Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av: Sturla Aakre. Aktiviteslære  3 hovedområder:  Idrettsaktiviteter  Basistrening  Friluftsliv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av: Sturla Aakre. Aktiviteslære  3 hovedområder:  Idrettsaktiviteter  Basistrening  Friluftsliv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Av: Sturla Aakre

2 Aktiviteslære  3 hovedområder:  Idrettsaktiviteter  Basistrening  Friluftsliv

3 Kompetansemål AKL1-FLL  praktisere enkle former for friluftsliv i nærmiljøet  gjøre rede for lokale friluftslivstradisjonar  planlegge, gjennomføre og vurdere tur med overnatting ute i naturen  utøve friluftsliv på en måte som er skånsam mot naturen  vise evne til forpliktande samarbeid  beskrive opplevingar i naturen

4 Vurdering FLL i AKL Stord vgs  Friluftsliv: 30% av AKL-faget  2 deling av vurderinga i friluftsliv  Teoretisk (10%)  Forarbeid  Etterarbeid  Praktisk (20%)  Det som skjer på tur

5 Turane vi har på vg1  Kyst-tur og vintertur  Vintertur  4 dager i fjellet  1 dag i heisanlegg  1 overnatting ute  Fokus på fjellski  Tverrfaglig saman med norsk og naturfag

6 Dagsprogram for vintertur  Måndag:  Avreise Stord – Hovden  Skileik på flatmark  Laging av snarer  Tysdag:  Liten tur utanfor preparerte løyper  Graving og overnatting i snøhule  Onsdag:  Bygging av skileikanlegg  Langtur utanfor løpa  Torsdag  Hovden skisenter (frikjøring eller instruksjon)

7 Kompetansemål i vinterturen  Gjøre rede for lokale friluftslivstradisjoner  planlegge, gjennomføre og vurdere tur med overnatting ute i naturen  utøve friluftsliv på en måte som er skånsam mot naturen  vise evne til forpliktande samarbeid  beskrive opplevingar i naturen

8 Forarbeid  Planlegging av turen  Utstyrsliste for heile turen  A-plan for langturen  Innteikning på kart  km, hm, tid  Utstyr  Oppgåve om ski leik anlegg  Snarefangst (samarbeid m/naturfag)

9 Etterarbeid  Refleksjonsnotat frå turen  Turlogg  Kva lærte eg  Kva kunne eg tenkt meg å lære meir om  Beskrive naturopplevingar som har gjort inntrykk på turen  Oppgåve om snarefangsten som er tverrfaglig mellom naturfag og AKL

10 Praktisk  Ferdselskompetanse (20% av AKL-karakteren)  Skiteknikk (gradert karakter)  Korleis legge spor i urørt snø som alle kan gå i  Bauting  Genrell skiteknikk  Skileikanlegg (gradert gruppe karakter)  Bygging av 2 element kvar gruppe  Val av trasè  Utforming

11 Praktisk  Ferdselskompetanse (20% av AKL-karakteren)  Snøhule konstruksjon (gradert gruppekarakter)  Hensiktsmessig konstruksjon  Konkavt tak  God nok plass Generell ferdselskompetanse (gradert karakter)  Kompetanse som er spesielt for friluftsliv som er vanskelig å definere

12 Praktisk  Ferdselskompetanse (20% av AKL-karakteren)  Naturvennlig ferdsel (+ og -)  Skånsam mot naturen  Samarbeid (+ og -)  Bidra i gruppeoppgåver  Møte presist  Ta vare på medelevar  Utstyrskontroll (+ og -)  Ha kontroll på eige utstyr  Ha kontroll på fellesutstyr

13 Likheitar på alle turar  Forarbeid  VG1: A-plan  VG2: A og B-plan  VG3: A og B-plan + Beredskapsplan  Etterarbeid  Refleksjonsnotat  Praktisk  Generell ferdselskompetanse  Samarbeid  Naturvennlig ferdsel  Utstyrskontroll  + spesifikk kompetanse for den aktuelle turen under forarbeid, etterarbeid og praktisk

14 Eksempel 1  Ola  Skiteknikk = 5-  Skileikanlegg = 6  Snøhule konstruksjon = 5  Genrell ferdselskompetanse = 5  Til saman blir dette = 5+  Naturvennlig ferdsel = --  Samarbeid = +  Utstyrskontroll = 0  Totalt = 5

15 Eksempel 2  Per  Skiteknikk = 4-  Skileik anlegg = 3  Snøhule konstruksjon = 4  Generell ferdselskompetanse = 3+  Dette blir 4 til 3  Naturvennlig ferdsel = ++  Samarbeid = ++  Utstyrskontroll = ++  Totalt = 5-

16 Eksempel 3  Kari  Skiteknikk = 5  Skileik anlegg = 6  Snøhule konstruksjon = 6  Generell ferdselskompetanse = 5  Dette blir 6 til 5  Naturvennlig ferdsel = --  Samarbeid = --  Utstyrskontroll = --  Totalt = 4+

17 Fordeler med modellen  Meir objektiv vurdering  Klare vurderingskriterier for elevane i forkant av tur  Fylle ut på tur når ein ser noko ikkje sitte på kvelden eller når ein kjem heim å prøver å huske korleis elevane var.

18 Utfordringar med modellen  Klare å bevare opplevingane til elevane på tur  Opplevingane til lærerane blir ofte dårligare ved mange vurderingskriteriar  Finnst sikkert fleire

19 Muligheit å løysa utfordringane  Vurdering vs Oppleving  Gå gjennom vurderingskriteriane i god tid før tur, ikkje snakke om vurdering på turen.  Læreranes oppleving  Jobb ikkje fritid


Laste ned ppt "Av: Sturla Aakre. Aktiviteslære  3 hovedområder:  Idrettsaktiviteter  Basistrening  Friluftsliv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google