Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristiansund Trykk på en av pilene for å få informasjon Inderbergsalen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristiansund Trykk på en av pilene for å få informasjon Inderbergsalen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristiansund Trykk på en av pilene for å få informasjon Inderbergsalen
Magnhildberget Saksa Avinor NEAS Statoil Vestbase Lønnheim Solid Tech Lerøy Hydrotech

2 Kristiansund Trykk på en av pilene for å få informasjon Freikollen
Reinsfjellet Freikollen Meekknoken Trollheimen Harstadfjellet Skretting Melen Snota Dronningkrona Innerdalstårnet Axess Shell Sparebank1 Nordea PXO Møre og Romsdal Fylkeskommune Helse Nordmøre og Romsdal Kom Trainee Kristiansund kommune

3 Kristiansund Trykk på en av pilene for å få informasjon Stemshesten
Røsand Triplex Averøy kommune Atlanterhavstunellen

4 Triplex AS Triplex AS utvikler og produserer innovative dekksløsninger for alle typer fartøy – med spesielt fokus på fiskeri, forskning og offshore. Triplex er en foregangsbedrift og har gjennom årene utviklet en rekke løsninger som i dag er standard ombord i de fleste fartøy. Triplex er inne i en periode med sterk vekst og har behov for å styrke hele organisasjonen.  Vi er trygg på at vi kan tilby interessante oppgaver, og at vi vil være en attraktiv arbeidsplass for de rette traineene.  Vi har behov for ulike typer kompetanse, og da gjerne innenfor organisatoriske prosesser teknisk (marin- el. maskinteknisk fag), IT, engelsk, HMS og lignende. Typiske traineeoppgaver kan være utarbeidelse av tekniske løsninger, HMS-systemer, evaluering av underleverandører, produksjons- og innkjøpsrutiner, mekanisk styrkeberegning og dokumentasjonskontroll, eller utarbeidelse av brukermanualer på engelsk. tilbake

5 Skretting Skretting er heleid av det Nederlandske selskapet Nutreco, og er Norges ledende produsent av fôr til oppdrettsfisk. Det norske hovedkontoret ligger i Stavanger, mens den største fabrikken ligger på Averøy. Gjennom Kom Trainee ønsker vi å få tilgang på personer med høy kompetanse som kan være med å sikre at Skretting fortsetter som markedsleder i Norge. En trainee hos Skretting vil for eksempel kunne jobbe med oppgaver innen HMS, oppfølging av prosedyrer og regelverk. Dersom vi finner en trainee med HR-kompetanse kan kompetansekartlegging og -oppfølging, opplæring og sykefraværsoppfølging være mulige oppgaver. tilbake

6 Shell Shell er et globalt olje- og gasselskap. Driftsorganisasjonen for Shells operasjoner i Midt-Norge ligger i Kristiansund. Den er en integrert del av Shells Europeiske Exploration & Production-organisasjon. Helt siden oppstaren av Kom Trainee har Shell brukt trainee fra hvert kull, alle med ulike kompetansefelt, fra pedagogikk, automasjon, petroleumslogistikk og industriell økonomi og teknologiledelse. Shell har fokus på sammensatte team og tverrfaglighet. Traineene bidrar positivt i dette bildet. Gjennom sin kompetanse og innsatsvilje har de hatt viktige leveranser innenfor de felt de har arbeidet på. Kom Trainee er etterhvert blitt godt kjent i selskapet og en del av organisasjonen. tilbake

7 Kom Trainee Kom Trainee er et regionalt traineeprogram for Kristiansund og omegn. Programmet har over 20 medlemsbedrifter innen mange ulike fagfelt, og fra både offentlig og privat sektor. Traineeperioden er på 2 år, fordelt på 3 moduler à 8 måneder. I tillegg til utplassering i bedrifter tilbys traineene et omfattende fagprogram med tema som kommunikasjon, prosjektledelse, mediehåndtering og møteledelse. Kom Trainee har i dag 10 motiverte og dyktige traineer fordelt på to kull. En Kom Trainee vil stort sett jobbe med ulike oppgaver og prosjekter i tre ulike bedrifter i en toårsperiode. I tillegg til spennende arbeidsoppgaver og deltakelse på fagprogram vil også traineen være med på å arrangere Nettverksdagen, samt delta på sosiale aktiviteter både i traineenes og egen regi. Som trainee får man brukt sin kompetanse på nye og utfordrende fagområder. tilbake

8 Kristiansund kommune Kristiansund kommune er den største arbeidsgiveren på Nordmøre med ca 1730 årsverk. Stillingene i kommunen fordeler seg over et stort antall tjenester og med et bredt spekter av kompetanseområder. Kommunen har et kontinuerlig rekrutteringsbehov på grunn av nye tiltak og som følge av naturlige utskiftninger av deler av arbeidsstokken. Kristiansund kommune har til nå hatt tre traineer. Første trainee var sosiolog og arbeidet i sentraladministrasjonen med et omdømmeprosjekt, trainee nr. 2 var fiskerikandidat og også han arbeidet også i sentraladministrasjonen i to ulike prosjekter. Det første skulle se på mulighetene for interkommunalt samarbeid i marin næring, mens det andre var en kartlegging sammen med analysemiljøer som Kontali Analyse og Møreforskning. Vår 3. trainee er byggingeniør og hospiterer hos Byingeniøren. Hun har blant annet hatt ansvaret for planlegging av vann- og avløpsanlegg. Fra kull 2010 venter vi trainee nr. 4. Hun er sosialantropolog og skal arbeide med et levekårsprosjekt.  tilbake

9 Axess Axess Gruppen er et teknisk selskap som forsyner oljeindustrien med inspeksjons- og EPCI-tjenester. Selskapet ble etablert i 1998 og er lokalisert i Molde, Kristiansund, Orkanger og Trondheim. Axess har dyktige ingeniører og arbeidere med stor erfaring innen rigge-operasjoner, løfteredskaper, pipeline- produksjon, NDT inspeksjon og tilkomst-teknikk. Vårt hovedmarked er offshoreindustrien. Axess har rammekontrakter på årlig inspeksjon og resertifisering av offshore-kraner, løfteredskaper og boreutstyr med de største borekontraktørene i Nordsjøen. I tillegg tilbyr vi tjenester innenfor avansert sveise teknologi, ultralyd og radiografi. Axess Gruppen server hele verdikjeden fra inspeksjonsplanlegging, konstruksjonsinspeksjon, In-service inspeksjon, utvikling av metoder og evaluering av resultater. tilbake

10 PXO PXO er et service- og kompetanseselskap som leverer rådgivingstjenester og produkter for samspill mellom mennesker, teknologi og organisasjoner. Våre fire forretningsområder er rådgivningstjenester, visualisering, dokumentasjon og kompetanse og opplæring. Ved Kristiansund-kontoret jobber vi hovedsakelig med rådgivningstjenester innen endrings- og forbedringsprosjekter. Relevant fagkompetanse hos oss er HR, pedagogikk, organisasjonsutvikling og HMI. Vi vil bidra til å bygge kompetanse og å trekke aktiviteter til regionen. Vi har spennende og utfordrende oppgaver fremover og ønsker å ta inn en trainee som kan være med å utfordre og utvikle oss som selskap. Vår trainee vil ha base i Kristiansund, men vil også få mulighet for opphold i Stavangerregionen i deler av sin traineeperiode hos oss. tilbake

11 Lønnheim Lønnheim Entreprenør AS er hovedvirksomheten i Lønnheim-gruppen, men hovedkontor i Kristiansund og avdelingskontor i Oslo. Vi er markedsledende i Norge innen bygging av bygg for idrett og kultur.  I tillegg skal vi være en foretrukken leverandør av næringsbygg nasjonalt. Ordremengden er økende, og vi ser for oss en sterk vekst de nærmeste årene. Vi skal forsterke vår posisjon både lokalt i Kristiansund og i vårt nisjemarked nasjonalt. Vårt datterselskap, Lønnheim Stål AS, har en egen fabrikk i Valsøybotn for produksjon av stålkonstruksjoner med hovedsatsingsområde på produksjon og montasje til byggeindustrien. tilbake

12 Vestbase Vestbase – ”Norges Triveligste Base”, er en næringspark og hovedknutepunkt for olje og gassindustrien i Midt-Norge. Vestbase AS forvalter og utvikler denne næringsparken i tillegg til å tilby operative tjenester som logistikk, lagerhold og tekniske tjenester. Vestbase AS har pr i dag 206 ansatte. Vi har så langt hatt sju traineer som har gjennomført sine løp hos oss. I tillegg har vi allerede kontrahert tre nye, hvorav førstemann begynner 3. januar Så langt har vi hatt en god blanding av ulike fagretninger, som eksempelvis logistikk, økonomi, HR, statsvitenskap og markedskommunikasjon.  tilbake

13 Nordmøre Energiverk AS
Nordmøre Energiverk AS (NEAS) tilhører de større energiverkene i vårt fylke.  NEAS tilbyr produkter og tjenester knyttet til energi og bredbånd, og eier 4 kraftverk som årlig produserer omtrent 185 millioner kwh. Selskapet har 135 ansatte og betjener over kunder. Hittil har det vært fem traineer i NEAS, to siviløkonomer, en sivilingeniør innen energi og miljø, en med master i organisasjon og ledelse og en sivilingeniør innen industriell økonomi. Vår neste trainee fra 2010-kullet er ingeniør i automatiseringsteknikk. NEAS har hatt svært god erfaring med trainee-ordningen. Traineene har bidratt både faglig, sosialt og med nytt blod og nye tanker inn i bedriften. Traineene får utviklende arbeidsoppgaver og prosjekter.  De dekker viktige ressursbehov innen tekniske fag/ingeniørfag og innenfor økonomi, HR og markeds- og kunderelaterte funksjoner.   tilbake

14 Avinor Avinor eier og driver infrastrukturen ved mer enn 40 norske lufthavner. Sikker avvikling av lufttrafikken er kjernevirksomhet, og kontinuerlig forbedring er i fokus. Selskapet er investeringstungt og har mange og store prosjekter.  Kristiansund lufthavn er inne i en spennende periode med store og kompliserte prosjekt. Vi kjenner ikke alle sammenhenger, aspekter eller fagområder som må involveres i disse prosjektene og ønsker derfor traineer med ulik kompetanse og som byr på et nytt blikk og nye perspektiver. Vi har mange spennende oppgaver og utfordringer liggende, noen hovedområder kan være styringssystemer i vid forstand, logistikk, økonomi, planlegging og ingeniørfag, enøk og driftskonsepter. tilbake

15 Statoil Statoil er et internasjonalt energiselskap med hovedtyngden av virksomheten rettet mot norsk sokkel. Statoil i Midt-Norge er etablert med forskning i Trondheim og driftorganisasjoner i Kristiansund og Stjørdal. Statoil Forsyningsbase i Kristiansund har som målsetting å drive en sikker, effektiv og miljøbevisst logistikk som forsyner produksjonsplattformer med utstyr og bulkprodukter. Fra Kristiansund betjener vi følgende Heidrun, Åsgard A, Åsgard B, Åsgard C, Kristin, Njord A og Njord B. Vi driver også baselogistikk for Statoils undervannsteknologi (TNE/IMR), samt koordinerer mobilisering og demobilisering av ankerhåndteringsfartøy. Hittil har vi hatt flere traineer med ulik kompetanse hos oss, bl.a. økonomi, petroleumslogistikk og statsvitenskap. Vi venter ytterligere to traineer fra kull 2010, en logistiker og med tverrfaglige kulturstudier. Statoil er en viktig næringsaktør i vår region, gjennom vår virksomhet i Kristiansund vil traineen få et innblikk i Statoil sin virksomhet i regionen. Kandidaten vil få konkrete og spennende oppgaver i et inkluderende og godt arbeidsmiljø. tilbake

16 Lerøy Hydrotech Leröy Hydrotech er en lakseprodusent som har hele verdikjeden fra avl, rogn og settefisk til matfisk og slakteri. Vi produserer ca tonn laks årlig, og har rundt 200 ansatte. Vi er etablert i tolv kommuner i Midt-Norge. Hittil har vi hatt to traineer hos oss, en med spesialkompetanse i kommunikasjon og en automasjonsingeniør. Disse har naturlig nok arbeidet innenfor to helt ulike felt. Vi tilbyr varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, et trivelig, innovativt og aktivt miljø. Kysten og havbruksnæringen på sitt beste!  tilbake

17 Knudtzon Senteret Knudtzon Senteret er en industriinkubator i SIVA-nettverket med Statoil som moderbedrift. Vi hjelper underleverandører med utvikling av ny teknologi, nye prosesser eller metoder - og omdanner dette til ny forretningsdrift. Våre kunder er bedrifter i petroleumsklyngen i Kristiansund. Knudtzon Senteret har tidligere gode erfaringer med egen traineeordning, og ble medlem i Kom Trainee i Vi ser stor verdi i at traineene i regionen kan samles under et felles kontaktnettverk for faglige og sosiale utvekslinger. Hittil har vi hatt fire traineer hos oss: En statsviter, to økonomer og en sivilingeniør innen energi og miljø. De har alle brukt sin kompetanse i våre prosjekter og i tillegg opparbeidet ny kompetanse innen forretningsutvikling og innovasjon. Vi ønsker velkommen til et ungt og kreativt miljø med muligheter for utvikling og tilgang til et stort kontaktnett. tilbake

18 Solidtech SolidTechs visjon er å bli en ledende leverandør av innovative teknologidrevne inspeksjonstjenester for olje & gass-industrien. Dette skal vi oppnå gjennom utvikling av lokal kompetanse og eierskap. En Trainee hos SolidTech kan forvente seg å bidra i alle av bedriftens leveranser. Våre forventninger er at den enkelte kommer inn med et åpent sinn og bidrar til å se muligheter for bedriftens forbedringspotensialer enten det gjelder nyskapningsprosjekter eller allerede påbegynte prosjekter. Følgende kompetanse kan være aktuell for oss: HR, organisasjon og ledelse, teknisk (inspeksjon og vedlikeholdsstyring, materialteknologi, maskin/konstruksjon, design, risikostyring), HMSK, logistikk, databaseutvikling. tilbake

19 Møre og Romsdal Fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune, regional utviklingsaktør i ein framtidsretta region. Fylkeskommunen er tydeleg medspelar til næringsliv og kommunar i fylket vårt, nasjonalt og internasjonalt. Høg kompetanse og utviklingsdriv er vårt varemerke som arbeidsgivar, med høgkompetente medarbeidarar. Vil du vere med på samfunnsutvikling på høgt nivå, er Møre og Romsdal fylkeskommune arbeidsplassen for deg.  Vi er partner i nettverket Kom Trainee fordi vi har stort engasjement for rekruttering til vår region. Møre og Romsdal fylkeskommune har tatt imot og fulgt opp ni traineer med kompetanse i blant anna statsvitenskap, kunsthistorie, fiskerikandidat og økonomi. tilbake

20 Helse Nordmøre og Romsdal
Helse Nordmøre og Romsdal HF har vel 2000 ansatte. De største enhetene er Molde sjukehus og Kristiansund sykehus. Tjenestene utføres innenfor somatiske og psykiatriske felt. Hovedoppgavene som Helse Nordmøre og Romsdal HF skal yte, omfatter pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse Nordmøre og Romsdal arbeider etter visjonen ”På lag med deg for din helse” og har lagt til grunn tre kjerneverdier for virksomheten. Ledere og medarbeidere skal i samarbeid søke å integrere kjerneverdiene trygghet, respekt og kvalitet i drift og utvikling. Helse Nordmøre og Romsdal gir et bredt lokalsykehustilbud til sitt opptaksområde, og har i tillegg særlig spisskompetanse innenfor flere fagfelt. Helseforetaket har to sykehus med akuttfunksjoner innen indremedisin, kirurgi, ortopedi, anestesi og føde med nødvendige støttefunksjoner.   tilbake

21 Nordea Nordeas visjon er å være den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for sine kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby Nordens mest komplette spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Vi er 18 høyt kvalifiserte og kompetente medarbeidere i Kristiansund, og har høy markedsandel både innen personmarked og bedriftsmarkedet på Nordmøre. Nordea har tradisjon for å støtte viktige infrastrukturprosjekter på Nordmøre og har de senere år gitt bidrag til realisering av Atlanterhavstunnelen, Bølgen Invest, Møre & Romsdal Såkornfond, rullebaneutvidelsen ved Kvernberget Lufthavn og senest bygging av kunstisbane for skøyteløp i Kristiansund. Nordea er en fullintegrert nordisk bank og kan tilby et bredt utvalg karrieremuligheter innen en rekke fagfelt. tilbake

22 Sparebanken Nordvest SpareBank 1 Nordvest er regionens største selvstendige bank med hovedkontor i Kristiansund. Banken har lagt en offensiv strategi både i person- og bedriftsmarkedet som legger føringer for utfordrende arbeidsoppgaver og utviklingsprosjekter. Vi er i sterk vekst og har satt ekspansive mål for videre utvikling i årene framover.  Siden Kom Trainees oppstart i 2006, har vi hatt traineer fra alle kull, totalt 8 personer. Traineene har hatt følgende utdanningsbakgrunn: Master i pedagogikk med fordypning i rådgivning, Siviløkonom med spesialisering i entreprenørskap og forretningsutvikling, Grunnfag i arkeologi og master i kunsthistorie, Master i fiskerifag med spesialisering i markedsføring, Master i økonomi og administrasjon, Bachelor i kommunikasjon med major i journalistikk og MA of professional communication in screen studies, Siviløkonom med spesialisering innen økonomisk styring og International Management (CEMS) og Bachelor i sosialantropologi og samfunnsøkonomi og Master i tverrfaglige kulturstudier med spesialisering i teknologi, kunnskap og samfunn .     tilbake

23 Tidens Krav Tidens Krav er Nordmøres ledende dagsavis. I tillegg til papirutgaven, som kommer seks dager i uken, leverer Tidens Krav nyheter via nett, mobil, TKTV og Radio Kristiansund. Tidens Krav dekker alle nordmørskommunene hver dag. Tidens Krav har så langt hatt to traineer via Kom Trainee, en sosiolog og en med master i administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Vi bruker traineer til å ta inn nødvendig kompetanse for å løse oppgaver som det er vanskelig å få prioritert innenfor daglig drift. En trainee fyller ikke en ordinær driftsstilling, noe som gir en unik mulighet til å få gjort større og viktige oppgaver med den ressursinnsatsen som egentlig kreves, men som man i hverdagen ikke har anledning til å sette av.     tilbake

24 Røsand Br.Røsand AS er en moderne entreprenørbedrift som konsentrerer seg om større prosjekter som skoler, sykehjem, sykehus, næringsbygg, industribygg og andre typer bygg. Vårt marked er hovedsakelig i Møre og Romsdal, men vi bygger også andre steder i Norge. Vi gjennomfører både totalentrepriser og beskrevne prosjekter. Vi er ca 100 ansatte, og har store vekstambisjoner. Vi ser på Kom Trainee som et positivt rekrutteringsverktøy. Vi trenger høyt utdannet, resurssterk ungdom til vår region. Vår organisasjon består av ingeniører, sivilingeniører, IT personell og økonomer. I tillegg også HMS og KS personell. Det er innenfor disse gruppene vi behøver folk, med hovedvekt på prosjektledere, men også markedsføring og arkitektur kan være aktuelle fagområder. Vårt slogan er: VI BYGGER FREMTIDEN ! tilbake

25 Averøy kommune Kystkommunen Averøy har ca 5500 innbyggere og ligger mellom Molde og Kristiansund. Det satses sterkt på kultur, reiseliv, næringsutvikling og økt bosetting etter at kommunen har fått fastlandsforbindelse gjennom Atlanterhavsveien mot Molde og Atlanterhavstunnelen mot Kristiansund. Fiskemottak og -foredling er store næringer på Averøy. Det samme er jordbruk, gårdsturisme, moderne industri og servicenæring. Vi har stadig behov for å rekruttere høyt kvalifiserte medarbeidere med ulik utdannings- og yrkesbakgrunn til et mangfold av yrkesfelt. Vi har til nå hatt tre traineer hos oss, en sosiolog, en fiskerikandidat og en byggingeniør, og nå venter vi på en ny trainee fra kull hun er sosialantropolog. Ingen av traineene har jobbet på samme avdeling eller med de samme oppgavene. Dette viser mengden av muligheter og spennende oppgaver i en liten kommune som Averøy.  tilbake

26 Møreforskning Møreforsking utfører forsking innen samfunnsplanlegging, velferd, logistikk, nærings- og transportøkonomi, samt utviklingsarbeid rettet mot marine og maritime næringer. I Møre og Romsdal er Møreforsking prosjektansvarlig for det nasjonale programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI). VRI skal fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping og har virkemidler som stimulerer til samhandling mellom bedrifter og FoU-institusjoner. På Nordmøre er aktiviteten rettet mot næringene marin, maritim og petroleum. For perioden vektlegges også logistikk og media som satsningsområder. Som trainee hos Møreforsking vil du få gode muligheter for utvikling gjennom deltakelse i krevende og spennende utviklingsprosjekter, for og i bedrifter på Nordmøre. Kandidater med utdanningsbakgrunn innenfor havbruk og/eller fiskeri er særlig interessant, men kandidater innenfor øvrige forskningsfelt er også av interesse. tilbake

27 Hollywood Skiltet 22 meter langt. 2,8 meter høyt. 7 * 500W lyskastere.
tilbake Bilde: Brunsvika.net


Laste ned ppt "Kristiansund Trykk på en av pilene for å få informasjon Inderbergsalen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google