Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MIN Praksis: SON Senteret Kristiansand

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MIN Praksis: SON Senteret Kristiansand"— Utskrift av presentasjonen:

1 MIN Praksis: SON Senteret Kristiansand
«Sammen om nøden»

2 «Festningsgate 6»

3 Mål for hospitering Observere diakoni i praksis
hvordan diakonalt arbeid kan drives Om det finnes rollemodeller som er tydelige på sin diakonale identitet? Besvare følgende spørsmål Hvilket diakonalt uttrykk har praksisstedet? Hvordan kan diakonale verdier kan integreres i framtidig sykepleiepraksis? Hvilken form for diakoni møter jeg i praksis? Hva er praksisstedets verdigrunnlag?

4 Lokalene til SoN

5 Litt historie… Gateprest Olaf Lande jobbet på gata med oppsøkende virksomhet i Kristiansand. Etter en tid tok han kontakt med de lokale avholdsorganisasjonene og menighetene for å starte et lavterskeltilbud til rusmisbrukerne i byen, som sårt trengte et tilbud som tak over hodet, varm mat og noen å snakke med. Senteret startet opp den 1. november Nå har SoN faste åpningstider fem dager i uka, og hver dag er det brukere innom senteret.

6 Litt om prosjektet… SoN prosjektet er et lavterskel tilbud for rusmisbrukere. Drives av prosjektleder og gateprest Olaf Lande, i samarbeid med menigheter lokalt, og IOGT. Finansieres ved hjelp av kommunal støtte, gaver, og økonomisk støtte fra næringslivet. Store nasjonale produsenter støtter prosjektet med mat (overskuddsvarer). LAVTERSKEL TILBUD INNEBÆRER: Direkte hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandlingstid Gatenærhet Forutsigbarhet Ubyråkratisk og fleksibelt Kan oppsøkes av brukere uten betalingsevne Tilgjengelig for alle Kan tilby tidlige og adekvate tilbud, og være en «los» videre i systemet Høy grad av bruker involvering og aksept for brukerens ønsker og behov

7 Frivillige SoN er helt avhengige av den innsatsen frivillige gjør, de har i dag 35 frivillige som utfører alle praktiske gjøremål på senteret.

8

9

10 Matlager og innholdet i en «matpose»

11 «Det Nasjonale tilbudet»

12 Hva vil det si å være «Sammen om nøden» ?
SoN ønsker å hjelpe og gi nye muligheter til mennesker som sliter hardt med en hverdag preget av fattigdom, psykiske problemer og ulike former for rusmisbruk De er opptatt av at alle skal møtes med respekt og verdighet I tillegg til et godt måltid, utdeling av matvarer og en koselig prat er de opptatt av at brukerne skal bli motivert til å «ville» noe mer Derfor tilbyr SoN lavterskel helsehjelp, psykiatrisk assistanse, oppfølging i forhold til hjelpeapparatet, trening i «hverdagsmestring», og til å kunne utvikle sine kreative sider og interesser

13 En uke på SoN…… Åpent hver dag fra 12-15 Mandag, onsdag og Torsdag:
Varm mat Smørbrød Kaker Kaffe, te og saft Utdeling av matposer Lån av telefon Individuelle samtaler Brukt tøy Dataopplæring Tirsdager er det Aktivitetsdag med lett servering og ulike aktiviteter (maling, strikking, bingo). Fredager er det Helse og Velvære dag, og det kommer hudpleier, hårpleie, ut-på-tur, akupunktør, fotpleier. Disse to dagene er to individuelle prosjekter: «et steg videre» og «Helse og velvære dag»

14 Alt er gratis

15 «Helse og velvære» prosjektet

16 NADA akupunktur

17 En av de Frivillige som tester NADA

18 «Helse og velvære rom» og fast gjest som er innom SoN nesten hver dag

19 SoNs verdigrunnlag De ønsker å ta vare på hele mennesket og viser fra et kristent ståpunkt; Guds kjærlighet på en praktisk måte Det er ikke fokus på diakoni i det direkte arbeidet og kontakten med rusmisbrukerne De ønsker å møte den enkelte med omsorg og respekt ut i fra deres eget ståsted Min oppfatning: etter en samtale med gatepresten, driver ikke SoN med diakonalt arbeid, men verdiene er høyt vektlagt, og er verdier i den norske befolkningen på bakgrunn av kristen tradisjon. Jeg erfarer at det er en barmhjertighets diakoni, nettopp fordi SoN formidler gode verdier igjennom praktisk arbeid for mennesker som trenger oss.

20 Diakonalt utrykk

21 Fortsettelse…. Jeg erfarer at det symboliserer et diakonalt utrykk ved at det er plassert et bilde med kristent budskap sentralt i rommet, og at prosjektet drives av en gateprest, samt at det står menigheter bak driften av prosjektet. Samtidig som diakonale verdier er høyt verdsatt, men disse verdiene er ikke nødvendigvis forankret i kristendommen for alle, men er like viktige.

22 Definisjon på Diakoni «Diakoni er kristen nestekjærlighet i praksis»

23 Diakonale verdier i fremtidig praksis
Som fremtidig sykepleier innebærer det, slik jeg ser det : Å være et medmenneske Respekt Verdighet Omsorg for de syke og utstøtte, for eksempel rusmisbrukere God kvalitet på sykepleieutførelsen Sørge for rettferdigfordeling av goder

24 Mine erfaringer fra praksis
Utelukkende gode erfaringer i møte med prosjektleder, rusmisbrukere og frivillige Inspirende prosjekt Verdsatt av brukerne Verdsatt av de frivillige Hjerterom og varme Oppfyller visjonene om å være «et lavterskel tilbud» Tillit og likeverdighet mellom rusmisbrukere og frivillige Gode holdninger om å hjelpe mennesker i nød, som jeg vil ta med meg videre i min sykepleiepraksis De frivillige ser mennesket bak rusen, og rusen får de ha i fred.

25 Kilder

26 Takk for meg


Laste ned ppt "MIN Praksis: SON Senteret Kristiansand"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google