Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse1 Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening En orientering om utvalgets arbeid til NPFs sentralstyre, ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse1 Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening En orientering om utvalgets arbeid til NPFs sentralstyre, ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse1 Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening En orientering om utvalgets arbeid til NPFs sentralstyre, ved leder konferansen i 2006 Nora Sveaass, utvalgsleder

2 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse2 Mandat  Utvalget skal arbeide for forholdet mellom menneskerettigheter slik disse kommer til uttrykk i FNs konvensjoner – og psykologisk kunnskap og virksomhet

3 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse3 videre  Forebygge at mennesker utsettes for brudd på menneskerettigheter  Fremme bruk av psykologisk fagkunnskap for å hjelpe mennesker som blir eller har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd  Bidra til å utvikle og formidle kunnskap om forholdet mellom menneskerettigheter og psykologi

4 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse4  Bidra til å øke sammenhengen mellom menneskerettigheter, helse og livskvalitet  Bidra til at psykologisk fagkunnskap blir anvendt for fred, konfliktløsning og respekt for menneskerettigheter  Forhindre at psykologisk fagkunnskap blir brukt krenkende eller undertrykkende  Forhindre enhver medvirkning fra psykologer i tortur eller andre menneskerettighetsbrudd

5 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse5  Bidra til å støtte psykologer og psykologers samarbeidspartnere som hindres i å utøve sin virksomhet eller som trakasseres eller forfølges på grunn av sin psykologiske virksomhet og sitt engasjement for menneskerettigheter

6 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse6 Utvalget består av  Odd Harald Røkenes  Haldis Hjort  Ragnhild Dybdahl  Jorunn Gran  Kerstin Søderstrøm  Nora Sveaass (leder)  NPFsamfunnskontakt Liv Jørgensen  Assosiert student Joar Halvorsen

7 MRU flyktningbarn behandling og rehabilitering til torturerte undervisning flyktningpolitiske spørsmål psykisk helsevern

8 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse8

9 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse9 Flyktningbarn  Fra MRU: Kerstin, Ragnhild,Jorunn, Nora  Asylbarn stafetten: Brev til BLD Kronikker Radioinnslag Høring ”Barndom på vent” info hefte NGO-U uttalelse i forbindelse med St.m.1

10 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse10 MR-barn vil i samarbeid med andre organisasjoner arbeide for  Kreve raskere behandling av asylsøknader der barn er involvert  Fortgang i overføring av ansvar for enslige umyndige asylsøkere til barnevernet  Sikre asylsøkerfamiliers boforhold, stabilitet, tilgang på skole, helse- og sosialtjenester.  Konkretisering av barnekonvensjonen, barnets perspektiv og rolle i asylsaker

11 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse11 Flyktningbarn  Oppfølging av helsetjenester – med fokus på psykologisk behandling for dem som trenger det  Skole og oppfølging  Styrking av familier – veiledning til foreldre

12 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse12 MR-undervisning  Haldis, Odd-Harald, Joar (student medlem), Ragnhild, Nora  Styrke MR som tema i spesialistutdanning i regi av NPF og andre  MR undervisning ved grunnutdanning, universitet og høyskoler  Utvikle hensiktsmessig undervisningsmateriell  Samarbeide med andre MR organisasjoner om undervisning – planer og materiell

13 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse13 Psykisk helsevern  Haldis, Joar  I samarbeid med MR senteret og andre MR organisasjoner ha et våkent øye for menneskerettighetssituasjon i psykisk helsevern  Kurs og veiledning om MR og fagetikk i psykisk helsevern

14 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse14 Rett til behandling og rehabilitering av torturerte  Odd Harald, Nora  Følge opp internasjonale avtaler om rett til behandling, rehab og kompensasjon  Brev til Helseminister og Justisminister og etterlyst Norges oppfyllelse av avtaler  Etterlyst torturdefinisjon i norsk lovverk

15 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse15 The right to restitution  Each state party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full a rehabilitation as possible (art. 14)

16 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse16 The Basic Principles and Guidelines of Remedy and Reparations for Victims of Human Rights and Humanitarian Law Violations adopted by the 61th session of the Human Rights Commission in 2005

17 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse17 Council directive 2003/9/EC for the reception of refugees and asylumseekers  Article 20 Victims of torture and violence Member States shall ensure that, if necessary, persons who have been subjected to torture, rape or others serious acts of violence receive the necessary treatment of damages caused by the aforementioned acts

18 Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse18 Flyktningpolitiske temaer  Helseerklæringer i asylsaker (Annie von der Lippe i utvalg)  Skrevet brev og uttaleser  Rett til familiegjenforening  Rett til advokatbistand  Protestert mot internering av utledninger på Trandum


Laste ned ppt "Nora Sveaass, 2006NPFs lederkonferanse1 Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening En orientering om utvalgets arbeid til NPFs sentralstyre, ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google