Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRIFTSPLAN FOR NAMSENVASSDRAGET NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRIFTSPLAN FOR NAMSENVASSDRAGET NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRIFTSPLAN FOR NAMSENVASSDRAGET NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

2 Driftsplanutvalget 5 møter Arbeidsutvalget11 møter Fagutvalg biologi 6 møter Fagutvalg næring/rekreasjon 6 møter Andre møter: Storlaksmøte på Skogmo 1 møte Lokale møter – oppfølging av storlaksmøtet 4 møter Møte med JFF 1 møte, 4 foreninger Lokal møterunde i valdsamarb. Ca. 20 møter Møtevirksomhet: NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

3 Driftsplanens organisering: VALDSAMARBEIDENE 319 rettighetshavere fordelt på 33 valdsamarbeid Arbeidsoppgaver/ansvar: Årsmøte i NVGF: Godkjenne driftsplanen. Driftsplanutvalget: Det formelle ansvaret for driftsplanarbeidet. Legge fram endelig forslag til dr.plan for års- møtet i NVGF. Rådgivere: Gi råd/veiledning på forespørsel. Arbeidsutvalget: Ansvaret for framdriften i dr.planarbeidet. Prosjektledelsen: Ansvaret for det daglige arbeidet med driftsplanen. Fagutvalg biologi: Faglig ansvar for biologidelen i dr.planen. Fagutvalg næring/rekreasjon: Faglig ansvar for næring/rekreasjonsdelen i dr.planen. NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

4 Driftsplanutvalget: Tom Riise-Hanssen, leder NVGF og grunneier i Namsen (Fossland) Odd Erling Hasfjord, styremedl. i NVGF og grunneier i Bjøra (Røttesmo) Alfred Skogmo, grunneier i Namsen (Nedre Namsen grunneierlag) Pål Sagmo, grunneier i Namsen (Vie/Leir) Aage Hagerup, grunneier i Namsen (Grande gård) Olav Grande, grunneier i Nordelva John Nesser, Utmarkssjef i Norske Skog og grunneier i Sanddøla/Namsen Stig Magne Fiskum, grunneier i Namsen (Fiskum valdsamarbeid) Ole Inge Raaum, medlem i Høylandet elveierlag Roar Martinsen, JFF- representant Eystein Fiskum, representant for Lakseutvalget i Namsen og kommunene NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

5 Fagutvalg biologi: Pål Sagmo leder, gr.eier John Nesser gr.eier Per Storli distr.vet. Johannes Melhus gr.eier Bjørn Sævik gr.eier Otto Gartland gr.eier FM, Miljøvernavdeling ved Anton Rikstad NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

6 Fagutvalg næring og rekreasjon: Aage Hagerup leder, gr.eier Olav Grande gr.eier Endre Aalberg Namsen laksakv. Jon Ivar Moe Vertshuset Grong Tor Barlien G-Sport Overhalla Kjell Asbøll gr.eier Anne Solfrid Hongset gr.eier Kjell Kaldal Namsos Camping Rune Lassemo Overhalla JFF Rune Flatås Høylandet JFF NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

7 Budsjett og regnskap NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

8 Kapitel 1.0. Innledning Hovedmålsetting for driftsplanen: Forbedre fiskeressursene i vassdraget Utnytte fiskeressursene i næringsøyemed Kunne tilby et variert og attraktivt sportsfisketilbud Bakgrunn for utarbeidelse av driftsplan for Namsenvasdraget Formål/målsetting med dr.planen Avgrensing av dr.planområdet Organisering og finansiering Driftsplanens status og oppfølging NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

9 Kapitel 2.0. Generell beskrivelse av vassdraget Beliggenhet Klima, nedbørsfelt, vannføring Landskap og naturgrunnlag Miljøstatus Vassdragsreguleringer og kraftproduksjon NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

10 Kapitel 3.0. Biologi – status og muligheter Fiskesamfunn og vassdragsmiljø Bestandsforhold Fangststatistikk, beskatning og overvåkning Miljøstatus, fiskesykdommer Fiskeforsterkende tiltak Fysiske inngrep, naturlig predasjon Kunnskapssenter NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

11 Kapitel 4.0. Næring og rekreasjon – status og muligheter Rettighets- og eiendomsforhold Organisering og forvaltning Økonomi og sysselsetting Markedsføring, salg og utleie Tilrettelegging, rekreasjon og oppsyn NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

12 Kapitel 5.0. Biologiske målsettinger Hovedmålsetting: Bevare eller forbedre den meget gode og friske laksebestanden vi har i vassdraget og opprettholde fangstene på dagens nivå, innenfor de svingninger som er naturlig fra år til år. Forbedre sjøørretbestanden i vassdraget og øke fangstene Delmål:  Øke andelen av storlaks i vassdraget  Jobbe for optimal produksjon av laks og sjøørret i hele vassdraget NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

13 Kapitel 5.0. Biologisk handlingsplan - fellestiltak Biologisk handlingsplan - fellestiltak Laksetrappene Fiskesykdommer Oppdrettslaks Fangstrapportering Vannkvalitet, vannføring og temperatur Vannstandsendringer Konsesjonsvilkår for kraftverkene Gyting og ungfiskproduksjon Kultivering og oppsyn Predatorer, samarb.sjø og kunnskapssenter NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

14 Kapitel 6.0. Næring og rekreasjonsmessig målsetting Hovedmålsetting: Øke næringsinntektene til rettighetshaverne, med ringvirkninger til annet næringsliv i regionen, basert på salg av laksefiske i vassdraget. Forutsetningen er at det skjer innen rammen for bærekraftig bruk. Opprettholde et variert fisketilbud for allmennheten, både i innhold og pris, samt øke tilgjengeligheten til vassdraget NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

15 Kapitel 6.0. Fellestiltak - Næring og rekreasjon Fellestiltak - Næring og rekreasjon Økt kompetanse Tiltaksplan for valdsamarbeidene Organisering av rettighetshaverne Overordnet markedsføring Plan for tilrettelegging/skilting Rutiner for salgsarbeid/info Allmennhetens adgang til vassdraget, fiskeregler Dialog med forskning/skolemiljø Opprettelse av fond/buffer Kunnskapssenter NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING

16 Kapitel 7.0. Fiskeregler for Namsenvassdraget Forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag i Nord- Trøndelag Kommunal forskrift om bruk av motorfartøy på lakseførende strekninger Forskrift om flyteutstyr om bord i fritidsfartøy Div. andre båtbestemmelser Utfordringer vedrørende lokale fiskeregler i vassdraget Lokale fiskeregler for Namsenvassdraget 2003 - 2004 NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING


Laste ned ppt "DRIFTSPLAN FOR NAMSENVASSDRAGET NAMSENVASSDRAGETS GRUNNEIERFORENING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google