Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering i friluftsliv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering i friluftsliv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering i friluftsliv
Av: Sturla Aakre

2 Aktiviteslære 3 hovedområder: Idrettsaktiviteter Basistrening
Friluftsliv

3 Kompetansemål AKL1-FLL
praktisere enkle former for friluftsliv i nærmiljøet gjøre rede for lokale friluftslivstradisjonar planlegge, gjennomføre og vurdere tur med overnatting ute i naturen utøve friluftsliv på en måte som er skånsam mot naturen vise evne til forpliktande samarbeid beskrive opplevingar i naturen

4 Vurdering FLL i AKL Stord vgs
Friluftsliv: 30% av AKL-faget 2 deling av vurderinga i friluftsliv Teoretisk (10%) Forarbeid Etterarbeid Praktisk (20%) Det som skjer på tur

5 Turane vi har på vg1 Kyst-tur og vintertur Vintertur 4 dager i fjellet
1 dag i heisanlegg 1 overnatting ute Fokus på fjellski Tverrfaglig saman med norsk og naturfag

6 Dagsprogram for vintertur
Måndag: Avreise Stord – Hovden Skileik på flatmark Laging av snarer Tysdag: Liten tur utanfor preparerte løyper Graving og overnatting i snøhule Onsdag: Bygging av skileikanlegg Langtur utanfor løpa Torsdag Hovden skisenter (frikjøring eller instruksjon)

7 Kompetansemål i vinterturen
Gjøre rede for lokale friluftslivstradisjoner planlegge, gjennomføre og vurdere tur med overnatting ute i naturen utøve friluftsliv på en måte som er skånsam mot naturen vise evne til forpliktande samarbeid beskrive opplevingar i naturen

8 Forarbeid Planlegging av turen Utstyrsliste for heile turen
A-plan for langturen Innteikning på kart km, hm, tid Utstyr Oppgåve om ski leik anlegg Snarefangst (samarbeid m/naturfag)

9 Etterarbeid Refleksjonsnotat frå turen
Turlogg Kva lærte eg Kva kunne eg tenkt meg å lære meir om Beskrive naturopplevingar som har gjort inntrykk på turen Oppgåve om snarefangsten som er tverrfaglig mellom naturfag og AKL

10 Praktisk Ferdselskompetanse (20% av AKL-karakteren)
Skiteknikk (gradert karakter) Korleis legge spor i urørt snø som alle kan gå i Bauting Genrell skiteknikk Skileikanlegg (gradert gruppe karakter) Bygging av 2 element kvar gruppe Val av trasè Utforming

11 Praktisk Ferdselskompetanse (20% av AKL-karakteren)
Snøhule konstruksjon (gradert gruppekarakter) Hensiktsmessig konstruksjon Konkavt tak God nok plass Generell ferdselskompetanse (gradert karakter) Kompetanse som er spesielt for friluftsliv som er vanskelig å definere

12 Praktisk Ferdselskompetanse (20% av AKL-karakteren)
Naturvennlig ferdsel (+ og -) Skånsam mot naturen Samarbeid (+ og -) Bidra i gruppeoppgåver Møte presist Ta vare på medelevar Utstyrskontroll (+ og -) Ha kontroll på eige utstyr Ha kontroll på fellesutstyr

13 Likheitar på alle turar
Forarbeid VG1: A-plan VG2: A og B-plan VG3: A og B-plan + Beredskapsplan Etterarbeid Refleksjonsnotat Praktisk Generell ferdselskompetanse Samarbeid Naturvennlig ferdsel Utstyrskontroll + spesifikk kompetanse for den aktuelle turen under forarbeid, etterarbeid og praktisk

14 Eksempel 1 Ola Skiteknikk = 5- Skileikanlegg = 6
Snøhule konstruksjon = 5 Genrell ferdselskompetanse = 5 Til saman blir dette = 5+ Naturvennlig ferdsel = -- Samarbeid = + Utstyrskontroll = 0 Totalt = 5

15 Eksempel 2 Per Skiteknikk = 4- Skileik anlegg = 3
Snøhule konstruksjon = 4 Generell ferdselskompetanse = 3+ Dette blir 4 til 3 Naturvennlig ferdsel = ++ Samarbeid = ++ Utstyrskontroll = ++ Totalt = 5-

16 Eksempel 3 Kari Skiteknikk = 5 Skileik anlegg = 6
Snøhule konstruksjon = 6 Generell ferdselskompetanse = 5 Dette blir 6 til 5 Naturvennlig ferdsel = -- Samarbeid = -- Utstyrskontroll = -- Totalt = 4+

17 Fordeler med modellen Meir objektiv vurdering
Klare vurderingskriterier for elevane i forkant av tur Fylle ut på tur når ein ser noko ikkje sitte på kvelden eller når ein kjem heim å prøver å huske korleis elevane var.

18 Utfordringar med modellen
Klare å bevare opplevingane til elevane på tur Opplevingane til lærerane blir ofte dårligare ved mange vurderingskriteriar Finnst sikkert fleire

19 Muligheit å løysa utfordringane
Vurdering vs Oppleving Gå gjennom vurderingskriteriane i god tid før tur, ikkje snakke om vurdering på turen. Læreranes oppleving Jobb ikkje fritid


Laste ned ppt "Vurdering i friluftsliv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google