Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AVLSARBEID -EN INVESTERING I FREMTIDA Avlskonferanse Elghund, Gardermoen 12.-13. april 2013 Marte Wetten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AVLSARBEID -EN INVESTERING I FREMTIDA Avlskonferanse Elghund, Gardermoen 12.-13. april 2013 Marte Wetten."— Utskrift av presentasjonen:

1 AVLSARBEID -EN INVESTERING I FREMTIDA Avlskonferanse Elghund, Gardermoen 12.-13. april 2013 Marte Wetten

2 300 200 100 Produktivitetsøkning ( % ) 1940195019601970198019902000 Kylling Melkekyr Gris Laks Økt produktivitet i landbruk og havbruk. (Kilde Eknath et al., 1999). 19451985 Eggproduksjon120 egg/år320 egg/år Melkeproduksjon2000 l/år5000 l/år Bidraget fra avlsarbeidet i produktivitetsøkningen estimert til minimum 40 %.

3 Avlsarbeid på elghund • Utdrag fra gjeldende vedtekter i Norsk Kennel Klub(NKK): - « NKK har det overordnede ansvar for hundeavl og hunderaser i Norge, men forvaltningen av den enkelte rase delegeres til de respektive raseklubber. • informasjon og måling vedrørende bruk

4 1. Seleksjon på avlsverdi versus seleksjon på fenotype 2. Resultater analyser av jaktprøver

5 Fenotype/fenotypisk seleksjon • Definisjon av fenotype • En egenskap vi er i stand til å observere (og registrere) på et dyr • Fenotypisk seleksjon • Individets egen fenotype (en eller flere egenskaper) bestemmer hvilket dyr som skal brukes i avl SØK LYNNE EKSTERIØR HD

6 Grunnleggende Fenotype: Det vi ser eller måler Fenotype= Genotype + miljø Genotype= Genene som påvirker egenskapen Miljø= Alt som ikke inkluderer gener (blant annet fôr, eier, vaksiner, stell, sol, temperatur)

7 Seleksjon- illustrasjon

8

9

10 Forventet nivå på avkom Arvegrad: 8/20=0,40

11 Forventet nivå på avkom Arvegrad: 8/20=0,40

12 Avlsverdi/ Seleksjon basert på avlsverdi • Definisjon avlsverdi • En verdi som beskriver det genetiske potensialet til et dyr, og som gir informasjon om forventet prestasjon til avkommet Fenotype= Genotype + miljø • Hva slags informasjon er inkludert i analysene? • Egen fenotype • Slektningers fenotyper • Fenotyper på andre egenskaper • Informasjon om miljø • Slektskap

13 50% Far FarfarFarmorMormorMorfar Mor Halvsøsken Fullsøsken Avkom 50% 25% 50% 25% 50% -Informasjonen fra slektninger brukes til å sannsynliggjøre at det er genetikken som er årsaken til gode eller dårlige jaktegenskaper.

14 Fordelen med å bruke avlsverdier ved seleksjon • Mer presis seleksjon- særlig for egenskaper som er lite arvelige • Høyere total avlsfremgang • Balansert fremgang for alle egenskaper • HUSK: Avlsverdiene baserer seg på fenotypene: forutsetter korrekte fenotyper

15 Hvordan lager vi en avlsverdi? • Vi må finne ut: • hvor arvelig er egenskapene • hva er den genetiske sammenhengen mellom de ulike egenskapene • Avlsverdi for ulike egenskaper blir vektet sammen til en samlet avlsverdi for hvert dyr

16 Hvordan lager vi en avlsverdi? II SLEKTSKAP FENOTYPER Arvbarhet Vekting Seleksjon 1. 2. 3. 4. 5.

17 Hvordan lager vi en avlsverdi? III - Informasjon om hunden, foreldre og andre slektninger - Slektskapsfil + datafil - Statistikk -..vi har et program som regner for oss.. …det heter DMU - Resultatet er en avlsverdi for hver enkelt egenskap som kan vektes sammen til en total avlsverdi

18 Best på hund -Analyser av jaktegenskaper NEG • En del av forprosjekt vedrørende utviklingen av jaktegenskaper • Ser på de ulike momenter og hvordan skalaene brukes • Løshund og båndhund

19 Analyser av jaktegenskaper NEG SLEKTSKAP FENOTYPER Arvbarhet Vekting Seleksjon 1. 2. 3. 4. 5.

20 Analyser av jaktprøver løshund • 1832 hunder prøvd i perioden 2005-2013 • Til sammen er det 5072 prøver som er registrert • Minimum antall prøver er 1, maximum antall prøver er 19. • 495 dyr har registrert flere enn 4 prøver. I snitt er det gjennomført 2,8 prøver pr hund.

21 Antall prøver fordelt på prøvetype PROVETYPEAntallProsent 1 dags samlet løshundprøve 2314.55 2 dags samlet løshundprøve 112222.12 1 dags separat løshundprøve 319262.93 2 dags separat løshundprøve 52710.39

22 Moment 1 og Moment 2 Moment 1. Søk Moment 2. Evne til å finne elg Poeng/score på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y- aksen

23 Moment 3. Evne til å stille elg i uttaket Moment 4. Losarbeidets kvalitet Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

24 Moment 5. Påhengelighet Moment 6. Oppførsel når losen løsner og evne til å stille søkt elg Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

25 Moment 7. Losmålets hørbarhet. Moment 8. Bruken av målet Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

26 Moment 10. LydighetMoment 9. Samarbeid Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

27 Sumpoeng Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

28 MOM2MOM3MOM4MOM5MOM6MOM7MOM8MOM9MOM10SUM POENG MOM10.470.320.310.30 0.290.280.270.150.49 MOM210.700.690.750.650.690.660.500.270.84 MOM31 0.91 0.610.840.86 0.480.38 0.92 MOM410.63 0.94 0.84 0.490.39 0.92 MOM510.620.570.56 0.250.79 MOM610.78 0.460.38 0.89 MOM71 0.92 0.460.360.86 MOM810.460.350.86 MOM910.400.61 MOM1 0 10.43 Sammenhenger mellom de ulike momenter og totalsum poeng.

29 Oppsummering løshund • Oppsummert viser analysene en god bruk av poengskalaen under jaktprøver med løshund. • Momenter som ser ut til å være vanskelig å registrere er Moment 5 (Påhengelighet) og Moment 10 (Lydighet). • Momenter som henger veldig godt sammen er evne til å stille elg i uttaket, losarbeidets kvalitet og oppførsel når losen løsner og evne til å stille søkt elg.

30 Analyser av jaktprøver med band, NEG. Basert på Norsk Kennel Klubs jaktprøveregler for elghund-båndhund. • Det ble mottatt data på 2401 prøver fordelt på 883 dyr. • Antall prøver pr hund varierte med 1-24 med i snitt 2,7 prøver pr hund. • Det var 224 dyr som hadde fire prøver eller flere.

31 PrøvetypeAntallProsent 1 dags samlet70029.15 2 dags samlet36315.12 1 dags separat111746.52 2 dags separat2189.08 Antall prøver fordelt på prøvetype

32 Moment 1. Oppførsel ved søk etter elgMoment 2. Evnen til å finne elg Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

33 Moment 3. Oppførsel når hunden stiller innpå elg Moment 4. Oppførsel ved syn av elg Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

34 Moment 5. Sporing SUMPOENG Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

35 Sammenhenger mellom de ulike momenter Mom1Mom2Mom3Mom4Mom5SUM Mom1 10.46 0.430.490.53 Mom2 10.910.870.610.96 Mom3 10.930.590.98 Mom4 10.560.95 Mom5 10.67 SUM 1

36 Oppsummering resultater jaktprøve med bånd • Fordelingene på de ulike momentene viser at det er en god spredning på poenggivningen. En god bruk av skalaen er et godt utgangspunkt for videre analyser. • Egenskapen sporing kunne imidlertid hatt en bedre spredning, her er det for det meste poeng 7,8 og 9 som er brukt. • Det er sterke sammenhenger mellom poenggivningen til moment 2,3 og 4 for jaktprøve i bånd.

37 Takk for oppmerksomheten SLEKTSKAP FENOTYPER Arvbarhet Vekting Seleksjon I morgen!


Laste ned ppt "AVLSARBEID -EN INVESTERING I FREMTIDA Avlskonferanse Elghund, Gardermoen 12.-13. april 2013 Marte Wetten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google