Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brobyggere i et andrespråksprogram Språk- og kulturguider SKG – ET TOÅRIG PROSJEKT 2005-07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brobyggere i et andrespråksprogram Språk- og kulturguider SKG – ET TOÅRIG PROSJEKT 2005-07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brobyggere i et andrespråksprogram Språk- og kulturguider SKG – ET TOÅRIG PROSJEKT 2005-07

2 7 PARTNERE I 4 LAND 1.VOFO, Norge – koordinator 2.AOF- Oslo, Norge 3.IRRE Toscana, Italia 4.COSPE, Italia 5.CES, Bulgaria 6.UVT, Bulgaria 7.WSAES, England 1. VOFO – Oslo, Norge

3 ULIKE LAND ULIKE UTFORDRINGER  BULGARIA: stor rombefolkning som ikke vil la seg integrere, men er heller ikke reisende lenger. Vanskelig å holde barna i skolen – sosiale tapere.  ITALIA: sliter med sin rombefolkning, men også med lærerne som ikke takler et ”multikulturelt” klasserom. Mange misforståelser oppstår. Ønsker at lærerne skal være kulturformidlere og ikke bare språklærere.  ENGLAND: deres situasjon ligner på den norske: mange kommunale sentra rundt omkring i UK som tilbyr andrespråksopplæring for voksne innvandrere og flyktninger. Innført ”citizenship” som innebærer en innføring i samfunnsmessige og kulturelle sider ved å bo i England pluss språktest.  Mål for SKG: bindeledd mellom lærer og elev- lærer forstår elev bedre kan tilrettelegge bedre undervisning. Heve romelevenes status og selvfølelese (grunnskole)  Mål for SKG: ta imot nye studenter i og ”dybdeintervjue” dem etter SELL modell. Formidler mellom lærer og student for å bedre (lærerutdanningen)  Mål for SKG: ønsker å bruke dem i undervisningen som bindeledd mellom lærer og deltaker – heve kvaliteten på andrespråksinnlæringen samt et ønske om en lettere integreringsprosess.

4 TO VIKTIGE PROBLEMSTILLINGER • Hva vil det si å bygge broer og legge til rette for kommunikasjon,for- ståelse og læring? • Hva betyr det å ”se” andre mennesker og sette pris på deres bak- grunn og erfaringer?

5 Krav til språk-og kulturguider • BAKGRUNN: a)Helst nivå tre i nasjonalt språk og gjerne flerspråklig b)Multikulturell person som er interessert i og positiv til minoriteter så vel til majoritetssamfunnet c)Gode kommunikasjonsevner d)IKT- kunnskaper (bruk av nettet som infokilde) e)Kjenner utfordringene som kjennetegner det nye samfunnet • KUNNSKAPER: a)Kjenner til deltakers utfordringer når det gjelder å lære det nye språket b)Være i stand til å være engasjert, men ikke involvert c)Kjenne til systemer for eksempel når det gjelder utdanning og kan henvise videre d)Være i stand til å oppmuntre og motivere e)Kunnskaper om konfliktløsing f)Være aktiv, men ikke delaktig

6 FORT. KRAV TIL SKG • OPPGAVER: a)Foreta dybdeintervju med deltaker og være i stand til å beskrive deltakernes behov og forventninger b)Hjelpe lærere med å plukke ut læremidler til ulike emner c)Hjelpe lærer med å plukke ut vanskelige emner (tillatt /ikke tillatt) d)Samarbeide med lærer om den individuelle læreplan e)Hjelpe lærer med å forstå det uforståelige ut i fra vårt ståsted f)Formidle delt ønsker og hva som kan være problematisk i språkopplæringen g)Formidle delt verdigrunnlag og hvordan det kan virke på opplæringen h)Samarbeide med lærer om å formidle alle muligheter på den ene siden - samt de begrensninger og koder for oppførsel som fins i det nye samfunnet på den andre siden i)Hjelpe deltakere med å forstå konkrete språklige problemer

7 DE YTRE RAMMENE RUNDT KURSENE DELTAKERE OG LÆRERE  MODUL 1: 4 DAGER HVORAV EN VAR PRAKSISDAG  MODUL 2: 3 DAGER HVORAV EN DAG VAR PRAKSISDAG  KURS FOR FEM LÆRERE SOM GIKK OVER FIRE LØRDAGER MOT EN LITEN ØKONOMISK KOMP. ALLE LAND BIDRO TIL INNHOLDET I KURSENE, MEN HVERT LAND TILPASSET DET TIL SINE SPESIELLE BEHOV.

8 GJØRELISTE FØR KURS A.Implemetere konseptet i undervisningsinstitusjonen slik at lærerne ble fortrolig med hva dette innebar og betød: temakvelder, planleggingsdager, andre møter etc. Lærerne ble utfordret til å finne oppgaver til SKG ene. B.Rekruttering i klassene og noen bydeler ved informasjon og et lite tilpasset opplegg som gikk på ”cultural awareness” som var med å vekke interesse og nysgjerrighet. C.Utarbeide spørreskjema som hadde tre hensikter: a.UTVELGELSE (HVEM PASSER) b.MENTALT FORBEREDT TIL KURSET c.KURSLEDER: RETTESNOR UNDER KURSET

9 Kunnskaps,-holdnings,-ferdighetsmål •Oversikt over pedagogiske prinsipper i norsk skolevirkelighet. •Akseptere at ting kan være like bra selv om det ikke er likedan. •Være åpen, entusiastisk, forståelsesfull og vitebegjærlig. •Lete etter viktige trekk i det den andre sier som er verdt å bygge videre på. •Stille åpne spørsmål for å innhente informasjon.

10 Eksempler på øvelser Hva virker bedre? Fremmende og hemmende kommunikasjonsstrategier knyttet til deltakernes egen kulturbakgrunn. Hva er det med våre vaner som er bra og hva er verdt å justere på når vi skal fungere i et multikulturelt samfunn? Kommunikasjonsøvelser/ rollespill med ”hemmelige” instrukser Et eksempel kan være om punktlighet – trening i systematisk informasjonshenting og veiledning.

11 Arbeidsinstruks for SKG 1.Følge med undervisningen og hjelpe til når delt skal løse oppgaver 2.Hjelpe lærer når hun ber om det 3.Være generelt hjelpsom for hele klassen, nå du har ekstra tid. 4.Når lærer ønsker det, kan du ta individuelle samtaler og finne ut hvordan deltakerne tenker om å lære norsk – å samarbeide med andre deltakere – sin livssituasjon 5.Observere miljøet i klassen 6.Skriv en liten logg hver dag om hva du gjør.

12 VÆR VARSOM PLAKAT STILL ÅPNE SPØRSMÅL VÆR POSITIV GI BARE DEN HJELPEN SOM TRENGS! HJELP DELTAKERNE TIL Å FINNE SVARENE SELV!

13

14 ERFARINGER OG BRUK I OG UTENFOR LÆRINGSINSTITUSJONEN  Veitvedt grunnskole: oppgave få foreldre til å komme på foreldremøte- være tilstede på foreldremøte  Brannfjell skole – to SKG fra klassen i Furuset kirke var tilstede ved elevsamtale med foreldre. Har ansatt minrådg i 50% stilling.  Furuset kirke – en hel klasse som utdannet seg til SKG. Få problemer mellom lærere og deltakere-lærerne er svært positiv til å bruke dem i klassen. Brukt som ”ekspertgruppe” – for eksempel under stasjonsundervisning  Selvutvikling – sin egen historie  I dag; stor klasse med ungdommer: per i dag fire SKG som behersker ulike språk –urdu, tyrkisk, kurdisk og arabisk.  Hvor henter man dem: 18 ferdige SKG fra 13 ulike land i vår database.  Definitivt en fordel å ha en egen base på det lokale lærestedet.


Laste ned ppt "Brobyggere i et andrespråksprogram Språk- og kulturguider SKG – ET TOÅRIG PROSJEKT 2005-07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google