Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

World Wide Workplace Web (W4) 2012 in Norway. • Bergen (Norways second biggest city) • Plan for medio June. Will be confirmed later Where / when ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "World Wide Workplace Web (W4) 2012 in Norway. • Bergen (Norways second biggest city) • Plan for medio June. Will be confirmed later Where / when ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 World Wide Workplace Web (W4) 2012 in Norway

2 • Bergen (Norways second biggest city) • Plan for medio June. Will be confirmed later Where / when ?

3 Statsbyggs precense in Bergen

4

5 •BRUK AV PILOTPROSJEKTER – påvirke kunden til å tenke nytt. •ERFARINGSTILBAKEFØRING – i praksis •MENNESKELIG PERSPEKTIV – i byggeprosjekter/bruk av bygg •ENERGI OG KLIMA •SIKKERHET I OFFENTLIGE BYGG BIM, GIS OG LCC • AREALEFFEKTIVITET • ANSKAFFELSER • FORVALTNING AV KULTURMINNER • UTVIKLING OG NY BRUK AV EKSISTERENDE BYGG • KUNDEBEHANDLIG OG – OPPFØLGING • MER EFFEKTIV PRODUKSJON I BYGGEBRANSJEN • STATLIG EIENDOMSUTVIKLING/ -FORVALTNING Mulige tema:

6 •ENERGI, KLIMA OG LCC •Strategier og tiltak •Offentlige anskaffelser •Bruk av forbilde- og pilotprosjekter •Samhandling i byggebransjen BIM •Erfaringstilbakeføring – i praksis •SAMHANDLING I BYGGEBRANSJEN •Energi, Klima og LCC •Strategier og tiltak •Offentlige anskaffelser ??? •Bruk av forbilde- og pilotprosjekter •Erfaringstilbakeføring – i praksis Forslag til tema – ulik sortering:

7 • AREALEFFEKTIVITET - nye behov fra brukere og virksomheter, evt. i fht. kompetanse, rutiner og prosedyrer • ANSKAFFELSER. Krav til håndtering av kjøp, salg og utleie/leie av lokaler, kjøp av rådgivertjenester, praktisering av regelverk mv. • FORVALTNING AV KULTURMINNER, kunnskap, erfaring og nytenking på områder som f.eks UU, materialbruk, brannsikring mm. • UTVIKLING OG NY BRUK AV EKSISTERENDE BYGG, Kultur og næring/ Nyttiggjørelse / Udvikling af ejendommer • KUNDEBEHANDLIG OG – OPPFØLGING - hvordan få og opprettholde gode kunderelasjoner. • MER EFFEKTIV PRODUKSJON I BYGGEBRANSJEN - rammebetingelser, samhandling og styring. • STATLIG EIENDOMSUTVIKLING/ -FORVALTNING - effektivitet og synlig- gjøring av kostnader - innsatsfaktorer og insentiver.

8

9 •Lokalisering av konferansen bør avgjøres raskt, ikke minst av hensyn til booking av hotellrom. •I 2007 ble konferansen i hovedsak avholdt i Oslo-området. •Det bør vurderes hvor konferansen nå kan finne sted - der det også er mulighet for utflukter knyttet til sosialt samvær og temaene som velges. Aktuell lokalisering kan f.eks. være: •Bergen •Trondheim •Tromsø •Oslo (andre deltagere enn i 2007) Det må tas stilling til sted:

10 Sakstittel: WorldWide Workplace Web (W4) 2012 i Norge ADL 01.09.2011

11 Avklare; • Tema for konferansen • Sted og tidspunkt, • Finansiering mv. for W4 i Norge i 2012, • Ansvar og ledelse for arrangementet • Nedsette prosjektgruppe / team Hensikt: Tema Lokalisering Kvalitet Ansvar og ledelse Organisering Standard

12 Saksfremstilling: •Statsbygg vertskap for konferansen i 2012. •På årets konferanse deltok; •Eva Wik (K), •Anette Bø Andreassen (OH), •Sidsel Skappel (US), •Jon Fløtre (BP), •Kari Øien Langbo (FØ) •Haavard Skorlid (EM) •Viktig å komme i gang med planlegging så snart som mulig.

13 Tidligere tema: •Har vært fokus på utforming og fremtidsløsninger for arbeidsplasser/kontorlokaler. Hva nå? •Statsbygg bør avklare tema før formell invitasjon sendes ut Det må tas stilling til følgende:

14 Videre behandling av saken: •Prosjektgruppen etableres, •Prosjektet utarbeider og fremmer forslag til program og budsjett basert på ADLs prioritering. •Foredragsholdere engasjeres og invitasjon sendes ut i feb./mars. •Regiondirektør på arrangement- sted konsulteres i arbeidet. •Hotellrom reserveres •Utflukter planlegges •Prosjektgruppen rapporterer til ansvarlig direktør underveis.

15 Kunsthøgskolen • 17 500 kvm • Kostnadsramme 800 MNOK (Prisnivå pr 1.1.2007) • Oppdrag fra KD om å vurdere kostnadsreduksjon på 15-20%

16 Høgskolen i Bergen – Bergen Næringsråd Norges Handelshøyskole, nybygg Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet Ca13 000 kvm Antatt prosjektkostnad ca 400 MNOK

17 HØGSKOLEN I BERGEN: 51 000 m2 4300 + studenter 5-600 ansatte Motor på Kronstad. Mindemyren, Solheimsviken Brann Stadion

18 Høgskolen i Bergen – Bergen Næringsråd Bygulvet Transporthistorien Invitere og inkludere


Laste ned ppt "World Wide Workplace Web (W4) 2012 in Norway. • Bergen (Norways second biggest city) • Plan for medio June. Will be confirmed later Where / when ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google