Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORA-håndbok rev 4 (24.04.2013) NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORA-håndbok rev 4 (24.04.2013) NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORA-håndbok rev 4 (24.04.2013) NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

2 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 2 BESLUTNINGSSTØTTE i NORA

3 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 3 Innlogging Vaktlag / øvelser NORA Rolle; Operasjonsleder Innsatsleder sjø Maritim Kyst Logistikk Miljø Vakt Aksjonstype Beredskap Aksjon med ukjent kilde Offshoreaksjon Bistand til oljevern Hendelse med NOFO personell Kategori: Aksjon Øvelse Verifikasjon

4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 4 Opprette en «ny aksjon»

5 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 5 Ny aksjon opprettet

6 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 6 Utfylling av fakta – Aksjon startet

7 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 7 Utfylling av fakta - Objekt

8 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 8 Utfylling av fakta - Hvor

9 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 9 Utfylling av fakta - Oljebudsjett

10 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 10 Utfylling av fakta - Vær

11 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 11 Utfylling av fakta - Miljøområder

12 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 12 Utfylling av fakta - Kommunikasjon

13 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 13 Arbeidsoppgaver i NORA - Roller Under «Roller» er det nå lagt inn alle posisjonene i beredskapssentralen. Disse rollene velges under pålogging, men her kan rollene endres. Under arbeidsoppgaver ligger nå arbeidsoppgavene til den enkelte posisjon. De er delt inn i 2 faser. Fase 1: VM = VARSLING og MOBILISERING Fase 2: DV = DRIFT og VEDLIKEHOLD Fase 3: A = andre oppgaver som kan tillegges de ulike posisjonene.

14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 14 Arbeidsoppgaver i NORA - Roller For å kunne huke av for utført arbeidsoppgave høyreklikkes det på «rød kule» og velger utfør angi tid eller utfør. Når dette er gjort popper status opp i meldingsloggen.

15 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 15 Arbeidsoppgaver i NORA – Legge til ny oppgave Hvis en ønsker å legge til en oppgave til en rolle i beredskapssentralen, kan dette gjøres ved å klikke «Ny» og fylle ut dialogboksen.

16 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 16 Arbeidsoppgaver i NORA – informasjon (i) Ved i trykke på «i» knappen får en opp i «boksen» til venstre; informasjon om oppgaveliste. Denne er per dags dato ikke oppdatert.

17 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 17 Loggføring Når en trykker på selve meldingen i loggen kommer dialogboksen til høyre opp. Her kan en gå inn å «Mod» = modifisere på meldingen, endre tidspunkt og endre hvem den skal sendes til.

18 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 18 Sending av SMS/MMS fra meldingsfelt Avsender: 26026 Til: Velg telefonnummer. Hvis melding skal sendes til flere, må komma (,) brukes. Innhold i meldingen: Max antall tegn 200. Nå meldingen er klar til å sendes trykkes «lagre» knappen. Nå vil meldingen legges i meldingskøen under den gitte «operasjons-fanen». For å svare på sms: Send melding til 26026 med kodeord NOFO.

19 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 19 Sending av SMS fra «ressurs register» Hvis en skal sende SMS, eksempelvis mobiliseringsmelding til flere brukere (NOFO spesialteam) går en inn i SØK og RESSURS REGISTER. For å sende SMS til flere brukere velger en eksempelvis som anvist her alle personene som er listet opp under Spesialteam og lagleder. Deretter trykkes det på SMS til høyre i vinduet. Etter at en har trykket på SMS knappen får en opp dialogboksen «Knytt til valgt aksjon». Her velges navn på «aksjon/øvelse/verifikasjon» og deretter trykkes «Tilknytt ressurs». Neste dialogboks som vises er selve SMS-melding oppsettet. Her skrives meldingen inn (200 karakterer). Trykk OK for å sende meldingen. Da vil meldingen legges i fanen «Innkomne meldinger».

20 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 20 Tilknytte ressurs til aksjon Ved å høyreklikke på ressursen i «Vis ressurser» nederst i skjermbildet får en valget om å aktivere ressursen. Her går en inn i «søk» funksjonen og velger «ressurs register». Her finner ressurser en kan knytte til den bestemte aksjonen. Velg ressurs. Trykk deretter på «Bruk». Da får en opp dialogboksen «Knytt til valgt aksjon». Da velges det aksjonsnummeret som gjelder.

21 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 21 Tilknytte ressurs til aksjon – fra AIS plott Ved å høyreklikke på ressursen i «Vis ressurser» nederst i skjermbildet får en valget om å aktivere ressursen.

22 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 22 Tilknytte tilfeldig ressurs til aksjon Hvis ikke ressursen ligger i «Ressurs register» kan ressursen legges inn manuelt. Dette gjøres ved å trykke på «Tilfeldig ressurs». Her legges inn relevante data.

23 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 23 Tilknytte ressurs til aksjon – plott ressurs Under «Plott ressurser» finner en alle ressursene som er knyttet opp mot den bestemte aksjonen.

24 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 24 Generere rapporter Ved å velge «Rapport» får en opp følgende dialogboks. Her skal det med tiden komme oppdaterte rapporter; -Forslag til aksjonsordre -Mobiliseringsordre -Innsatsordre -mm

25 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 25 Favoritter - linker

26 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 26 KARTFUNKSJONER i NORA

27 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 27 Kartfunksjoner Ved å holde «pilen» over hver symbol kommer popper det frem en forklaring til symbolet. NB: For å panorere i kartet brukes hånden.

28 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 28 Kartfunksjoner – Ulike kartlag

29 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 29 Kartfunksjoner - AIS AIS aktiveres ved å markere AIS online. Deretter velges de ulike ressursene som allerede er lagt inn i listen. Under øvelser blir ofte «Innsatsenheter» brukt.

30 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 30 Kartfunksjoner - Værdata Værdata aktiveres ved å markere «værdata». Deretter velges de ulike data som måtte være interessant. De som er markert gult blir flittig brukt.

31 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 31 Kartfunksjoner – Offshore data Under «Offshore data» finner en oversikter over ulike felt, over og undervanns- installasjoner etc. Dette kan brukes for å få en oversikt over hvor de ulike feltene befinner seg på sokkelen.

32 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 32 Kartfunksjoner – Fiskeridata Ved å aktivere «Fiskeridirektoratet» får en opp diverse gyteområder.

33 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 33 Kartfunksjoner – Kystverket Ved å aktivere «Kystverket» kan en velge å få opp; Beredskapsdepotene IUA regioner Kystverkets regioner

34 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 34 Ressurser ved Kystverket Ved å klikke på ikonene på beredskapsdepotene langs kysten får en opp dialogboksen med link til fakta ark. For å få opp dialogboksen, må en ha valgt «i» ikonet (informasjon) nederst på menyfeltet. Faktaarkene inneholder utstyrsoversikter i form av lenser, opptakere, pumper etc.

35 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 35 IUA kontakt informasjon Ved å klikke på et IUA får en opp dialogboksen med kontaktinformasjon. For å få opp dialogboksen, må en ha valgt «i» ikonet (informasjon) nederst på menyfeltet. Denne informasjonen er linket opp fra Kystverkets Kystinfo applikasjon.

36 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 36 Kartfunksjoner – MRDB MOB områder

37 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 37 Kartfunksjoner – MRDB MOB områder Ved trykke på «i» knappen nederst i kartet for så å trykke på det aktuelle MOB- området får en opp relevant informasjon om dette MOB- området.

38 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 38 Kartfunksjoner – NOFO

39 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 39 Kartfunksjoner – NOFO - flytasking

40 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 40 Kartfunksjoner – NOFO - leteaktivitet

41 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 41 Kartfunksjoner – NOFO baser / utstyrsoversikt

42 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 42 Kartfunksjoner – NOFO kontorer

43 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 43 Kartfunksjoner – Terminalressurser

44 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 44 Kartfunksjoner – Produksjonsbrønner

45 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 45 Kartfunksjoner – MRDB Fisk

46 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 46 Kartfunksjoner – HI kartoverlay

47 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 47 Kartfunksjoner – Statens kartverk

48 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 48 Norge i bilder

49 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 49 Kartfunksjoner – Oljedrift - input i Kilden Link til nettside: http://kilden.met.no/cgi- bin/main.cgi Brukernavn: nofo Passord: Nodriv42

50 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 50 Kartfunksjoner – Oljedrift – input i Kilden Dette er startsiden i «Kilden». Her finner en ulike valg ift oljesimuleringer, værvarsler, bølgeprognoser, vannstand, radarbilder. For å utføre oljedriftsimulering trykker en på «start oljedriftsimulering». Under «Simuleringsliste» (helt øverst) finner en de siste gjennomførte oljedriftssimuleringene.

51 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 51 Kartfunksjoner – Oljedrift - input i Kilden I dette skjermbildet legger en inn inngangsdata i de tomme feltene. Husk å legge inn e-postadresse og navn på simuleringen. Trykk deretter «start».

52 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 52 Kartfunksjoner – Oljedrift - input i Kilden I dette skjermbildet legger en inn inngangsdata i de tomme feltene. Husk å legge inn e-postadresse og navn på simuleringen. Trykk deretter «start».

53 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 53 Kartfunksjoner – oljedrift – input i Kilden Ved å trykke på «Avanserte opsjoner» får en opp dette skjermbildet. Her kan en legge til ytterligere data for å spesifikkgjøre simuleringen.

54 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 54 Kartfunksjoner – Oljedrift Når all input er lagt inn i «Kilden» kan oljedriftssimuleringen lastes opp i NORA. En velger da «Oljedriftssimulering» og «oppdater driftssimuleringslag». Deretter går en inn i de ulike WMS-lagene og velger «DriftSim» og huker av den simuleringen som er laget (SIM_121114_0900_ekofisk)

55 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 55 Kartfunksjoner - Oljedrift For å kunne få frem oljedrift- simuleringen må en huke av «nåtid» på tidslinjen helt øverst i skjermbildet. = Spoler frem/tilbake minutter = Spoler frem/tilbake dato For å kunne få frem en lesbar oljedriftsimulering må gå inn å endre parameter i «WMS driftpresentasjon». Her skal det vært huket av på; -Particles -Track

56 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 56 Kartfunksjoner - Oljedrift Dermed får en opp et følgende bilde. Ved å zoome nærmere inn i kartet får en opp partiklene og tracket til drift simuleringen.

57 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 57 Søk funksjon i NORA Søkfunksjonen i NORA muliggjør følgende; -Navnesøk -Ressurssøk -AIS søk -Søk i historiske satellittscener -Ressursregister -Fil-tre med NOFO ressurser -Kontaktinformasjon

58 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | SIDE 58 Navnesøk Navnesøk kan gjennomføre direkte fra kartet. Helt nederst til venstre. En annen vei er å bruke søk applikasjon og navnesøk. Her har en flere muligheter ved å begrense ditt søk.


Laste ned ppt "NORA-håndbok rev 4 (24.04.2013) NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google