innkjøp • salg og levering av varer og innenfor turistnæring • Salg og markedsføring • Samarbeid om teaterproduksjon • Større prosjekter • tegner bygg, håndverkere • Turistarbeid, Behov for mer folk innenfor kystturer og lignende • Utleie av sjåfører • Utvikling av anleggsvirksomhet (entreprenør) 29

30 Spm. 23 Har din bedrift behov for mer samarbeid med forskings- og utviklingsmiljøer (FoU)? TOTALActiveInactive AB BASE893653 Ja17 % Nei80 %75 %83 % Usikker/vet ikke3 %8 % TOTAL100 % 30

31 Spm. 24 Hvilke type FOU miljø? • alternativ helse • Bio-forsk • DFS • havforskning • jordbruk og plantekultur • Marine, havforskning. • NTNU • Produsenter og forhandlere • Til å ruste opp salongen og bedre tilbudet til kundene, få en mer moderne og kundevennlig virksomhet. • universiteter og er godkjent av forskingsinstituttet • utvikling • utvikling av nye ideer • Veterinærforeningen • Veterinærhøyskolen 31

32 Spørsmål 25- 27 Støtteordninger og bistand 32

33 Spm. 25 Har bedriften behov for informasjon om støtteordninger knytt til utvikling for bedrifter? TOTALActiveInactive AB BASE893653 Ja64 %67 %62 % Nei36 %33 %38 % Usikker/vet ikke TOTAL100 % 33 57 av bedriftene i undersøkelsen oppgir av de har behov for informasjon om støtteordninger knyttet til utvikling av bedriften Tillegg spm. 25 Navn på bedrifter som ønsker informasjon (informasjon ikke tilgjengelig)

34 Spm. 26 Har bedriften behov for bistand i utforming av FoU-prosjekt? TOTALActiveInactive AB BASE893653 Ja16 %19 %13 % Nei75 % Usikker/vet ikke9 %6 %11 % TOTAL100 % 99 % 34

35 Spm. 27 Hvilke type bistand? • (rettskriving og regelverk) det byråkratiske. • Hjelp til å utvikle nye forretningsområder- fra bil til båt • Hjelp til å søke om støtte og utvikling • Hjelp til å utvikling av bedriften • klimaendringer, nye gressorter og vekster, konsekvenser av endring i klima. • Konsulenter for utvidelse av driftsbygning • planlegging av, oppdyrkingsprosjekt,grøfting og bygningsmasse, alt som man må søke tilskudd til • Reklame og utstyr som jeg trenger. Kontakter • rådgiving • støtte til små/mellomstore bedrifter fra kommunen, • søknader og støtteordninger • Til å behjelpe med hvordan man formulerer søknad • Videreutvikling av varesortiment • Økonomisk bistand 35

36 Spørsmål 28- 33 Nettverk, kompetansedeling og interesseorganisasjoner 36

37 Spm. 28 Omstillingsorganisasjonen i Askvoll ønsker å etablere et nettverk for å hjelpe etablerere som ønsker å starte opp virksomhet i kommunen. Målet er å samle etablererer for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Kunne du tenke deg å være med i et slikt fora? TOTALActiveInactive AB BASE893653 Ja42 %69 %23 % B Nei49 %25 %66 % A Usikker/vet ikke9 %6 %11 % TOTAL100 % Spm. 29 Navn på bedrifter som er positive til å være med, se neste side: 37

38 Spm. 30 Kan du vere interessert i å vere mentor for andre i et slikt nettverk? TOTALActiveInactive AB BASE372512 Ja32 % 33 % Nei41 %44 %33 % Usikker/vet ikke27 %24 %33 % TOTAL100 % 99 % 38

39 Spm. 31 Savnet du selv et slik fora da du skulle etablere egen virksomhet? TOTALActiveInactive AB BASE893653 Ja31 %33 %30 % Nei64 % Usikker/vet ikke4 %3 %6 % TOTAL99 %100 % 39

40 Spm. 32 Er du medlem av interesseorganisasjonen Askvoll Næringsutvikling? TOTALActiveInactive AB BASE893653 Ja29 %47 %17 % B Nei71 %53 %83 % A Usikker/vet ikke TOTAL100 % 40

41 Omstillingsorganisasjonen vil i samarbeid med Askvoll Næringsutvikling arrangere temakvelder med relevante foredrag for næringslivet i kommunen. Har du innspill til tema som du kunne hatt bruk for i din virksomhet? • Enklere og kjappere og få saker i kommunen ferdig behandlet • Ett mål om hvor skal hen, ett felles mål for næringsutvikling i kommunen, ha en råd tråd, sette mål f.eks. fram til 2015, ha en handlingsplan for næringslivet i kommunen som er konkret, blir for mye konsulenter synsing og mening. Savner kompetanseheving på alle nivå i kommunen. • Grunneiendomsspørsmål, samferdsel og ulike støtteordninger. • Idrettsmiljøet er ett fortrinn, er gode anlegg her. Lite fokus på fiskeri og rederinæring. • Info fra kommunen • Info fra kommunen, info. ang. etablering • Info om framtidige pensjonsordninger. Tema innom landbruk(f.eks. dyrehold) • Innenfor gardsdrift • Kommunikasjon, bevisstgjøring på hva vi har i kommunen. 10% vekst på fastlandet. • Kundebehandling og markedsutvikling. • Landbruksfaglige tema, ulike støtteordninger i forbindelse med generasjonsskifte • lederutvikling og økonomistyring • mangel på det rundt virksomheten • om å etablere nye bedrifter i kommunen • Oppdatere firma på spesielt lovverk og hva som endrer seg. Byggemelding og lignende • Regnskap og støtteordninger og samarbeid mellom bedrifter, inspirasjon. • samarbeid • Service • Stadt skipstunnel, • Søknad om patenter og støttemidler, hjelp til å komme seg igjennom systemet. Lære byråkratiet i Innovasjon Norge. • ta vare på dyrket jord og få støtte til å grøfte og dyrke, holde jorda ved like, 1000kr per mål er lite i støtte • utfordringer med netthandel 41

42 Spørsmål 36- 40 Bakgrunn: 42

43 Spm. 36 Når ble virksomheten etablert? NOTER ÅRSTALL • Ingen info Spm. 37 Hvor mange ansatte er (var) det i virksomheten? • Ingen info 43

44 Spm. 38 Innenfor hvilken bransje driver (drev) virksomheten? TOTALActiveInactive AB BASE963759 Handel, kontor og service18 %16 %19 % Fiskeri6 %5 %7 % Håndverk og Industri14 %11 %15 % Reiseliv (hotell, hytteutleie, kafe/restaurant, opplevelser)10 %8 %12 % Kompetansebedrift (rådgiving, konsulentarbeid)4 %11 % B Transportnæring3 %5 %2 % Anna næring:45 %43 %46 % TOTAL100 %99 %101 % 44

45 Spm. 39 / 40. • Ingen info 45


Laste ned ppt "ASKVOLL Bedriftskartlegging gjennomført av Norstat uke 2-4 2013 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google