Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet Hvordan arbeide med området "nærmiljø og samfunn" i barnehagen? Lenke til St. Hanshaugen Opplevelser og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet Hvordan arbeide med området "nærmiljø og samfunn" i barnehagen? Lenke til St. Hanshaugen Opplevelser og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet Hvordan arbeide med området "nærmiljø og samfunn" i barnehagen? Lenke til St. Hanshaugen Opplevelser og erfaringer i nærmiljøet Pål Dingstad http://home.hio.no/~dingstad/ Pal.dingstad@lu.hio.no

2 2 Litt om kurset •Litt om hvorfor (faglig refleksjon / kritisk refleksjon) •Mest om hvordan •Barnehagen i (lokal)samfunnet •Samfunnet i barnehagen •Praktisk øvelse

3 3 ”Samfunnsfag / nærmiljø og samfunn er så fjernt og vanskelig liksom – og det er så teoretisk…!” BiologiSosiologi NaturenKulturen / samfunnet Nærmiljø og samfunnNatur, miljø og teknikk Eksursjoner Utforskning Eksursjoner Utforskning Skog og mark / ulike naturmiljøer Byen / lokalsamfunnet / ulike kulturmiljøer

4 4 Hvorfor? Faglige begrunnelser •Teori om basiskompetanse og sosial kompetanse –= (ca) sosiale (og kulturelle) = ferdigheter –= samfunnsmesspige ferdigheter –Grunnleggende kompetanse i samfunnsmessige ferdigheter Barns undring over handlinger og holdninger i møte med hverandre legger grunnlaget for en kritisk refleksjon om seg selv i samfunnet. Hensynet til hverandre og gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring er forutsetning for barns danning. ( KD: 2006 s.12) Oppdragelsen skal skje i tråd med barnehagens verdigrunnlag og legge grunnlaget for barns mulighet til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Barn skal både tilpasse seg og oppmuntres til å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike former for påvirkning. ( KD: 2006 s.13) Barn skal både tilpasse seg og oppmuntres til å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike former for påvirkning. ( KD: 2006 s.13)

5 5 Samfunnet i barnehagen – den doble eller triple bunnen

6 6 •Barnehagen som speil av Samfunnet –Offentlig arena •Demokratisk arena –Kaotisk arena / kompleksitet – roller + rollefordelinger, sosialisering / rekruttering, – konflikter – gruppe dannelser – stategier - forskyvninger – ekskluderinger – inkluderinger – dilemmaer – sorger – gleder - stadig nye erfaringer og opplevelser – trygghet / utrygghet, skader, ulikeøformer for behovstilfredsstillelse •Barnehagen som et lite samfunn (sosialt system – barnehagen som organisasjon) –Som en (organisatorisk) helhet - sett ovenfra –Normene + verdiene som utfolder seg i barnehagen •Samfunnet som didaktisk tema i barnehagen –Avsluttende emner + temaer –Gjennomgripende emner og temaer

7 7 Eks.: sesongavhengige temaer, konkrete, praktiske temaer som startes og avsluttes – ofte knyttet til praktiske hverdagsaktiviteter Kroppen TrærMenneskerettigheter / Barnekonvensjon Skogen om vårenSkogen om høsten Gjennomgripende temaer • Mer ”abstrakte” temaer, ofte knyttet til verdigrunnlaget Etikk / medvirkning Sosial kompetanse Kjønnsroller og likestilling, verdier som inkludering Gjennomgripende og avsluttende temaer Medvirkning Nærmiljø og samfunn

8 8 Verdien av faglig (teoretisk / kritisk) refleksjon •(sosiologi / sosialfilosofi) •Samfunnsforhold •Samfunnsspørsmål

9 9 Tema-eksempler / i debank •Teoretisk refleksjon over samfunn og kultur i barnehagen (Litt sosiologi / sosial filosofi / historie - lokalhistorie) •Kulturbegrepet (som fenomen og perspektiv) •Strukturbegrepet •Rollebegrepet •Medvirkning / demokrati / politikk / etikk •Kjønnsroller og likestilling •Rasisme / fremmedfrykt / væremåter + innstillinger overfor forholdet mellom ”det normale og avvikende” •Massemedier –Middel til refleksjon / diskusjon – en arbeidsmåte –Didaktisk tema – hensikt: utvikling av gryende / grunnleggende mediekompetanse

10 10 Barnehagen i samfunnet På besøk i kommunestyret Tur til stortinget

11 11 Hvordan gi barna ”opplevelser og erfaringer i nærmiljøet?” •Gjennom turer og ekskursjoner •Ta med barna ut på byen •Observasjon – La barna øve seg i observasjon •Tematiseringer av turene / observasjonene

12 12 BiologiSosiologi NaturenKulturen / samfunnet Nærmiljø og samfunnNatur, miljø og teknikk Eksursjoner Utforskning Skog og mark / ulike naturmiljøer Eksursjoner Utforskning Byen og lokalsamfunn et / ulike kulturmiljøer

13 13 Utnytt lokale kulturtilbud •Bibliotek •Utstillinger •Barneteater •Barnefilm •Besøksbondegårder

14 14 Idebank: •Metoder: Ekskursjon / bruk av nærmiljøet / bruk kommunikasjonsmidler / ta med barna ut på byen! •Barnekunstmuseet •Deichmann •Cafebesøk •Zoologisk museum •Reptilparken •Teater Albert og Skybert •Annes Dukketeater •Botanisk hage •Veterinærhøgskolen – hestene •Voldsløkka •Sofienbergparken •Besøke andre barnehager •Munchmuseet •Frognerparken •Bygdøy •Akerselva •Sognsvann •Tivoli •Teknisk •Ekeberg •Barnefilmfestival •Grilling i nærmiljøet •Besøk på sykehus / arbeidsplasser •Sirkus •Besøk på eldresenteret •Moffedille - Sansesenter på Ullevål •Sansehuset •Akershus festning (kriger og konger) •Spesielle jente- og gutteturer

15 15 Dokumentasjonsformer •Foto / video •Collage •Tematiseringer via andre faglige uttrykk, for eksempel forming •Oppsummeringer / dialoger / med barna •NB – Logger / referater

16 16 Observerasjon – Verktøy for tilgang til erfaringer om nærmiljøet •Tur med kollektivtransport gjennom byen –Hva ser / oppfatter barna? •Observasjon av mennesker og samhandling + refleksjon –Evt roller / kultur / samspill mellom mennesker - Påfølgende samtale / diskusjon •Prosjekt – bli kjent med nærmiljøet –Lage kart over nærmiljøet (hvem bor hvor, arbeidsplasser / næringsliv barnehager etc. •Observasjon i kombinasjon med utprøving av normer / roller / verdier / –Utprøving av roller, rollespill •Barnas impulsivitet til stor hjelp! •Samarbeid med lokale historielag

17 17 Systematisering av elementer fra lokalsamfunnet TemaBeliggen- het Hva finnes HistorikkTips Basis: Hoaas Moen, 2004

18 18 Kilder http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/rammeplanen.pdf http://www.kvasir.no/gatami/ http://www.oslo.kommune.no/ http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/for_barn_og_larere/ http://www.deichmanske-bibliotek.oslo.kommune.no/arrangementer/ http://www.deichmanske-bibliotek.oslo.kommune.no/ http://www.kultur-og- idrettsetaten.oslo.kommune.no/oslobadene/toyenbadet http://www.visitoslo.com/no/barnas-oslo.49115.no.html http://nyhuus.deich.folkebibl.no/deichman/barneavd/barnetimen.htm http://www.oslohistorie.pair.com/ Bugge, Liv Susanne: Heimkunnskap mer enn boller og brus Hoaas Moen, Kari (2004): Nærmiljø og samfunn i barnehagen Larsen og Vaagan Slåtten (2006): Samfunnsfag for førskolelærere

19 19 Praktisk oppgave Barnehagen i samfunnet Planlegg og gjennomfør en ekskursjon i barnehagens nærmiljø. Turen skal bearbeides, oppsummeres eller rekonstrueres i etterkant med barna. Hvordan dette gjøres er litt avhengig av barnas alder. Grunnlaget for (målet med) opplegget skal begrunnet / definert i lys av hovedmenet nærmiljø og samfunn Hva ga barna uttrykk for at de opplevde? Annet?


Laste ned ppt "Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet Hvordan arbeide med området "nærmiljø og samfunn" i barnehagen? Lenke til St. Hanshaugen Opplevelser og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google