Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NMP-seminar 9.1.04 Muligheter for industrien i EUs 6RP Prosjekteksempler innen materialer, IKT og Bio-nano Astrid B. Brenna Norges forskningsråd Store.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NMP-seminar 9.1.04 Muligheter for industrien i EUs 6RP Prosjekteksempler innen materialer, IKT og Bio-nano Astrid B. Brenna Norges forskningsråd Store."— Utskrift av presentasjonen:

1 NMP-seminar 9.1.04 Muligheter for industrien i EUs 6RP Prosjekteksempler innen materialer, IKT og Bio-nano Astrid B. Brenna Norges forskningsråd Store satsinger/Innovasjon Medlem av programkomiteen for NMP-programmet

2

3 Svensk skogsektor med stor suksess i første utlysning NMP 3 NMP-prosjekter koordineres av STFI SUSTAINPACK (IP)  Hovedmål er utvikling av miljøtilpasset, ressurseffektiv og brukervennlig emballasje ECOTARGET (IP)  Hovedmål er gjennom radikale endringer i fremstillingsprosessen å øke konkurranseevnen for masse- og papirfremstilling i Europa og samtidig oppfylle strenge krav til miljøpåvirkning og energibruk NANOFOREST (SSA)  Nanoteknology Road Map innen videreforedling av skogprodukter

4 SUSTAINPACK - Materials by design Koordineres av STFI – PackForsk Totalt 36 partnere fra 15 land  10 UoH: KTH (S), Helsinki Univ. (FI), Sheffield Univ(UK)  17 FoU-inst: YKI (S), VTT, KCL (FI), DTI (DK) Fraunhofer inst. (DE), PIRA Int. (UK)  God industrideltagelse langs hele verdikjeden: Stora Enso (S), Alstrom (S) WalkiWisa Oy (FI), Cartonajes Kevante (ES), XAAR Jet AB (SME fra SE), Sainsburys Supermarked LTd (UK), SME Demonstration Company Søkt EU-støtte: 22 mill. euro  Anbefalt EU-støtte: 18 mill. euro

5 SUSTAINPACK Fra evalueringen Retter seg mot en viktig europeisk sektor Prosjektet er forbrukerdrevet og har god integrasjon fra forskning til anvendelse Resultatspredning og IPR er håndtert godt God balanse mellom Industri/Universitet/ forsk.inst.  Bedre SME deltagelse ønskelig Veldig høyt vitenskapelig nivå med klart definerte mål, god plan med milepæler Alle anbefalingene fra fase 1 er tatt hensyn til Prosjektadministrasjon er godt strukturert

6 Priority 3 – NMP research area 3.4.1.1-1 Network of Excellence IN SItu study and DEvelopment of processes involving nano-PORous Solids

7 INSIDE_Pore (NoE) Fokus på eksperimentelle og teoretiske undersøkelser av egenskaper i nanoporøse materialer, noe som er svært viktig i kjemiske prosesser Monitorering av endringer i porestruktur gjennom in-situ teknikker Anvendelsesområder:  Katalyse  Syntese  Separasjonsprosesser Koordinator: ”Demokritos”, Hellas  14 kjernepartnere: 7 UoH og 7 FoU-inst fra NL, DE, FR, GR, UK, BE, ES,  NO: SINTEF Kjemi og IFE

8 INSIDE_Pore (NoE) Partnere forts:  Redusert fra 46 partnere i fase 1  Involverer sentrale europeiske aktører innen oppstrøms olje- og gass aktivitet og materialprodusenter. Flere SME’er Erfaringer på seminar Wien nov03:  Partnerne kjenne hverandre for å få til integrasjon  Komplementære partnere  Integrasjon gjennom virtuelt senter  Levedyktig på sikt fordi anvendelsesområdet er bredt og mulighetene for innovasjoner med høy økonomisk verdi er store

9

10 MASMICRO (IP) Integration of manufacturing systems for mass-manufacturing of miniature/micro- products Koordinator: Pascoe Engineering Ltd (UK)  36 partnere, 17 bedrifter, 6 UoH, 11 FoU-inst IPU (DK) og IFP Research AB deltar, UK, DE, FR sentrale  Søkt EU-finansiering: 17,6 mill. euro Ambisiøst prosjekt som kan føre til at Europa kommer i front når det gjelder masse- produksjon av mikroprodukter Betydelig vekt på spredning til SME  Demontrasjon og opplæring viktig

11 IKT- også innen prosesskontroll HIPCON (STREP)  Holistic Integrated Process Control Målet er utvikling av neste generasjon av prosessstyringssystem Koordinator: IVL, Svenska Miljöinstitutet  Akademiske partner: Uppsala Univ., Cardiff Univ., London School of Economics and Pol. Sc.  FoU-inst: CTI (GR),  Ind: IMCG Ltd (UK), SSAB Oxeloesund AB, Stockholm Vatten AB Høy score i evaluering til tross for begrenset konsortium. Trad. prosessind. må involveres

12

13 Nano2Life (NoE) - Tema: From interface to tissue engineering Etablere et Virtuell Europeisk Nanobiotek Institutt Fokus på å forstå grenseflaten mellom biologiske og ikke biologiske enheter på nanoskala nivå Mulige anvendelsesområder  Kompleks ny sensorteknologi  Helsevesen og medisinsk teknologi  Farmsaøytiske produkter  Forsvar  Matsikkerhet

14 Nano2Life (NoE) Koord.: Commissariat á l´Energie Atomique (FR)  24 kjernepartnere, bl. a. Univ i Lund og Microtechnologi center, MIC i DK, ingen industri  Spredning til SME planlegges Finansiering: 8,8 mill euro over 4 år Fra evalueringen:  Klar europeisk dimensjon  Mulighet for ”break through” betydelig  Positivt vurdert at tar utgangspunkt i eksisterende regionale cluster av institusjoner  Forståelse og vilje til varig integrasjon  Felles arbeidsplan har klare mangler

15 CELLPROM (IP) - Cell programming by nanoscale devices Hovedmålet er utvikling av automatisert utstyr for celleprogrammering  via nanoskala makromolekylære landskaper – NanoScapes Sammenlikner med betydningen EPROMs hadde for utviklingen innen elektronisk utstyr Revolusjonere håndtering av store antall individuelle celleprøver Typisk anvendelsesområde:  Sortering, manipulering, karakterisering av celler  Stam celler – fra dyr eller mennesker

16 CELLPROM (IP) Koordinator: Inst. für biomedical Engineering (DE) gjennom Fraunhofer Inst.  36 partnere, 21 akademiske, 15 industrielle hvorav 7 SME  Lagt vekt på god integrasjon langs verdikjede, mellom fag og aktiviteter og mellom akademia og industri Søkt EU-Finansiering: 28 mill. euro Fra evalueringen:  Veldig ambisiøst, men realistisk  Høyt vitenskapelig nivå  Klart definerte mål  God integrasjon og balanse i konsortiet  Kostnadene redusert betydelig gjennom hele prosessen

17 IP for SMEs VIM: Virtual Injection Moulding for Improving production effiency, quality and time-to-marked Koordinator: Elastopoli Oy (FI)  Antall partnere: 22; 13 bedrifter (10 ind. SME), 3 UoH: Tampere, Loughbourough+ spansk, 2 FoU-inst.  Nokia og Lego krevende kunder  Søkt EU-fin: 3,4 mill. euro Plast- og verktøyindustrien har liten FoU- kapasitet. VIM skal bidra til en overgang til mer kunnskapsbasert produksjon og produkter med høyere verdiskaping.

18 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "NMP-seminar 9.1.04 Muligheter for industrien i EUs 6RP Prosjekteksempler innen materialer, IKT og Bio-nano Astrid B. Brenna Norges forskningsråd Store."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google