Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er BA – bransjen i 2012? Hvilke næringspolitiske utfordringer ligger foran oss? Audun Lågøyr, Direktør Næringspolitikk og kommunikasjon BNL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er BA – bransjen i 2012? Hvilke næringspolitiske utfordringer ligger foran oss? Audun Lågøyr, Direktør Næringspolitikk og kommunikasjon BNL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er BA – bransjen i 2012? Hvilke næringspolitiske utfordringer ligger foran oss? Audun Lågøyr, Direktør Næringspolitikk og kommunikasjon BNL

2 Status Norge 2012: Høy vekst og høyt aktivitetsnivå  Byggeaktiviteten ventes å øke med: 4 prosent i 2012 5,5 prosent i 2013 og 2,5 prosent i 2014  Produksjon av nye boliger er på vei oppover  Økning i anleggsinvesteringer skyldes blant annet større politisk prioritering

3 Totalmarkedet ba i mrd Segment20092010201120122013 Investeringer i nye boliger39,439,147,954,759,3 Investeringer i boliggarasjer4,35,16,15,85,9 Investeringer i nye næringsbygg53,052,353,055,156,7 Investeringer i fritidsbygg11,611,511,112,012,3 Anleggsinvesteringer39,139,041,146,047,6 Renovering, ombygging og tilbygg (ROT) av bygninger111,1112,4115,4119,8124,3 Vedlikehold av anlegg28,023,124,225,125,9 I ALT286,4282,4298,9318,5332,0 Sysselsatte i bygg i 1000 *)151150156162167 Sysselsatte i anlegg i 1000 *)3431323435 Prisendring på brukte boliger fra året før (%)3 %8 %9 %7 %5 % Prisendring på nye eneboliger boliger fra året før (%)3 %2 %6 %5 %4 %

4 Drivere: høy befolkningsvekst

5 Drivere: Klimaendringer  Mer vind og nedbør stiller strengere krav til kvaliteten på bygg og anlegg

6 Norge – en del av verden  Norsk økonomi kan endre seg dersom situasjonen i Eurosonen endrer seg ytterligere

7 Mens Norge økonomi går godt, sliter svært mange land i Europa og resten av verden… Kilde: BNLS

8 Arbeidsinnvandringen gir kompetanse-, HMS- og språkutfordringer i byggenæringen

9 Ser vi konturer av et nytt arbeidsmarked? • Generell trend for alle næringer: "Samlet sett har arbeidsinnvandringen stått for om lag 70 prosent av veksten av sysselsettingen det siste året" ( Nasjonalbudsjettet 2013 ) Grafen viser en sammenstilling av SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk (bosatt og lengre opphold) og lønnstakere på korttidsopphold (med midlertidig personnummer)

10 Næringspolitiske utfordringer: BNLs hovedstrategier  Å være i forkant av prosesser (jf Stortingsmelding om bygningspolitikk)  Samspill mellom leverandør – byggherrer og myndigheter for å nå målsetninger  "Vi er en hjelper"- strategien

11

12

13 Labor Productivity Index For the U.S. Construction Industry and all non-farm Industries 250 200 150 100 50 0 1964196819721976198019841988199219962000 Non-Farm Productivity Construction Productivity Index, % Source: Teicholz, Paul " Labor Productivity Declines in the Construction Industry: Causes and Remedies"

14 Dålig produktivitetsutveckling i byggindustrin – ett faktum eller ett mätfel?

15 Byggnadsprisindex tar inte hänsyn till......att dagens bygg – Har lavere energiforbruk – Har høyere kvalitet f.eks. På bad og kjøkken – Har noen samfunnskvaliteter som universell utforming – kan produseres sikrere

16

17 Næringspolitiske utfordringer: Kompetanse og rekruttering "Vi er nødt til å rekruttere norsk ungdom til byggfagene hvis vi skal sikre den kompetansen og kapasiteten som trengs for å bygge fremtidens boliger, eldreboliger, skoler eller hvis infrastrukturen her i landet virkelig skal rustes opp i stor stil i tiårene fremover". (Aftenposten 16.09.12)  Nedgang i søkertallet til Bygg- og anleggsteknikk  Under halvparten av arbeidskraftbehovet i næringen dekkes gjennom videregående opplæring  Kravene til kompetanse vil øke innenfor alle områder av utdanningene  Økt rekruttering og bedre gjennomføring vil dermed være avgjørende fremover

18 Næringspolitiske utfordringer: Ny fagutdanning  Mer yrkesrelevant utdanning for elevene  Tettere samarbeid skole og næringsliv  Ett lærefag  Rask spissing  Skole og bedrift har et felles ansvar, vekslingsmodell, mot fagbrev- eller svenneprøve  Bachelor som påbygging for flere av lærefagene

19 Næringspolitiske utfordringer: Infrastruktur  Forutsigbar finansiering nødvendig for å sikre kapasitet  Økt volum krever kontraktsmodeller som fremmer kvalitet, framdrift og innovasjon.  Høye politiske ambisjoner krever tiltak som gir raskere planprosesser

20 Næringspolitiske utfordringer: Energieffektivisering i eksisterende bygg  Få politikerne til å følge opp Klimaforliket  Sette mål innen 2012  Etablere virkemidler som stimulerer husholdninger til energieffektivisering av eksisterende bygningsmassen

21 Næringspolitiske utfordringer: Til Stortinget; Det offentlige som krevende kunde; • Nye gjennomføringsmodeller må tas i bruk • Ta i bruk Lean / BIM • Det offentlige må stille andre krav en kun lavest mulig pris; kompetanse, gjennomføringsevne, opplæringsbedrift

22 Næringspolitiske utfordringer: Det offentlige som krevende kunde

23 Næringspolitiske utfordringer Hvem renoverer og pusser opp norske hus?  God norsk økonomi og storstilt oppussingsiver… men ROT-markedet i privat sektor blir usynlig for de seriøse og organiserte bedriftene  Overbevise politikerne å innføre ROT-fradrag lik den svenske modellen "Nå er det opp til norske politikere om de vil kopiereordningen for å stoppe den svarte økonomien, Aftenposten 22.2.2012

24 Takk for meg! Audun Lågøyr, Direktør næringspolitikk og kommunikasjon i BNL abl@bnl.no Twitter: @AudunKL abl@bnl.no


Laste ned ppt "Hva er BA – bransjen i 2012? Hvilke næringspolitiske utfordringer ligger foran oss? Audun Lågøyr, Direktør Næringspolitikk og kommunikasjon BNL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google