Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skatteetaten Skatteetaten i Akershus Utvalgte kontrollområder: Eiendom Oppgavekvalitet Siri Larsen Skattejurist Akershus fylkesskattekontor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skatteetaten Skatteetaten i Akershus Utvalgte kontrollområder: Eiendom Oppgavekvalitet Siri Larsen Skattejurist Akershus fylkesskattekontor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skatteetaten Skatteetaten i Akershus Utvalgte kontrollområder: Eiendom Oppgavekvalitet Siri Larsen Skattejurist Akershus fylkesskattekontor

2 Skatteetaten Kontrollområde: Eiendom  Kontrollområde i Akershus: eiendom  Skatte- og avgiftsmessige problemstillinger knyttet til eierskap og forvaltning av fast eiendom  Tilgrensede områder  bygg og anlegg  servicetjenester

3 Skatteetaten Eiendom  Underområder  Skatt  Avskrivningsgrunnlag  Avskrivningssats  Merverdiavgift  Frivillig registrering ved utleie av fast eiendom jf. forskrift nr. 117

4 Skatteetaten Forskrift nr. 117  Gjennomgående feil  Opptrer som registrert uten å ha foretatt særskilt registrering  For tidlig fradragsføring av inngående avgift – vs. tilbakegående avgiftsoppgjør  OBS! Ved registrering etter forskrift nr. 117 omfattes all eiendomsmasse som leies ut til avgiftspliktige – med mindre særlig forbehold er tatt.  Feil ved forholdsmessig fordeling av inngående avgift.

5 Skatteetaten Oppgavekvalitet – grunnlagsdata Særlig fokus på innberetninger på oppgavekode 401 – utbetalinger mellom næringsdrivende  Avgrensede kontroller – store virksomheter  Elektronisk brev / informasjon til 350 regnskapsførere i Akershus  Artikler i fagpresse

6 Skatteetaten  Nytt ved kode 401: Brev fra Finansdepartementet 4. juli 2006:  Regelverket praktiseres slik at det ikke pålegges innberetningsplikt overfor AS og DLS  Kan innberette på organisasjonsnummer, jf Lønnsinnberetning på maskinlesbart medium 9. utg som gjelder fra inntektsåret 2005 (SKD)

7 Skatteetaten Resultater  Stor økning i antall innberetninger i Akershus som følge av generell informasjon til regnskapsførere og revisorer samt utvalgte bransjer (håndverk / transport):  Innberettet beløp økt med kr. 1,8 milliarder fra 2005 til 2006  Regnskapsføreres og revisorers innsats overfor kundene har hatt avgjørende betydning

8 Skatteetaten  Enklere å handle riktig for oppgavemottaker  Legges inn i Skatteetatens grunnlagsdata  Skattytere med feil selvangivelsestype legges inn i skattemanntallet på korrekt måte  Skatteetatens kontroll forenkles  Bidrar til likebehandling av næringsdrivende  Muligheten for å ”stikke unna” inntekter forminskes

9 Skatteetaten  Undersøkelse  sammenhenger  erfaringstall

10 Skatteetaten  128 oppgaver uten elektronisk identifikasjon  Oppdragstaker feilaktig leverte forhåndsutfylt lønnsmottakere og pensjonister (PSA): 60  Antatt ikke skattepliktige: 18  Oppdragstaker leverte korrekt type selvangivelse / næringsoppgave for næringsdrivende: 28  Oppgaver med fiktivt navn eller nummer: 22

11 Skatteetaten  Feilaktig levert PSA: 1 av 60 oppgitt beløp til beskatning  Oppdragstakere som leverte næringsoppgave / selvangivelse for næringsdrivende:  64 % av mottakerne oppgav beløpet til beskatning. Alle disse hadde ekstern regnskapsfører  36 % av mottakerne oppgav ikke beløpet  Ikke sporbare / fiktive: Usikkert, men antar en betydelig andel ikke oppgitt jf. Erfaringer m.h.t. identifiserbare oppgaver

12 Skatteetaten  Innberetninger som ikke ble direkte elektronisk knyttet opp mot konkret skattyter:  23 % av disse har oppgitt beløpet til beskatning  20 % av disse er i første omgang antatt ikke skattepliktig  57 % har ikke oppgitt beløpet (- eller evt. ikke kontrollerbart pga. fiktiv identifikasjon)

13 Skatteetaten  Manglende innberetning: betydelig fare for at beløpet ikke kommer til beskatning  Innberetning bidrar til sunne konkurranseforhold  Forutsetninger:  Rettidig – innen 20. januar eller 31. januar ved elektronisk innlevering i Altinn  Riktig identifisering (kan bruke org nr, som skal finnes i reskontroen)


Laste ned ppt "Skatteetaten Skatteetaten i Akershus Utvalgte kontrollområder: Eiendom Oppgavekvalitet Siri Larsen Skattejurist Akershus fylkesskattekontor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google