Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

S.1 Presentasjon av bransjestandard for beregning og rapportering av CO 2 -utslipp Jon Iver Bakken Leder Miljø og samfunnsansvar Hafslund ASA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "S.1 Presentasjon av bransjestandard for beregning og rapportering av CO 2 -utslipp Jon Iver Bakken Leder Miljø og samfunnsansvar Hafslund ASA."— Utskrift av presentasjonen:

1 s.1 Presentasjon av bransjestandard for beregning og rapportering av CO 2 -utslipp Jon Iver Bakken Leder Miljø og samfunnsansvar Hafslund ASA

2 Bakgrunn •Store og viktige fjernvarmekunder etterspør i økende grad klimainformasjon. •Som bransje er det viktig at vi gir denne informasjonen på en troverdig og ensartet måte •Det finnes ingen forskrifter som regulerer hvordan denne type informasjon skal gis til kunder. Internasjonale, frivillige standarder er ikke godt egnet for formålet. •I dag er det store variasjoner i verdiene på utslippsfaktorer som benyttes i slike sammenhenger. Tre energiformer der variasjonene er store er bl.a. elektrisitet, avfall og i økende grad bioenergi. Man kan enkelt få det resultatet man ønsker ved å velge ”rett” faktor. •Også store variasjoner i benyttet metodikk. Benytter man CO 2 eller CO 2 - ekvivalenter? Angir man utslippene per produsert eller per levert kWh? Inkluderer man oppstrøms utslipp til utvinning, transport og prosessering av brensel? •Bakgrunn for prosjektet i 2011 var et ønske om å utarbeide en omforent bransjestandard for beregning og rapportering av klimagassutslipp mot kunder og andre interessenter. Vi så til Sverige. Norsk Energi reviderer nå arbeidet. s.2

3 s.3 Spesielt tre områder der variasjonene i CO 2 -faktorer er store s.3

4 Viktige prinsipper •For å sikre troverdighet og etterrettelighet skal metodikken være etterprøvbart, tydelig og åpen. Det er lagt vekt på å benytte anerkjente og aksepterte kilder og definisjoner. Sverige har kommet langt i dette arbeidet. •Fokus på bokføringsperspektiv og ikke marginalperspektiv. Det vil si et ”tilbakeskuende blikk” og gjennomsnittsfaktorer for perioden. •Alle faktorer inkluderer, i tillegg til egen forbrenning, utslipp fra utvinning, prosessering og transport av brensel. Faktorene skal dermed i stor grad gjenspeile en komplett verdikjede (LCA). •Faktorer for forbrenningsutslipp baseres i størst mulig grad på offisielle kilder (ETS) •For biobrensel har vi regnet selve ressursen som karbonnøytral •For energiutnyttelse av restavfall er CO 2 -utslipp et spørsmål om allokering. Det er her anbefalt at utslippene ikke belastes energiutnyttelse av avfallet. ETS har også holdt avfallsforbrenning utenfor. •Det er benyttet en nordisk, fysisk miks for utslipp knyttet til elektrisitet. •Forbrenningsutslipp som f.eks.CH 4 og N 2 O er regnet om til CO 2 -ekv. s.4

5 Foreløpig

6 Hvordan beregne og rapportere - 1? •Alle utslipp skal beregnes på bakgrunn av innfyrte/tilførte energimengder til varmesentralen. •De totale utslippene relateres til den solgte / leverte energimengden til kundene. Da tar vi hensyn til alle tap i vår egen verdikjede. •På den måten får kunden et mest mulig korrekt bilde av den totale klimabelastningen per kWh «levert på døra». s.6Endres i topp-/bunntekst

7 Hvordan beregne og rapportere - 2? s.7Endres i topp-/bunntekst Tilf ø rt energi Energiinnhold i r å vare Produsert energi Mengden energi produsert i varmesentral og sendt ut på nett Levert energi Mengden energi levert til kunde Tap i nettet Tap i varmesentral Det primære rapporteringsformatet er gram CO 2 e/kWh levert kunden. Da tar vi hensyn til alle tap i produksjon og overføring

8 Eksempel for Hafslund Varme i Oslo

9 Gjennomsnittlig CO2-utslipp for FV-bransjen

10 Noen betraktninger til slutt •Norsk Fjernvarme oppfordrer flest mulig av sine medlemmer til å benytte metodikken. Må brukes per FV-nett! •Husk at metodikken skiller seg fra det vi rapporterer til Altinn, ETS etc, samt Breeam (som har sin egen metodikk). •I og med at man her har et LCA-perspektiv så inkluderer vi også utslipp som ikke er «våre». Dette er viktig å være klar over. •Vi kan ikke regne med at alle er faglig enig i våre metodikk. Bevisstgjøring og diskusjon om temaet er bra •Vi har et miljøvennlig produkt og har mye å vinne på god og konsis miljørapportering!

11 Takk for meg!


Laste ned ppt "S.1 Presentasjon av bransjestandard for beregning og rapportering av CO 2 -utslipp Jon Iver Bakken Leder Miljø og samfunnsansvar Hafslund ASA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google