Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda • Bakgrunn – Medlemssituasjonen – Hovedpunkt fra Storefjell 2010 • Problemstillinger – Rekruttere, holde på medlemmer – Hva andre gjør • Sverige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda • Bakgrunn – Medlemssituasjonen – Hovedpunkt fra Storefjell 2010 • Problemstillinger – Rekruttere, holde på medlemmer – Hva andre gjør • Sverige."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Agenda • Bakgrunn – Medlemssituasjonen – Hovedpunkt fra Storefjell 2010 • Problemstillinger – Rekruttere, holde på medlemmer – Hva andre gjør • Sverige • Danmark, NL • Frankrike • Oppsummering

3 Medlemssituasjonen • Samfunnet endrer seg • Dugnadsånden endres • Antallet seilflygere går ned i verden/Europa • Det er ikke likt fordelt mellom nasjonene • Noen nasjoner øker: Nederland, Frankrike, … Hva gjør nasjoner som lykkes?

4 Rammefaktorer, generelt • Endringer i samfunnet som påvirker medlemstilgangen for alle aktiviteter – Overgang fra dugnad til betalte tjenester • Betale og kreve ift delta og bidra • En ønsker å være med der det er fremgang • Det er mange faktorer som påvirker medlemstilgangen • Det tar gjerne en tid før tiltak virker

5 Antall medlemmer pr 10.000 innb. • Danmark 2,9 • Finland4,2 • Frankrike1,7 • Tyskland3,6 • Nederland2,4 • Norge2,5 • Polen 0,6 • Sverige1,9 • Storbritannia1,1 • USA0,9 Vi gjør det ikke så verst, men kan bli bedre

6 Scenario i medlemsbildet (iå 2010)

7 Sunn fordeling av kompetanse nivå (iå2010)

8 Oppsummering fra Storefjell 2010 • Tilpasse oss til 2010 • Utdanningstiden må ned- maks 1 sesong – Mer forutsigbart – Mer effektiv – Mer profesjonell – Mer kommersiell – Ta betalt for det det koster • Det kan gjennomføres: • I en bra organisert klubb – I en større klubb – I klubber som samarbeider – I klubber som restrukturerer seg • I regionsentre

9 Problemløsning 1.Finne hva som er det virkelige problemet 2.Finne hensiktsmessige tiltak for å løse problemet 3.Gjennomføre tiltakene 4.Evaluere om tiltakene fungerte etter hensikten 5.Finne hva som er problemet nå ….. 6.…….

10 Sammenhenger Etterspørsel Tilbud iht ønsker • Flypark • Tilgjengelighet • Kurs/utvikling • Miljø Generell problemstilling for alle klubber

11 Undersøkelser • Prosjektrapport Svenska Segelflygforbundet – Børja Flyga • Operation Optima (Frankrike, oversatt til Tysk) • Dansk Svæveflyver Union – Rapport om øyeblikksbildet i 10 klubber • DSvU- Unionshåndbok – Breddepolitikk • Stopping the Rot – Membership Retention (BGA)

12

13

14 Operation Optima • Hvorfor medlemmer faller fra – Kostnader – Tidsforbruk Viser at mange knappe 70% ønsker å begynne igjen

15 Stoppe frafall BGA, Roger Coote 2003 Rekruttering AD E B C Frafall 15% 10% 5% 10%15% A: Stor vekst. Rekruttering overstiger frafallet B: Liten rekruttering lite frafall, bør vurdere økt rekruttering. C: Rekruttering og frafall i balanse. Potensiale for finjustering. D: God rekruttering og stort frafall. Bør vurdere hvordan en kan redusere frafallet. E: Liten rekruttering og stort frafall. Effektive tiltak er nødvendig for at klubben skal overleve.

16 Franske tiltak • Samarbeid med skoler • Simulatorere

17 Fransk opplegg

18 Fransk opplegg forts.

19 Fast track (Nederland – Danmark) • Hensikt – Raskere progresjon / tidligere mestring • Gjennomføring – 5 timer TMG (lærer generell flyging) – Utdanning på startmetode (vinsj/flyslep/TMG) – Solo på startmetode

20 Herning Svæveflyveklubb • Eget fast track opplegg – 4 instruktører ansvarlig – Elevgruppen forplikter seg • Min 60 starter i løpet av 3 mnd (solo) • Sertifikat innen ½ år – Fornøyde elever, kull – Fornøyde instruktører Flere instruktører ønsker å delta

21 Redusere avgang - medlemspleie • Dansk idrettsforbund har mye på dette – Arbeidshefte: • Medlemssuksess; rekruttering og fastholdelse • Skape tilknytting til klubben, aktiviteten, miljøet Generell problemstilling

22 DSvU Breddeutvalg • Arbeid som ser på: – Hva kan klubben/du gjøre for at de andre medlemmene er fornøyde? – Hva skal til for at medlemmene som utvikler seg i forskjellige retninger, skal få sine forventninger innfridd? – Hva skal til for å skape fornyelse og rekruttering? – Hva kan breddeutvalget/vi gjøre for dere/dine medlemmer?

23 UTBILDNING o Bättre logistik vid segelflygutbildning o Effektiv utbildning=att verkligen flyga/producera utbildning på plats o Skola på TMG och SLG vid dåligt elevunderlag o Använda segelflygsimulator Utnyttja segelflygtränare i utbildningen!

24 Konkreta förslag!  Utbildningen måste tydligt planläggas och krav på elevnärvaro  Använda TMG i skolning  Teori vid vissa inställda flygpass  använda segelflygsimulator, FSF stöd, SISU mm  Tydlig målbild och krav på resultat. Elev måste bli klar med hela utbildningen inom en viss tid, t.ex. från start till S-cert, max 24 månader.

25 PR/REKRYTERING o Utveckla hemsida, centralt och klubb nivå o Segelflygets dag i augusti o Kontakta f.d. medlemmar med utgångna cert o Samverkan med Young pilots och FFK o Samverkan med FVRF och FV o Kampanj med profilkläder inom FSF o Fånga elever genom skolan/gymnasiet o Utbildning i PR och hur man säljer vår produkt o Använda Google och Facebook för PR/rekrytering o Annonsering i lokala tidningar o Gå ut med kampanjer kopplat till segelflyg

26 Konkreta förslag!  Samverkan med FFK  Utveckla nya profilkläder  Utveckla segelflygutbildning som ett val inom gymnasiet, börja med att skapa en enkel marknadsundersökning  Lägg upp annonser på Google och Facebook  Alltid en kampanj om segelflyg aktiv, ta fram dekaler, banners, bokmärken, flyers etc.

27 MEDLEMSVÅRD o Det skall alltid finnas aktiviteter för nya certinnehavare i klubbarna o Organiserad flygträning med stegtränare o Tydliggör de olika mål som finns efter cert o Ordna klubbtävlingar, mini GP etc. o TEMA kvällar med olika fokus på instrument, termikflygning, utelandningar etc. o Organisera och stimulera till vidareutbildning för TMG-, AVA-, IMC- behörighet, segelflygtränare, ledarutveckling etc. o Få de nya certinnehavarna/medlemmarna att bli självgående (självflygande) och stimulera alla att ta internationella märken Silver-C, Guld-C etc. o Komma igång med tävlande i RST o Starta upp NAV tävlingar med TMG liknande de som finns inom motorflyg o Alltid ha en kampanj om segelflyg aktiv!

28 Konkreta förslag!  Utveckla tränarsystemet, skapa en segelflygtränare som personligen har olika kompetensnivåer, från markinstruktör till sträckflygtränare  Skapa en broschyr som beskriver alla utvecklingssteg efter cert, från internationella diplom till alla vidareutbildningar inom segelflygning  Få elever att ta höjdvinster i RST  Skapa en ny NAV/precisionstävling för TMG  Ta fram exempel på kvällsaktiviteter i klubbarna  Ta fram enkla förslag på enkla klubbtävlingar  Ta fram dekaler, banners, bokmärken, flyers mm för kampanjer

29 Medlemspleie/holde på medlemmene • Skape trivelig miljø – Sosiale tilstellinger/klubbkvelder, samlinger, klubbturer • Ha muligheter for videreutvikling – Strekk, TMG, acro, instrument • Konkurranser – Klubbkonkurranser – Felles deltagelse i nasjonale konkurranser • Anlegg/materiell – Hensiktsmessig anlegg – Tilfredsstillende materiell

30

31 SPØRSMÅL?

32 Videre lesing • http://www.letsgogliding.com/ http://www.letsgogliding.com/ • http://www.dif.dk/UDDANNELSE_OG_VIDENS BANK/kurser/klubudvikling.aspx http://www.dif.dk/UDDANNELSE_OG_VIDENS BANK/kurser/klubudvikling.aspx • http://www.egu- info.org/dwnl/EGU%20Proceedings%20Amste rdam%20workshop%2020122.pdf http://www.egu- info.org/dwnl/EGU%20Proceedings%20Amste rdam%20workshop%2020122.pdf • http://www.daec.de/fileadmin/user_upload/fi les/2012/sportarten/segelflug/download/vere insservice/optima.pdf http://www.daec.de/fileadmin/user_upload/fi les/2012/sportarten/segelflug/download/vere insservice/optima.pdf


Laste ned ppt "Agenda • Bakgrunn – Medlemssituasjonen – Hovedpunkt fra Storefjell 2010 • Problemstillinger – Rekruttere, holde på medlemmer – Hva andre gjør • Sverige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google