Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BHC © 1 Fra datainnsamling til kunnskapsbasert ledelse …. et spørsmål om holdninger, kultur og teknologi M.Sc. Bo Hjort Christensen Studierektor/Associate.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BHC © 1 Fra datainnsamling til kunnskapsbasert ledelse …. et spørsmål om holdninger, kultur og teknologi M.Sc. Bo Hjort Christensen Studierektor/Associate."— Utskrift av presentasjonen:

1 BHC © 1 Fra datainnsamling til kunnskapsbasert ledelse …. et spørsmål om holdninger, kultur og teknologi M.Sc. Bo Hjort Christensen Studierektor/Associate Dean Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon Bedriftsrådgiver BHC A/S bo.h.christensen@bi.no ABC Forum 15. september 2009

2 BHC © 2 Dagens tema: FINANSKRISEN ”It kunne hindret finanskrisen” Riktig bruk av analyseverktøy kunne fått alarmklokkene til å ringe i finansbransjen lenge før markedet skjønte at noe var galt. Verktøy for avansert hendelsesanalyse finnes allerede, men om de ikke brukes på rett måte har de ingen funksjon. CIO-Magazine Høsten 2008 Complex Event Processing (CEP) is an emerging network technology that creates actionable, situational knowledge from distributed message-based systems, databases and applications in real time or near real time. CEP can provide an organization with the capability to define, manage and predict events, situations, exceptional conditions, opportunities and threats in complex, heterogeneous networks.

3 BHC © Krav til bedret reaksjonsevne (Komprimering av tidrommet) (“Time to respond”) Organisasjonens tidsklemme Leverandør Hendelse som krever handling Handling utført Business Intelligence Kommunikasjonsteknologi Informasjonssamfunnet John Naisbitt i Megatrends fra 1982 versus Paul Virilio Kunde Den franske Filosofen Paul Virilio (1932-) advarer mot kommunikasjonsteknologiens komprimering av tidrommet. Fremveksten av bl.a. satelittbasert kommunikasjon, mobiltelefoner og internett har resultert i at det ikke lenger finnes forsinkelser. Pausene, mellomrommene, ventetiden er borte. Dermed kreves umiddelbare beslutninger overalt,- kan hende med dramatiske konsekvenser……. Fra ”The Information Bomb, 2005” Paul Virilio Et informasjonssamfunn er når skaping, distribuering og behandling av informasjon er en viktig økonomisk og kulturell aktivitet i samfunnet. Kunnskapsøkonomien er det økonomiske motstykket. Wikipediainformasjonøkonomisk kulturellsamfunnetKunnskapsøkonomien

4 BHC © Bedriftsintelligens Kapasiteten til å kunne eller forstå Beredskap for oppfattelse Kunnskap mottatt eller tilegnet, enten ved studier, forskning eller erfaring Handlingen eller tilstanden å kunne; dvs. eksersisen i forståelse Hvor godt forstår hver ansatt og hele organisasjonen de krefter som driver lønnsomheten og skaper fremtiden? Hvordan skaffer bedriften seg denne kunnskapen og forståelsen? Hvordan bruker bedriften tilegnet kunnskap og forståelse til å gjøre forbedringer? (Liautaud: e-Business Intelligence – Turning Information into Knowledge into Profit)

5 BHC © 5 Målet er ganske klart •Ledere ønsker å fatte beslutninger basert på faktum, dvs. et datagrunnlag som, så langt det er mulig, reflekterer sannheten. •Slik forskeren alltid har som mål å bygge kunnskap basert på dataanalyser som reflekterer sannheten. Vi snakker for eksempel om: –Validitet –Signifikans –Sannsynlighet • Variabilitetsregnskapet fra 1960 årene • Det flerdimensjonale regnskap • Balansert målstyring fra 1992

6 BHC © Kunnskapsledelse er en metode som forenkler prosessen med å dele, distribuere, skape, fange og forstå en virksomhets kunnskap. Knowledge Management innebærer en integrert tilnærming til identifisering, styring og spredning av alle informasjons- og kunnskapsaktiva i virksomheten. Definisjon av kunnskapsledelse Kompetanse består av følgende bestanddeler + Ferdigheter (handler om å kunne gjøre) + Kunnskap (handler om å vite) + Evner (handler om personlige egenskaper) + Holdninger

7 BHC © Informasjonsbasert perspektiv Teknologibasert perspektiv Kulturbasert perspektiv Perspektiver på kunnskapsledelse Ekspertbasert virksomhet Erfaringsbasert virksomhet Effektivitetsbasert virksomhet

8 BHC © 8 For å si det enkelt ! Å utvikle en teoretisk målemetode er enkelt. Det er langt mer krevende å fore målemetoden med relevante data, og ikke minst etablere rutiner for hvordan målemetoden skal anvendes i virksomhetsstyringen.

9 BHC © 9 ACO Brønn (BI i Aschehoug forlag)

10 BHC © 10 Et mangfold av akronymer Key Performance Indicator Balanced Scorecard Value Based Management Activity Based Costing Business/ Corporate/ Enterprise Performance Management Extract, Transform Load Enterprise Information Integration Executive Information Systems Fuzzy Logic Online Analytical Processing Artificial Intelligence Neural Network Data Mining Analyseprinsipper Analyseverktøy Analysemetoder Business Intelligence Software Decition Support Systems Complex Event Processing Business Activity Monitoring Data Warehouse Datamarts

11 BHC © 11 Komponenter med potensial for å inngå i systemlandskapet Økonomi Personal HR Faktu- rering MPS Lønn Anleggs- verdi Lager Transport Salgs- ordre Ressurs/ Kompe- tanse Plan- legging PDM CAD Kontrakts- Adm. Innkjøps- ordre Konfigu- rator Analyse BI E-salg Reise- Adm. Butikk/ kasse E-faktura utgående CRM Time- Reg. Tid- Reg. Service Adm. Vedlike- hold CAM SRM E-faktura Inngående Dok/ Arkiv E-Innkjøp Varehus- Adm. Søk Prosess- Model- lering Prosjekt/ Portefølje styring Master Data (MDM) Publi- sering Inte- grasjon System- adm. Arbeids- flyt MES Sosiale verktøy Kvalitets- styring HMS (Helse, Miljø Sikkerhet) Output Management LIMS

12 BHC © 12 Komponenter med fokus på BI Økonomi Personal HR Faktu- rering MPS Lønn Anleggs- verdi Lager Transport Salgs- ordre Ressurs/ Kompe- tanse Plan- legging PDM CAD Kontrakts- Adm. Innkjøps- ordre Konfigu- rator Analyse BI Analyse BI E-salg Reise- Adm. Butikk/ kasse E-faktura utgående CRM Time- Reg. Tid- Reg. Service Adm. Vedlike- hold CAM SRM E-faktura Inngående Dok/ Arkiv E-Innkjøp Varehus- Adm. Søk Prosess- Model- lering Prosjekt/ Portefølje styring Master Data (MDM) Master Data (MDM) Publi- sering Publi- sering Inte- grasjon System- adm. Arbeids- flyt MES Sosiale verktøy Kvalitets- styring HMS (Helse, Miljø Sikkerhet) Output Management LIMS

13 BHC © 13 Master Data Management (MDM) Forrester Research MDM is the ability for an organization to Improve business processes and decisions. MDM incorporates this master version of the data within functional business processes (sales, marketing, finance, support, etc) that will provide direct benefit to employees, customers, partners, or other relevant stakeholders within an organization MDM is the ability for an organization to: •Identify trusted data. MDM defines and/or derives the most trusted and unique “version” of important enterprise data (e.g. customer, product, employee, asset, material, location, etc). –Often this enterprise data is captured, maintained, and used across disparate systems and business process on both sides of an organization’s firewall –Master data alone provides little value. Hence, anticipation of how the data will be consumed by other applications or systems within the context of a business process provides the most value

14 BHC © 14 Gartner syn Master Data represents the business objects that are shared across more than one transactional application. This data represents the business objects around which the transactions are executed. This data also represents the key dimensions around which analytics are done. Master data creates a single version of the truth about these objects across the operational IT landscape. “Through 2010, 70 percent of Fortune 1000 organizations will apply MDM programs to ensure the accuracy and integrity of commonly shared business information for compliance, operational efficiency and competitive differentiation purposes (0.7 probability).” Gartner, Jan. 2006

15 BHC © 15 To perspektiver, fem dimensjoner (BHC Architecture Framework, 1999) Employees & Roles Organizational units Locations & Legal entities Organization Model E: Equipment Clients & Servers OS Network & Printers Network Model A: Organization B: Processes • Stages in a value chain • Support activities Process Model C: Data Masterdata Data Model D: Applications Application Components Application Model Business Strategies Systemperspektivet Organisasjonsperspektivet

16 BHC © 16 Et område i rivende utvikling Konsolidering En observasjon:  I økende grad bygges det inn BI-kvaliteter i databaseplattform - MS Reporting Services (SQL)  I økende grad bygges det inn BI-kvaliteter i portalplattformen - MS Sharepoint

17 BHC © 17 Kategoriene av BI-verktøy (noen eksempler) Innebygget BI-verktøy (Suite baserte) Autonome BI-verktøy Enkle BI-verktøy Sofistikerte BI-verktøy • Hyperion • Business Objects • Cognos • SAS • Profitbase • Infosuite • Exie • Corporater • Nexima • Microstrategy • Panorama • Diver • Qlik View • Excel • Oracle Fusion • SAP Netweaver Reporting Services i MS SQL-server BI Software: ”Information Systems that assist managers with unstructured decisions by retrieving and analyzing data in order to Identify, generate and interpret useful information” Gelinas, Sutton and Fedorowicz; 2005

18 BHC © 18 Intgererte systemer og prosesser er Pri 1 “State of the CIO 2008” survey

19 BHC © 19 Drivere bak erp-investeringer Top 3 Factors That Will Determine Future Enterprise Application Investments 1Q06 4Q06 4Q07 1. Business Process Improvements34%53%59% 2. Cost Reductions47%51%50% 3. Customer Demands/Needs23%29%41% 4. Better Information for Decision Makers11%25%41% 5. Employee Productivity41%38%35% 6. Compliance22%36%30% 7. Competitive Pressures18%25%27% 8. Drive Revenue34%28%15% Source: IDC Vertical Views Survey, 1Q06(1,051 respondents); IDC AppStats Quarterly Survey 4Q06(253 respondents), IDC AppStats Quarterly Survey 4Q07(251 respondents)

20 BHC © 20 Sakens kjerne BI SystemarkitekturDataarkitektur MD TD Masterdata Transaksjons- data Målemetoder Formel ERP BI Det handler om: Ekstrahering Behandling Presentasjon Distribusjon

21 BHC © 21 Dette vi gjør vi: •Planlegging •Budsjettering •Prognostisering •Konsolidering •Simulering •Modellering •Optimalisering •Benchmarking •Rapportering •Analysering •Spørring •Overvåking Ikke finansielle målemetoder Finansielle målemetoder Kombinasjons metode BPM BSCFR

22 BHC © 22 Faremomentene er absolutt tilstede •”Instrumentelt lederskap” Dvs. at lederen i for stor grad tror lederskap er en ren ”databasert” øvelse. •”Ser ikke skogen for bare trær” syndromet Dvs. at lederne i for stor grad tror at desto flere målepunkter desto bedre ledelse. En slik strategi reduserer innslaget av den genuine personlige dømmekraft og intuisjon. •Dens relevans for de beslutninger som skal støttes. •Dens robusthet over tid •Dens grunnleggende datakvalitet •Dens ”matematiske kvalitet” •Dens bruksvennlighet

23 BHC © 23 Tidsdimensjonen Dags dato Fortiden Analyse- Periode Faktum Fremtiden Analyse- Periode Forventning HistorikkBudsjett/Plan & Prognose Effektiv måling av: • resultater • ytelser • årsakssammenhenger • kvaliteter • risiko Både de virkelige og de forventede

24 BHC © 24 Stegene i utviklingen • Bestemme styringsprinsipper • Konstruere målemetode • Klargjøre hvilke data som kreves for å realisere modellene • Identifisere datakilder, lagringsform og datakvalitet • Prosjektere løsningen dvs.: 1.Ekstrahering 2.Reparering/Preparering 3.Lagring 4.Behandling 5.Presentasjon (portal, grafikk, tabell etc.) 6.Autorisering/sikring •Velg det best egnede verktøy for oppgaven (BI-verktøy) •Realisere løsningen dvs. målemetoden

25 BHC © 25 Identifisering av målemetoder

26 BHC © 26 Analyseproblematikk anno 2009 Datavarehus ODF, OpenXML eller PDF, PCL, TIF etc. SQL-Database Ustrukturerte dokumenter Semistrukturerte dokumenter Strukturerte Data Transaksjonsdata Sumdata Grunndata Strukturerte dokumenter E: TEKNISK UTSTYR A: ORGANISASJON B: PROSESSER D: SYSTEMER C: DATA •Open Document format ODF er ISO godkjent •Microsofts OpenXML er ISO godkjent Tradisjonell Business Intelligence på strukturerte data Business Intelligence på ustrukturerte data Business Intelligence på arkitekturdata

27 BHC © 27 Presentasjonsprinsipper Monitorering Alarmering Rapportering TallTabellGraferSymboler Sumtabeller Transaksjons- tabeller Datavarehus Budsjett tall Virkelige tall Prognose tall TallvarianterLagringsnivåer The Managers Cockpit Workbench Dashboard

28 BHC © 28 Rapporteringsrommet Reaktiv Proaktiv ”Uintelligent” Intelligent Sorterte data Liste detaljer Summeringer Trender Sannsynlig- heter Mulige utfall Mønstre Sammen- henger Forklaringer ”Uintelligent” Intelligent Fuzzy Logics Intelligente agenter Neural Network Computing Datamining Rapport- generator Hendelsesovervåking (event server) Monitorering Diverse Statistiske Metode

29 BHC © 29 Kravet i all enkelhet,- rent teknisk sett Transaksjons- systemer & Databaser Transaksjons- systemer & Databaser BI-plattform Business Intelligence er verken et produkt eller et system. Det er et overordnet paraplybegrep som omfatter metoder, applikasjoner og databaser. ”BI transforms data into information, information into descisions, and decisions into action”. BI vil forenkles og ”folkeliggjøres” og inngå som en naturlig tjeneste i alle ansattes brukerflate (desktop)

30 BHC © 30 Begrepenes innhold Business Intelligence : Innsikt / kunnskap BI Software :Verktøy som benyttes for skape BI-tjenester som gir innsikt BI Methodologies : Målemetoder for å analysere data BI Services :Data behandlet og presentert på en slik måte at de gir innsikt BI Processes :Prosessen med å skape innsikt, for eksempel å analysere, simulere eller konsolidere BI Users :Brukere av innsikt / kunnskap


Laste ned ppt "BHC © 1 Fra datainnsamling til kunnskapsbasert ledelse …. et spørsmål om holdninger, kultur og teknologi M.Sc. Bo Hjort Christensen Studierektor/Associate."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google