Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning satt i system Behov for forskning og utvikling knyttet til brukermedvirkning. Sidsel Bjørneby

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning satt i system Behov for forskning og utvikling knyttet til brukermedvirkning. Sidsel Bjørneby"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermedvirkning satt i system Behov for forskning og utvikling knyttet til brukermedvirkning. Sidsel Bjørneby sibjoern@online.no

2 Hvorfor?  For å oppnå brukeraksept  Brukbarhet  Nytteverdi  Aksepterbarhet

3 Designkonsept diskuteres  Ivrige brukere i PRESENCE- prosjektet

4 Hvorfor?  Større markedsandel  Fornøyde brukere  Større spredning i typer brukere  Bedre design  EU-forskning legger stor vekt på brukermedvirkning

5 Når skal brukere involveres?  Ved konseptdiskusjoner  Gjennom designprosessene ved ny design  Ved forbedring av eksisterende produkter  Ved valg/formidling av produkter  Ved erfaringsoverføring

6 Hva trenger vi?  Metoder for brukermedvirkning  Hvilke?  Kunnskap om ulikhet ved brukere  Hvordan?  Holdninger om inkluderende design  Hvordan?

7 Hvor involvere brukere?  Ved grunnutdanninger i design  Identifisering av brukere, samarbeid  Erfaringsoverføring  Diskusjon om konsept-ideer  Identifisering av behov  Formulering av kravspesifikasjon  Utprøving av prototyper, redesign  Evaluering av ferdig produkt

8 Involvering av brukere i forskning  Ved videreutdanning og stipendier  Fyrtårnprosjekter med stor spredning  Medias makt  Brukerorganisasjoner stille seg til rådighet for samarbeid, kompensasjon

9 Eksempel: ENABLE-prosjektet  EU QoL-project  130 personer med demens i 5 land har prøvd ut 7 produkter over ett år i sine hjem  Utviklet metoder for brukerevaluering  Resultater 21-23.6-04

10 De 7 prinsippene for Universal Design fra University of North Carolina  I tillegg til design guidelines ble needs og requirements for mennesker med demens definert og brukt som grunnlag for design  Kombinert med fokusgrupper  Grunnlag for utprøving med brukere  Rapport for spredning etter prosjektavslutning

11 Konklusjoner  Det er ikke bare bra for brukerne, men også for forskerne og utviklerne  Det er behov for mer profesjonelle metoder for brukerinvolvering  Respekter brukersynspunktene


Laste ned ppt "Brukermedvirkning satt i system Behov for forskning og utvikling knyttet til brukermedvirkning. Sidsel Bjørneby"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google