Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORA-håndbok rev 4 (24.04.2013) NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORA-håndbok rev 4 (24.04.2013) NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORA-håndbok rev 4 ( ) NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

2 BESLUTNINGSSTØTTE i NORA

3 Innlogging Vaktlag / øvelser NORA
Rolle; Operasjonsleder Innsatsleder sjø Maritim Kyst Logistikk Miljø Vakt Aksjonstype Beredskap Aksjon med ukjent kilde Offshoreaksjon Bistand til oljevern Hendelse med NOFO personell Kategori: Aksjon Øvelse Verifikasjon

4 Opprette en «ny aksjon»

5 Ny aksjon opprettet

6 Utfylling av fakta – Aksjon startet

7 Utfylling av fakta - Objekt

8 Utfylling av fakta - Hvor

9 Utfylling av fakta - Oljebudsjett

10 Utfylling av fakta - Vær

11 Utfylling av fakta - Miljøområder

12 Utfylling av fakta - Kommunikasjon

13 Arbeidsoppgaver i NORA - Roller
Under «Roller» er det nå lagt inn alle posisjonene i beredskapssentralen. Disse rollene velges under pålogging, men her kan rollene endres. Under arbeidsoppgaver ligger nå arbeidsoppgavene til den enkelte posisjon. De er delt inn i 2 faser. Fase 1: VM = VARSLING og MOBILISERING Fase 2: DV = DRIFT og VEDLIKEHOLD Fase 3: A = andre oppgaver som kan tillegges de ulike posisjonene.

14 Arbeidsoppgaver i NORA - Roller
For å kunne huke av for utført arbeidsoppgave høyreklikkes det på «rød kule» og velger utfør angi tid eller utfør. Når dette er gjort popper status opp i meldingsloggen.

15 Arbeidsoppgaver i NORA – Legge til ny oppgave
Hvis en ønsker å legge til en oppgave til en rolle i beredskapssentralen, kan dette gjøres ved å klikke «Ny» og fylle ut dialogboksen.

16 Arbeidsoppgaver i NORA – informasjon (i)
Ved i trykke på «i» knappen får en opp i «boksen» til venstre; informasjon om oppgaveliste. Denne er per dags dato ikke oppdatert.

17 Loggføring Når en trykker på selve meldingen i loggen kommer dialogboksen til høyre opp. Her kan en gå inn å «Mod» = modifisere på meldingen, endre tidspunkt og endre hvem den skal sendes til.

18 Sending av SMS/MMS fra meldingsfelt
Avsender: 26026 Til: Velg telefonnummer. Hvis melding skal sendes til flere, må komma (,) brukes. Innhold i meldingen: Max antall tegn 200. Nå meldingen er klar til å sendes trykkes «lagre» knappen. Nå vil meldingen legges i meldingskøen under den gitte «operasjons-fanen». For å svare på sms: Send melding til med kodeord NOFO.

19 Sending av SMS fra «ressurs register»
For å sende SMS til flere brukere velger en eksempelvis som anvist her alle personene som er listet opp under Spesialteam og lagleder. Deretter trykkes det på SMS til høyre i vinduet. Hvis en skal sende SMS, eksempelvis mobiliseringsmelding til flere brukere (NOFO spesialteam) går en inn i SØK og RESSURS REGISTER. Etter at en har trykket på SMS knappen får en opp dialogboksen «Knytt til valgt aksjon». Her velges navn på «aksjon/øvelse/verifikasjon» og deretter trykkes «Tilknytt ressurs». Neste dialogboks som vises er selve SMS-melding oppsettet. Her skrives meldingen inn (200 karakterer). Trykk OK for å sende meldingen. Da vil meldingen legges i fanen «Innkomne meldinger».

20 Tilknytte ressurs til aksjon
Her går en inn i «søk» funksjonen og velger «ressurs register». Her finner ressurser en kan knytte til den bestemte aksjonen. Velg ressurs. Trykk deretter på «Bruk». Da får en opp dialogboksen «Knytt til valgt aksjon». Da velges det aksjonsnummeret som gjelder. Ved å høyreklikke på ressursen i «Vis ressurser» nederst i skjermbildet får en valget om å aktivere ressursen.

21 Tilknytte ressurs til aksjon – fra AIS plott
Ved å høyreklikke på ressursen i «Vis ressurser» nederst i skjermbildet får en valget om å aktivere ressursen.

22 Tilknytte tilfeldig ressurs til aksjon
Hvis ikke ressursen ligger i «Ressurs register» kan ressursen legges inn manuelt. Dette gjøres ved å trykke på «Tilfeldig ressurs». Her legges inn relevante data.

23 Tilknytte ressurs til aksjon – plott ressurs
Under «Plott ressurser» finner en alle ressursene som er knyttet opp mot den bestemte aksjonen.

24 Generere rapporter Ved å velge «Rapport» får en opp følgende dialogboks. Her skal det med tiden komme oppdaterte rapporter; Forslag til aksjonsordre Mobiliseringsordre Innsatsordre mm

25 Favoritter - linker

26 KARTFUNKSJONER i NORA

27 Kartfunksjoner Ved å holde «pilen» over hver symbol kommer popper det frem en forklaring til symbolet. NB: For å panorere i kartet brukes hånden.

28 Kartfunksjoner – Ulike kartlag

29 Kartfunksjoner - AIS AIS aktiveres ved å markere AIS online. Deretter velges de ulike ressursene som allerede er lagt inn i listen. Under øvelser blir ofte «Innsatsenheter» brukt.

30 Kartfunksjoner - Værdata
Værdata aktiveres ved å markere «værdata». Deretter velges de ulike data som måtte være interessant. De som er markert gult blir flittig brukt.

31 Kartfunksjoner – Offshore data
Under «Offshore data» finner en oversikter over ulike felt, over og undervanns- installasjoner etc. Dette kan brukes for å få en oversikt over hvor de ulike feltene befinner seg på sokkelen.

32 Kartfunksjoner – Fiskeridata
Ved å aktivere «Fiskeridirektoratet» får en opp diverse gyteområder.

33 Kartfunksjoner – Kystverket
Ved å aktivere «Kystverket» kan en velge å få opp; Beredskapsdepotene IUA regioner Kystverkets regioner

34 Ressurser ved Kystverket
Ved å klikke på ikonene på beredskapsdepotene langs kysten får en opp dialogboksen med link til fakta ark. For å få opp dialogboksen, må en ha valgt «i» ikonet (informasjon) nederst på menyfeltet. Faktaarkene inneholder utstyrsoversikter i form av lenser, opptakere, pumper etc.

35 IUA kontakt informasjon
Ved å klikke på et IUA får en opp dialogboksen med kontaktinformasjon. For å få opp dialogboksen, må en ha valgt «i» ikonet (informasjon) nederst på menyfeltet. Denne informasjonen er linket opp fra Kystverkets Kystinfo applikasjon.

36 Kartfunksjoner – MRDB MOB områder

37 Kartfunksjoner – MRDB MOB områder
Ved trykke på «i» knappen nederst i kartet for så å trykke på det aktuelle MOB-området får en opp relevant informasjon om dette MOB-området.

38 Kartfunksjoner – NOFO

39 Kartfunksjoner – NOFO - flytasking

40 Kartfunksjoner – NOFO - leteaktivitet

41 Kartfunksjoner – NOFO baser / utstyrsoversikt

42 Kartfunksjoner – NOFO kontorer

43 Kartfunksjoner – Terminalressurser

44 Kartfunksjoner – Produksjonsbrønner

45 Kartfunksjoner – MRDB Fisk

46 Kartfunksjoner – HI kartoverlay

47 Kartfunksjoner – Statens kartverk

48 Norge i bilder

49 Kartfunksjoner – Oljedrift - input i Kilden
Link til nettside: Brukernavn: nofo Passord: Nodriv42

50 Kartfunksjoner – Oljedrift – input i Kilden
Dette er startsiden i «Kilden». Her finner en ulike valg ift oljesimuleringer, værvarsler, bølgeprognoser, vannstand, radarbilder. For å utføre oljedriftsimulering trykker en på «start oljedriftsimulering». Under «Simuleringsliste» (helt øverst) finner en de siste gjennomførte oljedriftssimuleringene.

51 Kartfunksjoner – Oljedrift - input i Kilden
I dette skjermbildet legger en inn inngangsdata i de tomme feltene. Husk å legge inn e-postadresse og navn på simuleringen. Trykk deretter «start».

52 Kartfunksjoner – Oljedrift - input i Kilden
I dette skjermbildet legger en inn inngangsdata i de tomme feltene. Husk å legge inn e-postadresse og navn på simuleringen. Trykk deretter «start».

53 Kartfunksjoner – oljedrift – input i Kilden
Ved å trykke på «Avanserte opsjoner» får en opp dette skjermbildet. Her kan en legge til ytterligere data for å spesifikkgjøre simuleringen.

54 Kartfunksjoner – Oljedrift
Når all input er lagt inn i «Kilden» kan oljedriftssimuleringen lastes opp i NORA. En velger da «Oljedriftssimulering» og «oppdater driftssimuleringslag». Deretter går en inn i de ulike WMS-lagene og velger «DriftSim» og huker av den simuleringen som er laget (SIM_121114_0900_ekofisk)

55 Kartfunksjoner - Oljedrift
For å kunne få frem oljedrift-simuleringen må en huke av «nåtid» på tidslinjen helt øverst i skjermbildet. = Spoler frem/tilbake minutter = Spoler frem/tilbake dato For å kunne få frem en lesbar oljedriftsimulering må gå inn å endre parameter i «WMS driftpresentasjon». Her skal det vært huket av på; Particles Track

56 Kartfunksjoner - Oljedrift
Dermed får en opp et følgende bilde. Ved å zoome nærmere inn i kartet får en opp partiklene og tracket til drift simuleringen.

57 Søk funksjon i NORA Søkfunksjonen i NORA muliggjør følgende; Navnesøk
Ressurssøk AIS søk Søk i historiske satellittscener Ressursregister Fil-tre med NOFO ressurser Kontaktinformasjon

58 Navnesøk Navnesøk kan gjennomføre direkte fra kartet. Helt nederst til venstre. En annen vei er å bruke søk applikasjon og navnesøk. Her har en flere muligheter ved å begrense ditt søk.


Laste ned ppt "NORA-håndbok rev 4 (24.04.2013) NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google