Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring i kooperativ frihet Kvalitetsvurderinger og erfaringer som er viktige i NKI Nettstudiers virksomhet Morten Flate Paulsen Et 45-minutters foredrag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring i kooperativ frihet Kvalitetsvurderinger og erfaringer som er viktige i NKI Nettstudiers virksomhet Morten Flate Paulsen Et 45-minutters foredrag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring i kooperativ frihet Kvalitetsvurderinger og erfaringer som er viktige i NKI Nettstudiers virksomhet Morten Flate Paulsen Et 45-minutters foredrag på Norgesuniversets høstkonferanse, 19.09.11 1 http://twitter.com/MFPaulsen http://nettstudier.blogspot.com http://home.nki.no/morten http://www.slideshare.net/MortenFP http://www.facebook.com/mfpaulsen http://www.eden-online.org/blog/

2 •EDEN medlemmer fra 400 institusjoner i 56 land: –20 års jubileum –200 institusjonsmedlemmer –2000 potensielle medlemmer i NAP - Network of Academics and Professionals •Norge på topp med 13 medlemsinstitusjoner –NKI NettstudierNKI Nettstudier –NKS Online Studies –Norway Opening UniversitiesNorway Opening Universities –Norwegian Association for Distance and Flexible Education - NADENorwegian Association for Distance and Flexible Education - NADE –Norwegian Institute for Adult Learning - VOXNorwegian Institute for Adult Learning - VOX –Norwegian Ministry of Education and ResearchNorwegian Ministry of Education and Research –Norwegian Networked UniversityNorwegian Networked University –Studiesenteret.noStudiesenteret.no –University of NordlandUniversity of Nordland –Folkeuniversitetet NettstudierFolkeuniversitetet Nettstudier –LIllehammer University CollegeLIllehammer University College –Sogn og Fjordane University CollegeSogn og Fjordane University College –GlobalskolenGlobalskolen www.eden-online.org

3 Sekretariat i Budapest, Valgt styre med 11 medlemmer 3

4 Annual Conferences Dublin, 2011 Valencia, 2010 Gdansk, 2009 Lisbon, 2008 Naples, 2007 Vienna, 2006 Helsinki, 2005 Budapest, 2004 Rhodes, 2003 Granada, 2002 Stockholm, 2001 Moscow, 1999 Bologna, 1998 Budapest, 1997 Poitiers, 1996 Birmingham, 1995 Tallinn, 1994 Berlin, 1993 Krakow, 1992 Open Classroom Conferences Athens, 2011 Porto, 2009 Stockholm, 2007 Poitiers, 2005 Copenhagen, 2002 Barcelona, 2000 Balatonfüred, 1999 Crete, 1997 Oslo, 1995 4 Research Workshops Budapest, 2010 Paris, 2008 Barcelona, 2006 Oldenburg, 2004 Hildesheim, 2002 Prague, 2000 Nettstudier i EDENs hage

5 www.eurodl.org 5

6 http://issuu.com/mfpaulsen 6 Læring i kooperativ frihet er beskrevet i disse bøkene som kan lastes ned fra internett

7 Resurser om kooperativ frihet •Cooperative online education http://www.youtube.com/user/nki2008#p/a/u/2/HVXtbLg5ycEhttp://www.youtube.com/user/nki2008#p/a/u/2/HVXtbLg5ycE •Kooperativ frihet som ledestjerne i nettbasert utdanning www.nettskolen.com/forskning/kooperativ_frihet/ www.nettskolen.com/forskning/kooperativ_frihet/ •E-viva em Portugal http://nettstudier.blogspot.com/http://nettstudier.blogspot.com/ •Transparency in Cooperative Online Education http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/671/1267 http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/671/1267 •Cooperative Online Education http://seminar.net/index.php/volume-4-issue-2-2008- previousissuesmeny-124/100-cooperative-online-educationhttp://seminar.net/index.php/volume-4-issue-2-2008- previousissuesmeny-124/100-cooperative-online-education •Cooperative Freedom and Transparency in Online Education http://www.slideshare.net/MortenFP/futuralia-3400339 http://www.slideshare.net/MortenFP/futuralia-3400339 •Visualizing student profiles http://www.slideshare.net/MortenFP/visualizing-student-profiles-through-nkis-online- catalogue-and-student-network http://www.slideshare.net/MortenFP/visualizing-student-profiles-through-nkis-online- catalogue-and-student-network •Transparency for Cooperation http://toonlet.com/archive?m=s&i=11245 http://toonlet.com/archive?m=s&i=11245

8 Studenter kan velge både individuell frihet og samhandling Tid Sted Progresjon Medium Tilgang Innhold Seks frihetsgrader i kooperativ frihet Det er vanskelig å kombinere individuell frihet med samhandling

9 9 Seks frihetsgrader

10 Mine portugisiske masterstudenter samlet stoff om kooperativ frihet på http://ppel4.pbworks.com/http://ppel4.pbworks.com/ 10

11 11 Man kan si at: Individuell læring foregår alene Kollaborativ læring er avhengig av grupper Kooperativ læring skjer i nettverk

12 12 NKI driver kooperativ nettbasert utdanning

13 NKI tilbyr fleksibel oppstart og progresjon •Unikt individuelt planleggings og oppfølgingssystem •Individuell fullføringsfrist

14 NKI-studentenes individuelle progresjonsplaner 14

15 www.youtube.com/NKINettstudier 15

16 NKI-studentene får statusrapporter på e-post hver måned 16 Nyheter Kvalitetssjekk av kontaktdata og personlige innstillinger Melding om studieprogresjon Påminnelse om å oppdatere progresjonsplan

17 Kvalitetstiltak for læring i kooperativ frihet 1.Storskaladrift trenger systematiske, kontinuerlige, effektive og standardiserte kvalitetstiltak 2.Transparens forebedrer kvalitet 3.Støtteapparat for nettlærere 4.Kvalitetsbarometre a.Responsbarometer b.Lærerbarometer c.Kursbarometer d.Etc. 17

18 Kvalitetstiltak for •12.500 studenter •400 kurs •150 deltidsansatte lærere •60 heltidsansatte bør være systematiske, kontinuerlige, effektive og standardiserte 18 www.nki.no

19 Transparency or privacy ? 19

20 20

21 Transparency improves quality 21 …of system data, course content, course work etc….

22

23 Partners Audio Journalism: Berghs School of Communication (Sweden) Video Journalism: UPDATE – Danish School of Media and Journalism Text Journalism: NKI Distance Education (Norway) Project is funded by Norgesuniversitetet (Norway)

24 Transparency promotes cooperation 24 Dalsgaard, C. and Paulsen, M.F. (2009) Transparency in Cooperative Online Education. IRRODL, Vol 10, No 3.

25 The ideas are adopted by the EU-project e-teacher 2.0 | E-teacher 2.0 | www.e-teacher-2.eu |25

26 26 Læringsfellesskap kan være mer eller mindre transparente Forum Læringspartnere Personlige presentasjoner LMS PLE Web2.0

27 Tre grader av transparens 1.Liten: Privat e-post 2.Middels: Klassens forum i Moodle 3.Stor: Publisering på Internet i diverse web2.0 tjenester 27 Transparens gir bedre kvalitet og mer samarbeid, men både studenter og lærere bør være komfortable med transparensen i læringsmiljøet.

28 Støtteapparat for nettlærere http://nettstudier.blogspot.com/2011/08/gode-nettlrere-fortjener-et-godt.html http://nettstudier.blogspot.com/2011/08/gode-nettlrere-fortjener-et-godt.html 28

29 Lærers arbeidsverktøy på Nettskolen: Oversikt over besvarelser Forsinket student Studenter som har planlagt Responstidsmåling Tilgang til presentasjonene

30 Bedre oppfølging av forsinkede lærere •Gjennomsnittlig responstid har holdt seg rundt 2-3 dager siden vi innførte målingen i mai 2004 - med unntak av sommerferiene •Gjennomsnittlig responstid blant alle NKIs 150 lærere i 2010 var 1,8 dager •Automatisk e-post til forsinkede lærere •Manuell oppfølging –Arbeidsmengde? –Tekniske problemer? –Ferie?

31 Kvalitetsbarometer på studentside: 31

32 NKIs kvalitetsmål: 90 %. Evaluering av meg siste 90/180 dager: 93/84 %. Evaluering av lærerne siste 90/180 dager: 86/89 % Det er 25 tilbakemeldinger i din evalueringsrapport.  Evalueringen skal være anonym  Prosentangivelsen skal vise andelen av studenter som er: Svært fornøyd, Fornøyd eller Nøytral  Automatiske e-post meldinger når prosentangivelsen går under eller over et bestemt tall Kvalitetsbarometer på lærerside:

33 Kollegaveiledning 33 I 2010 introduserte NKI kurset systematisk kollegaveiledning for lærerne. Vilkårlige tilbakemeldinger de har gitt til studenter sendes til en kollega som skal gi råd om mulige forbedringer. Torstein Rekkedals spørreundersøkelse blant de første deltakerne konkluderte: ”Deltakerne mener generelt at kollegaveiledning har vært motiverende og lærerikt. De fleste mener også at samtlige nettlærere burde være med og at deltakelse i større skala vil skape et bedre og mer fruktbart lærer- og læringsmiljø ved NKI”. Veilederne meldte også at det var minst like lærerikt å veilede som å få veiledning. Rollen som veileder og deltaker vil derfor rullere i fortsettelsen.spørreundersøkelse blant de første deltakerne

34 Egenvurdering Forrige skoleår gjennomførte majoriteten av NKIs lærere oggså en egenvurdering av sine tilbakemeldinger. Erfaringene fra dette har vært så positive at vi vil videreføre dette i et nettkurs, der lærerne skal bruke nettskolens innsendingssystem til å vurdere sine personlige presentasjoner, bidrag i forum og tilbakemeldinger til studentene. 34

35 Gode lærere fortjener Gullepler, slik andre bransjer hedrer sine enere med Gullmedaljer, Gullruter og Gulltagger 35

36 Spørsmål? I care, so I share: http://nettstudier.blogspot.com http://home.nki.no/morten https://twitter.com/MFPaulsen http://www.slideshare.net/MortenFP http://www.facebook.com/mfpaulsen 36 http://www.eden-online.org/blog


Laste ned ppt "Læring i kooperativ frihet Kvalitetsvurderinger og erfaringer som er viktige i NKI Nettstudiers virksomhet Morten Flate Paulsen Et 45-minutters foredrag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google