Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hurtiginnføring i maritech Lønn Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn Asbjørn Østby, Mars 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hurtiginnføring i maritech Lønn Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn Asbjørn Østby, Mars 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hurtiginnføring i maritech Lønn Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn Asbjørn Østby, Mars 2013

2 maritech Lønn • Oversikt: oppsett og lokalisering av funksjonalitet • Saksgang følger menystrukturene Brukerhåndbok http://www.maritech.no/uploads/Downloads/Lonn/mwlonn.pdf Innhold i denne slideserien Produktinformasjon http://www.maritech.no/no/side/produkter/maritech/lonn/

3 Kartotek Kartotekopplysninger er grunnleggende opplysninger som benyttes under lønnskjøringen. • Oppsett og vedlikehold av klient, og underavdelinger (sone) • Vedlikehold av ansatte • Oppsett hovedbøker, avdeling, prosjekt etc. • Felles data – for alle lønnsklienter eller alle maritech systemer, som postnr, kommune

4 Registrering • Overfør faste arter • Importer reiseregninger og tidregistreringer • Vedlikehold og registrer lønn • Generer lønn • Lønnslipper og remittering • Periodiske lønnslister – Kontering • Godkjenning Ved Navision – manuell eller autoeksport kontering, se menypunkt Fil

5 Rapportering • Rapporter for intern eller ekstern bruk • Rapporter statiske lister og ferdig formaterte utskrifter • Forspørsel – skjermdata, rapporter med vekslende kriterier › Rapportgenerator ERP – dynamisk utnyttelse av datasett for god innsikt i data (Pivot)

6 Termin • Innberetning av oppgaver AGA – Forskuddstrekk • Filinnberetning OTP (oftest brukt ved timesbetalte) • Lønn/stillingsstatistikk SSB • Vedlikehold › Legg inn manuelle linjer (sykepengerefusjon, pensjon) › Regenerer grunnlag (ved enddring LT-arter, nytt orgnr, nye underenheter, flytting av ansatte til annen sone etc)

7 Årsavslutning • Lag LTO for året, og vedlikehold disse, samt utsending/utskrift • Følgeskriv, opprett, vedlikehold og skriv ut • Innberetning via papir, fil eller AltInn • Klargjør nytt år › Kopier skattekort › Overfør feriepenger › Systemdata for neste år

8 • Manual og brukerhåndbok som PDF • Nettsider og oppgradering • Om – se versjonsinformasjon Hjelpemeny

9 Annet Maskinell skattekortoverføring • Import og vedlikehold skattekort fra AltInn Systemvedlikehold • Systemlogg • Korrigering lønnsdata • Endre bilagsnummer • AltInn templater og Systemtabell vedlikehold (online nedlasting) • Menypunkt for avansert vedlikehold av systemet, oftest tiltenkt superbruker eller konsulent fra maritech Import Prosjekt!  Les inn prosjektnr og beskrivelse via Annet – Konvertering – Import – Import Prosjekt

10 Oppstart av Maritech Lønn midt i året • Hvis du begynner å bruke Maritech Lønn midt i et år, og du har lønnsdata som skal registreres i systemet, har du to valg: › Kjør en stor lønnskjøring med HIA verdier, › Kjør den enkelte lønnskjøring om igjen i Maritech Lønn dersom det er et overkommelig antall lønninger som er kjørt • Lønn hittil i år: • All lønn som skal registreres i Maritech Lønn må utføres som en ordinær lønnskjøring. Opprett periode nummer 1 og kall denne ”Hittil i år”. • Bruk korrekt lønnsart etter hva slags lønn det er, innberetningskodene er minste • registreringskriterium. Registrer alle lønn og forskuddstrekk. Dersom det er utbetalt feriepenger • må dette registreres på korrekt lønnsart for feriepenger, ellers vil feriepengegrunnlaget for • inneværende år bli feil. • Generer lønnen med valget Ingen skatt, da all skatt skal være registrert manuelt. Kontroller med • lønnsslipper og lister at alt har blitt korrekt før du godkjenner lønnsperioden. • Feriepenger til gode: • Innlegging av til gode feriepenger manuelt er bare nødvendig hvis du starter å bruke Maritech Lønn • på en klient der de ansatte har til gode feriepenger fra i fjor på det tidspunkt du begynner å bruke • Maritech Lønn. Disse feltene vil automatisk legges inn av programmet når du kjører Årsavslutning • på en klient hvor du har kjørt lønningene i Maritech Lønn året før.


Laste ned ppt "Hurtiginnføring i maritech Lønn Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn Asbjørn Østby, Mars 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google